La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

alternativ till mekanisk stenspräckning ochAtt spräcka sten eller blåser berg nära känsliga byggnader, infrastruktur eller inomhus har traditionellt hanterats genom manuell stenspräckning. Stenspräckningskilar, gasexpanderande kilar eller små hydraulhammarehar används flitigt. Nu verkar dock de pyrotekniska stenspräckarna har nått till en nivå för att på allvar utmana de mekaniska alternativen. Pyrotekniska vagga breaker är patroner med en elektrisk antändnings anordning och ett kemiskt drivmedel som inte brinner lika snabbt som exploderande eller detonerande kemikalier. Patronen placeras i ett borrhål som sedan fylls med till exempel vatten och sand. Genom den långsamma brinnhastigheten skapas ett långsamt tryck på borrhålets sidoväggar vilket leder till en spräckning av berget. När sprickor till en fri yta uppstår lämnar gasen direkt borrhålet och trycket försvinner. På så sätt minimeras risken för stenkast och splitter samt damm och starka ljud. Det som utmärker en pyroteknisk stenspräckare är ofta;  De är patronbaserade, det vill säga, drivmedel i en plasthylsa med elektrisk antändning.  De kräver inte lika omfattande tillstånd som konventionell sprängning. Alltså inget sprängkort behövs.  De placeras i borrhål som sedan fylls med sand och vatten.  Applikationen täcks med betydligt mindre täckmattor än vid konventionell sprängning och utrymning av personal och utrustning kan ske lokalt. Fördelarna med denna typ av metod framför mekaniska stenspräckningsmetoder, exempelvis användning av hydraulhammare, är flera:  Mekaniska stenspräckningsmetodertar ofta betydligt längre tid än användning av pyrotekniska vagga breaker.  Att blåser sten eller blåser berg med patronbaserade stenspräckare är i nästan alla fall billigare då ingen initial investering i tung utrustning måste göras.  Markvibrationer kan hållas betydligt mindre vid stenbrytning med pyrotekniska vagga breaker eftersom det är svårt att kontrolera anslags kraft med hydraulhammare  Mekanisk stenbrytning kräver ofta stor plats vilket gör de svåra att använda i trånga utrymmen eller under vatten.  Patroner är går att använda med handhållen borrutrustning och är därför lätta att bära med sig vilket sällan är fallet med mekaniska vagga breaker.  Eftersom stenkast och ljud kan minimeras vid användning av pyrotekniska stenspräckare kan ledtider för att utrymma personal och utrustning minimeras.  snail dynamite tar lång tid och är ofta väldigt ineffektivt. En pyroteknisk stenspräckare genererar betydligt mer spräckt berg per tidsenhet och är även ett realistiskt alternativ för små applikationer såsom stenspräcking på villatomter eller dylikt. Den största användningen av pyrotekniska stenspräckare är framförallt inom tätbebyggda områden såsom villastäder, bredvid vägar eller elektrisk infrastruktur eller inomhus. Då säkerheten i pyrotekniska vagga breaker har blivit betydligt bättre de senaste åren finns det en tydligt utveckling som pekar mot att dessa typer av metoder kommer dominera applikationer som innebär spräckning av berg, spräckning av sten eller spräckning av betong. klicka här