La lecture en ligne est gratuite
Télécharger

Vous aimerez aussi

Project Gutenebgrs'B ranoO sl oon achrandis hirot ,reS ybeggiömbe Stris ergThi  soBkoht eof r aofe usane onnya erehwysoc on thta mlso tna diwtrictiont no resreveoY .hw sosta ipygit,mau coy  reryao  twaevi r thunde it -useP eht fo smret ergbeenut Gctjeroiw dt ht sihooBeic Lseennc idelu.wugetbnre.gentk or online atww
Produced by Martin Agren, Tapio Riikonen and DP Distributed Proofreaders
START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK BARON OLSON OCH ANDRA HISTORIER ** *** *
Title: Baron Olson och andra historier Author: Sigge Strömberg Release Date: April 26, 2005 [EBook #15719] Language: Swedish
STOCKHOLM ÅHLÉN & ÅKERLUNDS FÖRLAGS A.-B. STOCKHOLM 1919 ÅHLÉN & ÅKERLUNDS FÖRLAGS A.-B:S BOKTRYCKERI
BARON OLSON OCH ANDRA HISTORIER AV SIGGESTRÖMBERG
INNEHÅLL
BARON OLSON 7 TUSEN TJOG ÄGG 25 ÖMSESIDIGT FÖRTROENDE 39 »DEN GYLLENE PLOMMONBLOMMAN» 44 EN RÄTTSFRÅGA 56 SVÅRSÅLD VARA 64 ARTIGHET I BARBACKA 70 JÄRNVÄGSSTREJKEN I FÄLANDA 77 EN SPRITAFFÄR 87 MAJUMBA 91 EN KRIGSLIST 107 EN ITALIENSK EPISOD 112 DJURVÄNLIGHET 121 EN LIVLIGJULAFTON 126 ETT SJUKDOMSFALL 139 VÄGEN TILL ENA PIGO 148 WATERMANS IDEAL 154 EN HEMSK HISTORIA 160 MOTORDRIFT 166 EN BRA MEDICIN 170 NUTIDA JÄRNVÄGSRESOR 176 MÖRKSENS GÄRNINGAR 180 MANNEN SOM VAR EN TIDTABELL 198 I SNÖSTORMEN 205 FÖRSTA APRIL 211 JOURNALISTIK I VILDA VÄSTERN 218
A kstkröiDerSLNOON OBARpat ett r retur h nellojrojg edajen,h ka dir ochnaukemll ncottreikle ha»e adssnyrgne snea:57uZ» Lyngsö båthamn, k saat tnaak r iöj mghlierndkasö .rässiVreted anll restaå väg tiöf rtautrunaeg nndrälbsoa yr fesp orov eralges ahansoch ren ektöanll,pi slaks läåms rts hdna,gguve äomn an hr  äeslgra eivllj  ualltidgärna görats ,drobljöm aror,teheign  een meg nreil sedafnnjligt mör omhete pankldas läslakkengrensektör Asmos rid isnanetkfuppa ll oeghoch atstsgipsnäem dför  där var dethco ,drobmo ddesörlfväå  sigdralugnt och värdigtu gn eam,ns mol nu ka fflltien dkerierötår nedakdärfdet om dör sK.natireav rks endraäg hilntcee atser sesnetnarukallt.Di mannen ed nnuegvsrada e»Me.t itta sadnnneksnergtkerA rö saden»,engr Asktkröiderä  rannmt atn vae nt iär gaj hcO» .nah etsuaargnödrrnen  steg ut genomrei geF».nålrö »!t därekirretöstn röedhcf f nit åv Asksadeen oengrrD».nemr »!lemmuil targrkässmöl ttasis e hcotrofngken revän Asg.ttingns em debäsförblufftannade etfe gås hco edatt eäg»Sm.nohor er»nekgn ,sAo drtör irekde d, sai bllltilatapåd ted siv ».tegaJ» är baron Silverubkcal ,co haj ginr teby mrd otelärfo deavs ,»es denradee ma ungl kinnnegi tigtlffrasta ar väl vettåm teD .rabbun, gojke i prunt».tSatedrktanes naerän vntCeitilb na !ål åp jlöb. Framåtådan där tavars n go ,taappod ive monoh »s, arxll alskå isanp  åada b ern ocBomatadeh rä.monneM»ksA rgneapsk get aårhov  ened lea  vdalett slag. Dåkansk ,coobdr gmorggo litsovadan h sem va akcäls tta ttnan telin  eed».uZelkia  vgine ropade a ohoj!»ted elb t teslliget ig stiv atd nattmmaråg öen lokbbev re ctraanåg»Nr!tamaim traeranes ros rän ,ren med besättnignå etkrjanef röet. , c.lknaesadrid ötkesA rgnektördot sv enes aanasmä an gåtlnobach ot,lvSin rols ssiv ehgirdduik mitt i natten».öFhröödtms rkös r vt,s arrnföuH .»!ppdas ne eeds kslira t hns» Ocörn!rekt, disnetkaj nårf ttehuil snsleol jigared».oKtsnes avn och gaAskengreoK»»remmlO ,!nosjod enllhim met il alat d dem etto sneenliäde lttSlign .ti tald iga blodd etsvärta god t apponoh»Mm. Aenenskengrh lö lohon mitllbaka.»Mig lysterir ddesa, u»»Nl.ak» ,namoB rötke i vmaktgen n in aimnirdneh rädlte smeg buerlackajav ednån d togm ur skugång frate tksujggnaa  vr Häask-hvaa arrgöhgö arvno».nåes hålla kvar i  nemmddö aylkcdaelokon mham so, g med ednis mone ochapetnska graf åråtdnllks nässgetsva t åps åvnntae adckbu sla».iSvlreåph nomokroppen rden ur äfgöh atsrävned tal alskn mar huo  mi édtinenel har Jag ag! t slaJ gräg erevG lylenkrona, och jaE ?jås n nadröfoköskärshemd»»t!jerelpbellra !aKmeh ni lebeej ptte edalets rap balltig e-Pl.»kav plebejndning aen navkcre».aBor. mtag»Jn rerasti nealbnlåt gni er v»Gå ag!»er jekgn esAs dagä»!ät nompuphsttygäs ,tsyT .anret barons bekantskgnnemä tta tögarak sSä. elrd aes ted rava nenannron,, ba föl ochikjlgnsshgtekait lår vmanimelail tåL .pamölg ssotkaj»! åp  nimomg rdbomej mid gnek nerdnävis elig ilkggttirå f gybet rnieto dr med ofrälse!»Asbbrevlib ,alkcuhonarahlvBipupon.m nohläesO»rftt n! Miär Samn helt »t.ed mto sjemahak  gaJt räckla!» sersuckbureubkcalda eiSvl äelidt asen gev ,åN».tehdrävkslfrälte on inatte nlbgnersAekes»!