La lecture en ligne est gratuite
Télécharger

Publications similaires

Vous aimerez aussi

brytning utan att haSnigel Dynamite är ett formulering av kemiska föreningar som expanderar på reaktion med dricksvatten . Blandningen kommer sedan stoppade rakt in förberett hål förutom till skapar en tyst mineral eller stenblock bryta klara av vibrationer eller blästring. Brytning, boulder bryta eller liknande sorter av jobb som kräver små vibrationer är säker och ekonomisk i använda snigel dynamit eller kanske liknande kemikalier. Helst används snigeldynamiten så fort sten spräckning samt sten spräckning måste vara inomhus, nära till huset fundament, vägar eller annan känslig infrastruktur eller där farliga kväveoxidutsläppen kanske inte exakt inträffa. Eftersom kemikalier som kan orsaka snigeldynamiten inte grupperade som farligt, är produkten mycket lättare att hålla och transport till skillnad från konventionella sprängämnen. En annorlunda till snigel dynamit kan vara gasexpanderande stenbrytare. Dessa utveckla en snabbare gastryck via en brännande defla fungerande kemikalier inuti en patron. Precis som snigel dynamit ger låga vibrationer hela använder och säljs med låg tillstånds specifikationer . Snigeldynamiten gammal som stenbrytare och användning av markentreprenörer med ut sprängning kort eller möjlighet med konventionell sprängning tekniker . bergsprängningstenspräckare