La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publicationSAYI: 7

YENĠ
ELEKTRONĠK
YAġAM
DERGĠNĠZ

Çok Mütevazi…
YAKINDA
REKLAM REZERVASYON
medyahk@gmail.com ĠÇĠNDEKĠLER
8 Star Tv’ye 12
Yeni Talk Show
Ceyhun Yılmaz
Timur Savcı’dan 2 Yıl Ara 9 Alem Fm’e Geçti
13
AkĢam Raporu
10 X Factor Balçiçek Ġlter’e Emanet
18 20
Her ġey Dahil Ġle
Devam Edecekler Kaç Para Kaç
4 ĠÇĠNDEKĠLER
24 27
AYIN DĠZĠSĠ:
ÇalıkuĢu
AYIN OYUNCUSU:
32
Kenan Ġmirzalıoğlu
30 38
ARAġTIRMA TEST
40 44 PLUS+
YAYIN
HANGĠ
OYUNCU AKIġI
NEREDE
DOĞDU?
43
YAZI
PORTRE:
OSMAN ToktamıĢ AteĢ
KILIÇ

5
KÜNYE

SAHĠBĠ
HATĠCE KILIÇ
GENEL YAYIN
YÖNETMENĠ
OSMAN KILIÇ
ĠLETĠġĠM
0212 651 51 83
medyahk@gmail.com
twitter.com/medyatablet
EDĠTÖR
ALĠ ÖZDEMĠR
6 BAġ

YAZI

NASILDA
HIZLI GEÇTĠ
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3 derken 7 Sayı oldu. Ġlk baĢlarda haftalık olarak
çıkarttığımız dergiyi Ģuan aylık olarak çıkartıyoruz. Ġlk
baĢlarda acemi bir dergiydik Ģuanda da acemi ruhuyla
çalıĢıyoruz. Acemi ruhuyla çalıĢmak daha fazla verim
verir. Önceki sayılarımıza bir göz atarken dikkatimi çekti,
aslında pekte bir zaman olmadı ilk sayıyı çıkaralı ama
yinede çok değiĢmiĢ dergimiz. Ġlk sayılarda haberlerin
azlığı ve içeriğin dar olması büyük sorunmuĢ aslında.
Hatta ilk sayıda birde talihsizlik yaĢamıĢız malum
aceleye gelmiĢti. Ama son sayılımızdan gururla
bahsedebilirim. Bu ilk sayılarımızın kötü olduğu anlamına
da gelmez. Ġlk sayılarımızda denediğimiz boyut ve içerik
farklı olabilir. AlıĢılmadık bir Ģey denemiĢtik o
sayılarımızda ama olsun o da bir tecrübe oldu. Bu
arada 8. Sayıda da çok Ģey değiĢebilir. Size iyi
okumalar.


7 TĠMUR SAVCI’DAN HABER
2 YIL ARA 2 YIL ARA

Televizyondaki en önemli yapımlara imza

atan TĠMS productions’un sahibi Timur Savcı
yapımcılığa 2 yıl ara vereceğini açıkladı.
Savcı, son sezonu olan MuhteĢem Yüzyıl
dizisinden sonra ara verecek. Ayrıca Timur
Savcı’nın Kösem Sultan adından bir tarih dizisi
daha yapacağı konuĢuluyordu. Bu kararla
birlikte Kösem Sultan projesinin de
ertelenmesi söz konusu oldu. Bununla birlikte
Savcı’nın sahibi olduğu TĠMS Production’un
bir diğer yayında olan dizisi ÇalıkuĢu’nun da
yayından kaldırılacağı söylentileri dolaĢıyor.

BAġLIYOR
BaĢrollerinde Zeynep Ekin Öner, Eda Aydınlı, Deniz Gökçe Kayhan,
Gülin Ersoy ve Alpay Ulusoy’un yer aldığı dizinin yapımcılığını ise Limon
Film yapıyor. Dizinin senaryosunu Çetin Büyükakın kaleme alıyor,
yönetmen koltuğunda ise Ayrılsak da Beraberiz ve Çocuklar Duymasın
dizilerinin bir dönem yönetmenliğini yapmıĢ olan RaĢit Çelikezer yer
alıyor. Show Tv’de hafta içi her gün yayınlanacak dizi çok yakında
ekranlardaki yerini alacak.

8
HABER

STAR TV’YE YENĠ
TALK SHOW BKM Mutfak oyuncularından Eser
Yenenler, Ġbrahim Büyükak ve
Oğuzhan Koç’un sunduğu 3 Adam
programının büyük ilgi görmesi ve
programın Tv8’e geçmesiyle Star Tv
kolları sıvadı. Yine BKM Mutfak
oyuncularından Hıyarlı Baba
karakteriyle ġahin Irmak, Havuçlu
Anne karakteriyle BüĢra Pekin ile
birlikte geçtiğimiz sezona damgasını
vuran ĠĢler Güçler dizisinden
tanıdığımız Sadi Celil Cengiz’in LALE DEVRĠ sunacğı bir talk show baĢlıyor. Ayrıca
programın bir diğer özelliği ise yar talk
FĠNAL YAPTI show yarı sit-com olarak ekrana
gelecek olması. Yapımcılığını Yirmi Ekranlardaki macerasına
BeĢ Film’in üstlendiği yeni talk show Show Tv’de baĢlayan oradan

programı Kim O! Çok yakında da Fox Tv’ye geçen dizi uzun
Star Tv’de. süredir ekranlardaki yerini
koruyordu. Senaryosunu

büyük bir senaryo grubunun TURKMAX,
yazdığı yönetmen
GURME OLDU koltuğunda ise Kemal Uzun,
GURME OLDU Merve Girgin ve Yasin DIGITURK’ün en önemli eğlence

Uslu’nun olduğu, kanallarından Turkmax içeriğini
Yapımcılığını AvĢar Film/ değiĢtirerek Turkmax Gurme adını
ġükrü AvĢar’ın yaptığı dizi 8 aldı. TMSF’nin elinde bulunan
ġubat Cumartesi günü kanalın böyle bir kararı neden aldığı
yayınlanan dizi uzun süren halen bilinmiyor. Turkmax Gurme ise
ekran macerasına nokta ilk yayınına 3 ġubat Pazartesi günü
koydu. start verdi.

9
HABER

KANAL D’DEN YENĠ DĠZĠ PAġA GÖNLÜM
BaĢrollerinde Tarık Papuççuoğlu, Kerem Atabeyoğlu ve Derya Alabora
gibi bir çok ünlü oyuncunun yer aldığı, senaristliğini Ekin Atalar’ın yaptığı
ve Yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan’ın oturduğu yeni dizi yakında
Kanal D ekranlarında olacak. Ayrıca dizinin yapımcılığını ise D Yapım
üstleniyor. Yeni dizi PaĢa Gönlüm çok yakında izleyicisiyle buluĢmaya
hazırlanıyor.

Uzun süredir ekranlarda tanıtımı yayınlanan müzik yarıĢması X Factor
baĢlıyor. Juri koltuğunda Emre Aydın, Ziynet Sali, Armağan Çağlayan,
Ömer Karacan ve Kadir Doğulu’nun yer aldığı program 10 ġubat
Pazartesi akĢamı ekranlardaki yerini aldı. Programın yapımcılığını ise
Medyapım yapıyor. YarıĢmanın Oses Türkiye’ye rakip olması
beklenirken Oses Türkiye’nin ara vermesiyle programın izleyicilerinin
de X Factor’e kayacağı görülebilir. Yeni yarıĢma programı X Factor
her Pazartesi 20:00’de Kanal D’de ekranlara gelecek.

10