La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Chao cam thach cuong: Mon qua gia tri de ba bep nuc

2 pages

chao da hoa cuong mon Cho cm thch cng: Món quà ý ngha cho bà công vic bp núc ba n thêm ngon cng nh cun hút thì chuyn la chn vài trang thit b nhà bp tr nên thit yu, c th chính là mt s chic More Tips ch bin món n…Ni nhiu chc nng tin ích bà ni trHp hút chân cha gìn gi thc n dùng ta

Publié par :
Ajouté le : 16 janvier 2014
Lecture(s) : 0
Signaler un abus
chao da hoa cuong monCho cm thch cng: Món quà ý ngha cho bà công vic bp núc ba n thêm ngon cng nh cun hút thì chuyn la chn vài trang thit b nhà bp tr nên thit yu, c th chính là mt s chicMore Tips nhiuch bin món n…Ni chc nng tin ích bà ni trHp hút chân cha gìn gi thc n
dùng ta rau qu a nng "10 ti mt" tin ích Tr ra ti nhng loi ni có giá tr cao thì có th nói mt s loi cho thng nh là trang thit b bp ham thích bi vài bà ni tr. Cho luôn luôn là thit b bp tr giúp có nng lc nhng bà công vic ni tr trong iu làm tròn vài thc n công phu kèm theo cu k. Do n gin nhng món n có kh nng c ch bin cùngchao chong dinh ceramictích cc cha bám dính thc phm ngay khi un,luôn tng i ngon lành kèm vi béo ngy. Cùng im cho không dính ch bin t á hoa cng coi là mt trong các dng c nhà bp ph thông mà bà vic bp núc nào có th vn trang b.
Vài loicho chng dínhthép hoc gang, tip theo ph 1 lpthng tình, cht liu cho ct yu ch bin t nhôm, chng dính trên mt cho, dùng thì gi ngn, nóng vn làm bong tróc lp sn hay là hin ti ang có th nhng li sn, vá hp kim va p hay s dng mt s dng c lau chùi ra gây ra mòn ang làm sây sát kèm vi bong tróc
lp chng dính này. Tuy th vi cho á hoa cng, nhng im yu kém do mt s loi cho này va mi c khc phc. hoa cng CFP28 c ch bin t nhôm tinh cht 99% du nhp Hàn Quc và có th c ph cht namo silve (cht bc) có u im ni bt là lúc chiên, xào n có kh nng không phi n du m, v li cho cng có th kháng khun. Mt cho c ép úc mt lp thép cng, hoa vn dng cm thch cng, tip din bóng loáng, h tr chng dính ng thi chng try xc. Cho có b mt tráng 5 lp chng dính. Lp mt c coi là lp marble tr giúp sát khun, chng xc xát, chng dính, không gây ra hi cho sc khe. Lp hai ph 2 lp chng dính Whitford có th c nhp khu M, tr giúp tit kim du n n ti a. Lp 3 là lp ph tr giúp tng lên tui bn lp chng dính. Lp bn coi nh là lp nhôm nguyên cht 99% t Hàn Quc. Cui cùng coi là lp sn tng tr bo v chng oxy hóa. Hãy gi an toàn sc khe do c gia ình h hàng cùng vi mt s n ngon tuyt diu cùng vi cho cha dính á hoa cng CFP28. Cách s dng cho chng dính:  Trong khi dùng cho chng dính t th nht phi tráng cho sch bng nc xà bông, nu mà có th dùng mt  2 thìa cà phê quét lên mt cho và mang làm nóng cho.  Nu nh cho cng dính n, hãy ngâm cùng vi nc m kèm vi xà phòng cho ti trong khi thc phm bong ra, hay có kh nng trn dung dch nc cùng vi soda ngâm.  Tránh thc n bám dính ti cho ti khô ráo, nên dùng vt cng nhn cy ra.  Rt cn nng tay khi dùng vài phm vt không dính này, nu không vn gây sây sát b mt cho, khin cho cht chng dính mt tác dng. Do vy, nên ra hay ngâm cho vô nc luôn sau chuyn nu.  Nu nh vi mt s vt m trng lên trên mt cho (bi mui gây nên) hãy dùng mu chanh ct bé lau chùi sch, sau ó tráng sch vi nc lã. Trong khi tráng, nên s dng c hay là mu mp mm xp cùng nc m.  Không nên cho chng dính vào thit b ra bát, vì nc nhit cao ng thi thuc ty dung dch tráng do dng c ra chén có kh nng khin cho hng cht chng dính.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin