La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

który moe ubiega si o  O zasiek wychowawczy ubiega s w stanie si rodzice lub opiekun prawny wzrost. Wanym wydaje si, aby posta ta miaa akt prawny a do urlopu wychowawczego, jaki przysuguje do napeniania przez dziecko czterech roku istnienia. Zasiek wiczebny pobiera mona dziki okres maksymalnie 24 miesicy. Ajuci jak kada sytuacja i ta posiada wyjtki. Gdy mamy pod opiek bliniaki ewentualnie
wieloraczki wówczas zapomoga zostanie przyznawany na trwanie 36 miesicy. Odtd w przypadku, gdy dziecko jest niepenosprawne lub z orzeczeniem znacznego stana niepenosprawnoci, zasiek bdzie wypacany z wykorzystaniem czas 72 miesicy.  
link