La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Cach thuc cham cong kiem soat cua

2 pages

Website: http://zoup.vn/may-cham-cong/270/ Giải pháp chấm công kiểm soát cửa Công ty bạn đang dùng giải pháp nào để quản lý việc vào ra cũng như chấm công 1 cách công bằng?

Publié par :
Ajouté le : 06 avril 2013
Lecture(s) : 11
Signaler un abus
Website:http://zoup.vn/maychamcong/270/Gii pháp chm công kim soát ca Công ty bạn đang dùng giải pháp nào đểqun lý vic vào ra cũng như chấm công 1 cách công bng? Hãy tham kho các thông tin sau tchúng tôi Đối với văn phòng công ty ta có thsdng gii pháp chm công bng thkhông tiếp xúc (proximity) hoc bng vân tay. Ta có thkết hp vi hthng kim soát vào ra hoc chdùng đểchm công. http://zoup.vn/maychamcong/270/sđược lpca vào công ty. Nếu là hthng dùng ththì mỗi nhân viên được cp mt thvi mã stương ứng. Khi cp thcho nhân viên thì người qun lý snhp mã thông tin thvào đầu đọc và phn mềm. Khi đến làm vic nhân viên phi giơ thẻtrước đầu đọc (cách t2 đến 10 cm) đểđầu đọc đọc mã sth. Thông tin trng thái của nhân viên như ngày giờquét th, trng thái (vào hay ra) đều được lưu lại trên đầu đọc. Nếu là hthng Chm Công Dùng Vân Tay thì trước khi sdụng người qun lý phi quét và nhp vân tay ca tng nhân viên vào máy và phn mềm. Khi đến làm vic nhân viên chvic đặt ngón tay đã quét vàođầu quét vân tay. Thiết bsquét và lưu lại thi gian cũng như trạng thái của nhân viên đó vào đầu đọc. Khi các đầu đọc được kết ni vi máy tính có cài phn mm thì các thông tinđược vthi gian vào, ra ca từng người sđược ti vphn mềm và người qun lý có thkiểm tra được thi gian đến và vca tng nhân viên. Nếu HThng Chm Công kết hp vi hthng kim soát vào ra thì mỗi khi ra vào văn phòng nhân viên phải giơ thẻtrước đầu đọc hoc quét vân tay thì hthng mi mca và cho phép nhân viên ra vào. Với các văn phòng có nhiu tng, nhiu phòng ban chức năng khác nhau mỗi phòng sđược lp một đầu đọc thhoc vân tay có kim soát vào ra. Hthng có thđược cài đặt đểchcho phép các nhân viên có quyn mới được phép vào các phòng. Phn mm hthng cung cp nhiều tính năng chấm công như thiết lp thi gian làm vic, khong thi gian cho phép quét th, thi gian sđược tính là đi muộn, đến sm, thi gian nghl,...Ngoài ra phn mm còn cung cp nhiều tính năng khác như báo cáo, backup dữliu, cp nht dliu,... Các thông tin vnhân viên có thđược in trc tiếp lên th(chloi thproximity mng (0,8mm) mi có thin được) hoc in trên giy và kp vi thđểcó thsdng li thnày cho nhân viên khác.
Hãyđến với chúng tôi đểđược tư vấn vdòng sn phmhttp://zoup.vn/maychamcong/270/của các thương hiệu ni tiếng: Máy Chm Công Ronald Jack Máy Chm Công Seiko Máy Chm Công Vigilance Máy Chm Công Hitech
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin