La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

La criada nova : juget comich en un acte y en prosa

De
28 pages
o fjOSEPH ASMARATSf^f^LA CRIADA: NOVA :KepafioleeSociedad. d.e AxxZotqq1914:criada novaLaAquesta obra propietates ilelsen autor. Els delegats de laSociedad de Autores Espanolesson els únichs encarreg-ats delcobro deis drets de propietat.Quedan reservats tots els dretsFÉLIX COSTAIMPRESSORNou de la Rambla, 45La criada novaJuguet cómich en un acte en prosayOriginal deJoseph AsmaraisEstrenat ab éxit en el teatre del Tetuán","Pabellón de Barcelona, el dia18 de febrer de 1906BARCELONABIBLIOTECA «TEATRO MUNDIAL»- -21 Carrer de Sant Pau 2119143Vs^E ISIE I^.A. I^ o?I o?I^ActorsPersonatgresSrta. Mercé Bayona.Ml'XdaSr. Adolf Bartriiia.Nicoi.AU» lAiiís Paclis.Pío» Joseph Fcrrer.ToFOLÉPOCA ACTUALACTE UNICHdecent, porta foro lattrals, tauleta de centre, cadiics, ele.Sala al yESCENA PRIMERAPÍO y NICOLAU.(El primer asscntat y llegint un diari. El segon surtd'un costat cridant :)XicoLAU Munda ! Munda ! Munda ! ¿Encara¡ ¡ ¡rnossa? Aixó in-no ha vingut aquella éstolerable aixó és insoportable.;Pro ^^ aixó? ¿Qué li passa?¿Q^^XicoLVU Tres quarts de déu aquella barjaula en-ycara no és aquí.Pío No s'amohini per aixó ja ho sab que es;molt aturada per tot arreu s'encanta.yAixís li entres perun automóbil la b(x:a,que la faría anar mes lleugera.Vosté en té la culpa si ens trobem tantmal servits ¿veu? va voler una criada de;fóra...vSi, pero aquesta ho es massa de fóra,perqué may és a casa vaja, que avuy no;lii ha res criades.de bo de) ho ...
Voir plus Voir moins