//img.uscri.be/pth/889a32e037bd41419ce2e08b616097e85a8c0bd8
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Waterloo (NL)

De
36 pages
"Wat gebeurde er precies op 18 juni 1815, de dag waarop de geschiedenis van Europa een andere wending kreeg? Dit album overloopt de hele dag chronologisch met een grote zorg voor de historische feiten en vanuit het standpunt van enkele verzonnen personages: een soldaat uit de garde van Napoleon, een Engelse soldaat, een arts-officier, een Pruisische tamboer, een kantinehoudster en een boerin uit de streek. Maar uiteraard kijk je ook mee over de schouder van Napoleon Bonaparte, de hertog van Wellington, de Prins van Oranje en maarschalk Von Blücher. Dit album werd getekend door Mor, een habitué van historische strips, en geschreven door scenarist Thierry Bonneyrat. Beiden werkten onder de supervisie van Patrice Courcelle, een historicus wiens expertise internationaal wordt gewaardeerd. Een dossier van zestien pagina’s met belangrijke en minder belangrijke feiten – opmerkelijk of onbekend – vervolledigt het album waarin de lezer als het ware door een vergrootglas te zien krijgt wat er die dag tijdens een van de bekendste veldslagen uit de geschiedenis is gebeurd.
"
Voir plus Voir moins

Scenario: TemPoe
Tekeningen: Mor
Inkleuring: Florent Daniel
Historische supervisie: Patrice CourcelleVoor hun medewerking aan deze historische stripreconstructie danken wij Patrice Courcelle,
Etienne Claude, Laurence Nelis, Marie-Isabelle Legrand, de VZW "Bataille de Waterloo
1815", de reconstructieteams, en in het bijzonder Arnaud Olbrechts, Franky Simon and
Franck Samson, Tanguy de Ghellinck, Josette Champt en het "Maison du Tourisme van de
Brabantse Ardennen".
www.facebook.com/sandawe
© Sandawe, 2015.
www.sandawe.com, contact@sandawe.com
Wettelijk depot: april 2015; D/2015/12.351/9
ISBN 978-2-930623-42-9
Eerste druk
Alle rechten voorbehouden voor alle landen. Niets uit dit boek mag worden vertaald, gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen
worden in een databasesysteem of in enig formaat overgenomen worden via elektronische of mechanische manier, fotokopie,
recording, scanning of andere methode zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs. Een kopie of reproductie
is een inbreuk op het auteursrecht zoals die wordt geformuleerd in de wet van 11 maart 1957.