La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

Website:http://zoup.vn/mayhuytailieu/324/5 Lý do nên mua máy hutài liu Với tư cách một cá nhân, bn có thmun biết nếu bn tht scn mua mt chiếc http://zoup.vn/mayhuytailieu/324/cho nhu cu sdng cá nhân. Câu trlời, khá đơn giản, Vâng. Trên thếgii có hàng lot nhng vấn đềnhư: Ăn trộm thông tin cá nhân,ăn trộm thtín dng và hàng loạt các hành động la di khác. Bn cần đầu tư cho sbo mt riêng vthông tin cá nhân ca bn. Có rt nhiều lý do đểmua mt chiếc máy hutài liệu, sau đây là 5 lý do chính: 1) Mt trm thông tin cá nhân: Có chín triệu người trên một năm bịăn trộm thông tin nhn dng cá nhânriêng nước m, vi 50 tđô la mất trộm trên năm. Tội phm liên tc phát trin vi hành vi ngày càng phc tp. Chúng ta có thhn chếđược vic ly trm thông tin cá nhân ca nhng tên trm bng cách nào? Máy hutài liệu được chng minh là cách tt nhất đểlàm vic này 2) Trm thtín dng: Sthtín dng và thm chí mt khu có thbly ttài liệu trong đống rác. Thm chí nhng mnh giấy đãđược xé bng tay có thddàng sp xếp chúng li vi nhau. Có nhiu tên trm hay lui ti thùng giác ca cá nhân hoc ca nhà tù và tìm kiếm li thông tin. Máy hutài liu giúp bạn không đểđiều này xy ra 3) Nhng lut lmi: Yêu cu cn phá hutt cthông tin nhân viên, thm chí nếu bn chmột nhân viên như người gitrhay một người làm vic lt vt. Bn có thbđâm đơn kiện hoc thm chí khi tnếu bn không tuân theo nhng lut vsbo mt thông tin cá nhân. 4) Thùng rác: Môi trường làmối quan tâm hàng đầu ca nhân loại. Nhưng bạn có biết máy huthc slà mt thùng rác hu ích? Trên thc tế, máy hugiúp chúng ta bo vmôi trường nhnhng công dng hu ích ca nó. 5) Bo vgia đình bn: Mt chiếchttp://zoup.vn/mayhuytailieu/324/vi nhng công dng hugiy, huđĩa CD/đĩa mm trông ngôi nhà ca bạn trông ngăn lắp, sch shơn. Giúp bảo vgia đình bn.