Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
En savoir plus

Partagez cette publication

Publications similaires

SOLUCIONAR I de « BENVINGUTS 3 »
ITINERARI
9
Pàgina 69
-
QÜESTIONS DE COMPRENSIÓ MÚLTIPLE (QCM)
QCM SITUACIÓ 1: (BELHESTAR)
les muralles de la vila
1
- A Belhestar, els nins visiten primer
una cova amb unes sepultures
el museu de la prehistòria
del període neolític
2
-
Les sepultures que els nins veuen daten
de l’època dels carolingis
de l’època de l’empiri romà
confeccionar paneres
3
- Abans de marxar, els alumnes aprenen a
fer objectes de terrissa
construir arcs i fletxes
QCM SITUACIÓ 2 :
(ANSINHAN)
temple romà que té 1500 anys
1
- A Ansinhan, els alumnes admiren un pont romà antic de 2000 anys
aqüeducte romà d’uns 2000 anys
descobrir uns vestigis visigòtics
2
-
Després, tots els nins i nines van a
visitar un dolmen però a peu
veure el dolmen amb l’autocar
gens caminar i diu que li fan mal els peus
3
-
A l’Alba no li agrada
massa
descançar i sempre vol caminar
gaire anar a l’autocar perquè se mareja
QCM SITUACIÓ 3 :
(QUERBÚS)
el Capítol de Sant Pau
1- Els alumnes fan una altra caminada fins
l’ermita de Sant Antoni
la col·legiata Sant Pau
una fortalesa construïda damunt d’una agulla
2- El castell de Querbús era un edifici molt fàcil d’assetjar pels enemics
construït en una vall al costat d’un riu.
Ramon VI, comte de Tolosa
3- Els càtars eren considerats com a heretges per Jaume 1
er
i la Corona d’Aragó
l’església catòlica de Roma