La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

燕丹子

De
21 pages
The Project Gutenberg EBook of Yan Dan Zi, by AnonymousThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Yan Dan ZiAuthor: AnonymousRelease Date: December 29, 2007 [EBook #24068]Language: Chinese*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK YAN DAN ZI ***Produced by Cian-Rong Huang燕 丹 子燕 丹 子 卷 上燕 太 子 丹 質 於 秦 , 秦 王 遇 之 無 禮 , 不 得 意 , 欲 求 歸 。 秦 王 不 聽 , 謬 言 曰 令 烏 白 頭 、 馬 生 角 , 乃 可 許 耳 。 丹 仰 天 歎 , 烏 即 白頭 , 馬 生 角 。 秦 王 不 得 已 而 遣 之 , 為 機 發 之 橋 , 欲 陷 丹 。 丹 過 之 , 橋 為 不 發 。 夜 到 關 , 關 門 未 開 。 丹 為 雞 鳴 , 眾 雞 皆 鳴 , 遂得 逃 歸 。 深 怨 於 秦 , 求 欲 復 之 。 奉 養 勇 士 , 無 所 不 至 。 丹 與 其 傅 麴 武 書 , 曰 : 「 丹 不 肖 , 生 於 僻 陋 之 國 , 長 於 不 毛 之 地 , 未 嘗得 覩 君 子 雅 訓 、 達 人 之 道 也 。 然 鄙 意 欲 有 所 陳 , 幸 傅 垂 覽 之 。 丹 聞 丈 夫 所 恥 , 恥 受 辱 以 生 於 世 也 ; 貞 女 所 羞 , 羞 見 劫 以 虧其 節 也 。 故 有 刎 喉 不 顧 、 據 鼎 不 避 者 , 斯 豈 樂 死 而 忘 生 哉 , 其 心 有 所 守 也 。 今 秦 王 反 戾 天 常 , 虎 狼 其 行 , 遇 丹 無 禮 , 為 諸 侯最 。 丹 每 念 之 , 痛 入 骨 髓 。 計 燕 國 之 眾 不 能 敵 之 , 曠 年 相 守 , 力 固 不 足 。 欲 收 天 下 之 勇 士 , 集 海 內 之 英 雄 , 破 國 空 藏 , 以 奉養 之 , 重 幣 甘 辭 以 市 於 秦 。 秦 貪 我 賂 , 而 信 我 辭 , 則 一 劍 之 任 , 可 當 百 萬 之 師 ; 須 臾 之 間 , 可 解 丹 萬 世 之 恥 。 若 其 不 然 , 令丹 生 無 面 目 於 天 下 , 死 懷 恨 於 九 泉 。 必 令 諸 侯 無 以 為 歎 , 易 水 之 北 , 未 知 誰 有 。 此 蓋 亦 子 大 夫 之 恥 也 。 謹 遣 書 , 願 熟 思之 。 」 麴 武 報 書 曰 : 「 臣 聞 快 於 意 者 虧 於 行 , 甘 於 心 者 傷 於 性 。 今 太 子 欲 滅 悁 悁 之 恥 , 除 久 久 之 恨 , 此 實 臣 所 當 麋 軀 碎 首 而不 避 也 。 私 以 為 智 者 不 冀 ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

The Project Gutenberg EBook of Yan Dan Zi, by Anonymous
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Yan Dan Zi
Author: Anonymous
Release Date: December 29, 2007 [EBook #24068]
Language: Chinese
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK YAN DAN ZI ***
Produced by Cian-Rong Huang
燕丹子
燕丹子卷上
 遣之,為機   ,遂得逃   其心有所   。計燕國之    夫之恥   性。今太子   媿 也。且韓   太子之恥   
成。臣以為   。願令見
燕丹子卷中
 使丹得侍左   身,以至於    也,請   ,就光辟左   意,脈勇   不變。為人   見荊軻,  
 足下勿疑   死。軻遂之燕。
燕丹子卷下
滿 衛都,望燕   所以不復   世矣!」茫然良 壽。夏扶前曰:  輿  輿 王,  後發善,服輿 曰:「將令燕繼   善。  愛金  
 。暨樊將軍得 之臺。酒中,太   太子  人好   側,聞烈士之 耳。太子幸教之   以丹  之,  使使 於期得罪於秦, 首、督亢地圖,   我, 子恐軻悔,見軻曰:「今 秦已破趙國,兵臨燕,事  如﹖   於是軻潛見樊於 將軍邑萬戶、   」於期  袖,  忿 。」於期起,扼
是自剄,頭墜   何,遂    士皆流涕。二人 以送。二子行  西 庶子蒙  使  武陽前,謝曰: 使得畢事於前   袖,右    鹿不解音。秦   火出。秦  立哉!」
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin