La lecture en ligne est gratuite
Télécharger
The Project GtuneebgrE oBkoo Hef avlksiirI-ä  ,IIE yb oninieLs eBoThiis fook ehu rot  fnaeso ny aneyoate erwhtsoc on tiw dna n  oerts hlaomts whatsoerictionsyam poc .revuoY ite wa aity iv,gtiu su er -e yroms o ter thenderuG tcejorP eht fe nsceLig ernbtee sikooB ro ilnoclinedudit wthh grn.tene atwww.gutenbeLLSÄSIimns:EYSs neniäm    ajra  luOr  n jaikpo   amiK  nomtsokIhalempi    Tuur i  M nastnil uaökkiäR    imrelYriyy T  ä hkää r  S ve aK la o      istien rininamre    aj ataK er MkyenutKo  a   L ouaj nyttt i   Otermn leipä     äjänTaiouTmma   poikä Yr Pyh aj ipmI nirajapneä-ijlp    otidnul paest
** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK HELKAVIRSIÄ I-II *** *
Title: Helkavirsiä I-II Author: Eino Leino Release Date: August 7, 2004 [EBook #13129] Language: Finnish
Kirj. Eino Leino
HELKAVIRSIÄ I-II
Produced by Tapio Riikonen
I 1903, II 1916.
atan poika    Kuv nöisri    jraMn nerjsa  a ij Ä
ijätvästn hyingoötlla    Mnä    Hannre    neyn tam jtuvia onUkin l   iruA lavrkkeikko  peimeän  Pi   ja Seli    Arjathjamaemmm eaVap H  raer iini mpS   rävyU    irk
EN NMMIÄNEISA.RJSAnen oi.NRIUUTmulataj olvil uavat ottijuorat, llneoni urTui ol ouT".enehäv netarjoit ttaartu, p uuälnetoe  ileuiusuo ttautla, uhunlo niotanak inen, ka taidollolpnioaknine ,atssavut autuA" :ariuu Tn,ssdeuun A ullaalräevnej iparjouhrannrat äk äättyssämE .äsaasta, o itttkäukon nnoino ttmaas elämän arpa, tieiatvluv tt uit kukuse kulltä,nas ias no 'pneSuiulku, siekehoninav tav,ev iaekat.Tungelta-luoj;ätluuk  najireptäänts ielntisi isi a, oinkykyllemlits äkyisäl ,uslaa ll: laelehaole nO"oli no ,ulevi, Kuolo kaikk iokjrnaeniv".n  orusuyd senämuT : inoaknat arelli onn talnen,ouo ,iT"uuirilT un tn,netyää jsi akiopnoillodiat "Kun ei kuulu touolk tuusamot:ner thdve tinonulevresydh ,ätestiuh,st ousaast vumeni; piisetrallK ionaS.tavineplkaotsvkan riuu Täst rukkar syhsyahan vieikse tuptavruuk luk akampaä a,rt ji,ssää.nioutiv
IHALEMPI. Tuo oli tytti Päivölässä Ihalempi, maammon impi, mansikka hyvien maiden, Herran lehtojen hedelmä; meni karjahan kesällä, ei tullut takaisin tytti. Läksi veikko vieremähän.— Hiidet virvoja viritti.— "Kunne sorruit kurja sisko?" Poika soille portahaksi. Läksi taatto tietämähän.— Hiidet virvoja viritti.— "Kuhun kuljit tyhmä tyttö?"— Taatto Kalman kartanoihin. Läksi äiti etsimähän.— Hiidet virvoja viritti.— "Missä mielitiettyseni?"— Äiti taivahan taloihin. Saatteli sanan Ukolle: "Haihtui tieltä tuiretuinen." Läksi Luoja löytämähän.— Hiidet virvoja viritti.— "Kussa kuljet, Herran kulta?" Sammui kaikki Hiiden virvat. Istui impi maammon marja hettehellä heiluvalla; kysyi julkinen Jumala: "Miksi poskesi palavat?" Vastasi valio korven: "Kulki pilvi taivon kantta, päivä pilveä punasi, siitä syttyi poskipääni." Sanoi Taatto taivahainen: "Miksi silmäsi vesissä?" Virkkoi vieno metsän viemä: "Lankesi kedolle kaste, madot kiilto-kimmeltivät, siitä silmäni kihosi." Tutki Tuomari sydänten: "Miks povesi polttelevi?" Salon arka noin saneli: "Tähti kultainen putosi läikkyvähän lähtehesen, siitä syömeni värähti." Jo julisti hyvä Jumala: "Kun lie pilvi kulkenunna, olet tytti pilven tytti, kun lie kaste langennunna, olet siunattu kaponen, kun lie pudonnut tähti, olet tähden synnyttävä, sankarin sotasukuisen, miehen suuren, miekka-lemmen " . Sanoi, nosti noutamansa ylimmäiselle sijalle, ylimmäisen pilven päälle.
"iV".hakrv itiulin neervi: asul"Tul tnei ol netokhon otan itse oltiasistuaa luius noli tenutsI" :ppi  tuohon,tekohanajrto aatlottä,nsyd sn väreveasievathnemäs ässta sanaan tuskat;ko ialttmosaat
arnk sinotam"La.em n,ännker as ie on tehty mieheesk uuulamin :it, iaumulitn sykyk iE":aluk ätysylla  tuoehellausomis nuksuiu ,alhaavesitnak  nunislln,tee ksvoartsiul ouAK.ouolk muamts ihymyili:"Ei miesedouN".näkyyvith pätt äähäpyetisraomäv ndhne,ny kon, viien v yhd inomiav .noilav yänydPyäi penhdstani, kelä kodi,iulto anountsnalaal"E:  slakeurtoreiv aaj n askjumahin lkoii jauslutu i ,uhtlneon petlvpoi myysysköys ,namottensui tuolla lausehunuo ultt,al uataasaa;ki tonnkaumei atsamervaths on, ykmu m rieutanp nasaatp raoailn  oätydpö, " :alleh,aole nOvana".aJ nakkrokdä Kalmasin, näht atiakauT alenou:emlltuheierin  iuTouup.J saas samjeni tyhtyi,tyät ,tipout iytyttä, lauh juitklamu:neta nO akiotodlael."nituAsätv käsiniv eiäd,saati veikkoa jnitrip i ;nesku tiähngheä ntsä it vu iojT ousaatpainni, iinnoi ki urneonolo Tui olatiopnnill ,nengähtiväitse, hetaik.nuT tivrehaenämyd sä,nsrever navutneruus äsen, llinaidoka täv nhiyt iäputsnTa "ä:nsllyö tlo iusual ällikieli, o. Hoheränjo eiar,ev leel sitvää äkheä.änluTua ät!aki iE"tnääi. Katsoi pirtinsklialt luati kstsily isuon oj ,intsin soitska, noasirkkn oukkiuä numissan, upahO":nia ntropeihaää pä stla; uiusvetaa ma ,akplneä, armaska herätatdiru ien.nloilsi tHerässä yhjä,assavutp iluuk n sekaakn,karikuu ol sakstioa kkunasta: oli orhisku e neässeeh , vpotoarvai asljeheves ru,mitettäs ,resänep  äerinrktua llearkkoavineplaK.suluakhdet, pät aamutänines ravi äatvltiisil etiasMu. s ,ananaätsioli ." Hltenjumaten klsi aujukmoär ,yy mennn olaoln o 'vyH" :iluuh ni hymyhy, hyrähtm ruteate lisiätMus.tiis kingäönin iukniök sttör nisaaike  iuv,a koettä,kumptti s ,ätääpäk itriia;nsvakui ntää käätt iäpvinän kualle laseikse, p,itssoutl atstuakoaueltthai eaikäv äsnerev ,asnotyää pi;ksväserine ,llniiaodakt i oldoksi outuns iruennolo ouT ilotaoinpinll, enV"saatsutuhäed.thintä.Tuta ei väseo ep hii noiises niukneim ,änissa.kahaistiPilklaelp hits:at ou lenntuoihel ke; ivik noämlyuik i pirttihin takasini ,ulkoesildeä stemeni urlieineheuTäs atsnälei."Haastika pienumll aopäm"nlO iuo vinakat sutanas teiL" :ithämy mui!"Eiaksata je or öoje kttt,ao ouT iliruunno llnamaa nuan"Tt.ki aatdiloilen,nellinen, talonpoO" .neniouk oj nniuo Toivalaal heips,nm  naMloev, kulluttukiopatätp dito" iEt sä ellei v parane,ehäv".enarei tahä lmytkynoSakyi ktnaluulnet nunoholli komposa.Kik nanas ,iruuT ei:osir kanahkkir rinnassa säväht.i" aSnim  auvdo aenonrmia a"Hn.rryyrapeniath nesi:"imiepä tNiin eyteillelmmnöetsiun"Te. vriuu Tsnahareinädys ,aärvien hjäälle jTNIS NALväsi.iAMi luelvin;muuu kleit ,ätiv äattirulo nausten naites ahsis luti,aojrh uotrh"UU.ULtesian ,ivonas a,aj mulaiatsnej uomingeissa."Ists noäkleion  asstkpisäisid pssoineh ukts äählenissä märäi-aatalvolouK iusajrok nku, enehul kuiulröypk näknii niuop n nsaehinn,mok reek ääk,ti äkhlat pitl' on juhoru ivytryök ,iavkean lasrm aka ,iauliv tukiaeskultvät .Päiehrä: lilk"Äötöhin ss ,iäkny itsenasen lahjat, lausuj  outsn iujamtln!seaievilalum Jnak areklouk nasiko juhllat jumanä,ä äkihötöä klitiht neansauoliusurdynäeneiaj ,lopoesmiSa? enins ätiM . am nonanuorta.Hukkako son nhyätn iett äaeroos n?itr