La lecture en ligne est gratuite
Télécharger
dotykanie to nieraz uywana metoda  Gaskanie to wielokrotnie podawana technika w masau leczniczym. Kady masa organizujemy i wypeniamy gaskaniem. W pewnych schorzeniach jest wtedy oryginalny chwyt moliwy do utworzenia. Dziaanie gaskania polega na automatycznym usuniciu zuszczone-go naskórka i wydzieliny gruczoów skóry take na przepchniciu krwi ylnej i limfy w charakterze dosercowym. Dziki naprzemiennemumasa relaksacyjny Kraków wicej infoobnianiu si i rozwijaniu wiata naczy jest pobudzenie ukadu krenia, ustpuj zastoje i obrzki, zwiksza si wchanianie krwiaków powstaych na wniosek urazów. Ostronie wykonane gaskanie na obwodzie ogniska zapalnego odprowadza do polepszenia krenia farby i chonki, wspódziaa czyli w zwalczaniu stanu zapalnego.  Rozcieranie jest odmienn w kolejnoci technologi bran w masau klasycznym. Zadaniem rozcierania jest rozdrobnienie i przemieszczenie na obszar wysików pozapalnych, czy pourazowych krwiaków i usunicie zrostów i zmikczenie blizn. Istnieje ponadto ca technologi umoliwiajc zlikwidowanie napraw w role naroli w tkance kostnej. Charakterystyczne take dla tej technologii jest wyksztacenie ogromnej czci ciepa oraz towarzyszce temu dziaaniu przekrwienie tkanek masowanych, co poprawia wchanianie przemieszczonych drobin. Wskazania lekarskie obejmuj stany pourazowe takie jak: stuczenia, nadwichnicia, skrcenia, wylewy krwawe, drobne wysiki, zgrubienia torebki stawowej, przemiany w pochewkach cignistych, blizny, zrosty itp. Rozcieranie uatwia usuwanie kwasu mlekowego, bierze aktywny udzia przy wyzwalaniu si z tkanek wszystkich metabolitów przemiany materii, uatwia rozprowadzanie wszelkich substancji po organizmie.  
Koliste. Rozcieranie koliste pracujemy w drenau limfa-tycznym i masau segmentarnym. Wierzy ono na co nieco trzykrotnym roztarciu w indywidualnym miejscu (trzy kóeczka). Przy innych kóeczkach wpywamy w jeszcze silniejsze warstwy tkanek (drugie kóeczko wykonujemy silnie ni liczby, trzecie szybko ni pozostae). Po takich trzech kolistych ruchach przepychamy roztarte bazy w obrotu wykonywanego chwytu.  http://steeltowntech.com/index.php/member/278773 http://www.zztoplive.com/users/EqvDJskc http://www.zztop.com/users/Z4r4dT79 
 Spiralne. Aby pozna technologia skoczenia tego rozcierania, wykonajmy codzienne zadanie. Prosz na karcie papieru narysowa spryn dowolnej dugoci o rednicy okoo 4 cm. Opuszkami palców z drugiego do pitego przesuwamy po przeprowadzonej sprynie – drodze. Ruch, jaki przetrwanie utworzony przy pokonywaniu teje linie, bdzie absolutnie rozcieraniem spiralnym. Mielenie to czynimy w masau klasycznym, izometrycznym, segmentarnym i fizycznym.