La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Soitannollisia satuja ja jutelmia

De
26 pages
Project Gutenberg's Soitannollisia satuja ja jutelmia, by Elise PolkoThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Soitannollisia satuja ja jutelmiaAuthor: Elise PolkoTranslator: Ferd. AhlmanRelease Date: July 19, 2006 [EBook #18870]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK SOITANNOLLISIA SATUJA JA JUTELMIA ***Produced by Tapio RiikonenSOITANNOLLISIA SATUJA JA JUTELMIAKirj.Elise PolkoSuomeksi sommitellut Ferd. Ahlman ["Musikalische Märchen, Phantasieen und Skizzen"].G. W. Edlund, Helsinki, 1880.SISÄLLYS: 1. Violetta 2. Kesäyö-unelma 3. Joulujuhla metsässä 4. Stabat mater dolorosa 5. Ludvig van Beethoven 6. Harmonikan keksintö 7. Lumikukkanen 8. Leikkikumppanit 9. Kadonneet tähdet10. Ensimmäisen satakielen kuolemaVIOLETTA.Pari penikulmaa Wienin kaupungista on pieni kylä, jonka nimen minä olen unhottanut; mutta sen en luulekaan tekevänmitään, sillä ainoastaan yksi niin ihana kylä on koko mailmassa. Mäellä seisoo kirkkonen, metsäruusut ja muratitsuikertelevat ylös sen harmaita muureja myöten ja ikkunoihin katselevat tiheimmästä pensastosta valkoiset, sievät,matalat huoneukset nöyrinä niinkuin hurskaat rukoilijat. Koko tätä rauhan sijaa ympäröivät vanhat, korkeat lehmus- jakastanjapuut.Kyläseurakunnan lukkarin asunto oli ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Project Gutenebgrs'S ioatnnlosilisaa jatua  jetujaimlyb ,ilE olkose P eBoThis sofkoi  esu rhtny aofe ywane on ta ereh tsoc ona mlso tna diwhtictions no restr .re uoYtahwveost, ivegiy mapycoeru-o  rwayai  tthe der t unse iorP eht fo smret Lrgbeenut Gctjehtiwiht Be s kooenic iseluncd deugetbnre.grogor online atwww.
SISÄLLYS: 1. Violetta 2. Kesäyö-unelma 3. Joulujuhla metsässä 4. Stabat mater dolorosa 5. Ludvig van Beethoven 6. Harmonikan keksintö 7. Lumikukkanen 8. Leikkikumppanit 9. Kadonneet tähdet 10. Ensimmäisen satakielen kuolema
G. W. Edlund, Helsinki, 1880.
Suomeksi sommitellut Ferd. Ahlman ["Musikalische Märchen, Phantasieen und Skizzen"].
SOITANNOLLISIA SATUJA JA JUTELMIA Kirj. Elise Polko
Title: Soitannollisia satuja ja jutelmia Author: Elise Polko Translator: Ferd. Ahlman Release Date: July 19, 2006 [EBook #18870] Language: Finnish
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK SOITANNOLLISIA SATUJA JA JUTELMIA ***
Produced by Tapio Riikonen
ni k piea ongistmineakn j noly,äotnh uenolä in mnes attum ;tunatnipelmkuPi arak nnupuW aainei nokälo iamlokm . Mäassa seielläkrik oosm ,nenokusrusäetmua  jute  nullukeaa netkevänmitään, sila älaoniaatsky n nsin iianihkya tsasnep ätsämmieih tateveltskan tah talatäm,isveet, kois valosta nesmrahy ta sölrtkeeveltirauitskknuioihet naji reja myöaita muuatnhvat earkko, y aajis äviöräpmpuutanjaäseu.Kylmhsu telakts -ajniä kuin hinskurenoueskuön tniryKoko tätä rauhanaa turoklijita .äälluinmsipäri eatsiäN . atsolatin kukkaikään kumana aelniv reohstkiai kinävtthä es nuk äniis ,akari luknnanrakuv eio ilnuot nsaur njusuo,nekovrenkili, ailjjan roekniati ol;aj a kaikkein näideakkul ahiruuj ireln ui k ksäänämukkkti äioitaih huol ja  vanteliatis ,ukh näh uaoverinsanelämäntloksesilttelU .asäenio Vtyn ärttähenni :uaenatk ikisn kakane kuktunavsak ilo ällkees kennipaul tallisesti oli vi nihjlaaj  aarhujo, mukaenutii nenähle nsämänääsn suikeioko ru ks pell;a iah äloelnndeuudeuo vlanespal nk ilo asvastukseokaisen h näätj ra ,ojakllhe kinn eei yl neshrumj ,niakormaaet a hänjokail ,taetaknnsänisk uenän hun ki,tto äsniilys itsk iu nujkoesavp erinyt eteenpäinllenlo äym ia söonur. enttMuhäa umaulltuemle nhirinnina an oallahol nenitajattudjan nelillmaoi vllemar äallamel ai, kanostkatuetitajat.rnineh lainen kalMuuan toh ilo aravat silonhuinsu aläelänas ,krsa auneesnnha n vattäinimilioln neimvasaonilo lis snämus älkenut; sen lohdtuatajttraneinimMu "li o j",kasi es es aatsaekiolikian onen n häemsnysädkhvu äehnehäa ok jä,ssriiipohnet äniis iauttloanta ollisnoenj  asnas nakheput lut väo nute ,ie'touh isamta tosint.Violetvauautunll elo iaB neruu aj nihcurserito sliteus oav äutaktnhn aeri;klavtäss ja latI naitsemeiralutea ssnhvan aik nass,ao ilj tuHändelin henkienopsits aiaakätp varohän tta ; muiekio teenothat äspäi steärkken  aelppäeääenitj ään viernä työsskaonneesis iasätaii n vaa  jtuis klaeet; tuoverisoat nutirsuik nha inaaivatautstiinuak nnios atl eivätkä isän somrteaknav läsiät jkisua siriar vknisammusillitsean. otsaoin Sillilikuuettn ä nähmitoer kit mn,nenäsi iloellenäh myllä huulin nyöim,nn ii näh nyhläievipäosen stisäkkäh illenv ,e ,upstio naknäeeja hosi tauktua lis nienutsakrikn aa va,nntomahuv hiodniajs tietn soittaessä. Kueelllutnekroimmienks ksann ituosnaksuun näH .tunä stäi nsiöimmtäpuiets äliimts aä säöisten tveltip iynätur t aamtkpi pääuueriakkj  aäHdnleemtsrai niin ankarastiteeläv stäet, oaus nannukatlav nja Sitsihalluri  hloB caitnabesaa ststmevaä oinhseitj ,iiera atsei ensina tyttö notuu ksäknäatth, lalkmenpeihaä llesat aukkrleduteli yhtä hiljaiajV oieltt auknurtkea oja siukom irakkulmas okkuivä a pätelitoism letuatj koeknittivM .itsamäh iinniul jä ist ny ,ojkt aätk vuaiia helein suloisisrav tullealaamn eellseiti ola,iotsnat a vievila armassmailaikaeieltsnääs :hiimset nimittivät sie eteh skekääkimen ytnnän h menk uuärnänas ulsiniekävelja san, nillennoteloiVnei ol, ta eythnnääsymykseiäkään vik,ns  ets.äH nässeinää  psartiim nikkreynykin thertnen ä hä eikjoneakvset natsin ui ka,lldeaurt,nikallarrekisnemmattomansuuresseill älo iäh nusnkripuauiink sn;assnosi k noasiea, jitto"Vuoota  nokmoae aosemtatesi eut känävttsokrik alluuk asn  eamthessnvitaelkeinmamieltä mpaL  nesttet.nii" simininadeikjoj  aav,tiailutvlnsä ällen pähäne narrek isne aktjo, etteän äatavsi nas ä iontnähaiä  "nanikuaanktimäeits äu"kk oHaydn". Violettap ässämmssakujhoi kuehahs luaiihas,"skneähenj  adämen sysyvinsä sia uselap lnsse tulivaae aslo ius, jonkja rakkaath näne aamdhsi panrrkea ttleioak äsnäsi tynsääienean.PtakastusilV äno työtänt Tä. enkes aa tmäi iskämmlykäsnäsa olsenssakaemasnit utksl paeiisuistio Vttle vano naavelh ;ni nä hengittämättäkueierss äuplokiisiruus asnotoum nnehäa  jenllneuntuuunia  iuk nloineesilmustane m iori ajnäh uan nepua;enenteai vkk ilo i .uKkniaoitellentki vuorneikukti iiV nlota nolethastiiniaassisku niin ,nvaaarmhukuii linuttsnev laalss.a Hän uneksi "kevtsää ;"äenähh nekuuo"ki änesllhe;sitänsäenkee" htet otvrhaitetj a  jativelhttaoiys" tavittutsiuma kun "tksyä"; jilt lujolaiv "ut tintöytsaanni,  ehiehäloul letnkaisi joa olkollndu H yaim;nsnlivikuuha  jlaelksutioinnuk alloniäneen kakatsoi hoieltt apmrä.iV  yui'ylt" n!ulku okkdyaHtesiU" .llnauuil aehasj latiät aen h hänysillikiviröypsysuoiila lea  jusuaarthle,us ouep lempeä katse; nhat äk ilettaj yleelem lä penasaiosies anoklU .sva, aanskao ljpamotas naaknanaaa uloostakirkta, nut tuekeetäaj nstse si, puiaiik ,attrutolppnutupsensa ki hän lakut valia uhrainämlis ajhaviat tartikkavmiesnen kn a ,ojtoo akvs ja,kea elsk vläahnaialn,nenioh nhoja ja nuoria,m eiih äajn iais kt;teui nlänyähattelyk  iloloiVn joka pn melkeiyt iähenknnit yäänöknye llnehä, tunatresup äsnätmän entäKaikut. thnauaarajn yn t.ässoJ" iv s älen neänis esämälä iänikis"n ,lo ikerran kuninkaant atsumopat ätsäuu kvääirtkea llavol nes aähokthmastahtulihaa; oetkuesssss aavtahe tiheäaantunkiiväl estek n nähydHaa ni kjai ävlialsaovälk elliittenä s Siinsa.ikäsi natteloiV taus msaaslvhan yneenä:"kiitoksi,au kk oaHdy!n "stMei arolputaeso nah ilnenätäk en, kätenkuienneämm  nät nittiään,ääikesushua  jieklem ithäkäl nÄkistikuemassa. itäk sarluiul syimhtasajli oLe. äsi kul i asiutsasaipenseän  tih,ei ilstäpläad nanrhtauu pusatllaj ,aakat nadia ektunueean ,ataphtui, ettäVioletälykilo rok pmien aarhvensoopua niuk ,innänenih ansa tapistä väliutsi athratuup ne usaassaasimkshakaamutllo p tudäsynimeolini isujru iukseäsin ,äni pitää kädess aj ,tusuur aj tvakiuk ketksmuehnil  ,ukävänp iääänä."Erlaanisilooilkun laolus; ät niytyimis nunskus sanoa, "niiähen natapsn aojisomlua nstäät-k nenäh iuttanuis! Miaania olnust,el oks a mrpaisnisin nehäja, tokur äsnämlis tesä envielvat oilinananis  nukmeämmataa tt. saotOdm naatuutiukakneta, kuin vastausnaanruhaV oielttneeskoj öhröpnikymä enisää pripä aloätj läälakäp kes olittary koeniap ,njuhunila. tuyt"T ktöniau,sl saekm niaus isään!" pyysi oukkausälaiätsv häsäänädesoi kkantp ;assesiot aavusaa kankvaä ek sahtt,ut  iumts atti pienäätä peiiir iuppt aeakkuanmmskruheuutua neidtta iereen voserah noielnaV väreven s kalo istak,ässääsis ionuoren solakan manma,aj ko alo iväi nesytäela  jeheiH .nn nättyäaon  joken pkaik äujiäävnnlekoesiksimun skpi-oinW najile,ätsinei"isä hyvänen, täss äänteetn ouersienät k ktättanliro ,elonas :ne.noRosikik n aisä ojpääj hyphkea atsiutinom atnonasataislaiaalitokavo nn anoin ,upatti mi!" ja rrattenianikeok ;: tiov"krän ähäkt tävisnnnout ouysijlyjalet näkyoutt;an ed tlihenut ottakunssalket nsedhnääsdup  uliahhkpäypseykj  aunro iimseo lmistä valuivat,sit devet aakkirkätte niin ,iorua nalett Violle;iaakitp rihe iikan kortt Ve.haany nastilasnediasti hän peiskahutyhäpäth udskne ,
VIOLETTA.
miehenimä äävilm tuatt tsäna mesiltuloines kaesasdaul ti;kstuteasar viäleväs atlisutnil
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin