Cette publication est accessible gratuitement
Lire

ADAPTATIONS

De
8 pages
A$rum Iv-agi ad neîîes Ad nessummet a$rum A$rum aberkan A$rum asemmav Ïîes a yelli îîeû Ad d-ûebêev $ef u$rum — Ad d-ûebêev $ef u$rum a baba — Ad d-ûebêem akk $ef u$rum Azekka a yelli mi ara truêev $er lakul d ukarîabl-im d aterras Azekka… Mi ara tbeddev i t ellamt ittalin Ur pcerrig ara ta ellamt-im Ur ssusuf
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

A$rum
Iv-agi ad neîîes Ad nessummet a$rum A$rum aberkan A$rum asemmav Ïîes a yelli îîeû Ad d-ûebêev $ef u$rum — Ad d-ûebêev $ef u$rum a baba — Ad d-ûebêem akk $ef u$rum Azekka a yelli mi ara truêev $er lakul d ukarîabl-im d aterras Azekka… Mi ara tbeddev i t ellamt ittalin Ur pcerrig ara ta ellamt-im Ur ssusuf ara tacixet-im S ixf-im a yelli Ma ur teêrizev tiweêcit n lakul-im
iktiwin
Iîîef tamacint gma Iruê $ef yiman-is Nni$-as : Sani akka ? D ddunit yiwet iwwas nuki-d Nufa-d tamurt ulac-ip Nnan-a$ tejme lqecc-is Ïîejra s îîejra Asif s wasif Terra $ef uqerru-s
Abdel-Amir Jarras
Ssuq n tayri
Sewwqe$ ssuq n yetran U$e$-d ifra I kem A tayri-w Sewwqe$ ssuq n ujeooig U$e$-d tajeooigt I kem A tayri-w Sewwqe$ ssuq n wuzzal U$e$-d ssnasel I kem A tayri-w Sewwqe$ ssuq n waklan Nuda$-d akk fell-am Ur iban later-im A tayri-w
awriqt
Sin d sin reb Reb a d reb tmanya Tmanya d tmanya seîîac… Äiwed-d ! enna- as ccix Sin d sin reb Reb a d reb a tmanya Tmanya d tmanya seîîac. D$a atan ufrux n llir I edda-d deg yigenni Aqcic iwala-Aqcic issawel-as : Abbuh, êudd-iyi ya urar yid-i D$a afrux ires-d La yetturar d uqcic Sin d sin reb Äiwed-d ! enna- as ccix Aqcic itturar Afrux itturar yid-s… Reb a d reb a tmanya Tmanya d tmanya sseîîac I sseîîac d sseîîac d acu i la xeddmen ?
Gar at uxxam
emma-s tger azeîîa Mmi-s di lgirra emma-s ur tenêerw ara akk yemma-s akk I baba-s d acu i yxeddem baba-s Ixeddem les affaires Tam$art-is d azeîîa Netta d les affaires Ur inêerw ara akk baba-s I mmi-s i mmi-s D acu i yufa mmi-s Mmi-s yemma-s txeddem azeîîa baba-s d les affaires netta d lgirra Asmi ara yfak d lgirra Ad ixdem les affaires netta d baba-s Lgirra tepkemmil.Yemma-s tepkemmil azeîîa-s Baba-s ipkemmil les affaires-is Mmi-tsen immut Ikfa fell-as ukemmel Baba-s d yemma-s ddan di tenîelt Ur nêerwen ara akk baba-s d yemma-s Ddunit tepkemmil Ddunit d uzeîîa d lgirra lakked les affaires Les affaires lgirra azeîîa lgirra les affaires Lgirra lgirra Ddunit lakked ttmeqbert
acques Prévert - Paroles - La pluie et le beau temps
Tes iv ul-iw S i$ ul-im Ul s wul Tayri s tayev
Ul-im yu$al-n Ur iqqim ara Nekk ul-iw iruê U d- u$al ara
Ifer n tjeooigt Ula d lêebb-is Ifer n tjeooigt Ula d nnul-is
es iv ul-iw
Amzun d llufan Ur nes i êed ar t-ibud Amzun d llufan Ur nes i êed ar t-iêud
Teooiv-iyi da I tizekt n ddunit-iw Teooiv-iyi da D Rebbi iêver iwala
Ma teêsiv iwwas Ul zdat lemri Ma teêsiv yiwwas Ar d-imger tayri
Ad tessawalev Ur am-d-ttarran Ad tessawalev D acu akka yevran
Ass-en ad am-inin Immut ma ad tellzev Ass-en ad am- -inin Kem wi ara t$avev
Marcelaine Desbordes Valmore (1786-1857)
Gar kem d nekk
Gar kem d nekk Lemmer di teb$iv Ad yili kra Ahat maççi aîas Ahat aîas Ahat d iîij areqman Ahat d aste fu Si ddunit-a n tisselbi Ahat d aste fu Si ddunit-agi
Ur d-grin lewêuc Di téegwa yegran Gran-d kra kan
Tikwal nsell Mi ara tettsudu tmeddit Mi ara ycennu bururu Akin akin i tezlit
Anda-ten iberdan Sani ara neddukel akken Ifer n uûefûaf D-izzazdun fell-a Kkes-d kem d nekk Ifrax akk n ddunit-Seg wacêal uya Ay rran le cuc-nnsen
Liliane Wouters
Adaptation : Hussein Arbaoui
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin