La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Ojennusnuora

De
63 pages
The Project Gutenberg EBook of Ojennusnuora, by EpictetusThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.netTitle: OjennusnuoraAuthor: EpictetusTranslator: K. JaakkolaRelease Date: August 29, 2005 [EBook #16620]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK OJENNUSNUORA ***Produced by Matti Jarvinen, Tuija Lindholm and Distributed Proofreaders Europe.OJENNUSNUORA(ENKHEIRIDION)EpikteetosKreikankielestä suomentanut ja johdannolla varustanut K. Jaakkola fil. t:riEnsimmäisen kerran julkaissutArvi A. Karisto Osakeyhtiö 1919.JOHDANTO.Epikteetoksen nimi ja merkitys on arvattavasti useimmille suomalaisille lukijoille vieras ja tuntematon. Se ei olekaanoudoksuttavaa, sillä suomeksi on hänestä ollut tähän asti vain lyhyesti mainittu Tietosanakirjassa ja filosofian historiassasekä vähän enemmältä "Onni"-nimisessä sveitsiläisen sivistyskirjailijan Hiltyn teoksen suomennoksessa, jossa onerinäisiä saksasta käännettyjä kohtia hänen kirjoituksistansa.Epikteetos oli kreikkalainen viisaustieteilijä n. vv. 50—120 j. Kr. Hän oli syntynyt Vähässä-Aasiassa Fryygian maakunnanHieropolis-kaupungissa ja oli orjattaren poika. Kaiken nuoruutensa ajan hän itsekin oli orjana ensin kotipuolessaan jasittemmin Roomassa, jonne hän ajan mittaan oli joutunut.Roomassa oli hänen ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

The Project uGetbnre gBEoo k Oofnnjenuusa,or yb cipEutetihTsook s eBor tis feso ehu oyen fnaerwhny ao  nate dna tsocla htiw ertsirtcomtsn  otsoever.ions whapoc ti yuoY yam wa aory iv,gite dnretiu su er -ef thms o ter thebnetuG tcejorP ecline nsceLig erkooB ro ilnoa enedudit wthh  eistetwww.gutenberg.n
OJENNUSNUORA (ENKHEIRIDION)
Produced by Matti Jarvinen, Tuija Lindholm and Distributed Proofreaders Europe.
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK OJENNUSNUORA ***
Title: Ojennusnuora Author: Epictetus Translator: K. Jaakkola Release Date: August 29, 2005 [EBook #16620] Language: Finnish
Ensimmäisen kerran julkaissut Arvi A. Karisto Osakeyhtiö 1919.
Kreikankielestä suomentanut ja johdannolla varustanut K. Jaakkola fil. t:ri
Epikteetos
inimes nemkrj  aEpetokikteikojlielv eiar ssuomalaisille luitsaesu immi ellysitn  ovaaravtt häni onmeks suoliäl,as atavsktudoouankale oeie S .notametnut ajrjassa jtosanakitiutT eits iamni linyeyhst avai t tunähäätsello sivisen iläieitsaj niailikjrtssy senkseo tynltHij ,asseskonnemoufian hisa filosoesäkv häotirsaastäälOn " eänmmnessesvs ä-"iniminE.ipnaasot stkeekreioli ainekkaluasiiv nlieteits vn.ä ij120 5v.soaso eniränsiäi saksasta käännejyttok äaithnäh  kenjoirukitstsitajro ilo aj assgiunupkas-liporosn auuetunroek n Kaiika.n potareäV tssähnys ynytän Hli oj.0 r. KnuanHneiai namkasa Fryygä-Aasiasmin ja aoln aattj ,assamnäh ennooli ssa n ishänetunu iojooamtuR.li orj oa ansiennajanäh sti nike jasittemmin Roo nokituploseasnaaris kinyönmkes llääökkitraap nimuutamieu orja, näm kuaa nittemäroafEpi urrjkia ttetuapav ,sutidari keisnsä äntäikj soki nuseNorym nt söeteijilisiäk*g (mmraicattekoes nuTkteimlissa janimitetäänuknoj a narrek aaitinmateikEpn  äuls keavtsluatma mi sa joties,asirnem o ilk ieRoomassaen aika lis niolaV.iakkitäysksvä Kj.) r.3  9( .sskneesufn Josijaioitstorih netsialatuuj antanosaa  j*)uslaisessa asemassee takkiiks manailis elaätivll o ättajrooortalam huotavan, emiootine nuktoteik nn deuulm oa,kaaillavileiuj aj na katsotttavangitnuee tossk iojtuslmikauoakomihsino ätten niillykirotlempan ainka iusate m tusk,ieton mativtoatsa niomaS .iskesiuujdunet li aiaana eikä niiden orj aoha atsidatsull o vutn airtsot valealestslailen m,kutjuude orse äpniiijro .mioirktai  Ne.mmtauk ,lo njro iska vytonerjäi äntttaat .aMasamskmayksen, kanviljelsilloet aj napuali olaalaln deuuai ,o jrmmnäe in aloidena nämuttuu mset atikai vttuk ,aaättesna iokkaatkinihmise troujtuteitni ,fi. imes KfisolotarkonestalP ,se maioninkas nehial,spoipitnim yyaast oenudsuaiilt nesilleduolat ivate sain hstiksuaee ;. ..naij vainutpan midoehdieho tän ia ämältänsä ti isänniv paiaski stneäsiatlak nsa asses otäöiilierj oliioimiktnehkniv aulkojen ellapuolatioet ,aathsialisla, ialvpaijelm ieäd njanaa upemassa, vastatennaast linäneäkh  ollansaasem ja hrep .m .y ,"aniEi. saisimton eeioimss aaaivsstaikanammemeidän aat iuh ia tupmeln uistvaomon kpia jaoppiisty sivasnats ääktytu , Jt.vatiakrj oosutuoj is ilo tun, kirjastonhoitaajan",oktnotirtstiet hintäänas l netvsakattaanajalaikans Roosenaee nlenäna aavapvin eeänhin aaises assamtteiv äkapautui myös Episn aojdhsoat v taasa  jytnää täeetk sotajrolitnnua natosksiiiemän v tämastittavetuusienippo  ndeäh tanidlaansitak uuulitnio jrsti luet. Yleise.)*aavrAaf*(ilimutlon eeksvitai i-nämäleH .äsnäki su aänsäesenpiliil ,avseitansiuste kalakamtussseskj atynääaartrijaksko ni,n iiteäth näs neojdhosta ontui koko saanlkjat nuanukkum netsiot iat sen mmäiensiaan irut äukätsnsinä kjasiäritllä tyeok tletskymässi. Hän oluaelämääedss aol ialspuun nevakoa  jhapaattanaamiS .ioll järjestystänoudetsn aujamuldune jsäeneliuttala  aj äryöim aapavnsa,semata n mut ,lanaasnea ahniaekrlit enähus nlm ieeenjo, saisäseksiätsiätsn äsepittämeikaksi rk nenäh atsimatuu myyäk ninkuin ,inseäsyhdyk yöessasuursa, arissiua,sj  aes nemrkittävimpiä edulevo iuts .nts .laoaeninie tvitoretäajh esneätimhän . Täkinsetenp neivyhh neilouttoimiuon eeisam pyrkimytusta jahsneeg nts ähiimsiaialssn seltkaah asarrtnoussiekutt vaiansai omtekokiet npEmaaallvamuir ha,ik alo ,suinnaryt nalut tietoinen heK lagilunaj  alohnke konskeranuj näht noetnu tundestömyyieskä. Mestskiiueettsavi (inaris a4)541alK nokiek-suidu86 )umhror n5(4speto Nenyt ihmiaj thän uk nullu otihän taohesistileajV oh n ,tOlban, Gaksiarjuuuh-ajilietiat aja ujrmhin voaiarn nourousedunaasie tnkte kinlluutsjaaio  npEkietetos.Epikteetos .v( atse,)7341  jenän hsiukmuulreottuk aik umskri Teisaiuksiberhaä eklvs yöitsij ,a atoimistsesmässäilystaan jaojksnim tsnääs ,liieamalat msaen niknaamraV.syysa hesessriukTibeiatssnla iakärttlkjän Sen hän eedääh nik .niittepoliNikoupuninkaut isateaa nsamuarn ttvaa,avtt eniikepE soriO.asa kaikesta huoli äpEkiettekoeslluusialit assamoo Rutll oona ttmasiyts visiatsofo filntääsyvetta po anaip nääakajttrissäeänst,ysäiphnlaiunolielo emättä msa epäiles nilkuyittivlluutaä, jten laisatsaruetpseV najksnuiaas769 (en)9s ke äivdhiohnirmuhallitsija Dtimounainesk18( 6)9jo,  vkanoai lemänsäeljesi veksiut-s äiTeptäa  j1)879 (iaar ittiokrak 49 .vlosofit kaikkifi .iSni äoRmosaatrv ataatinvasaosetkisotetsavpE i Epinkinlleeusteesruaa nniti aamnkjo, 8)13711 (neskunairdaH naasekä uljkauden, naolsiotieasirja171 k),enks98 (arT unajreN ,navnaa avhnjataaj n ynnateseat ä uskniomas rkoS niuEp * * *osetteiko eputtsnaas*.* änen filosofistaaj atuanenith neeektksto kenssanäh ;atnukajiluuk tläelsii imton leälh nä ,ajttaanut ostu inn olisiils asiN nopokivstkuai vaiaaapooamts aisll.eR ttuna häkarkoitea ttuuisneanursemerap nenaja nami näa sakeishdä iltsraliokll air Si.teitinmmän hlap Risaamooj naoisen vuosisadana klpuouelnea tsIUONRUS fisoUS M tuloliflo alo is oppinspikteetoatk nuE UF,Sm tuumuttauh sinjalietsuksek aj niajttaj opekseneetoiptknaE.umaksineisim ätssiivmmia, ta tonänämih "ytskseätt sääsy an" miehen merkies niuknllodoumnesimyta oiam ssäsa iesrutaseoSrksa pisesssa uole,in iiknessn aloateenkinuin Sokruletj ajek ,suksjälyri eväa teitst eiei aj tetil jälänytjättole kutiojrik äsneekuketopenän Ha.simisen henkisen pouel nokohttmasin,eeni eitmm sentivouttek aniluutaisnkal asiista,aa iotsts aniiesulo ojaa,steihtnetädhäthi ania iinsa jaaipumuksieisniaso olusthi osidhea,sset visiat nil nätnouomuumattttaa piiksnokiua ,atetneaukkraenudtuto, atseduakkir,neetll auknia kiiaesmmat opettajat. rav  niseduu all tjaseoia llvataitk rititsleseukihmiuja  kansten neikluKe iräpmyoiah trinvhäa ll .aimloKma attamitiotueti stnnkuusrumiamieakss a tätä Krlisesti,attum ,niiskutsarrhan iiisofosilytfir hyh näaaanuotien vmmenenkyisvejätäpon a iktarko sek ilnavui mainittava. Sothyeedsslähyeytsenamop jelkstyes ittiojr,nikesti. Kr70 ea ha.) jnesatAeh.s4 at( ts ipaaaätv ystyieliavom ja utta
JOHDANTO.
aj naamuhpui stsekiul jjanivayran vihllanommak ma,nt sieeyyishm ikilan deäsi ,naaaj naamnen; hän vaati kineuknnoitiatimesoln ssoi ra,keohätlesimye ätämäl
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin