La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL ...

De
5 pages

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011 (PROJECTE). ANNEX D´INVERSIONS REALS. 559. Classificació territorial de les ...

Publié par :
Ajouté le : 17 avril 2012
Lecture(s) : 0
Signaler un abus
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011 (PROJECTE)
ANNEX D´INVERSIONS REALS
559
Classificació territorial de les inversions reals
Àmbit Territorial:
COMARQUES CENTRALS
Comarca:
ANOIA
Territori
Prg. Art. Elem. PEP
Descripció
Executor
Im port (€)
ARGENÇOLA
521
66
09-04928/007
MODIFICACIÓ D'USOS I ORDENACIÓ DE LA CARRETERA N-IIA, DEL
PK 539+250 AL 549+550. SANTA MARIA DEL CAMÍ (ARGENÇOLA) -
ENLLAÇ OEST D'IGUALADA (JORBA): DIF. IVA. MODIFICACIÓ D'USOS
I ORDENACIÓ CTRA N-IIA, DEL PK 539+250 AL 549+550. SANTA
MARIA DEL CAMÍ (ARGENÇOLA) - ENLLAÇ OEST D'IGUALADA
(JORBA)
DIRECCIÓ GENERAL DE
CARRETERES
11.989,49
CALAF
223
61
11-11174/001
PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE L'HELIPORT PER A LA NOVA
CONSTRUCCIÓ DEL PARC DE BOM BERS DE CALAF: OBRA
GESTIÓ
D'INFRAESTRUCTURES,
SAU
451.906,07
CALAF
432
66
07-00103/001
CALAF - RESTAURACIÓ DEL CASTELL, 2A. FASE (NA): CALAF -
RESTAURACIÓ DEL CASTELL, 2A. FASE (NA)
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
63.004,55
CASTELLFOLLIT DE
RIUBREGÓS
432
66
10-00034/001
CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS - URBANITZACIÓ DEL CARRER
DELS ESCORRALS (NA): CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS -
URBANITZACIÓ DEL CARRER DELS ESCO RRALS (NA)
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
132.376,67
CASTELLOLÍ
543
60
01-01543/006
CAN PARERA - CASTELLOLÍ 'I': CAN PARERA
- CASTELLOLÍ 'I'
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
15.000,00
CASTELLOLÍ
543
60
01-01543/009
CAN PARERA - CASTELLOLÍ 'I': CAN PARERA LÍNIA ELÈCTRICA 2N
TRAM - CASTELLOLÍ 'I'
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
230.000,00
COPONS
521
66
10-07726/001
REFORÇ DE FERM. C-1412A, PK 50+840 AL PK 55+830. COPONS -
JORBA: REFORÇ DE FERM. C-1412A, PK 50+840 AL PK 55+830.
COPONS - JORBA
DIRECCIÓ GENERAL DE
CARRETERES
626.226,59
COPONS
561
66
00-07773/001
CAMINS ALS TTMM DE VECIANA I COPONS (ANOIA).:
CONDICIONAMENT I MILLORA DE DIVERSOS CAMINS
REGS DE CATALUNYA,
SAU
130.200,83
IGUALADA
323
61
09-05923/001
CASAL GENT GRAN I OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA A IGUALADA:
ENDERROC I POSTERIOR CONSTRUCCIÓ
GESTIÓ
D'INFRAESTRUCTURES,
SAU
597.412,34
IGUALADA
411
61
05-01251-001/001 CONSTRUCCIÓ CAP IGUALADA: OBRES
ICF EQUIPAMENTS, SAU
472.933,64
IGUALADA
411
62
07-00835/005
CONSORCI DEL LABORATORI INTERCOM ARCAL.EDIFICI CONSORCI
SANITARI DE L' ANOIA: EQUIPAMENTS
C.LAB.INTERC. ALT
PEN.,ANOIA I GARRAF
10.000,00
IGUALADA
421
61
08-01505/000
IGUALADA, IES MILÀ I FONTANALS: OBRA
GESTIÓ
D'INFRAESTRUCTURES,
SAU
1.000.333,80
IGUALADA
421
61
08-01506/000
IGUALADA, CEIP G ARCIA FOSSAS: OBRA
GESTIÓ
D'INFRAESTRUCTURES,
SAU
335.888,10
IGUALADA
521
66
09-00032/001
OPERACIONS DE CONSERVACIÓ SEMI-INTEGRAL D'OBRA CIVIL,
SENYALITZACIÓ VERTICAL I BARRERES DE SEGURETAT AL PARC
DE CONSERVACIÓ D'IGUALADA: OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
SEMI-INTEGRAL D'OBRA CIVIL, SENYALITZACIÓ VERTICAL I
BARRERES DE SEGURETAT AL PARC DE CONSERVACIÓ
D'IGUALADA
DIRECCIÓ GENERAL DE
CARRETERES
1.006.205,55
IGUALADA
521
66
10-07668/001
FERM. MILLORA DE LES CARACTERÍSTIQUES SUPERFICIALS A LES
CARRETERES ADSCRITES ALS ÀMBITS DE CONSER VACIÓ DELS
PARCS DE BERG A, IGUALADA I VIC: FERM . MILLORA DE LES
CARACTERÍSTIQUES SUPERFICIALS A LES CARRETERES
ADSCRITES ALS ÀM BITS DE CONSERVACIÓ DELS PARCS DE
BERGA, IGUALADA I VIC
DIRECCIÓ GENERAL DE
CARRETERES
222.614,93
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011 (PROJECTE)
ANNEX D´INVERSIONS REALS
560
Classificació territorial de les inversions reals
Àmbit Territorial:
COMARQUES CENTRALS
Comarca:
ANOIA
Territori
Prg. Art. Elem. PEP
Descripció
Executor
Im port (€)
IGUALADA
521
66
10-07670/001
MILLORA LOCAL. SEGURETAT VIÀRIA. MILLORA DELS SISTEMES DE
CONTENCIÓ DE VEHICLES CARRETERES ÀMBIT DE CONSERVACIÓ
PARCS DE BERG A, IGUALADA I VIC: MILLORA LOCAL. SEGURETAT
VIÀRIA. MILLORA DELS SISTEMES DE CO NTENCIÓ DE VEHICLES A
LES CARRETERES ADSCRITES ALS ÀMBITS DE CONSERVACIÓ
DELS PARCS DE BER
DIRECCIÓ GENERAL DE
CARRETERES
158.528,35
IGUALADA
521
66
10-07674/001
MILLORA LOCAL. SEGURETAT VIÀRIA. REVESTIMENT DE CUNETES
A LES CARRETERES TRASPASSADES DES DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA. TRAM: COM ARQUES CENTRALS: MILLORA LOCAL.
SEGURETAT VIÀRIA. REVESTIMENT DE CUNETES A LES
CARRETERES TRASPASSADES DES DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA. TRAM: COM ARQUES CENTRALS
DIRECCIÓ GENERAL DE
CARRETERES
211.468,19
JORBA
521
66
09-04928/007
MODIFICACIÓ D'USOS I ORDENACIÓ DE LA CARRETERA N-IIA, DEL
PK 539+250 AL 549+550. SANTA MARIA DEL CAMÍ (ARGENÇOLA) -
ENLLAÇ OEST D'IGUALADA (JORBA): DIF. IVA. MODIFICACIÓ D'USOS
I ORDENACIÓ CTRA N-IIA, DEL PK 539+250 AL 549+550. SANTA
MARIA DEL CAMÍ (ARGENÇOLA) - ENLLAÇ OEST D'IGUALADA
(JORBA)
DIRECCIÓ GENERAL DE
CARRETERES
11.989,49
JORBA
521
66
10-07726/001
REFORÇ DE FERM. C-1412A, PK 50+840 AL PK 55+830. COPONS -
JORBA: REFORÇ DE FERM. C-1412A, PK 50+840 AL PK 55+830.
COPONS - JORBA
DIRECCIÓ GENERAL DE
CARRETERES
626.226,58
MASQUEFA
411
61
10-09296/001
CONSTRUCCIÓ CENTRE SALUT DE MASQ UEFA: OBRES
SERVEI CATALÀ DE LA
SALUT
500.000,00
MASQUEFA
421
61
09-04368/001
MASQUEFA, INSTITUT ESCOLA: 000 OBRA
ICF EQUIPAMENTS, SAU
4.298.876,16
PIERA
121
61
02-00996/000
CENS EMFITÈUTIC FINCA PIERA: C/COPÈRNIC, 9-13, PIERA
GABINET I SG
D'ENSENYAM ENT
320.544,01
PIERA
421
61
11-10605/001
REFORMA DE L'INSTITUT DE PIERA (PIERA), MILLORES INTERIORS I
CANVI DE FINESTRES: HONORARIS REDACCIÓ
GABINET I SG
D'ENSENYAM ENT
4.726,18
PIERA
421
61
11-10605/002
REFORMA DE L'INSTITUT DE PIERA (PIERA), MILLORES INTERIORS I
CANVI DE FINESTRES: OBRA
GABINET I SG
D'ENSENYAM ENT
56.241,61
PIERA
421
61
11-10605/003
REFORMA DE L'INSTITUT DE PIERA (PIERA), MILLORES INTERIORS I
CANVI DE FINESTRES: HONORARIS DIRECCIÓ
GABINET I SG
D'ENSENYAM ENT
2.025,50
PRATS DE REI, ELS
431
61
05-00111/001
PRATS DE REI, ELS - PG. JOSEP MA LLOBET (15 HAB.): PRATS DE
REI, ELS - PG. JOSEP MA LLOBET (15 HAB.)
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
187.044,96
SANTA M ARGARIDA DE
MONTBUI
421
61
11-10437/001
AMPLIACIÓ ESCOLA GARCIA LORCA (SANTA MARGARIDA DE
MONTBUI), INSTAL·LACIÓ MÒDUL PREFABRICAT: HONORARIS DE
REDACCIÓ
GABINET I SG
D'ENSENYAM ENT
3.382,24
SANTA M ARGARIDA DE
MONTBUI
421
61
11-10437/002
AMPLIACIÓ ESCOLA GARCIA LORCA (SANTA MARGARIDA DE
MONTBUI), INSTAL·LACIÓ MÒDUL PREFABRICAT: OBRA
GABINET I SG
D'ENSENYAM ENT
33.154,61
SANTA M ARGARIDA DE
MONTBUI
543
60
01-01556/005
PLANS DE LA TOSSA - SANTA M ARGARIDA DE MONTBUÍ 'I': PLANS
DE LA TOSSA PORTADA AIGUA POTABLE - SANTA MARG ARIDA DE
MONTBUÍ 'I'
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
210.000,00
SANTA M ARGARIDA DE
MONTBUI
543
60
01-01556/007
PLANS DE LA TOSSA - SANTA M ARGARIDA DE MONTBUÍ 'I': PLANS
DE LA TOSSA RESTITUCIÓ CAMÍ - SANTA MARGARIDA DE MONTBUÍ
'I'
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
20.638,79
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011 (PROJECTE)
ANNEX D´INVERSIONS REALS
561
Classificació territorial de les inversions reals
Àmbit Territorial:
COMARQUES CENTRALS
Comarca:
ANOIA
Territori
Prg. Art. Elem. PEP
Descripció
Executor
Im port (€)
SANTA M ARGARIDA DE
MONTBUI
543
60
01-01556/008
PLANS DE LA TOSSA - SANTA M ARGARIDA DE MONTBUÍ 'I': PLANS
DE LA TOSSA POTÈNCIA PROVISIONAL - SANTA M ARGARIDA DE
MONTBUÍ 'I'
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
7.115,05
SANTA M ARGARIDA DE
MONTBUI
543
60
01-01556/010
PLANS DE LA TOSSA - SANTA M ARGARIDA DE MONTBUÍ 'I': PLANS
DE LA TOSSA VARIANTS MT ENDESA I INCREM ENTS - SANTA
MARGARIDA DE MONTBUÍ 'I'
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
450.000,00
SANTA M ARGARIDA DE
MONTBUI
543
60
01-01556/F99
PLANS DE LA TOSSA - SANTA M ARGARIDA DE MONTBUÍ 'I': PLANS
DE LA TOSSA - SANTA MARGARIDA DE M ONTBUÍ 'I'
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
460.000,00
TORRE DE CLARAMUNT,
LA
521
66
06-01208-001/001 ROTONDA. C-244 (PK 7+450) / BV-2133. LA TORRE DE CLARAMUNT:
SERVEIS AFECTATS
GABINET I SG TERRITORI I
SOSTENIBILITAT
29.223,04
VECIANA
561
66
00-07773/001
CAMINS ALS TTMM DE VECIANA I COPONS (ANOIA).:
CONDICIONAMENT I MILLORA DE DIVERSOS CAMINS
REGS DE CATALUNYA,
SAU
130.200,83
VILANOVA DEL CAMÍ
411
61
08-00921/001
CONSTRUCCIÓ NOU CAP A VILANOVA DEL CAMÍ: OBRES
CONSTRUCCIÓ
ICF EQUIPAMENTS, SAU
56.012,43
VILANOVA DEL CAMÍ
543
60
01-00881/011
RIERA DE CASTELLOLÍ - VILANOVA DEL CAMÍ 'I': RIERA DE
CASTELLOLÍ GEOTÈCNICA FONAMENTACIÓ TORRES I TOPOGRAFIA
LÍNIA ELÈCTRICA - VILANOVA DEL CAMÍ 'I'
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
10.000,00
VILANOVA DEL CAMÍ
543
60
08-05053/001
SUBESTACIÓ DE L'ANOIA - VILANOVA DEL CAMÍ 'I': SUBESTACIÓ DE
L'ANOIA (QUOTES) - VILANOVA DEL CAMÍ 'I'
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
2.530.408,43
ANOIA
511
66
08-03853/001
ABASTEMENT A LA CO MARCA DE L'ANOIA.: DIPÒSITS
AIGÜES TER-LLOBREGAT
860.000,00
ANOIA
521
66
05-00480/001
EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA RONDA SUD IGUALADA. VIA
ENLLAÇ C-241/B-213. 1A F. IGUALADA - SANTA MARGARIDA M.:
EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA RONDA SUD IGUALADA. VIA
ENLLAÇ C-241/B-213. 1A F. IGUALADA - SANTA MARGARIDA M.
GESTIÓ
D'INFRAESTRUCTURES,
SAU
6.866.290,20
ANOIA
522
61
07-00896/001
ESTACIONS LÍNIES METROPOLITANES FG C: ESTACIONS LÍNIES
METROPOLITANES FGC
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT
97.600,00
ANOIA
522
61
07-00899/001
LÍNIES ELÈCTRIQUES LÍNIES METROPOLITANES FGC: LÍNIES
ELÈCTRIQUES LÍNIES METROPOLITANES FGC
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT
113.031,36
ANOIA
522
61
07-00900/001
VARIS CONSTRUCCIONS LÍNIES METROPOLITANES FGC: VARIS
CONSTRUCCIONS LÍNIES METROPOLITANES FGC
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT
97.516,80
ANOIA
522
62
07-00904/001
VIA LÍNIES M ETROPOLITANES FGC: VIA LÍNIES M ETROPOLITANES
FGC
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT
600.717,60
ANOIA
522
62
07-00906/001
TÚNELS I PONTS LÍNIES METROPOLITANES FGC: TÚNELS I PONTS
LÍNIES METROPOLITANES FGC
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT
85.131,68
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011 (PROJECTE)
ANNEX D´INVERSIONS REALS
562
Classificació territorial de les inversions reals
Àmbit Territorial:
COMARQUES CENTRALS
Comarca:
ANOIA
Territori
Prg. Art. Elem. PEP
Descripció
Executor
Im port (€)
ANOIA
522
62
07-00909/001
CATENÀRIA I LÍNIA AÈREA LÍNIES M ETROPOLITANES FGC:
CATENÀRIA I LÍNIA AÈREA LÍNIES M ETROPOLITANES FGC
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT
479.005,92
ANOIA
522
62
07-00910/001
SENYALITZACIÓ, TELECONTROL I CTC LÍNIES M ETROPOLITANES
FGC: SENYALITZACIÓ, TELECONTROL I CTC LÍNIES
METROPOLITANES FGC
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT
1.221.600,00
ANOIA
522
62
07-00912/001
VARIS INSTAL·LACIONS LÍNIES M ETROPOLITANES FGC: VARIS
INSTAL·LACIONS LÍNIES M ETROPOLITANES FGC
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT
130.038,72
ANOIA
522
62
07-00919/001
MAQUINÀRIA LÍNIES METROPOLITANES FGC: MAQUINÀRIA LÍNIES
METROPOLITANES FGC
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT
124.902,40
ANOIA
522
63
07-00922/001
AUTOMÒBILS LÍNIES METROPOLITANES FGC: AUTOMÒBILS LÍNIES
METROPOLITANES FGC
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT
18.864,00
ANOIA
522
63
07-00926/001
MATERIAL FERROCARRIL LÍNIES M ETROPOLITANES FGC: MATERIAL
FERROCARRIL LÍNIES M ETROPOLITANES FGC
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT
5.241.020,32
ANOIA
522
67
07-00933/001
PECES PARC I RECANVIS LÍNIES METROPOLITANES FGC: PECES
PARC I RECANVIS LÍNIES METROPOLITANES FGC
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT
243.484,80
ANOIA
522
67
07-00934/001
ALTRES IM MOBILITZAT MATERIAL LÍNIES METROPOLITANES FGC:
ALTRES IM MOBILITZAT MATERIAL LÍNIES METROPOLITANES FGC
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT
64.000,00
ANOIA
522
68
07-00936/001
INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT LÍNIES M ETROPOLITANES
FGC: INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAM ENT LÍNIES
METROPOLITANES FGC
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT
11.744,00
ANOIA
522
68
07-00938/001
APLICACIONS INFORM ÀTIQUES LÍNIES M ETROPOLITANES FGC:
APLICACIONS INFORM ÀTIQUES LÍNIES M ETROPOLITANES FGC
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT
162.126,40
ANOIA
522
68
07-00940/001
ALTRES IM MOBILITZAT IMMATERIAL LÍNIES METROPOLITANES FGC:
ALTRES IM MOBILITZAT IMMATERIAL LÍNIES METROPOLITANES FGC
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT
97.920,00
ANOIA
522
61
07-02354/001
TALLERS LÍNIES M ETROPOLITANES FGC: TALLERS LÍNIES
METROPOLITANES FGC
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT
9.920,00
ANOIA
522
68
07-02364/001
MARQUES I NOM S COMERCIALS LÍNIES M ETROPOLITANES FGC:
MARQUES I NOM S COMERCIALS LÍNIES M ETROPOLITANES FGC
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT
24.000,00
ANOIA
522
62
09-03464/001
UTILLATGE LÍNIES METROPOLITANES FGC: UTILLATGE LÍNIES
METROPOLITANES FGC
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT
109.760,00
ANOIA
551
66
10-06701/001
MILLORES UP SAGARRESOS: OBRES
FORESTAL CATALANA, SA
50.000,00
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011 (PROJECTE)
ANNEX D´INVERSIONS REALS
563
Classificació territorial de les inversions reals
Àmbit Territorial:
COMARQUES CENTRALS
Comarca:
ANOIA
Territori
Prg. Art. Elem. PEP
Descripció
Executor
Im port (€)
Total comarca:
ANO IA
32.332.573,21
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin