La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

Project Gutenebgrs'K viseäjvräielt;seim SHuo attreB ;rellohpoy Ein, beinono Le oBhTsi sofkoi use thr ny aofe wyna eno ta erehna diwhtonc so tno restr almost tahwveositci snoy mapyco. eru Yowayai  tigevi ,tt unse ire-u or fo smret eht redut Gctjero Phe tulcn dedhtiwiht been Lrgenic ise etaww.wugetbnres eBook or onlintneg.SÄLISS:LYVEKIRÄJSÄLEVTESIeK .  ajras neniämmisaasilov HätHä  onle nuriaentrvoAEnsURTTMO HmaSIpaP p nienia   n  a ur Hinakltoi iePrhss    rEkkpo Nevalon    Si  I ks u aopäsj tan  Hurenlakosk nanroV    isrivtkmaa tt  a taus  oVduti    yHköHovilan pirtti  sajlcoI namh    a ik I  a rj E  kelllon ohta   Kjr a nasioentsTokon taur H  i rsiv nökyS    syäk
1901, 1904, 1919.
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK KIVESJÄRVELÄISET ***
Produced by Tapio Riikonen
KIVESJÄRVELÄISET; SIMO HURTTA; BELLEROPHON Eino Leino
urik
Title: Kivesjärveläiset; Simo Hurtta; Bellerophon Author: Eino Leino Release Date: February 1, 2005 [EBook #14861] Language: Finnish
ia  n ot Kkninihia  touK  
suuta.Eiaa sekä ah nakluk saetat hjuätyvyt nul huh ,autiv äkätteaa jirtoit vviinak naRsnaj,tm ia men ki,Het.jaalknapmas naskaS aliaa ,asmltet yyn maalipurret sesmamtile en liepä nnilsoatuva  jemtnr uur ou aajahaaaa.Rkuin on aour ,atniiläv ninnia kauu pinkuliiekei ihst, ino esooklet ntevrullut, köyhä niikniu nirakksni ,ii vinnikut hasaulluh ni
KIVESJÄRVELÄISET Kertovainen runoelma (1901)
!t    rskyn mymalanuokT ru a  aMllrrhekien H  a rvtruH    liknrA a   H eakrpeP eiatirljVavau usae    kkriuJ o omiP     ePHPNO sH agosonineliket   immerkoppiHajaN  enum Ji adkin tealnal käisäjsite    Irjan kuolo   iaK nuunväh syti    uhRaELaBROLEöy-ithäT  ainmyhlyPo  vihon naorlu uiralnaak sS asturatsivas  Tanu nN  inaS irakoshre ynt roop Ssuua sH iaar  iKma  Khimeien surn tooi s ljaa maimouS.UL,nurus ,juhler, ttä aken naluaulamnnja aioM tarENSIMMÄINEN LAUun pttoiealkjat .tevniaPtavirok an torve' on sodv iaonav,tp laioan kennn euiikKapios ,älläät lentanh ja ltenjumaen!rt nasknujuouätteriv  nusatlape, jätätäisyö syn tuSmonek nyötväkeen.Juotiin vneekämivmmevys ,uo lleälyn sonnnöyksium runania si s kynn kiyvääiaav notema hi e tarinami nyt onnenikoT.lleoov aa atrtkeut tlmkesiat tonuTahii.nmyötlle iloiauppk aj niittumma int aäntsme, intiä soudetaan, niiteV.aa nuk nevtturkusaasn  orvkouk ,sukl ,te nukuulut, kuvutu tis doioatroevnat letean k sei, etiaK.nenityn ie u
 lapset!Lumpehin,tp iääv nildetollaa ootelnnseliak naatn,iO. et än oie h Ahtllutai n.tiLsil aknunj Ayykkseap hanhenial aiäl allit,outs 'ast heäderrassanön tää kit iytuh okiokiadäähva, uki- nontt iiiädank pualhtok vaasti, ryönajnA otlaa tuM a.inar tdäie teitovssäk  niitiep. tikaAu asiunamutav,aehktkeish än heloposkin kaniA athonitien-oaan hää hioiolltsn atuutpaesajh jan t hati.Kheits nistkakaalau ktos j akS.iuituoVärjyi in astui.,ak nuj ohv laek aanrrvin miamreavuor-ajnA tollatsen jouä jaärve.aoSnaatner m rekois vinyjörvyi hak tuholoup nedolman, kki pnnenH.uunääsioesitt  rs,taanhdle rotmeha nimp ojakra kauvas karkas.Viaakth iajk iaukkiop yäK» :irällmys saii voikkirash kssa ninriarka v, kuatsoa, knaku»!sihah asn uimphatauu kviriarajv raee nasöstin synä a.SiijnA iuts avuor-a hannnrallkotiie,ap iäävp äätl ähellitti ja hyväilo  nikalloräP.yiskos k kkideahari . Saolinn puiuknnoK.uptulo i pinihmat nya ap iskavruT ?ätsääto.Huutituli huuuhkihatuk rear nä llneää ntijäeleksouk nnällK.ästuu t atp ajakiiesivrvjämauo;Kanss anor ner uuikkä juomauokaa seäsi no neniolI.ale yvaou rjaä ntes ne  ijr,a nosä kuyösset tsormnaanPanätk p yösk iroeemmhoa staimiaat ötytakiip oj assoisea, tummatä h töyrearath v saläiluo jpaelnia aappk ,ttereliv  lehtovivikot jaliälk ioaaY.pmräneksokämA.atlis piemit pÄmn ui k.ayPo jr inoitknkaiklu, ekeeki tssesuk aäp nässäjoa n  otailoi.Tp ääss,ät ioesssamu kun on tässävrneseäjK viniakä supäivllä  pää akniuk söym aosku, aattoi kmuaa tvaraioj  aaaavmen päihtuu, nie,aatraas tumtiovel säävi setatadallannahnikk mänm nä öajss äinökllneenksissklea ih aj ätuK!aapplllonpauke-paja.Hvy äisti 'nok tajamapa, pakokaikmel ävipj niup aN LAOINEAstuULU.iaaken naaT.a kl-rjaAne uo nvaoua solu is alluma ei verkaa eikä  nleääo amllaa,n tintuuljoa oi tklevT.aa ikokuur nuklyämnek okvrsa,  kanä onlässikuK.asnatsavretu tttua  jjakiokaj toktilatot aat sekä tin tölliälykyK .räjs nevn  oveKi.Suun'iiaj isira iukton noi rsvaliTua.rjv rih näivrear nle, emäloi vkatsnul naattsA.p iukiitmen ättstäieA jn-aorvu aosjra, kastehelmet kes kenskken kiytllelav ,naatnu-äl' arraln via hättnevirak säkiiomeä ätts, riivpäv ajhälänup  isari.Kuinkteli vuo nehärnn ail eähstai!Soimäilsut iin  ätlkuusm no miekkoista, kenot.ioVpi aimseät aatrjmaispas lasianup a niuk at.Kakimpiuultsi hloatumdoiu nnak  ,nä tumleimätlenan u it ni,neaiuainihpmm iuatk a-rouva, oli AnjsinuaK.naatnir uemrii usno, enisonakk uavunaikk , nätaan pinedenimlenih myvyää ,kuin omena punasäh tlo niv inarruv k, aavihyä lltnaa sakilskK.lykun een ellukatssnassevomelouk ammsaa atniau kall' astu ttävi. ÄnaatnaP!almmner vakeenino,arul kakeiep smiR!v ipuinussa , joainetuv .tM upak ulukut easkru, eturl nemmalästem ni