La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Olot, m'il·lusiona

128 pages

Page 1. Olot, m'il·lusiona. Proposta de ciutat - Olot. 2011. Page 2. www.jmcorominas.cat. Page 3. Page 4. Page 5. Olot, m'il·lusiona. Proposta de ciutat - Olot ...

Publié par :
Ajouté le : 17 avril 2012
Lecture(s) : 30
Signaler un abus
2011 Proposta de ciutat - Olot
Olot,m’il·lusiona
www.jmcorominas.cat
Olot, m’il·lusionaProposta de ciutat - Olot 2011
Proposta de ciutat 2011
© Convergència i Unió d’Olot
Disseny gràîc: © Freshdesign Impressió: Impremta Aubert
Dipòsit legal: GI-358-2011
Olot, 23 d’abril 2011
Olot - Catalunya
No es permet la reproducció total ni parcial d’aquest llibre, ni la seva incorporació a un sistema informàtic, ni la seva transmissió de cap forma ni per cap medi, sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, gravació o altres mètodes sense previ avís i per escrit dels titulars del copyright.
6
1. Introducció ................................................................................................................................. 9
2. Cohesió social i educació a la ciutat ..................................................................................... 13
2.1. Inclusió social i pobresa........................................................................................... 17 2.2. Família.......................................................................................................................18 2.3. Infància i adolescència.............................................................................................. 20 2.4. Les persones grans ................................................................................................... 21 2.5. Les persones grans en situació de dependència...................................................... 22 2.6. Les persones amb discapacitat................................................................................. 24 2.7. La immigració ............................................................................................................ 26 2.8. Habitatge...................................................................................................................32 2.9. Ensenyament i formació ............................................................................................34 2.10. Cultura .......................................................................................................................37 2.11. Salut.......................................................................................................................... 44 2.12. Joventut .................................................................................................................... 47 2.13. Esports......................................................................................................................50
3. Desenvolupament local i econòmic d’Olot ...........................................................................55
3.1. Una ciutat més competitiva....................................................................................... 60 3.2. L’Ajuntament com a generador de riquesa i orientat al ciutadà................................ 62 3.3. Una gestió responsable............................................................................................. 66 3.4. Joves, treball i capital humà......................................................................................68 3.5. Empresa.................................................................................................................... 70 3.6. Comerç...................................................................................................................... 71 3.7. Turisme...................................................................................................................... 74 3.8. Infraestructures de transport..................................................................................... 77 3.9. Societat del coneixement..........................................................................................78
Convergència i Unió | Proposta OLOT CIUTAT 2011
Índex
4. La ciutat dels detalls. El dia dia. ...........................................................................................83
4.1. Barris de la ciutat.....................................................................................................85 4.2. El Nucli antic............................................................................................................87 4.3. Desenvolupament sostenible.................................................................................. 90 4.4. Seguretat ciutadana i protecció civil ........................................................................ 99
5. La nostra manera de governar ............................................................................................. 103
5.1. Regeneració democràtica...................................................................................... 106 5.2. Qualitat democràtica...............................................................................................110 5.3. La participació ciutadana. Un valor i una eina de gestió........................................112 5.4. Foment dels valors cívics.......................................................................................114
6. Quin és el principal repte de la ciutat d’Olot en els propers anys? ................................. 117
6.1. Cinquanta reptes per a Olot ...................................................................................118
Convergència i Unió | Proposta OLOT CIUTAT 2011
7
Introducció
1.
Olot, una ciutat amb oportunitats
Olot sempre ha estat una ciutat que ha sobreviscut a les diîcul-tats per l’empenta de molts olotins i moltes olotines. Gràcies a persones individuals o a grups organitzats la ciutat ha superat anys d’aïllament. I va superar també greus crisis econòmiques, que van afectar sectors estratègics anys enrere com la imatgeria religiosa o el tèxtil.
Actualment vivim també moments difícils. Però tot i això, con-tinuo creient molt en Olot i en els olotins i olotines. Una ciutat de grans emprenedors, de gent treballadora, d’empresaris que han arriscat, d’entitats que dediquen hores i hores a organitzar acti-vitats de lleure, de treballadors i treballadores que s’han esfor-çat per pagar estudis als îlls.... Conîo molt i molt en la societat olotina. I en els actius de la ciutat, amb un entorn envejable i un patrimoni històric i cultural molt important.
És cert però que a Olot, la crisi econòmica afecta moltes famí-lies, empreses, comerços o col·lectius en risc. En els darrers anys, l’atur ha augmentat molt, cada vegada tenim més empre-ses amb problemes, no hi ha noves indústries que s’instal·lin a la ciutat, hi ha comerços o restaurants que no es mantenen oberts, tenim el repte d’integrar una quantitat molt important de nouvinguts, molts joves marxen a estudiar fora i no tornen, som una de les comarques més envellides de Catalunya.... Tot plegat són grans reptes que en els propers anys haurem d’assumir. I els haurem d’assumir des d’un Ajuntament amb un deute elevat i en un context de molt pocs recursos econòmics al sector públic. Amb aquesta situació i aquest escenari poc optimista, molts familiars i amics em diuen com és que encara penso en ser alcalde d’Olot. Perquè és cert que entrem tots plegats en un anys complicats i que governar la ciutat suposarà sacriîcis
Convergència i Unió | Proposta OLOT CIUTAT 2011
9
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin