Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Tredje Lomé-Konvention AVS-EØF

De
242 pages
AVS/EØF-MINISTERRADET Bruxelles TEKSTSAMLING XIV TREDJE LOME-KONVENTION AVS-EØF 1. januar 1989 — 31. december 1989 AVS/EØF-MINISTERRADET Bruxelles TEKSTSAMLING XIV TREDJE LOMÉ-KONVENTION AVS-EØF 1. Januar 1989—31. december 1989 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publlkatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publikatles der Europese Gemeenschappen, 1991 ISBN 92-824-0837-X Catalogusnummer: BX-59-90-394-NL-C © EGKS-EEG-EGA, Brussel · Luxemburg, 1991 Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden. Printed in Belgium III INDHOLDSFORTEGNELSE I - AVS / EØF-retsakter 1. Ministerrådets retsakter Side Afgørelse nr. 1/89 truffet af AVS/EØF-Ministerrådet den 30. oktober 1989 om ændring af den til tredje AVS/EØF-konvention knyttede protokol nr. 1 om definition af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde 3 IV 2. Retsakter vedtaget af Ambassadørudvalget Side Afgørelse nr. 1/89 truffet af AVS/EØF-Ambassadørudvalget den 22. december 1989 om udnævnelse af medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg for TCS 67 Afgørelse nr. 2/89 truffet aft den 22. december 1989 om vedtagelse af budgettet for TCS 71 Afgørelse nr. 3/89 truffet af AVS/EØF-Ambassadørudvalget den 22. december 1989 om tilpasning af vederlag og beskatningssatser i henhold til artikel 3, stk. 2, i AVS/EØF-Ambassadørudvalgets afgørelse nr.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

AVS/EØF-MINISTERRADET
Bruxelles
TEKSTSAMLING
XIV
TREDJE LOME-KONVENTION AVS-EØF
1. januar 1989 — 31. december 1989 AVS/EØF-MINISTERRADET
Bruxelles
TEKSTSAMLING
XIV
TREDJE LOMÉ-KONVENTION AVS-EØF
1. Januar 1989—31. december 1989 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publlkatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publikatles der Europese Gemeenschappen, 1991
ISBN 92-824-0837-X
Catalogusnummer: BX-59-90-394-NL-C
© EGKS-EEG-EGA, Brussel · Luxemburg, 1991
Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden.
Printed in Belgium III
INDHOLDSFORTEGNELSE
I - AVS / EØF-retsakter
1. Ministerrådets retsakter
Side
Afgørelse nr. 1/89 truffet af AVS/EØF-Ministerrådet den 30. oktober 1989 om
ændring af den til tredje AVS/EØF-konvention knyttede protokol nr. 1 om
definition af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoder for
administrativt samarbejde 3 IV
2. Retsakter vedtaget af Ambassadørudvalget
Side
Afgørelse nr. 1/89 truffet af AVS/EØF-Ambassadørudvalget den 22. december
1989 om udnævnelse af medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg for TCS 67
Afgørelse nr. 2/89 truffet aft den 22. december
1989 om vedtagelse af budgettet for TCS 71
Afgørelse nr. 3/89 truffet af AVS/EØF-Ambassadørudvalget den 22. december
1989 om tilpasning af vederlag og beskatningssatser i henhold til artikel 3, stk.
2, i AVS/EØF-Ambassadørudvalgets afgørelse nr. 4/86 om fastsættelse af
ansættelsesvilkårene for personalet ved TCS9 3. Aftaler mellem EØF og AVS-staterne
Side
Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
og Barbados, Belize, Folkerepublikken Congo, Republikken Côte d'Ivoire, Fiji,
Den Kooperative Republik Guyana, Jamaica,n Kenya, Den Demo­
kratiske Republik Madagaskar, Republikken Malawi, Mauritius, St. Christopher
og Nevis, Republikken Surinam, Kongeriget Swaziland, Den Forenede Republik
Tanzania,n Trinidad og Tobago, Republikken Uganda og Republikken
Zimbabwe om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden
1988/1989 '). 83
*) På tidspunktet for trykningen af denne tekstsamling var forhandlingerne endnu ikke afsluttet. VI
4. Retsakter vedtaget af Udvalget for Industrielt Samarbejde
Side
Afgørelse nr. 1/89 truffet af Udvalget for Industrielt Samarbejde AVS-EØF den
19. april 1989 om udnævnelse af et medlem af bestyrelsen for CIU 87
Afgørelse nr. 2/89/CCI truffet af Udvalget for Industrielt Samarbejde AVS-EØF
den 16. oktober 1989 om udnævnelse af et medlem af bestyrelsen for CIU 91
Afgørelse nr. 3/89/UIS truffet af Udvalget for Industrielt Samarbejde AVS-EØF
den 16. oktober 1989 om tilpasning af de vederlag og de beskatningstrin, der
er fastsat i henholdsvis artikel 3 og i bilaget til afgørelse nr. 4/86 truffet af AVS/
EØF-Ministerrådet om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for personalet ved
CIU 95 VII
5. AVS/EØF-retsakter vedtaget af Underudvalget for Samarbejde om
Landbrugsudvikling og Udvikling af Landdistrikterne
Side
Afgørelse nr. 1/89 truffet af AVS/EØF-Underudvalget for Samarbejde om g og Udvikling af Landdistrikterne af 30. november 1989 om
meddelelse af decharge til direktøren for TCS på landbrugsområdet og i
landdistrikterne for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 1987 101 VIII
II - Fællesskabsakter om anvendelsen af Lomé-konventionen
Side
Samhandel
a) Landbrugsprodukter
Kommissionens forordning (EØF) nr. 290/89 af 3. februar 1989 om indførelse
af lofter for og fællesskabstilsyn med indførslen af visse varer med oprindelse
i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og
territorier (1989) 107
Rådets forordning (EØF) nr. 967/89 af 13. april 1989 om ændring af forordning
(EØF) nr. 486/85 om den ordning, der skal gælde for landbrugsprodukter og
visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i staterne i Afrika,
Vestindien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og territorier 109
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1734/89 af 19. juni 1989 om indførelse
af lofter for og fællesskabstilsyn med indførslen af visse varer med oprindelse
i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og
territorier (1989/1990) 111
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2155/89 af 18. juli 1989 om åbning og
forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for tomater, friske eller kølede, og
jordbær med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet eller i de
oversøiske lande og territorier (1989/1990) 114
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3062/89 af. oktober 1989 om indførelse
af lofter for og fællesskabstilsyn med indførsel af gulerødder og løg med
oprindelse i Afrika, Vestindien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og
territorier (1990) 116
Rådets forordning (EØF) nr. 3530/89 af 23. november 1989 om ændring af
forordning (EØF) nr. 486/85 om den ordning, der skal gælde for landbrugs­
produkter og visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i
staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-stateme) eller i de oversøiske
lande og territorier 118

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin