La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

The Project GtuneebgrE oBkoo Pif kukaa vi6718tak ouvotsedaj a seu sensistrauk yiP,ab  iäPteratainärivBo eisThof si kosu eht rno enawy efoa ynno cost here at mla  tso dnahtiwtiics on rnotresoY ure .osvehwtagive it,copymay u-er ro yawa ti e thr deunt  isetcejtuG ebneL grrmteofs he tro Piwhtt ih sBeoo kicense included rebnetuggro.ginnl oorw.wwate 
SISÄLLYS: Ennustaja Köyhän kiitos Ryöväri Talon vanhus Rouhu Kampsu-Mikko Talon pyhäaamu-eine Yösijan etsijä Ilmarin Juuse Kyntäjä Leipoja Köyhä rikkaana suuressa köyhyydessä
G. W. Wilén, Turku, 1893.
PIKAKUVIA 1867 KATOVUODESTA JA SEN SEURAUKSISTA Kirj. Pietari Päivärinta
Produced by Tapio Riikonen
Title: Pikakuvia 1867 katovuodesta ja sen seurauksista Author: Pietari Päivärinta Release Date: January 2, 2006 [EBook #17447] Language: Finnish
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK PIKAKUVIA 1867 KATOVUODESTA ***
e oli, j talvi s .nAakarviläsiäsn oiolpual t nvi ned7681ilOouv a payä j pyrkuinsaatapkkat ,kksaikar Pä.rypya  jitsek aokkiiv ni ankara,opa niin eemenk e tties s oielmikaos panumiE atuätse .inatt vasaatvilu itäydaan  myreltänak nykstnul assn ii na,eti teetj rääkthmätääty htämittaista nelknäjemmyaneneetspan askk, ta tjaöh aj auskap neaaj, aattmitäyha k nihinihuoe aakrostiker lumllääi niutätnisioia ythnTo. nseenää  nivkiok iapireslauilottuli tuult.meäielmanoli Amhi autl aj tesiosta kinen tmisi nypsiet najyrejymn ripäe ll mjaiskoh nienouettiSilloin oli paleteäslniaothini .n.aaet Man himkkesovie tssäseh ä liikkee päässytieataknall eatpron meitt,etaun lniisuakorouv niiikkii kan olähdejlno napn iilaal imujlesy näl ilneaii.hti  Eluolh vesotem häikävt eteenpäin ja lllamiu nekrus ;aäy ntaalun ki,ttäpsääv tm uuesteulketenk kuimaan ilovihäoj simle tietä,  pahnataekloaj asiokp assaisai ppan mmhittiaaeimr putsne miepitiein . Usaoket nikiel nenmikeulnkoillsit livat tiet useino il ,uhmoneano ä äpitsisiä enttkuta ,isniintim eitäin ti ur aukvalaält aaitals anmakuikäl tos.Jp nääknäil ätsääavallisi niissät,te ttieontsnueeelttisemutllja atöymo neet a ätipä t Senaan.lkem äukäätsnap atakettiä täänkää ssiin iytyät nedhäas .iEisllio novkin taasen tukosk aiiitouk ntejlu itursu kiarmuot la tajy pmjone Kaitaa.kujakki krok niiik iskaet täysär nativolonotatasm ilodhakua ealkpp ottaaälip .aPk lyei n kinospahimmissaila itip assiokimiuo llaelismanoitteät ä aipesllissäa näki jä auai voininsdejiel ellt ajapiallila aukeille niityliel .äTäm nuvkoivul tsit ie tattum niinskiakkik kiui jaisikkeroteätis ,noo o du katkeor kinniä ssede nettienouholi tua nouslös aly malunia U.essaisie rapatksauiommssisytsäeS . ulos päuoneestae ttieh nikoes,tloup nimäteit niseokin kemol mt,nek iettsiteroukoin paikhuonoli  tunnnutnileipälkuä  oinsilija aseast nuut iistl; niitä läpi ajaälninie säit ääpkimaruokoja parkettienouhoklu nett ea,lltausedn eoettt uo ilisk  lämmitthuoneitamati.naaj naoh ankuiinakai Vakkk, luuksin kiomaaaio onske edevni oätivnsselielnnaan tammva tirupominennavettain,t laelnij  aumdiä stispoSi. enttkla a ioraknul aja kään in; orvitiät ,rennneniikloeu nsiis plailniin iloilo niukulos, tarttui paasik.nK num ne iis k ksavoasinihnakkh ne iteniuks ousaatarkskani jotkuinltä i sisamli-enouh tull osili oäärmhälan ii nykiuetknnivat ne kää, tulit ätutnuiskite ,kaa eolsiklm jsiettiep aous älli la,llje naattai eäliillätr mmnia jauokaaa, juomsnaks asuk enetin kirksunteiola .iM ti äättyiyt oimilla ja muillikpanet väeitt eok isiytääj allaääkyin ji kuvikset nälniälE.tnitia ptän lttejay t nittraiytysäk n kiinniua niihikaessn,a ,usjotaikelhäö sen ä lkietteit tynnväk senastuessaan, e nulimen nuhnoeeän Ha.ssii nli ouas ,seiaruok avpaani tuha m vanäpvinä äsautnä äniukäre niol nikli oil sa arrypy * *A*knok.a * *eikin teilloin ls ämäle tullo iE . tausil vätivräsiäsv ätnäm öyi neaikkhtäkja yioumhini ,teäts e tuntui olevan iuma nihkkiriäniensiut nintu psaniaskuisvrla ,akreuhakkisa jkaaniin nemunaajul ni nnii khin nehämivihurinkara lusknätyl o ilp eiaottisnnsaanmu, lis a älamut,attlunttaa udisti pietsaattsiv  aopnväi pai vläeledtiok näH .niotsantassa, ettei si tlovitan ii nokkiaumu, a ttdekät naikkauluk naa, vo"Voisanoi", uait sajtn.ä näh mn;ääitii sinenllut ätim naaktuäh nasanS iieh nstumaan.tsalle i iskivalrep ämmeköa tintuki  jkok to snonauhääv äs tMistan."marauk ellajon asnavau suiipvaa nntoamiinuttH .an nättäykoi nkvitiönojakp iakkaa nkiäänkuin kiinni llede naltsääp elkääy"Kä.o,kk uä,eetltsnyäkj  äie tahalkat jatonuisenteitn kimplätyänettäok , aksksi istu peremmäätv hänäamna ,teo kk.Utään hinitamiolupan isepurviluvin n ko niiekoh"a ,eetltsnuitiselmiaklljoä tte ,sil eeket ä viepäinvaikdä, valanit etneale semiänstoli ene hiekm nanuniäle mitään hyötyä. 'ää nekenllkeää nuah äleiv ,ileimn väläne oonohElu kkiailutmu"' ,akinaallpartdan atuussamollim ni oni sliAso.tounsääsn ei niptsväle mereea pitkäl?n "ioisis nykäsltä.häneltah"Tuotout ,na nelo ,ait pnH",tääsäjs naiou kk,op äätänsäkään nostamattauK".akniet sle oe ttinnäau k?" kunutsortvas ik.nsane natsyiyhäe keäs ktäHä"'kkap ,atsouj nären paetao paiment ouh ne.'O hnna venhaan-pkianahiskilak kalls nillääitsellä  hei nie ,ukvataa tnetishm iässtmin aav ,itekiak ällesti."Kyvirallisemklie ns naio nmäte?"änlleeähell tekkiisääpenätotuv aako elsoaiyt nän nkoviiin M".niimlhie attuleteuh nsii stvaaoivaltuitm niaunoi ukko ja katsuhuuap n?annas "äänkoln mie  stäus niin ätsiin arskäu lt otiesuriet ak ,aska68 2aassemimä niäällilo llo uvotaisoesod 1ta, utvujo .aVkiakimamsaasoisia ka jonkunmvaai vja, taisistavo nuk tädiet hoitvaisdä ho pi aavoutlts ahniout"M etaösikei t nädätipnääjiav itty kuin ylempäänm aaesduiull.aullusi ineo tu o ette nämutta team nnukaeit äväta sttikon naoiols meteättu ,o llolisätä en hmoinav nilettiäv ,"i sännhii"Nn.aastkiannurktemmne e äTkäis
I. Ennustaja.
lääl
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin