La lecture en ligne est gratuite
Télécharger

Publications similaires

Vous aimerez aussi

öppningar packning och tätning vidDet är normalt och nödvändigt att packa och kanske, tät borrhåls som är skapad för använder stenspräckning eller underjordiska formationer. Syftet tätningen är att stödja gaser som bildas när drivmedlet förbränns i borrhålet. Eftersom olika situationer involverar olika sprackenergi, olika typer avseende tätning krävs. Olika stensprackare har också olika egenskaper och det är alltid rekommenderat att noggrant experiment, testa effekten av olika stenspräckningspatroner påverkas vid olika packning metoder. Den första och mest utbredd packningsmassan är vatten. Efter stensprackaren tas i borrhålet är laddad med vatten och packningen betraktas komplett. Nackdelen med denna process är att friktionen mellan vattenmassan och berggrunden runt borrhålsväggen kan vara så lågt att gasen energi ljuset kommer ut från borrhålet i stället för att bryta rock'n'roll. För att öka vikten från patronen och därmed sprackeffekten typiskt använde vanlig sand. Patronen position i hålet, hålet fylls sedan delvis med sand och vatten. Denna metod ökar motståndet i borrhålet och mer energi kommer därför att gå vidare för att spräcka berget. En effektivare metod blir att istället för att använda sand är att tillämpa grus. Sålunda, efter det att kassetten blivit placeras i borrhålet fylls med grus. Efter gruset funktioner fyllde hålet, häll med vatten. Vattnet skjuter sedan ut alla luft som ligger mellan grus och skapar en anständig hål. Vi kommer tändning grus att haka till bergväggen och skapa en plugg därför förvandlas till gas och dra full nytta av sprickbildning effekt. stenspräckningsverktyg