La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

DĂĐ ŬƌĂŶ 'ƂƌƺŶƚƺƐƺŶƺ ůŦŶ

1 page
mac ekran görüntüsü alma
www.appleipuclari.com
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Mac Ekran Görüntüsünü Alın
Kısayolları tuşlarıŶı kullaŶarak artık eŶ hızlı şekilde ekraŶ görüŶtüsüŶü alŵa işleŵleriŶi gerçekleştirŵiş olaĐaksıŶız. İster tüŵ ekraŶı, ister aktif görŵek istediğiŶiz tek ďir peŶĐereyi isterseŶiz de keŶdi dilediğiŶiz alaŶlarıŶ görüŶtüsüŶü kısa yolları araĐılığı ile alaďileĐeksiŶiz. Taŵ ekraŶ görüŶtüsüŶüŶ alıŶŵasıŶa yardıŵĐı olaŶ kısayol tuşlarıŶdaŶ ďirisi deCommand-Shift-ϯ’dür.KısayollarıŶı sırası ile yaptıktaŶ soŶra ise dosyayı ŵasaüstüŶe kaydedeĐektir. Eğer ki ďeŶ yalŶızĐa tek ďir peŶĐereŶiŶ açılŵasıŶı istiyoruŵ diyorsaŶız o zaŵaŶ ise yapŵaŶız gerekeŶCommand-Shift-4kısayoluŶu kullaŶŵak olaĐaktır. Bu sayede seçtiğiŶizpeŶĐere ŵasaüstüŶe kaydedilŵiş olaĐaktır.
AyŶı zaŵaŶdaCommand-Shift-ϰ ve space tuşuistediğiŶiz peŶĐereyi tıklayıp tıklaŶaŶ peŶĐereŶiŶ de ŵasaüstüŶe kaydedilŵesiŶi sağlıyor. Fakat ŵasaüstüŶe dosya şekilde kayıt işleŵiŶiŶ olŵasıŶı hiçďir şekilde isteŵiyorsaŶız ise siziŶ içiŶ yeŶide kolaylık sağlayaŶ kısayol tuşları da suŶulŵuştur.Command Control → Shift→ ϰsırasıyla işleŵleriŶizi gerçekleştirip alt ǀe ĐoŶtrol tuşuŶa ďastıktaŶ soŶra iseartık ŵasaüstüŶe dosya haliŶde iŶŵeyeĐektir.MaĐ ďilgisayarıŵızı kullaŶırkeŶ artık işiŶize fazlası ile yarayaĐak olaŶ tüŵ pratik özellikleri sizlerde Ŷe zaŵaŶ isterseŶiz isteyiŶ artık göŶül rahatlığı ile deŶeŵeye ďaşlayaďilirsiŶiz.Mac Ekran görüntüsü almasaŶıldığı kadar zor ďir iş değil taŵ aksiŶe oldukça keyifli ǀe kolaydır. Üstelik WiŶdoǁs sisteŵiŶdeŶ MaĐ Os işletiŵ sisteŵiŶe geçeŶ kişiler zaŵaŶla Ŷe kadar çok kolay olduğuŶuŶ da farkıŶa ǀarŵaya ďaşlıyor diyeďiliriz.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin