La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

YMSA, 2012 - műsorfüzet/program

De
12 pages
2012 j ú l i u s 1 5 - 2 4 . 15th - 24th July, 2012 Ifú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája Young Musicians’ Summer Academy Kodály Zoltán Ifúsági Világzenekar Kodály Zoltán World Youth Orchestra DEBRECEN PROGRAMFővédnökChief Patron Prof. Dr. Fábián István a Debreceni Egyetem rektora Rector of the University of Debrecen VédnökPatron Prof. Dr. Gaál István a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok elnöke President of the Centre of Arts, Humanities and Sciences of the University of Debrecen www.ymsa.unideb.huKedves Résztvevők, Kedves Vendégek! A Debreceni Egyetem 1912-ben ünnepli a Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem alapításának 100 éves évforduló- ját, amely kiváló alkalmat ad a számvetésre, az eredmények bemutatására, a tapasztalatok összegzésére. 100 év alatt - a sok szervezeti változást követően - a Debreceni Egyetem az ország egyik nemzetközileg is ismert és elismert felsőoktatási intézményévé vált. Immár kutatóegyetemként küldetésünk az egyetemes tudás megőrzése és gazdagítása, a társadalom igényeinek minél sokrétűbb kiszolgálása, és ezen keresztül országunk gazdasági és szellemi felemelkedésének segítése. Az Ifú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája már tizenkettedik éve zajlik Zeneművészeti Karunk falai között, és ez- alatt nem csak az egyetem, hanem a város életében is jelentős nyári eseménnyé nőtte ki magát. Számomra külön öröm a külföldről érkező tehetséges fatalok ilyen nagy csoportját üdvözölni intézményünkben.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

2012 j ú l i u s 1 5 - 2 4 . 15th - 24th July, 2012  
Iú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája Young Musicians’ ummer Academy
o y o n s g Kodály Zoltán World Youth Orchestra N
gzene
ar
Fővédnök Chief Patron
Prof. Dr. Fábián István a Debreceni Egyetem rektora Rector of the University of Debrecen
Védnök Patron
Prof. Dr. Gaál István a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok elnöke President of the Centre of Arts, Humanities and Sciences of the University of Debrecen
Kedves Résztvevők Kedves Vendéek A Debreceni Egyetem 1912-ben ünnepli a Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem alapítáának 1 ée éorduló -át amely kiáló alkalmat ad a ámetére a eredmények bemutatáára a tapatalatok öegéére 1 é alatt - a ok ereeti áltoát köetően - a Debreceni Egyetem a orág egyik nemetköileg i imert é elimert előoktatái intéményéé ált mmár kutatóegyetemként küldetéünk a egyeteme tudá megőrée é gadagítáa a táradalom igényeinek minél okrétűbb kiolgáláa é een keretül orágunk gadaági é ellemi elemelkedéének egítée A ú eneműéek emetköi yári Akadémiáa már tienkettedik ée alik eneműéeti Karunk alai köött é e-alatt nem cak a egyetem anem a áro életében i elentő nyári eeménnyé nőtte ki magát ámomra külön öröm a külöldről érkeő teetége fiatalok ilyen nagy coportát üdöölni intéményünkben Kíánok Önöknek é tanáraiknak i kelleme időtöltét Debrecenben é nagyerű milánói árókoncertet
Dr. Fábián István, retor
Dear Partiiants Dear Gests n 1912 te nierity o Debrecen celebrate te 1t annierary o te oundation o te ungarian oyal nierity in Debrecen Ti offer an ecellent opportunity to reflect on pat aciement demontrate te reult and to ummarie our eperience Trougout te lat 1 year – ater many tructural cange and reorganiation– te nierity a become one o te internationally ell-knon and recognied iger education intitution o ungary o a a reearc unierity our miion i to preere and enric unieral knoledge to ully meet te epectation o ociety and troug uc actiitie to contribute to te economic and intellectual deelopment o our country Te oung Muician’ nternational ummer Academy i organied 12t time in ti year and during te lat tele year it a become a ignificant eent in te ummer lie o our unierity and te city o Debrecen t i a great pleaure or me to elcome ti big international group o young talent at our intitution  i to all participant and teacer a great time
ááry Tamá Debrecenben ületett Ötée kora óta onódik a enée eárta a egé ilágot a nem-etköi enei élet legrangoabb együtteeiel lépett el éldaképe Kodály oltán akinek a aiteneként dolgoatott Tanulmányait a it erenc eneműéeti őikolán égete Donányi Ernő é ernádi ao nöendéke -ként 19-ban megnyerte a budapeti it erenyt 19-ben díat nyert a párii Marguarite ong ere -nyen é a arói opin erenyen i ongoritának é karmeternek egyerre tarta aát magát 19-ban emigrált ondonban é e orkban olytatta karrierét 199-től a  ortern ympony rcetra eneigagatóa lett A renderáltá után aatért 199-tól 2-ig a Magyar ádió é Teleíió imoniku enekarának eető karmetere a Magyar ádió őeneigagatóa lett 2-től ugyanitt örökö titeletbeli őeneigagató A Magyar ádió imoni-ku enekaráal kéített D-elételei ikert arattak a köönég körében é elimerték a kritikuok i ongoraműéként endége olt a legontoabb nemetköi etiáloknak alburg Edinburg erlin mint ólita a ilág öe elentő nagyenekaráal ellépett emeei elentek meg ram ongora é ka-maraene műeiel A erlini ilarmonikuokkal átotta lemere Moart ongoraerenyeit amelyet a on-gora mellől eényelt Karmeterként i nagy néperűégnek örend a ournemout-i imoniku enekar elő karmetereként rendereen ellép agy-ritannia angerenytermeiben é külöldi turnékon endég-karmeterként a ondoni ilarmonikuokkal é a oyal ilarmonic rcetráal koncerteett
Kitüntetései ac é adereki érmek medal ondon a londoni oyal ollege o Muic alamint a oyal Academy o Muic titeletbeli taga Műéetek Érdemrendének Titi okoata ealier de art et lettre  ranciaor -
Kodály oltán úági ilágenekar
Vásár aás armester, onora
odánoudtcraemtre TamáAorááryo n dr yátoeschaKtrutorh na titráAitktari enekert óbaerdnA atraraterc oe to iáMétoKnatmároAititenuKrreynmtreetartencoerncetm
ásáry as born in Debrecen and ave his first ubic erformances at the ae of eiht. He studied ith rnő Dohnányi and aos Hernádi at the ist Ferenc Academy of usic in udaest, and as ater assistant there to otán odáy. ásáry on the Fran ist Cometition in udaest in . Havin eft Hunary in , he made his débuts in the maor cities of the est in  and . He has subseuenty ived in ondon. He has aso been usic Director of the orthern Sinfonia and Princia Conductor of the ournemouth Sinfonietta, and has uest conducted many of the rincia ritish orchestras as e as aearin reuary in the United States and esehere as ianist and conductor. He has ored as conductor ith over  orchestras, In  he founded the otán odáy ord outh rchestra. He has been the usic Director and the rincia conductor of the Hun arian Radio Symhonic rchestra since  to , and since  has served as ifetime honorary chief musica director. Pries and distinctions ach and Paderesy medas Honorary ember of the Roya Academy of usic and the Roya Coee of usic in ondon Chevaier des arts et ettres rder of nihts of Art and iterature in France in Hunary the idde Cross of the Hunarian rder of erit, the ossuth Prie, the iennia öcse Prie, od eda of the President of the Re ubic of Hun ar tice, and the Hun arian Herita e Prie.
MZ MASTERCOURSES
egedű  ioin Kapá éa iauer éter kócia cotland  abó Mária
Méyegedű  ioa agy ándor apán apan őmer Ádám agy-ritannia reat-ritain ordonka  eo Mérei Tamá uvoa  ute ro eronika oa  oe encé ao émetorágermany
arinét  arinet atmári olt
agott  assoon Tallián Dániel ürt  rencorn Keerű éter AutriaAutria
www.ymsa.unideb.hu
romita  rumet Dáida Tamá panyolorágpain orát ence
arsona  romone Káip óbert
ua  ua Koppányi olt
Ütőangszer  ercussion oreno errandi arrillo panyolorágpain abó tán
Zongora  iano ááry Tamá Duffek Miály
A meterkuruokon köreműködő műétanárok  Piano artists contributin to the or of the mastercourses
oda alá - egedű  iolin öörményi udit – mélyegedű oboa  iola oboe Mogyorói Éa – uola kürt  flute renc-orn icter Edit - klarinét arona tuba  clarinet trombone tuba arkady Katalin egedű gordonka  iolin cello -áradi udit - agott trombita  baoon trumpet
212 úliu 1 19 óra Az Iú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája megnyitója Opening Ceremony
ZNA ÁA PIANO GALA Vásáry Tamás, Duffek Mihály – zongora/ piano Mérei Tamás – gordonka/ cello hangversenye
University of Debrecen Facuty of usic – ist Ha Debrecen, ayerdei rt. . he roram is subect to chane
ofan Aamedsu oart 
NYÁI ANNY Summer Concerts
D dúr sonáta
udi van eethoven A – dúr sonáta Caude Debussy  Preude  Ce u’a vu e vent d’ouest   a fie au Cheveu de in   instres   ruyères   Feu D’artifice   a uerta de ino
ofan Amadeus oart – ist Ferenc  Don uan reminiscenciá
A angerenyekre a belépé dítalan he concerts are free
www.ymsa.unideb.hu
NYÁI ANNY Summer Concerts
212 úliu 1 2 A ÁA FLUTE GALA Matuz stván– uvola/ flute, Mogyorósi Éva – zongora/ piano hang versenye yöngyöy oltán emlékére ata áló ületéének 12 éordulóán in memoriam yönyössy otán and atha ásó
212 úliu 1 2 A ÁA OBOE GALA encsés aos ooa/ ooe, öszörményi udit– zongora/ piano hangversenye
212 úliu 1 2 Ű ÁA VIOLIN GALA s zaó Mária – hegedű/ violin, arkady atalin  zongora/ piano hangversenye
A angerenyekre a belépé dítalan he concerts are free
www.ymsa.unideb.hu
F. Schubert itánia ohann Sebastian ach – yönyössy otán amo fuvoaverseny Robert Schumann – yönyössy otán Fantasiestüce adarás Iván atabassis  yásene yönyössy otán eméére Sári ósef Arión énee  yönyössy otánna aánva Doer Ferenc eserő ••• atha ásó ocaise atha ásó oncertsonáta o..
Car Phii manue ach Sonáta Robert Schumann Adaio és Aero Rósa iós Sóósonáta aassa Sándor yári Intermeo enamin ritten etamorfóiso oboára – Picasso iustrációáva
ofan Amadeus oart Adúr heedűonora sonáta   Caude Debussy Petit Suite aurice Rave iane
Debreceni Egyetem eneműéeti Kar – it terem Debrecen agyerdei krt 2 A műoráltoá ogát enntartuk
212 úliu 19 2 Z ÁA BRASS GALA eserű éter  kürt/renchhorn, Dávida Tamás, orváth ence – tromita/trumpet, áip óert – harsona/tromone, arkady atalin, Váradi udit, ichter dit – zongora/ piano hang versenye 212 úliu 2 2 MÉYNÓ ÁA STRINGS GALA agy ándor, őmer Ádám – mélyhegedű/ viola, Mérei Tamás – gordonka/cello, eérvári solt  gordon/douleass hangversenye öreműödi Contributin Rőmer ttó ontra, vioa 212 úliu 1 2 AÚÓ ÁA OOIN GALA ross Veronika – uvola/ flute , zatmári solt – klarinét/ clarinet, Tallián Dániel – agott/ assoon, Mogyorósi Éva, ichter dit, Váradi udit – zongora / piano hangversenye
University of Debrecen Facuty of usic – ist Ha Debrecen, ayerdei rt. . he roram is subect to chane
iambattista artini occata Pau Duas ianee acues Castérède Sonáta trombitára és harsonára eor Phii eemann Hat hősi induó erner Pirchner Fed, ad und iesenSoi P  Staney Friedman Sous Arid Pau Concerto Astor Piaoa bivion
ar Ditters von Dittersdorf s dúr sonáta brácsára és bőőre rystof Pendereci Candena er vioa soo Aessandro Roa sdúr sonáta  brácsára Francesco Antonio onorti Invención ••• udi van eethoven sdúr „Páasem” duó eore Crumb Soo sonáta onchidátóonchidái Ésaeőséi néene
ovács éa Saute, Sinore Rossini Antonio ivadi amo trio sonáta R ovács éa Ich erüsse Sie, Herr ohann Strauss enamin odard Suite ovács éa Hommae a Richard Strauss Camie SaintSaëns arantea
A angerenyekre a belépé dítalan he concerts are free
www.ymsa.unideb.hu
NYÁI ANNY Summer Concerts
212 úliu 22 19 ÜŐ ÁA PERCUSSION GALA orenzo errandiz arrillo panyolország/ pain a  ütőhangszeres együttes/ percussion ensemle művészeti vezető/ artistic leader zaó stván és az ú eneművészek emzetközi yári kadémiáa ütőhangszeres hallgatóinak hangversenye/ and percussion students o the  M  
212 úliu 2 2 öcsey özont Nagyterem ÁY ZÁN IÚÁI IÁZNA ANNY oáy otán or out Orcestr oncertmesterConcertmaster usnyer Róbert onorán öreműödi iano sooist i. aás ános Vezényel/onducting ásáry amás és ámori Máté
A angerenyekre a belépé dítalan he concerts are free
www.ymsa.unideb.hu
iusee erdi abucco – nyitány verture odáy otán yári este Summer venin ist Ferenc ayar Fantáia Hunarian Fantasy ohannes rahms  Simfónia Symhony o. .
Debreceni Egyetem eneműéeti Kar – it terem Debrecen agyerdei krt 2 A műoráltoá ogát enntartuk
Kodál oltán Iúsái Vilázenekar további hanversenei ore concerts of the odáy otán ord outh rchestra
 júius   Nagytemom ecskemét  júius   árosmajor udaest  júius  Auditórium Miánó aszország
iueppe erdi abucco – nyitány erture Kodály oltán yári ete ummer Eening it erenc Magyar antáia ungarian antay onorán öreműödi iano sooist i. aás ános
oanne ram 2 imónia ympony o 2
eényelnek Conductors
Kodály oltán úági ilágenekar
odáy otán ord outh rchestra
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin