La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

1ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Γ.Livre31.gifHomèreOdysséeédition bilingueODYSSEE : LIVRE ΙΙI1Livre32.gifἨέλιος δ᾽ ἀνόρουσε, λιπὼν περικαλλέαλίμνην,οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον, ἵν᾽ ἀθανάτοισιφαείνοικαὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρονἄρουραν·Le soleil, abandonnant la merο δ Πύλον, Νηλος υκτίμενον πτολίεθρον,majestueuse, s'élevait dans le cielξον· το δ π θιν θαλάσσης ερ έζον, 5dài leau vx oéûtteer nde'lasi reati nl eps omuro értcellasirer lesταύρους παμμέλανας, νοσίχθονιhumains répandus sur la terreκυανοχαίτ.fveilrlteil es,u qpuearbned  dilus  raorir iNvèérleénet.  àL ePsylos,ννέα δ δραι σαν, πεντακόσιοι δ νhsaurb litea rnitvsa gdee  ucne ss accorinftircéeesd eoffraientκάστtnoirs à Neptune  auxaureaux ατο κα προύχοντο κάστοθι ννέα ταύρους.cheveux d'azur[1]. Il y avait neufbancs contecun cinΕθ ο σπλάγχνα πάσαντο, θε δ π μηρίconvives, et ncahnat qcuhea groupe qa vcaeinttsκαιον,immolé neuf taureaux. On venait deoer lο δ θς κατάγοντο δ στία νης ίσης 10lgesû tcuisesse se ndterasi llviecst,i mete l'so en nbrûlaitστελαν είραντες, τν δ ρμισαν, κ δ βανl'honneur du dieu, lorsque lesατοί·Itlhiaecnit elenss  evonitlreèsr,e antt tdaachnse nlte  lepuorrt. Ilspκ δ ρα Τηλέμαχος νης βαν, ρχε δvdaeisseadue sntu r àl et erirrvea.g Te éelétmaqueθήνη.scenquitte son navire ; il est guidé parΤν προτέρη προσέειπε θεά, γλαυκπιςMinerve, la déesse aux yeux d'azur,θήνη·qui, la première, lui adresse laparole en ces termes :1414« Τηλέμαχ, ο μέν σε χρ τ αδος, οδ« Télémaque, il faut maintenantβαιόν·bannir toute timidité, puisque tuviens de traverser les mers pourτονεκα γρ κα πόντον πέπλως, φραentendre parler de ton père, pourπύθηαι 15savoir quel pays le retient loin denous πατρός, που κύθε γαα κα ν τινα πότμονRendeotn qs-uneollues s deoran cs ap rdèes sdtienée.πέσπεν.Nestor, près de ce héros habile àdompter les coursiers[2]et.,
dompter les coursiers[2]., eλλ γε νν θς κίε Νέστορος πποδάμοιο·ho quelle pensée il retnfermesacnsεδομεν ν τινα μτιν ν στήθεσσι κέκευθε.en son sein. Prions-le afin qu'ilparle sincèrement : jamais unΛίσσεσθαι δέ μιν ατός, πως νημερτέαmensonge n'est sorti de saεπ·bouche, car il est rempli deprudence. »ψεῦδος δ᾽ οὐκ ἐρέει· μάλα γὰρ πεπνυμένοςἐστί. » 20Τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίονηὔδα·2222« Μέντορ, πς τ ρ ω; πς τ ρ« Ô Mentor, comment l'aborderai-jeπροσπτύξομαι ατόν;et comment oserai-je l'implorer ?Je n'ai ni assez d'expérience, niοδέ τί πω μύθοισι πεπείρημαι πυκινοσιν·assez d'habileté pour discourir : unjeune homme éprouve toujoαδς δ α νέον νδρα γεραίτερονla timidité à interroger unurs deξερέεσθαι. »vieillard. »Τν δ ατε προσέειπε θεά, γλαυκπιςrMéipnlieqrvuee  aeunx  cyeesu txe értminecs e:lants luiἈθήνη· 252626« Τηλέμαχ, λλα μν ατς ν φρεσ σσι« Télémaque, ton esprit trouveraνοήσεις,une partie de ce qu'il faut dire, etl'autre partie te sera inspirée far laλλα δ κα δαίμων ποθήσεται· ο γρ ίωdivinité. Ce n'est point, je pense,des dieuο σε θεν έκητι γενέσθαι τε τραφέμεν τε. »rceoçnturse l lea j ovoulr oentt éq ue tu fus éx leqvuée.  t»uEn arlant allasς ρα φωνήσασ γήσατο Παλλς θήνηs'avpance rapiindsei, mMeinnte, revte-Paκαρπαλίμως·  δ πειτα μετ χνια βανεdTééleésmsae.q uBiee sntuôitt  lielss  aprarisv ednet  ldaansθεοο. 30l'assemblée où les habitants deἿξον δ ς Πυλίων νδρν γυρίν τε καNPeylsotso ré taient réu fniilss,.  eLtà  asuet otuern da'iteuxδρας,leurs coamvepca gsneosns préparaient leνθ ρα Νέστωρ στο σν υάσιν, μφ δrepas, perçaient les viandes et lesταροιfaisaient rôtir. Dès qu'ils eurentaperçu les étrangers, ils vinrent enδατ ντυνόμενοι κρέα τ πτων λλατfoule leur serrer la main et ils les πειρον.engagèrent à se reposer.Pisistrate, fils de Nestor,Ο δ ς ον ξείνους δον, θρόοι λθονs'approche le premier des deuxπαντες,étrangers, les prend par la main, et,sur les peaux moelleuses quiχ3ε5ρσίν τ σπάζοντο κα δριάασθαι νωγον.couvrent les sables du rivage, il leurdonne place au festin entre sonΠρτος Νεστορίδης Πεισίστρατος γγύθενfrère Thrasymède et son père ;puis il leur présente une part desλθνentrailles, verse du vin dans uneμφοτέρων λεχερα κα δρυσεν παρ δαιτcoupe d'or, et, la présentant avec respect à Minerve-Pallas, la fille duιν αdieu qui tient l'égide, il lui adresseκώεσν μλακοσιν π ψαμάθοις λίσινce discours :πάρ τε κασιγνήτῳ Θρασυμήδεϊ καὶ πατέρι ᾧ·δῶκε δ᾽ ἄρα σπλάγχνων μοίρας, ἐν δ᾽ οἶνονἔχευεν 40χρυσείῳ δέπαϊ· δειδισκόμενος δὲ προσηύδαΠαλλάδ᾽ Ἀθηναίην κούρην Διὸς αἰγιόχοιο·
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin