La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

L'Ajuntament vol posar ja en marxa la construcció de la Ciutat del ...

5 pages

www.catmods.com jose@catmods.com. 646 61 13 62. Venta de módulos y mobile home nuevos y de ocasión. Gran selección de precios y modelos. “SOMOS ...

Publié par :
Ajouté le : 17 avril 2012
Lecture(s) : 33
Signaler un abus
Plza.Teresa Valls i Divi, 8 loc-8, 08830 Sant Boi de Llobregat Barcelona Tel.93 652 39 00
NOTICIES Los ‘pasos’ religiosos vuelven con la Setmana Santa Además de las preceptivas misas, la Semana Santa se celebra con dos procesiones ya tradi cionales el Viernes Santo: el Vía Crucis, que se realiza en el Sanatorio Benito Menni, y la salida de la Hermandad del Cristo de la Agonía y Nues tra Señora de los Dolores, por Camps Blancs. Lascaramellesse aplazan a Sant Jordi.Pàg. 11
gabinete jurídico
C/ Jaume Balmes, nº 25, bajos. • 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) Tel.: 93 654 71 21 (5 líneas). Fax: 93 630 38 53 www.jimenezasesores.com • gestoria@jimenezasesores.com
LABORAL, FISCAL, CONTABLE SEGUROS GENERALES, ASES. JURÍDICA
PLAZA BÒBILA, 2 ST. BOI LLOB. TEL.: 93 635 80 82 • FAX: 93 630 82 13
  EXEMPLAR GRATUÏTCADA SETMANA A LA TEVA BÚSTIA∙ 10 / 04 / 2006 ∙ ANY 08 ∙ NÚM. 419 L’alcaldessa creu que “abans de finals d’any podria començar www.catmods.comSUMARI jose@catmods.com la primera fase”, encara que depèn dels inversors interessats 646 61 13 62 • ACTUALITAT ......................pàg. 3 • INMOBILIARIA....................pàg. 6 L’Ajuntament vol posar ja Venta de módulos y • AGENDA...........................pàg.11 mobile home nuevos en marxa la construcció • TREBALL..........................pàg. 14 y de ocasión. Gran selección de• MOTOR.......... ..................pàg. 14 precios y modelosde la Ciutat del Cinema• ESPORTS.........................pàg. 15 Pàg. 3
“SOMOS DISTRIBUIDORES DE LOHISIANE”
Ctra. de Bordills a Palamós, s/n. C.66. SALIDA 6. Aut. A7
Sant Boi presenta les línies mestres en política de promoció turística Les jornades ‘Turisme de proximitat: paradoxa o realitat?’, celebrades a Sant Boi la setmana passada, van servir perquè l’Ajuntament expliqués el seu treball en aquest àmbit.El Mercatentrevista el regidor de Co merç, Agricultura i Turisme, Pere Dorca (a la foto, el segon per l’esquerre), per saber més detalls.Pàg. 10
ANUNCIS 93 630 66 77 NOTICIES El 14 d’abril, una crida a la recuperació de la memòria històrica a Sant Boi A més de ser Divendres Sant, aquest 14 d’abril també és una data assenyalada al calendari perquè es commemora el 75è aniversari de la proclamació de la Segona República Espanyola. Al Museu, ho recorda una exposició que demana la col∙laboració ciutadana per exhibir testimonis d’aquella època.Pàg. 10
Ets una persona massa me-tòdica i no t’aniria gens mala-ment deixar que els altres fessin les coses a la seva ma-nera. No només tu pots fer bé les coses.
Horòscop (del 10 al 17 d’abril)
SI QUIERES FELICITAR A ALGUIEN A TRAVÉS DEL MERCAT,
¿BUSCAS PISO ECONÓMICO? ¡¡AQUÍ LOS TIENES!!
Cranc del 22 de juny al 22 de juliol Has de prendre una decisió important, però els dubtes et neguitegen i no t’atreveixes a fer cap pas. El més intel∙ligent és fer balanç dels pros i con-tres.
Fa mesos que treballes molt i comences a veure els resul-tats de tant esforç. Els teus caps et recompensaran la feixuga tasca.
REF. 2181. JUNTO RONDA SANT RAMONOBRA NUEVA TODO EXTERIOR. 2 HABS., SALÓN INDEPENDIENTE, BALCÓN. ¡¡¡ASCENSOR!!!SUPER-PRECIO 274.66345.700.000 PTAS. 93 511 88 77
Telèfons d’interès
A partir de les 22 hores caldrà avisar la Policia Local o Nacional per saber quins establiments estan de guàrdia. Aquest acord ha estat adoptat pels farmacèutics locals, seguint les indicacions del Col∙legi de Far-macèutics de Barcelona, amb el vistiplau del Departament de Salut de la Generalitat i l’Ajuntament. La ini-ciativa respon a motius de seguretat. Els telèfons de la Policia Local i Nacional els poden consultar a la secció de Telèfons d’interès d’aquesta mateixa pàgina.
Farmàcies
Dilluns 24Didlleunsset1e0mdbraebrilNúNmº.415149
Bessons del 21 de maig al 21 de juny Una persona estimada t’ha decebut i no saps si hi podràs confiar de nou. Ho has posat tot de la teva banda perquè anés bé i la seva inseguretat no té base.
Taure del 21 d’abril al 20 de maig
A mà
Àries del 21 de març al 20 d’abril Hauràs de començar a plan-tejar-te donar sortida a les noves propostes a la feina. Una persona estimada recorrerà a tu perquè l’ajudis en un tema delicat.
La bústia Edita:ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L. Jaume Balmes, 12 - 08830 Sant Boi Els diners d’ERCgovernats per ERC hi treballenbiologia se’n diu “comensalisme” Tel.: 93 630 66 77 unes 50.000 persones, 209 dei que més planerament podríem Fax: 93 630 46 99 Directora de publicació: Quan fa uns anys a ERC vamles quals són càrrecs electes idir la menjadora o “el pessebre”. Vanessa Sánchez El Mercat de Sant Boies limita únicament a oferirveure com personatges com l’Àn-persones designades per ERC aNo sé si m’explico… un servei de publicació d'anuncis, sense obtenir cap comissió ni retribució, sense responsabilitzar-càrrecs de confiança. Només agel Colom o la Pilar Rahola, se de la procedència, veracitat i puntualitat en la després de tota mena de manio-aquests se’ls aplica la carta finan-Josep Maria Cervelló inserció dels anuncis. Anuntis Segundamano España, S.L., es reserva el dret a no publicar qualsevol anunci que, pel seu contingut o naturalesa, pugui vulnerar la legislacióbres, marxaven emportant-se elscera, similar o igual a la dels altresPortaveu municipal d’ERC vigent o suposi un atemptat físic o moral contra càrrecs i els diners que corres-partits, i el codi ètic d’ERC. Sóc qualsevol persona o col∙lectiu, i, en particular, els que fan referència a menors, peticions de diners, ponien al partit en funció de launa de les 1.600 persones quePer fi aparco a la biblioteca joc il∙legal, contraban, persones desaparegudes, sectes, religions o política, donació d'òrgans, begudes alcohòliques, tabac (excepte col∙leccionisme), discriminació racial, armes oseva representació política i dei-diuen que “extorsiona” ERC. Com material explosiu, entre altres. xaven un rastre de deutes, elsa regidor, l’Ajuntament em pagaMoltes vegades he pogut veure el Per altra banda, i de conformitat amb allò convingut a la Llei 22/2003 de 4 de juliol, de protecció d'animals, l'empresa editora informa els Srs. Anunciants que serà necessària la inclusió deluna quantitat en concepte de die-típic cartell a bars, oficines, fei-militants, democràticament, vam seu número de registre del nucli zoològic en tots els anuncis que tinguin per objecte la transaccióna... que posa ‘hace un día pre-tes per assistència a reunions, ladecidir que calia superar la situa-d'animals. ció des de nosaltres mateixos, a-majoria d’aquests diners els retor-cioso, verás como viene alguien y Tots els drets de propietat intel∙lectual sobre el disseny, format i presentació gràfica dels anuncis així com de la revista en el seu conjunt seran d'exclusiva titularitat d'Anuntis Segundamanoplicant mesures d’estalvi, de con-lo jode’. Doncs el mateix m’hano al partit o a Hisenda, mentre España, S.L., sense que l'anunciant pugui tenció de les despeses i, enque continuo vivint amb allò quepassat a mi en trobar al seu periò-reivindicar cap dret sobre els mateixos. Qualsevol modalitat d'explotació o de reproducció dels mateixos en un altre mitjà, tant en suport paper com en suport electrònic, haurà de ser autoritzatcomptes d’endeutar-nos, gratar-he tingut el privilegi de viure sem-dic la notícia en la qual CiU quali-prèviament i expressament per part d'Anuntis Segundamano España, S.L.fica la transformació del carrerpre: amb el producte del meu tre-nos les butxaques. Així mateix, Anuntis Segundamano España, S.L., es reserva el dret a publicar els anuncis a Internet El finançament d’ERC és absolu-ball assalariat. Hi ha regidors queBaldiri Aleu com “vergonyosa per (www.segundamano.es), així com a altres publicacions editades per qualsevol empresa del Grup ANUNTIS SEGUNDAMANO, tant en suporttament transparent: tants capsen funció del que ingressen no te-convertir un carrer amable en un paper com Internet, amb l'objectiu de donar una tants barrets. És allò tant català denen obligació de complir la cartapàrquing a l’aire lliure”. Suposo major difusió als seus anunciants. El tractament automatitzat al qual seran sotmeses totes les dades de caràcter personal recollides “a quant toca?”. Estem orgullososfinancera i, malgrat tot, ho fan vo-que aquestes qualificacions per-com a conseqüència de la sol∙licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a travéssegueixen fins partidistes o des-que siguin les nostres quotes deluntàriament, entre ells el meu d'aquesta publicació (inclosos, a aquest efecte, militant les que determinin lescompany de grup municipal, l’En-prestigiar el contrari. els que siguin facilitats per a la publicació d'anuncis), té com a finalitat el manteniment de la relació contractual en el seu cas establerta amb Anuntis Segundamano España, S.L., editoraLa meva intenció és felicitar elsric Garcia. Hem renunciat a for-finances d’ERC i que hàgim sane-d'aquesta publicació, així com la gestió, administració, prestació, ampliació i millora delsresponsables d’aquesta transfor-jat en tan poc temps una situaciómes ocultes de captació de diners serveis als quals l'anunciant decideixi subscriure's o utilitzar; l'adequació d'aquests serveis a les difícil, gràcies, en gran part, aque comprometrien la nostra in-mació, perquè ja era hora de preferències i gustos dels anunciants; l'estudi de la utilització dels serveis per part dels anunciants; el disseny de nous serveis relacionats ambreduir quasi a zero la morositat endependència. Altres partits tenen,poder trobar aparcament lliure aquests; l'enviament d'actualitzacions dels el pagament de les quotes i dela més a més d’aquests ingressosquan vaig a la biblioteca o al Parc serveis; l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i compliment de la carta financerainstitucionals, un règim de dona-de la Muntanyeta a ferfootingo a comercial sobre productes i serveis oferts per l'editor d'aquesta publicació i/o per tercers dels sectors financer, automoció, telecomunicacions, immobiliari, venda a distància, gran consum, oci,que obliga els càrrecs públics icions “anònimes”, anònimes perun passeig. No trobo cap fona-energia i aigua, ONG i formació. Anuntis persones designades a llocs deals contribuents, però molt cone-ment a les queixes de CiU. Ama-Segundamano España, S.L., podrà cedir, en el seu cas, les dades personals a Anuntis Segundamano Holdings, S.L., societat matriu de l'editor confiança política. Dir que estemgudes pel partit que pot retornarble? Des de quan els carrers són d'aquesta publicació, i a Qué Fácil Alicante, S.L., societat editora pertanyent al grup, amb les extorsionant els treballadors pú-la donació “desinteressada” delsamables? A l’aire lliure? Que mateixes finalitats que s'han indicat en relació amb els seus respectius productes i serveis, i en blics és una calúmnia repugnant,lobbysvolen un para-sol com a la platjaeconòmics amb favors particular a l'efecte que les publicacions i pàgines web propietat de qualsevol de les esmentades societats puguin incloure els anuncis facilitats per l'anunciant. En certs casos, a més, es podràdamunt el cotxe? Aquest carrerquan governa. Si mireu qui és quiespecialment quan ho diuen els proposar la comunicació de dades personals a que sempre han confós els límitsen les concessions d’obra o ser-semblava Montmeló amb la velo-tercers. Quan procedeixi, aquesta circumstància serà prèviament i expressament advertida als anunciants en els formularis de recollida de dades entre la dimensió partidista i lesveis públics s’entendrà millor totcitat que agafaven els pocs vehi-personals, juntament amb la identificació de la societat que els cedeixi i aquest tercer, el tipus institucions i que han estat esquit-plegat. Altres han construït al vol-cles que hi circulaven i no està de d'activitats a què es dedica i la finalitat a què respon la cessió. xats anteriorment per casos fla-tant seu una teranyina d’em-més que tots fem ús del parc L'anunciant podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel∙lació o oposició mitjançant correu postal a la següent adreça: Anuntis Segundamano España, S.L. Departamento desense haver d’estar mitja hora perpreses de serveis i consultoriesgrants de desviaments com en els Datos Personales. Avenida de Castilla nº 2, Parque afers Treball i la formació ocu-que viuen dels contractes que lestrobar aparcament. Empresarial San Fernando, Edificio Japón I y II, 28830 San Fernando de Henares, Madrid, o bé pacional, ADIGSA, Turisme... Alsmateixes administracions que mitjançant correu electrònic a la següent adreça: datospersonales@segundamano.es. A la corresponent comunicació, l'anunciant haurà d'adjuntar i/o indicar: la referència a la seva altadepartaments de la Generalitatgovernen els donen. És el que enGrego Melús com a anunciant a la publicació de què es tracti, una fotocòpia del DNI, la seva adreça postal i el telèfon de contacte. Les cartes s’han d’enviar a: Jaume Balmes, 12, 08830 Sant Boi de Llobregat, indicant nom, DNI i telèfon, o bé a l’e-mail: otorrico@anuntis.com.El Mercat de © ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L. Sant Boino es responsabilitza de les opinions expressades a La Bústia i es reserva el dret de publicar les cartes, així com de resumir-les si ho considera oportú. Dipòsit legal: GI-475-97
Verge del 23 d’agost al 21 de setembre Ara sí que veus més clar que mai el teu futur, ja que fa poc que has conegut una persona que t’està fent viure i gaudir de la vida d’una manera dife-rent.
Peixos del 19 de febrer al 20 de març Últimament necessites més que mai l’afecte dels éssers estimats, ja que et sents de-caigut i només te’n sortiràs amb el suport dels que t’en-volten.
REF. 2180. CALLE BALMES. 85 m², exterior, 4 habs., cocina y baño para actualizar, 1º altura real, piso esquinero. GRAN OCASIÓN. 251.82541.900.000 PTAS. 93 511 88 77
S. i S. San SegundoFrancesc Macià, 23 P. Vila. . . . . . . . . . . . . .Tres d’Abril, 13 B. Peñas. . . . . . . . . .Cerdanya, 20-22 M.A. Sanz. . . . . . . . . . .Pl. Penedès, 2 R.M. Gabarró. . . . . . . .Rubió i Ors, 50 G. Terradas. . . . . . . . . .Joan Martí, 43 F. de Budallés. . . . . . . . . . .Galitzia, 71 M. Serra. . . . . .Lluís Pascual Roca, 45 M.M. Marsal. . . . . . . . .Tres d’Abril, 34 C. Ramos. . . . . . . .Víctor Balaguer, 34 J. Bausili. . . . . . .General O’Donell, 59 C. Sabatés. . . .Ronda Sant Ramon, 91 P. Belda. . . . . .Pl. de la Casa Blanca, 9 C. Cruz Olivé. . . . . . .Pl. Ajuntament, 9 M.S. Águila Pijuán. . .Lluís Castells, 32 J.M. Morer. .Ed. Consum (Cooperativa) P. Font. . . . . . . . .Camps Blancs, 17-18 A. Orobitg. . . . . . . . .Eusebi Güell, 114
Aquari del 20 de gener al 18 de febrer Et trobes en els dies més adequats per fer canvis, des de la feina fins a les relacions familiars. No hi pensis més temps i actua si vols treure’n rendiment.
Lleó del 23 de juliol al 22 d’agost Ets una persona més afortu-nada del que et penses, ja que tens una parella que t’és fidel, et fa costat en tot, et comprèn i t’accepta tal com ets.
Ref. 2179. ZONA CENTRO Piso exterior, 4 habs., comedor 16 m², cocina y baño BIEN, suelo gres, puertas embero, calefacción y aire acondicionado, balcón, 2º piso real.234.39539.000.000 PTAS 93 511 88 77
Capricorn del 21 de desembre al 19 de gener Fa mesos que t’obsessiona una idea i no pots deixar de pensar-hi. Potser aquesta setmana trobis la resposta a totes les teves preguntes i dubtes.
45 años.618990154
cas sin ninguna intención de 30 a
caría relacionarse con chicos chi
BRASILEÑO Simpático y agra dable busca amistades. 610471370
AMISTAD Grupo mixto, todas edades amplia nuevos amigos, actividades ocio, baile y cultura les. Viernes y sábado noche cena baile, domingos hacemos una fiesta. Toni.933493186
Para jornada completa o 1/2 jornada. Para trabajar en St. Boi. Se valorará experiencia. Formación continuada. Buenas condiciones económicas. Llamar mañanas de 9 a 15 h. al tel.93 654 38 54.
BRASILEÑO Simpático y agra dable busca amistades. 653971259
Se precisan:  •Dependientas para panaderías.  •Camareras para cafeterías.
A la darrera publicació d’El Mercat de Sant Boivàrem publicar, dintre de la secció de l’agenda, que la pel∙lículaCarta a una mujer desconocida, oferta pel Cineclub Sant Boi, es projectaria el 2 d’abril quan en realitat volíem dir el 9 d’abril.
2
Fe d’errates
Arxiu Històric . . . . . . . . . . . . .93 635 12 50 Serveis Funeraris. . . . . . . . . 93 640 75 54 Tanatori .. . . . . . . . . . . . . . . 93 652 60 20 Deixalleria Mpal.. . . . . . . . . 93 630 45 45 Viver Empreses . . . . . . . . . . . 93 630 24 64 CORESSA .. . . . . . . . . . . . . . 93 652 98 30 CLAUS .. . . . . . . . . . . . . . . . 93 630 18 41 Correus . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 661 37 41 Consell Comarcal. . . . . . . . . 93 658 24 00 Jutjats 1a Instància. . . . . . . 93 652 97 01 Biblioteca M. Aurèlia Capm. .93 630 64 63 Biblioteca J. Rubió i Balaguer93 630 97 60
REF. 2125. GRAN PISOde 105 m², 4 hab., salón 25 m², cocina IMPECABLE, 2 baños PERFECTOS, terraza 25 m², calefacción, alum. climalit, puertas sapelly, finca reformada con ascensor. GRAN PRECIO. 267.45044.500.00 PTAS. 93 511 88 77
Escorpí del 23 d’octubre al 21 de novembre Fa dies que et sents confús i cansat, estàs apàtic i aquest sentiment li has fet pagar a la teva parella, que no en té la culpa. És qui millor et podria fer costat.
Balança del 22 de setembre al 22 d’octubre
Sagitari del 22 de novembre al 20 de desembre L’amor et comença a somriu-re de nou perquè fa setmanes que has iniciat una relació amb una persona per qui et sents atreta, tot i que us es-teu coneixent.
J. Cabanas. . . . . .Francesc Macià, 115 M. Nogueras. . . . . . . . . . .Blai Net, 74 C. Capell. . . . . . . . . . .Pi i Margall, 116 MáñezMadrid. . . .Primer de Maig, 36 J. Trias. . . . . . . . .Cooperativa, nº 100 A. Bañeres. . . . . . . . . . . .Indústria, 26 A. Moreno. . . . . . . . . . . . .Balmes, 31 M.L. Terrassa. .Av. Onze Setembre, 58 M. Prat. . . . . . . . . . . . . . .Rosselló, 47 M.G. Beltrán. . . . . . . . . . .Mallorca, 60 S. Celada. . . . . . . . . .Riera Gasulla, 10 M.T. Ramis. . . . . . . . . . . .Rosselló, 98 M.J. Sancho. . . . . . . . .Montmany, 29 R. Sanvicens. . .Dr. Ignasi Barraquer, 8 G. Toldrà. . . . . . . . . . . . . . . .Major, 23 J. Lluch. . . . . . . . .Josep Mariages, 17 O. Artiga. . . . . . . . . . .Ramon Llull, 45 M.D. Pérez. . . . . . . . .Antoni Gaudí, 61
CENAS Practica inglés, diviérte te, ven a cenar, bailar, hablando inglés todo el tiempo. Cada vier nes y sábado. Edad 2439 años. English Speakers Specially Welcome.609725242
LLÁMANOS93630 6677
CENA Baile y diversión, viernes o sábado noche, con grupo amis tad mixto personas 4060 años. Toni.61024500693 3493186
AMISTAD Chico 42 años, bus
Amistats
CENAR y conversar en inglés cada sábado por la noche, ven con nosotros. Una nueva forma diver tida para practicar inglés. Llámanos.607113737
Ajuntament .. . . . . . . . . . . . 93 635 12 00 Oficina att. públic. . . . . . . . . 93 635 12 12 Informació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 Policia Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 Policia Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 Bombers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 Hospital de St. Boi. . . . . . . . 93 661 52 08 Creu Roja (urgències) . . . . . . . 904 105 105 Ràdio Taxi St Boi . . . . . . . . . . 93 630 00 00 Ràdio Taxi Baix Llobregat . . . .93 630 30 30 Servei Local Català. . . . . . . 93 652 95 85 Serveis Socials. . . . . . . . . . 93 635 12 14
Dilluns 10 d’abril∙ Nº 419
A c t u a l i t a t
3
El projecte estaria enllestit en quatre anys, segons l’alcaldessa La Ciutat del Cinema començarà a construir-se abans d’acabar l’any O. Torrico„Sant Boila qual construir la instal∙lació perquè “té una màgia que arriba a tothom i en 100 anys s’ha estès per tot Fa cinc anys que s’escolta parlar de la construccióel món quan altres coses no ho han fet en mil de la Ciutat del Cinema als terrenys de la Parelladaanys”. El conseller delegat va destacar que el pro-Nord (coneguts també com l’Oasis), però semblajecte aprofitaria entre setmana per servir de ciutat que aquest 2006 podria ser l’any definitiu per tirarde presentacions (“si un 1% del que va a Barcelona endavant la posada en pràctica d’aquesta idea.es trasllada al nostre centre de convencions el pro-Com a mínim així ho ha anunciat l’alcaldessa,jecte ja serà rendible”, va dir), mentre que els caps Plànol del projecte, que preveu un parc temàtic (esq.) i espais comercials, de restauració i de convencions (dreta) Montserrat Gibert, tot assegurant que “abans d’a-de setmana i vacances escolars prevaldria el parc cabar l’any es preveu començar la primera fase detemàtic, amb el qual s’aconseguiria un aprofitament construcció”. La proposta definitiva està en manstotal de les instal∙lacions. del consistori des de fa unes setmanes i ja només queda “que la validi i s’estableixi un pla de fases,Un motor d’atracció de visitants que s’iniciaria per la construcció del pàrquing soterrani”. Unaparticularitat del projecte tal i com està conce-El Mercatha tingut accés al projecte elaborat per labut és que el parc temàtic tindrà un caràcter obert societat mixta entre Ajuntament i Anscari SL (que esque permetrà que “qui passi per allà pugui veure pot veure de manera virtual a les fotos adjuntes),alguns espectacles que s’hi faran sense haver de que constaria d’un parc temàtic amb atraccions,pagar l’entrada per accedir al recinte”. Una mena exposicions i espectacles lligats al món del cinema,de mirada cinematogràfica a allò que hi passarà a a més d’espais de restauració també amb la temà-l’interior. La idea, diu Sardà, és que els espais lúdics tica cinematogràfica com a eix, multicinemes, uni d’oci tinguin un “caràcter familiar” i una mica edu-centre de convencions, un teatre i espais comer-cadors: “Ens agradaria posar un cartell que digués cials lligats a la imatge i la comunicació.que si no ha après res allà li retornem els diners”. Santi Sardà, conseller delegat de la Ciutat del Cine-El projecte, que ja ha trobat inversors interessats ma, ha destacat que “davant la proliferació de pro-per tirar-lo endavant, entre ells el grup immobiliari jectes d’imitació als altres indrets, aquest projectecatalà Akasvayu, pretén ser, segons el regidor de busca la singularitat”. Sardà apunta que es va con-Turisme i Comerç, Pere Dorca, “un dels projectes Imatge virtual de la construcció, que constaria de diferents cossos, però amb un màxim de dues plantes siderar que el cinema era la millor temàtica entornmotors de promoció turística de la ciutat”. Guia de Serveis ACCESORIOS Peluquería se Altres venden por cierre: aprendiz 2 ban HIPOTECASdejas, carro nuevo, carrito maniABRIGO Visón y abrigo de cura, taburete.647100248 Ocelote, vende particular por. EN DOS DÍASde bebé vendo en666551863 ACCESORIOS 4.800 ?. Juntos o por separado. Cambiamos y ampliamos perfecto estado.934573477 ABRIGO de astracán, talla 44 se su hipoteca al 2,75%. Hasta vende. Consultar precio. 933080444de radio aficiona628663008 ACCESORIOS 30 años. Unificamos sus do, D27, vendo por no usar. Dejar ABRIGO de castor talla media créditos en uno solo con unamensaje.936614476657 na/grande, en muy buen estado, sola cuota. Solucionamospoco uso. Buen precio. 851655 932964292 embargos y subastas. ACER Travel Mate 292 LMI, ABRIGO de visón color canela, Intel Centrino, grabadora dual Tel. 93 238 68 26talla 48, nuevo, vendo. Precio a DVD. Precio a convenir. convenir. Llamar de 21 a 22 616 48 20 14 horas.686582198615142760
Telefonistas cachondas las 24 h 803 45 60 45
Grabaciones eróticas 803 400 520
ChatEróticoen directo, G O L F A S7 7 4 4 envía: al
Sólo mayores 18 años. Precio máx. red fija 1,05/min., red móvil 1,51/min. Leandro Hernández URB./El bosque, 363. 46370 Chiva. Valencia.
Tarot del futuro
Consultas en directo
806.506.060 Sólo mayores 18 años Precio máx. red fija 1,05/min. red móvil 1,51/min Leandro Hernández URB./El bosque, 363 46370 Chiva. Valencia
ACTION Man, lote de 10, enAIRE Acondicionado tipo ventaALTAVOCES de la marca TÚ PUEDES AYUDAR impecable estado, con todos losna. Perfecto funcionamiento. Sin Celestion junto con equipo deA UNA tener que instalar.450. accesorios, incluye fichas y pós MUJER ESTÉRIL 932454394 música Aiwa con plato, ecualiza ter, vendo .8. Cada uno. Haz una donación 934204278 dor y platinas, con mueble. Todo de óvulos. ALBUMES de cromos de futbol, Compensación económica. completos o incompletos, y lotes por. 200. AGENDA HP Jornada, 548 , Edad 18 a 35 años de cromos sueltos. Pago muy bien color Pocket, pc, 32 md, precio a 647844912934082817 y paso a domicilio. T. 93 322 11 22 convenir.932315023 699949508938148510 AGENT D’assegurances que vul Consulta de tarotaranda ALFOMBRA de salón 1.50 m x gui establirse, es dóna cartera de 1.80 m. Vendo por.30. ¿Tienes dudas de amor, trabajo, negocios o salud? clients. Zona Montcada i Reixac. 645526300¿Eres sensible? 935753210655922990 Confía en mí, llama al: ALTAVOCES Home cinema 806 457 292 AIRE Acondicionado con bomba marca Affinity Triniums, uno Apdo. correos 1126-08203 Sabadell de calor. Nuevo a estrenar.central y dos laterales. Nuevos a Tarifas fijo 1,09/min. y móvil 1,51/min. Ocasión. 250.649458738 estrenar.100.932601693Nuria Comabella Sanz • C/Doctor Pujades, 16 • 08203 Sabadell
AVENIR, C. Piso con tza. de 34 m2, 40 m2, completamente reform. Para entrar a vivir. 357.602,20.933631966
SABADELL o Granollers, parti cular compra ahora mismo piso en buenas condiciones, mínimo 2 hab., pago máximo. 170.000 ?. Interesados llamar a Alba. 615061210
AIGUABLAVA, C. Piso, total mente reform., 50 m2, 3 hab., salóncomedor, cocina, baño, soleado. Para entrar a vivir. 192.323,87 ?.609267069
BADALONA Z. Congreso. Piso, 65 m2, 3 hab., 1 baño, reform., puertas macizas, coc. conservada, 2º real, ext., balcon, galeria, puer ta blindada.629323301
BADALONA Llefia. Ático, 130 m2, 3 hab., dobles, 2 baños, tza. 200 m2, asc., puertas haya, al., todo ext., calef., todo nuevo. Particular.637515153
BADAL, RBLA. Piso, 90 m2, 4 hab., (1 suitte), 2 baños, salón comedor, coc. equip., carpinteria embero, tza. 20m2, 2 asc. 336.600 .933320063628 681753
Venda
Ref. 2168 MARIANAO / RONDA.Amplio piso de 85 mts. Exterior 4 habs. Salón 20 mts. Cocina y baño REFORMADOS, suelo terrazo, puertas roble, aluminio, balcón, excelente ubicación.252.425+-42.000.000 ptas.
COMPRO TODO TIPO DE PROPIEDAD 617 11 79 75
Ref. 2095 MARIANAO / RONDA.95 M², EXTERIOR, 4 HABS., SALÓN 22 M², COCINA NUEVA, 2 BAÑOS NUEVOS, FINCA REFORMADA, REFOR-MADO TODO NUEVO A ESTRENAR. 299.00049.750.000 ptas.
BERLIN, C. Piso, 80 m2, 3 hab., 1 baño, amplio salón, reform., asc. Tza 120 m2. Soleado. 459.774.615855965
BARCELONETA C/Mar. Apartamento todo ext., 2º, 1 hab., balcón, sin asc. Orientación Tarragona. 193.000parti. De cular a particular.934587116
BADALONA Zona centro. Planta baja toda ext., 68 m2, 2 hab., coc., baño, para entrar a vivir. 156.263,15. 934661210677147535
BESALU, C. Piso de cine, 130 m2, 4 hab., 2 baños, 480.000. Particular.933519384
BERTRELLANS, C. Piso, 60 m2, 3 hab., actualmente, para reform. a tu gusto, 5º sin asc.(posibilidad ponerlo), al lado portal del Angel. 300.000.645370214
Ref. 2181 JUNTO RONDA SAN RAMON.OBRA NUEVA TODO EXTERIOR, 2 HABS. SALÓN INDEPENDIENTE, BALCÓN, ¡¡¡ASCENSOR!!!SUPER PRECIO 274.66345.700.000 ptas.
VENDO PISO EN ST. BOI (JTO. AYUNTAMIENTO) Piso alto con ascensor. 80 m2, 3 hab. Comedor independiente de 22 m2, cocina office conservada, balcón-galería 10 m2, baño nuevo calefacción. Suelo gres. Puertas roble “Supersoleado”. “Perfecto, véalo” Pv: 44.500.000 ptas 267.450,00Interesados llamar al: 936354035
Ref. 2163 CENTRO / EUSEBIO GÜELL.85 mts. Exterior, 3 habs. + vesti-dor, salón 20 mts. Salida balcón, cocina y baño TOTALMENTE REFORMADOS, suelo parket, puertas roble, aluminio lacado. 311.92551.900.000 ptas.
cadascun dels residents”, diu Duran, que situa el factor humà com un dels elements que més es potenciarà per facilitar l’estada dels qui hi visquin. “Benviure no seria res sense els professionals”, assegura, “i serem molt curosos en el fet que no només facin la seva feina sinó que sàpiguen escoltar i tractar els residents”. “Volem donar un servei dife-rent però en cap cas suplantant les famílies sinó ofe-rint opcions fins a on aquesta no arriba”, comenta el director de màrqueting. En un principi, el centre arrencarà amb poc més d’una vintena de professionals, que arribaran al mig centenar a ple rendiment, inclòs el centre de dia, que pretén donar servei a “la gent que té necessitats però no té per què abandonar casa seva”. Funcionarà de dilluns a diumenge, i incorporarà un “servei de trasllat per evitar que els familiars hagin de preocupar-se dels desplaçaments, en molts ca-sos a hores punta de trànsit”.
seus promotors ho desmenteixen. “Els preus estan en el mateix nivell que a altres centres similars de l’entorn. Aquest no serà un centre de luxe, per a rics, sinó ben al contrari. I ho demostra el fet que ja molta gent ens ha començat a demanar plaça quan encara queden algunes setmanes per obrir”, expli-ca Héctor Duran, director de màrqueting del centre.
Pisos i apartaments Compra
Uneix geriàtric, centre de dia, centre mèdic i també restaurant
OCASIÓN. 251.825
41.900.000 ptas.
Pisos i apartaments Cases i torres Locals, naus i oficines
L’equipament, que ultima les obres, preveu obrir la residència a finals de maig i el centre mèdic cap a l’estiu El Centre Assistencial Benviure es posa a punt PublireportatgeDuran està darrere d’un projecte que comptarà amb més de 14.000 metres quadrats per oferir a tots els No serà només un geriàtric, ni només un centresantboians una residència geriàtrica amb 178 pla-mèdic. ElCentre Assistencial Benviure pretén serces per a residents, un centre de dia per a 60 per-quelcom més, un espai de servei perquè els ciuta-sones amb servei de recollida a domicili i un centre dans puguin viure bé, tot fent honor al nom delmèdic amb nombroses especialitats, a més d’un carrer on està ubicat. Cinc anys després que sorgísbar-restaurant obert a tothom. Tot en un mateix edi-l’embrió de la seva creació, el centre ja fa els seusfici que es construeix a la falda de Sant Ramon. últims passos abans d’obrir les seves portes a finalsTot i que la magnitud del projecte ha fet circular del mes de maig. El conegut empresari Miguelrumors que residir al geriàtric seria molt car, els
Héctor és un dels membres de la família de Miguel Duran implicats en un projecte “familiar i amb vo-cació de servei, però d’un servei diferent”. La resi-dència serà el primer espai que obrirà les portes, avançant-se a la posada en marxa del centre mè-dic prevista per a l’estiu. I ho farà amb una particu-laritat, segons Héctor: “Normalment un centre d’a-quest tipus ofereix un mateix servei a tothom però nosaltres hem plantejat una desena de microre-sidències que siguin com una roba a mida de la persona que ve, perquè no és el mateix algú que té baixa dependència que una persona en cadira de rodes o altra amb alzheimer. No volem barrejar gent amb circumstàncies diferents perquè podria fer mal moral a algun d’ells”. Per això, hi haurà tres plantes amb habitacions en diferents ales i espais comuns separats, fins i tot els jardins i les terras-ses (que sumen gairebé 9.000 metres quadrats). La residència comptarà amb 104 habitacions, el 20% d’elles individuals i la resta, dobles. Estaran “no només equipades amb el bàsic per viure-hi sinó més perquè això s’ha de convertir en la casa de
Un centre mèdic vinculat però autònom
independiente. LLÁMENOS
L’espai, ubicat en un marc natural magnífic, té la singularitat de vincular el centre mèdic (ubicat a la primera planta de l’edifici) amb el geriàtric per tal d’assistir en aquest àmbit els residents, “el que re-dueix costos, pèrdues de temps i maldecaps per a ells mateixos i els seus familiars”. Tot i així, el cen-tre mèdic funcionarà de manera paral∙lela i atendrà cites sobretot a través de mútues. Per a això enca-ra queden uns mesos, però el Centre Assistencial Benviure comença ja a treure el cap sota les obres.
Una residència imponent
piso esquinero,GRAN
BARCELONETA Piso principal, 3 hab., coc., comedor, sin asc., ext., gran balcón. 312.000. 630749211
BALMES.85 mts, exterior,
Ref. 2180 CALLE
4 habs. Cocina y baño para
actualizar, 1º altura real,
Ref. 2173 COOPERATIVA POR ENCIMA DE LA IGLESIA.Piso con ¡¡¡ASCENSOR!!! Balcón mesa y sillas, 3 habs. Cocina y baño BIEN. 219.37036.500.000 ptas.
Ref. 2152 MOLÍ VELL.65 M², 3 habs., comedor 16 m², cocina y baño REFOR-MADOS, buena reforma, FINCA CON BALCÓN Y ¡¡¡ASCENSOR!!! 243.41040.500.000 ptas.
cocina y baño BIEN, 2º piso
real, PISO PARA ENTRAR
habs. Salón independiente
BADALONA Dúplex., 180 m2, 5 hab., 3 banys, menjador, a.c., calef, 2 trsses. Parking opcional. 480.809,68.675649738
BERET, C. Piso, 60 m2, 2 hab., alto, ext., bonitas vistas con asc., parquet, puertas macizas, vitro cerámica, a.a., calef., semiamue blado. Para entrar a vivir. 258.435 .649283387
BERLIN, C.  Numancia. Estudio, 30 m2, ext. finca semi nueva, asc. y conserje. 177.000. 933917015617758012
Ref. 2169 MARIANAO.ESTUDIO TOTALMENTE REFORMADO NUEVO A ESTRENAR, SALÓN 16 MTS. COCINA GRANDE PRECIOSA, BAÑO AMPLIO SÚPER, 1º PISO REAL, GRAN PRECIO 201.34033.500.000 ptas.
REF. 2174 COOPERATIVA.Planta baja 60 mts. 3 habs. Patio de 20 mts. Cocina y baño BIEN, suelo gres, aluminio.201.34033.500.000 ptas.
Compramos su piso, no importa su estado, paga y señal inmediata, resto ante notario Tasación sin compromiso de su vivienda VISÍTENOS EN: http//b63.viahabitat.com
BESALU, C. Piso, 130 m2, alto nivel. 480.000. Sr.Domingo. Particular.635440012
39.700.000 ptas.
BISBAL, LA, C. Atico, 2 hab., 1 baño, completo, trastero, coc. equip. 235.000a. Particular particular.679249896
PARA VERLO.238.600
P u b l i r e p o r t a t g e
6
BADALONA Junto Pl. Trafalgar. Piso, 65 m2, 3 hab., todo ext., muy luminoso, orientado mar/montaña, calef., a.a., finca con asc. Trastero. Reform. 258.435. 669719693933882284
GRACIA ZONA. O alrededores. Piso pequeño, para matrimonio. Pago máximo 210.000?. De parti cular a particular.670685613
GIRONA En Costa Brava. Busco pisoapartamento, a partir de 1hab., en buen estado, cerca de la playa, para inversión, económico. 610471370
BARCELONA Necesito comprar piso, pago al contado, no importa estado, ni zona. Discreción y seriedad.610698532
ARAGO, C.  Vilamarí. Finca regia. Piso, 105 m2, 2 hab., 1 baño, coc., comedor, salón, balcón, parquet, para entrar a vivir. 409.600.626087089
ALMOGAVERS, C.  Marina. Piso muy luminoso, 3 hab., bien comunicado. 309.521,23. 627953171
ALCOSSEBRE Parque Natural de Sierra Irta. Apartamento, 33 m2, 1 hab., + 20 m2 tza. 84.142 .653378581
Ref. 2171 CASABLANCA.Planta baja 70 mts. Exterior 3 habs. Salón 18 mts. Cocina y baño REFORMADOS, VENGA A VERLA. 227.78537.900.000 ptas.
CA.Piso 70 mts. Exterior 3
Ref. 2175 CASABLAN-
baño reformado, salón
Ref. 2172 JUNTO AYUNTAMIENTO.85 MTS. 3 habs. Salón 20 mts. independiente, cocina equipada, baño NUEVO, suelo gres, aluminio, puertas roble, FINCA CON ASCENSOR.264.45044.500.000 ptas.
A VIVIR.210.355
35.000.000 ptas.
Ref. 2179 ZONA CEN-TRO.Piso exterior, 4 habs. Comedor 16 mts. Cocina y baño BIEN, suelo gres, puer-tas embero, calefacción y aire acondicionado, balcón, 2º piso real.234.39539.000.000 ptas.
BARCELONETA Junto playa, vistas. Piso, 35 m2, 2 hab., (antes 3), 3 balcones a dos calles esqui nero, 2º real, gas, parabólica. 200.000. Abstenerseagencias. 670646656
BARCELONETA Piso loft, reform., 30 m2, en calle peatonal. De particular a particular. Sr. Alto.666496211
BADAL, RBLA. Piso, 97 m2, 4 hab., 2 baños, parket, calef., todo ext. Muy soleado. Zona tranquila. 390.000. Negociables.Luís. Particular. Agencias no. 620408325
Dilluns 2D4ildluensset1e0mdbraebrilmN.º145149
/ RONDA.Bajos de 3
habs. Cocina conservada,
Ref. 2176 MARIANAO
ARAGO, C. Pau Clarís, Piso, 162 m2, 5 hab., 2 baños, + aseo, coc., comedor y sala estar, galería y 3 balcones. A reformar. 830.000 .66168264693 4880379
BARCELONA y toda Costa. Estudio o apartamento busco, que tenga cédula de habitabilidad. Que sea económico. 653971259
ARAGO, C. Loft americano, 360 m2, 3 baños, completos, claridad, a pie de calle, suelo madera, par king. Precio negociable. 932454394
Dilluns 10 d’abril∙ Nº 419
El resultado tendrá “un peso importante” para la decisión sobre el sector Caserna-Fecsa Los ciudadanos votan entre cinco ideas para urbanizar el último gran barrio El Mercat„Sant Boirializarse en unos tres años”. El primer paso para el adiós de la central eléctrica era que a partir de Tres años después de anunciarse el adiós al cuarteleste mes de abril, según anunció la alcaldesa, co-militar y de la subestación eléctrica de Fecsa, lamenzara el soterramiento de los cables aéreos de construcción del último gran barrio de la ciudadalta tensión, algo que aún no se ha producido. vuelve a estar en el candelero. Llega la hora de de-cidir el proyecto urbanístico que se desarrollará y elExposición y votaciones hasta el 21 de abril Ayuntamiento pretende que los vecinos muestren su opinión sobre las cinco ideas que optan a serEntre las propuestas que los ciudadanos pueden elegidas. La decisión la tomará un jurado formadovotar (hasta el 21 de abril) está una llamada por políticos y profesionales el próximo 2 de mayo,‘Lligam’, que propone la construcción residencial pero el consistorio asegura que “el punto de vistapor medio de islas similares a las del Eixample de de los ciudadanos tendrá un peso importante en laBarcelona, y una rambla como prolongación de la decisión del jurado”, aunque sin concretar hastaactual de Marieges hasta el Parque de la Munta-qué punto influirá o a través de qué mecanismo.nyeta. Por otra parte, el proyecto ‘Sant Boi 2012’ Sea como fuere, el Ayuntamiento dice apostar porpropone una gran plaza en el cruce entre Marieges ‘Lligam’ propone islas similares al Eixample barcelonés “la participación ciudadana” en el diseño del futu-y Tres d’Abril y edificaciones más altas en la pro-ro de este barrio que tiene que acabar con lalongación de Onze de Setembre y en la fachada de ‘muralla’ que separa a Casablanca y Camps Blancsla Ronda Sant Ramon. del resto de la ciudad, y por ello los santboianosPor otro lado, el proyecto ‘Sant Boi Sud’ prevé un pueden ya ver las opciones en una exposición quegran espacio central entre las prolongaciones de se ha instalado en la Biblioteca Rubió i Balaguer,Tres d’Abril y Onze de Setembre ocupado por equi-junto a la cual habrá una urna para emitir el vere-pamientos, además de un centro comercial y ofici-dicto personal. Las cinco ideas surgen de un con-nas en la prolongación de Marieges. Las edifica-curso que el consistorio puso en marcha para queciones residenciales estarían en bloques aislados. gabinetes de arquitectos mostraran las líneasLa idea de ‘Teixits trobats’ es crear una gran plaza maestras de la confección de los equipamientos,entre Onze de Setembre y Marieges y luego realizar las zonas verdes, las calles y las 1.600 viviendasislas cuadriculadas abiertas para residencias. Al fin, que albergará esta zona, equivalente a unos 20el proyecto ‘The E’ sugiere mucha superficie libre campos de fútbol, que quedarán libres previa mar-entre edificios aislados que serían de equipamien-cha del cuartel y de las instalaciones de Fecsa, quetos alrededor de una gran plaza y residenciales a ‘Sant Boi 2012’, por una fachada residencial en la Ronda fuentes municipales aventuran que “podría mate-medida que se alejaran de ese centro neurálgico.
Bañador Sra. competición: 2x30(Turbo,Speedo,etc) y tallas especiales
A c t u a l i t a t9
‘Teixits trobats’ crea islas residenciales abiertas
‘Sant Boi Sud’ prevé edificaciones residenciales aisladas
‘The E’ dibuja una gran plaza con equipamientos próximos
Liquidación total destockpor cierre enC/Balmes
Camisetas a partir de: 3
C/ Balmes,2 Sant Boi de Llobregat
Deportivas a partir de: 20
ándals a partir de 20
Tel.:93 652 53 10
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin