La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

f:\Africa\Mis documentos\Butlle

De
8 pages

E l B u tlle tí d e le s co m a rq u e. s g iro n in e s. Convergència Democràtica de Catalunya. Plaça Catalunya, 22, 1er 1a.-17002 GIRONA. Telèfon 972 214260.

Publié par :
Ajouté le : 17 avril 2012
Lecture(s) : 35
Signaler un abus
El Butlletí de les comarques gironines
Convergència Democràtica de Catalunya
Pl
a
Ca
ta
lu
ny
a,
2
2,
1e
r
1a
.-
17
00
2
GI
RO
N
A
Telèfon
972
2142
60.
Fax
972
214262
g
i
r
o
n
a
@
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
i
a
.
o
r
g
Butlletí núm.
25 -
Novembre
de 2003
16 de
novembre:
una
Catalunya
sense
límits
Això, només ho podrem fer si mantenim intacte
la
nostra
identitat,
la
nostra
personalitat
com
poble. I sens dubte, CIU és la única força que ho
pot fer realitat. Cap altra opció té l’experiència
de govern i el grau d’autonomia necessària per
guiar-se únicament pels interessos de Catalunya.
Un futur Govern sense un president independent
dels partits majoritaris estatals seria un executiu
subordinat
a
la
lògica
estrictament
espanyola.
Creiem que aquest escenari seria molt perjudicial
per al nostre futur.
És cert que hi ha altres forces nacionalistes (ERC)
qu
e
comp
arteix
en
una
part
import
ant
de
les
nostres conviccions i ideals. Però la seva feblesa
pot comportar malauradament el suport a d’altres
f
orce
s
qu
e
subo
rd
in
en
i
limi
ten
Ca
ta
luny
a
a
l’escenari i la direcció de Madrid (PSC).
Com a representant de la nova generació per a
Catalunya de CIU crec que la nostra força és la
única que pot garantir els següents principis: un
president nacionalista, un govern estable que sigui
ef
ic
en
l
a
ge
s
t
i
ó
in
t
e
rn
a
a
l
s
e
r
v
e
i
de
l
e
s
persones
i
un
govern
ferm
en
la
defensa
dels
nostres interessos a l’Estat i a Europa.
Des de CIU volem una Catalunya amb llum, color
i veu pròpies, ni blava (PP) ni vermella (PSC) sinó
orgullosa de la seva identitat diferenciada. Un país
en
el
qual
el
veritable
canvi
consisteixi
en
un
increment del nostre autogovern i la millora de
país que desitgem llegar a les futures generacions.
Vagi per endavant el nostre compromís vital de
servei amb dedicació, il·lusió, honestedat i alhora
humilitat a Catalunya i la seva gent. El dia 16 la
darrera paraula, afortunadament,
us correspon
a vosaltres.
E
l
pr
oper
1
6
de
n
o
v
e
m
br
e
Ca
t
a
lun
y
a
af
r
on
t
a
un
e
s
eleccions del tot cabdals pel futur del nostre país. Aquesta
no és una afirmació retòrica o buida de contingut real. Tot
el contrari, ens hi juguem molt. Els motius són molts i de
diferent naturalesa.
En
primer
lloc,
és
la
següent
escomesa
després
de
23
anys de presidència d’un home tan notable i destacat com
Jordi Pujol. Sens dubte, suposa tancar de manera brillant
una etapa de recuperació i consolidació de Catalunya com
a nació. I la següent és també fonamental: hem de donar
un
important
salt
endavant
que
ens
asseguri
el
nostre
futur.
L’aprovació del
Nou Estatut Nacional de Catalunya serà
una de les fites més importants de la propera legislatura.
Aquesta eina ens ha de permetre dotar-nos de la capacitat
de decisió necessària per fer front als nombrosos reptes
que ens planteja el segle XXI.
I tots ells es poden resumir en un: assolir un país millor
per als nostres fills i filles, un país de benestar generalitzat
on tots els catalans i catalanes tinguin oportunitats per a
progressar i anar a més.
Art
u
r
M
a
s
,
candidat
de
CiU
a
la
presidència
de
la
Mas i Micaló al sopar de militants del Palau de Fires de Girona
Precampanya autonòmiques 2003
1. PERE MACiAS
Nascut a Olot. És enginyer de Camins Canals i Ports i professor titular en
excedència a la Universitat Politècnica de Catalunya. Militant de CDC des del
1977. Ha estat alcalde d’Olot, president de la Diputació de Girona i president de
l’ACM. Diputat al Parlament de Catalunya des de 1995. Va ser conseller de Medi
Ambient fins el 1997. Ha estat conseller de Política Territorial i Obres Públiques
del 1997 al 2001. Actualment és secretari general adjunt de la Federació de
Convergència i Unió.
2. IRENE RIGAU
Irene Rigau va néixer a Banyoles l’any 1951. És mestra,
llicenciada en psicologia
i inspectora d’ensenyament. Ha exercit la docència a l’ensenyament públic i a la
universitat.
Del
1982
al
1986
va
ser cap
de
serveis
d’ensenyament
a
Girona
i
d’aquest fins al 1989 va ocupar la Secretaria del Consell Escolar
de Catalunya.
Del 1989
al 1993 va ser
subdirectora general de Formació Permanent,i després
va passar a la Secretaria del Consell Interuniversitari de Catalunya. Al 1999 fins a
l’actualitat fou nomenada Consellera de Benestar i Familia.
És membre del Consell Nacional de CDC.
3. ELENA RIBERA
Té 45 anys i està casada.
Va llicenciar-se en Dret a la Universitat de Barcelona.
És advocada i professora de Dret Civil.
Des del 1993 és militant d’Unió Democràtica de Catalunya.
4. JOSEP MICALÓ
Nascut a Girona. Militant de CDC des del 1981. Fou del 1984 fins al 1993 representant
territorial a les comarques gironines de la Secretaria General d’Esports i del 1990
al 1995 president del Consell Comarcal de la Selva.
És
alcalde
de
Riudellots
de
la
Selva
del
1979
al
2003
i
president
de
CDC
a
la
Federació de les Comarques Gironines des del 1996 ençà.
Ha
estat
diputat
al
Parlament
de
Catalunya
per
la
coalició
de
CiU
des
de
la
IV
legislatura (1993).
5. ESTEVE VILANOVA
56
anys,
està
casat
i
tres
fills.
Va
diplomar-se
en
Direcció
d’Empreses.
Actualment, és pre-jubilat de Banca Catalana - BBVA.
Té el càrrec de President del Patronat de la Fundació Prudenci Bertrana, va participar
en el grup de fundadors de El Punt i forma part del Consell d’Administració de la
seva editora (Hermes Comunicació, S.A.), entre d’altres càrrecs.
6. EUDALD CASADESÚS
Nat a Ripoll, ha estat alcalde d’aquest municipi del 1995 al 2003. És llicenciat en
Ciències Químiques ( especialitat Química Orgànica) per la UAB. Va ser president
del Consell Comarcal del Ripollès des de la seva creació fins l’ any 1995. Ha estat
diputat al Parlament de Catalunya durant les dues darreres legislatures.
Els
nostres
candidats
Pe
re
Macias
I
rene
Rigau
Elena
Ribera
Josep
Micaló
E
steve
V
ilan
ova
Eudald
Ca
sade
sús
Precampanya autonòmiques 2003
7. ALBERT RIERA
Té 40 anys. Va llicenciar-se en Geografia i Història a la Universitat de Barcelona i es
va diplomar en Teologia a l’Institut de Teologia de Girona. Actualment, és professor
titular de Geografia i Història a l’Institut de Sta. Coloma de Farners i és soci fundador
d’Educadors
Sense
Fronteres.
És
Sotsdirector
General
de
Governació
i
Relacions
Institucionals i Secretari General Intercomarcal de Girona. Des del 1996 és militant
d’Unió Democràtica de Catalunya.
8. PERE LLADÓ
Nascut a Girona, resideix actualment a Banyoles. És llicenciat en Filosofia i Lletres.
Regidor de l’Ajuntament de Banyoles des del 1991 al 2003. Diputat al Parlament de
Catalunya durant el període 98-99, Conseller Nacional de CDC des de 1997 i
President comarcal de CDC al Pla de l’Estany.
Pertany a les comissions d’Economia, Finances i Pressupost, Política Cultural,
Control Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Catalana de RTV.
9. JOSEP SALA
Té 48 anys.
Alcalde de Forallac de 1987 ençà.
Des del 1996 President comarcal de CDC al Baix Empordà i conseller nacional de CDC.
President del consell comarcal del Baix Empordà del 1999 al 2003.
11. BEGONYA MONTALBÁN
Té 29 anys. Va llicenciar-se en Farmàcia a la Universitat de Navarra. Actualment, és
Presidenta Comarcal de la Joventut Nacionalista de Catalunya del Baix Empordà, de
la que també n’és membre del Comitè Executiu a la Federació de Girona. Des del
1989 és militant de la JNC.
12. XAVIER FÀBREGA
Té 44 anys, està casat i té set fills.
Va llicenciar-se en Filosofia i Lletres a la Universitat de Navarra.
Actualment,
és
professor
de
l’escola
Bell-lloc
del
Pla
de
Girona.
Des
del
1982
és
militant d’Unió Democràtica de Catalunya.
13. JORDI ARMENGOL
Nascut a Puigcerdà fa 30 anys. Casat.
Diplomat en Ciències empresarials.
Regidor de Benestar Social a l’Ajuntament de Puigcerdà.
Empresari.
10. SANTI VILA
Nascut fa 30 anys, resideix a Figueres. Regidor a l’Ajuntament de Figueres
i
conseller comarcal de l’Alt Empordà.
Estudis de lletres, especialitzat en Història. Actualment treballa com a professor
d’història.
A
lber
t
Riera
Pere
Lladó
Jo
sep
Sala
Santi Vila
Begonya
M
on
ta
lbán
Xavie
r
Fàb
rega
Jordi
Armengol
Precampanya autonòmiques 2003
15. LLUÍS GUINÓ
Té 34 anys. Casat. Advocat.
Alcalde de Besalú i conseller comarcal des del 1995 ençà.
Diputat Provincial a la Diputació de Girona del 2001 a l’actualitat.
16.
SALVADOR SERVIÀ
Té 59 anys, està casat i té dos fills. Va llicenciar-se en Ciències Empresarials a ESADE
i
el
màster
MBA.
Va
ser
Director
Financer
d’una
empresa
constructora
d’obres
públiques i Campió d’Espanya de Rallis, amb 14 participacions al Ralli París-Dakar i 11
al Ralli de Montecarlo. Actualment, és Senador per Convergència i Unió – Girona i
Conseller Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya.
SUPLENT-2. JOAN CASAS
Té 45 anys i està casat.
Actualment, és gerent d’una empresa de jardineria.
Alcalde de Sant Feliu de Pallarols i Conseller del Consell Comarcal.
És militant d’Unió Democràtica de Catalunya.
17. JOSEP M. GUINART
Té 47 anys, està casat i té dos fills. Va llicenciar-se en Ciències Empresarials a ESADE
amb el màster en Direcció d’Empreses. Actualment, és funcionari de la Generalitat de
Catalunya, Alcalde de l’Escala, Director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya,
vocal de la Comissió de Govern Local de Barcelona i membre del Comitè Executiu de
l’Associació
Catalana
de
Municipis
i
Comarques.
Des
del
1987
és
militant
d’Unió
Democràtica de Catalunya.
SUPLENT-3. JOAN ALFONS ALBÓ
Va néixer a Sant Feliu de Guixols fa 40 anys.
Estic casat i tinc dos fills.
Veterinari i aficionat a la història.
Alcalde de Sant Feliu del 1999 ençà.
SUPLENT-1. EMMA PASCUAL
Nascuda a Girona fa 41 anys.
Casada i mare de dos fills.
Llicenciada en Dret.
Responsable d’assumptes jurídics de la delegació territorial del Departament de Sanitat
de la Generalitat a Girona.
14. MERITXELL MASÓ
Té 37 anys, està casada i té dues filles. Va llicenciar-se en Dret a la Universitat de
Barcelona. És Cap del Servei de Gestió Administrativa de l’Escola d’Administració Pública
del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
Des del 1988 és militant de
Convergència
Democràtica
de
Catalunya,
i
actualment
n’és
membre
del
Consell
Nacional.
Meritxell
Masó
Lluís Guinó
Salvado
r
Se
rv
i
à
Josep
Maria
Guinart
Emma Pascual
Joan
Casas
Joan
Alfons
Albó
Precampanya autonòmiques 2003
Ac
tes
sector
ials
“La
Muntanya”
“La
seguretat”
“Le
s
pers
ones”
La conferència sectorial “Les persones”
va aplegar prop
d’un centenar de persones.
Va coordinar la jornada la candidata de CiU Irene Rigau
que va presentar tot un seguit de propostes destinades a la
protecció i la millora de la qualitat de vida.
La segona conferència sectorial sota el títol “La seguretat
és llibertat”.
Va coordinar la jornada la candidata de CiU Elena Ribera
que va reclamar la necessitat d’un model de justícia
català que permeti tenir totes les competènces en
aquest àmbit a la Generalitat de Catalunya.
La cloenda va anar a càrrec de Pere Macias que va
explicar que la reforma de l’Estatut que proposa CiU
enten el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com
a darrera instància judicial.
“La muntanya” ha estat la primera de les conferències
sectorials que organitza Convergència i Unió.
S’ha intentat donar respostes a les necesssitats
concretes de les zones de muntanya de la Cerdanya, el
Ripollès i la Garrotxa, i marcant-ne les fites polítiques i
els objectius a assolir per aquests territoris.
Ha coordinat la sessió de treball, Eudald Casadesús.
També han intervingut: Montserrat Candini, directora de
l’àrea de muntanya de PTOP, Joan Pous, president del
consell comarcal de la Cerdanya, i Joan Vilalta, president
de la UIER.
Convergència i Unió ha organitzat a les comarques
gironines un seguit de conferències sectorials que
s’aniran realitzant arreu del territori gironí seguint
diferents temàtiques.
Es tracta de 5 sessions de treball en format de
conferències a partir dels quals es configuararà el
programa electoral. Les jornades s’engloben en la
muntanya,
la seguretat i la justícia, les persones, el
progrés econòmic,
i la plana i la costa.
La cloenda de totes les sessions de treball anirà a càrrec
del cap de llista de CiU a la demarcació de Girona, Pere
Macias.
Macias,
Micaló
i
Ribera
a
la
presentació
dels
actes
sect
or
ia
l
s
Macias
i
Casadesús
en
un
moment
de
la
jornada
Macias
i
Ribera
participen
a
la
taula
rodona
de
s
egu
re
tat
Irene
Rigau
durant
la
seva
intervenció
6
Precampanya autonòmiques 2003
“L
’ec
on
omi
a
“El
territori”
“La
Universitat”
El candidat de CiU Esteve Vilanova ha coordinat i
dirigit la jornada sectorial que ha organitzat CiU de
comarques gironines sobre progrés econòmic.
La jornada que portava el títol de “Les claus del
progrés de les comarques gironines”
va comptar
amb la `presència de Mariona dePuig, consellera
delegada d’AXXON, JOan Antoni Pons-SEres, director
general de MANTER S.A, i Joan Hortal, director de
Marketing de PANINI ESPANYA.
El cap de llista de CiU a comarques gironines,
Pere Macias, va presentar l’acte sectorial que
el Consell d’Universitats de CiU a Girona, va
organitzar sota el títol “La Universitat de
Girona: present i futur” a la Fontana d’Or de
Girona, i que va aplegar una cinquantena de
persones.
Van participar a la Taula Rodona: Lluís Batista,
president de PIMEC-SEFES a Girona, Anna
Maria Geli, professora de la Udg, i Claudi
Alsina, director general d’Universitats.
Prop d’un centenar de persones van assistir a
la jornada sectorial de Territori i Medi Ambient
que va tenir lloc a l’Hotel Novotel de Riudellots
de la Selva.
L’acte va ser coordinat per Josep Micaló,
candiudat de CiU a comarques gironines, i va
comptar amb la presència de Pere Torres,
secretari general de Planificació Territorial,
Xavier Puig, professor d’Impacte Ambiental de
la Udg, i RAmon Prujà, president de
l’Associació de Transportistes de Girona.
Va destacar entre d’altres l’ampliació de l’oferta de
llars d’infants, un augment de l’oferta residencial per
a persones grans, un punt de trobada familiar i un
servei d’assessorament i orientació a les families a
cada comarca, la garantia
de nous drets socials per
a persones amb discapacitats, i el desenvolupament
del programa “Turisme per a tothom”.
Un
moment
de
l’acte
sectorial
d’universitats
Micaló a la taula rodona
de Territori i Medi Ambient
Macias
i
Vilanova
en
acabar
la
taula
rodona
d’econ
omia
Rigau i Macias a l’inici de la conferència
7
Precampanya autonòmiques 2003
Sopar
de
militants
amb
Artur
Mas
a
la
Fira
de
Girona
“Des
d’Olot
per
a
Catalunya”,
Macias
presenta
el
seu
llibre.
Més de 1800 militants i simpatitzants de CiU d’arreu de
les comarques gironines, van assistir al sopar
que va
organitzar la Federació de CiU a la demarcació de
Girona al Pavelló de Fires de Girona el qual va comptar
amb la presència del candidat de CiU a la presidència
de la Generalitat, Artur Mas.
A l’acte van assistir també els membres de la
candidatura de CiU a comarques gironines, així com
també representants de la Federació d’arreu del
territori gironí.
Va presentar l’acte Elena Ribera, i van intervenir Pere
Macias, cap de llista a Girona, i Artur Mas,
presidenciable de CiU.
El cap de llista de CiU acomarques gironines,
Pere macias, ha presentat a la Llibreria
Carlemany “ Des d’Olot per a Catalunya”, un
recull d’articles que ha escrit entre el 1999 i el
mes de setembre d’enguany.
El llibre ha esta dividit en quatre parts:
comença per la ciutat d’Olot, i segueix per a la
comarca de la Garrotxa, dedica un capítol a la
xarxa d’infraestructures, un altre a les
comarques gironines, i un a Catalunya.
El pròleg del llibre ha anat a càrrec de
l’escriptora Natàlia Molero.
Acte
electoral
a
Girona
amb
Pere
Macias,
Josep
A.
Duran
i
Lleida,
Jordi
Pujol
i
Artur
Mas
Dimarts,
11
de
novembre,
a
les
8
del
vespre,
al
Palau
de
Fires
de
Girona
Miacias
amb
Natalia
Molero
a
la
presentació
del
seu
llibre
Artur
Mas
en
un
moment
a
l’arribada
del
sopar
Prop
de
1800
militants
van
assistir
al
sopar
8
E
l
B
u
t
l
l
e
t
í
d
e
l
e
s
c
o
m
a
r
q
u
e
s
g
i
r
o
n
i
n
e
s
Precampanya autonòmiques 2003
Les
propostes
claus
del
programa
de
CiU
per
a
les
comarques
gironines
quedaran
connectades per
autovia
i es
construiran
12 noves
variants per tal de descongestionar els nuclis
urbans.
P
a
g
e
s
i
a
i
r
a
m
a
d
e
r
i
a
.
O
f
e
r
i
r
e
m
f
o
r
m
a
c
i
ó
especialitzada
per
tal
que
el
joves
s’integrin
en
el
t
r
e
b
a
l
l
de
l
a
pa
g
e
s
i
a
.
G
a
r
an
t
i
r
em
e
l
s
r
e
cu
r
s
o
s
necessaris perquè les explotacions agràries puguin
m
o
d
e
r
n
i
t
z
a
r
-
s
e
i
d
o
n
a
r
e
m
s
u
b
v
e
n
c
i
o
n
s
a
l
e
s
p
r
o
d
u
c
c
i
o
n
s
r
e
s
p
e
c
t
u
o
s
e
s
a
m
b
l
e
n
t
o
r
n
,
a
l’aprofitament de prats i pastures i a la conservació
de races autòctones.
C
o
m
erç
.
S
e
g
u
i
r
e
m
i
m
p
l
a
n
t
an
t
n
o
u
s
p
l
a
n
s
d
e
dinamització comercial i defensarem el petit comerç
davant de les gran superfícies comercials.
Capitalitat de Girona
. Prepararem Girona perquè
lideri un model equilibrat de xarxa de ciutats de les
comarques gironines , aprofitant l’arribada del Tren
d’Alta Velocitat i la consolidació de l’Aeroport de Girona.
S
o
st
e
n
i
b
i
l
i
t
a
t
.
F
a
r
e
m
d
epu
r
a
d
o
r
e
s
a
t
o
t
s
e
l
s
municipis de menys de 2.000 habitants. Limitarem la
construcció de nous edificis arran del litoral de la Costa
Brava i crearem una xarxa d’espais protegits de les
comarques gironines. Vetllarem pel manteniment del
cabal ecològic dels rius
Nous elements dinamitzadors.
Donarem suport a
la creació del Centre Costeau a Sant Feliu de Guíxols
i l’Illa Isozaki a Blanes. Farem de Banyoles la
Capital
d
e
l
E
s
p
o
r
t
d
e
l
e
s
c
o
m
a
r
q
u
e
s
g
i
r
o
n
i
n
e
s
.
Promocionarem
la
marca
Pirineus
.
Prom
ourem
la
decl
a
rac
d
e
l
a
c
iu
t
at
gr
eg
a
d
Empú
r
ie
s
c
om
a
patrimoni mundial de la UNESCO.
Turisme de qualitat.
Dinamitzarem el sector turístic
diversificant-lo i fent-lo atractiu totes les èpoques de
l’any, aprofitant les noves modalitats de turisme verd
i
turisme
cultural.
La
promoció
i
la
millora
de
les
ins
t
al·
lac
i
on
s
de
l’A
e
r
op
or
t
G
i
ron
a
-
Co
s
t
a
Br
ava
contribuirà
a
fomentar
les
visites
turístiques
a
les
comarques gironines .
Ciència i Cultura
.
Promourem la reestructuració del
Museu d’Empúries, culminarem el Museu de l’Exili a
La Jonquera, impulsarem el projecte de la Fundació
Walter Benjamin a Portbou i
la reforma
del Museu de
R
ip
ol
l,
impu
ls
arem
l’Any
D
al
í,
cr
ea
rem
e
l
Mu
seu
Thyssen de Sant Feliu de Guíxols i el nou Museu d’Art
Contemporani de Salt, construirem el nou Museu dels
Volcans d’Olot, reformarem el Museu d’Art de Girona.
La
pesca
.
Millorarem
les
instal·lacions
dels
ports
pesquers de les comarques gironines i procurarem la
modernització tecnològica de la flota gironina.
Polítiques socials
.
Farem que la oferta residencial
pública a les persones grans es situï per sobre de
les 12 places residencials per cada 100 persones
majors de 75 anys i construirem i ampliarem els
centres
d’atenció
a
la
dependència
a
totes
les
comarques gironines.
S
a
nit
a
t
.
L
’H
o
sp
i
t
a
l
J
o
s
e
p
T
ru
e
t
a
de
G
i
r
ona
representarà una prioritat per CiU, millorant l’àrea
ambulatòria
i
d’urgènc
ies
i
ampliant
l’àrea
de
Malalts
Crítics
i
la
Unitat
Coronària
del
centre.
Posarem en marxa el nou Hospital General i un
Hospital
Geriàtric i
Psicogeriàtric de
Dia al
Parc
Hospitalari de Salt. Modernitzarem i ampliarem la
resta
dels
hospitals
comarcals.
Renovarem
els
CAP’s i els consultoris locals.
Habitatges
. Construirem habitatges de lloguer
per
a
jove
s
a
tot
es
les
c
omarque
s
giron
ines.
Rehab
il
i
ta
rem
e
ls
nucl
i
s
ant
ic
s
i
c
ons
t
ru
ir
e
m
habitatge protegit.
Educació
.
Obrirem 15 nous centres educatius a
les comarques gironines i n’ampliarem 17 dels ja
existents. Crearem una nova seu de l’Escola Oficial
d’Idiomes a Banyoles i Ripoll. Ampliarem l’oferta
de Llars d’Infants a totes les comarques.
Família
.
Crearem un servei d’assessorament a la
f
a
m
í
l
i
a
a
c
a
d
a
c
o
m
a
r
c
a
q
u
e
p
e
r
m
e
t
i
e
l
desenvolupament les
polítiques de
suport a
les
famílies.
Transport Públic
.
Crearem un sistema integrat
de Transport Públic a l’àrea de Girona. Crearem
un
se
r
ve
i
d
e
f
e
rr
oca
rr
i
ls
de
rodal
i
es
Gi
r
on
a
-
Figueres- Portbou, Girona- Maçanet de la Selva,
Girona-
Blanes i
Vic-Ripoll-Puigcerdà, un
servei
de
transport
públic
Olot-
Torelló
pel
Túnel
de
Bracons i farem 5 noves estacions d’autobusos.
Evitar els riscos.
Crearem
un
centre
nacional
d’emergències a les comarques gironines i 3 nous
parcs de bombers.
Innovació, noves tecnologies i suport a la
indústria.
Construirem el centre logístic del Far-
Vilamalla i el Centre Integral del Mercaderies de
Riudellots-Viloví. Construirem el Parc Tecnològic i
Científic de la UdG. Farem arribar la banda ampla
a tots els municipis de les comarques gironines
abans del 2005.
Comunicacions
.
Les capitals de comarca i les
pr
incipals
ciu
tats
de
les
coma
rque
s
gi
ronines
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin