La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

darmowe konto bankowe   Stary rabin Jzyk ojczysty Michael Schudrich grozi, e odejdzie ze stanowiska, jeliby utrzymany bdzie zakaz uboju rytualnego bez oguszania - informuje Radio Zet. Protestuj take przedstawiciele amerykaskich ydów. W rozmowie sporód reporterem Radia ZET Schudrich nie ukrywa swojego rozgoryczenia pitkowym gosowaniem w Sejmie. Tumaczy, i zakaz konto bankowe internetowe uboju uderza w spoeczestwo ydowsk oraz muzumask w Polsce. Wierzy, i uda si w cigu najbliszych miesicy wykopa sposób na dostp takiego uboju w ramach potrzeb religijnych, to jeeli nie, owo nie wyobraa sobie dalszego penienia swojej funkcji.  Schudrich jest naczelnym rabinem Jzyk ojczysty od chwili grudnia 2004 roku. Pitkowe wotum w Sejmie okrela jako najgorszy dzie w yciu diaspory ydowskiej w Polsce od momentu lat trzydziestych. Tumaczy, i decyzj podjto na podstawie kamstwa. Ubój obrzdowy jest demonizowany w naszym kraju, w trakcie gdy w rzeczywistoci cakiem nie jest nie inaczej dziki, podczas gdy si go przedstawia.  Amerykascy ydzi protestuj  Amerykaski Komisja ydowski jest zdenerwowany przyjciem przez Nisza izba parlamentu zakazu religijnego uboju zwierzt, i "pierwsz ofiar tej okrutnej decyzji bd spoecznoci ydowskie" - owiadczy dyrektor AJC David Harris.  - Wzywamy polskie wadze ustawodawcze i sdownicze, tak aby kiedy najszybciej uznane zostao  rozporzdzenie spoecznoci ydowskich a do przygotowywania koszernego misa, zgodnie z tradycj ydowsk - doda Harris. - Byoby wicej anieli szokujce, jeliby w demokratycznej Polsce uniemoliwiono aplikacja uboju koszernego, który jest integraln czci ydowskiej tradycji.