La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Potovanje po Evropi 2006

De
2 pages
PoPPovračiloDVbzvozuPotovanjeovropi006 Potrebniokumenti Denar NakupovanjeObiskovalci,ioUrišlizržav,iisojenelanice,opravičenioEvropskanijaeaztezarekvropskeelinenegadevernega Evro VU povračilaDValago,ioaupiliedvojimivanjemU,ebDržavljaniUledenegaorjaoredozemskegaorjaerdahodnebalerskeo NaotovanjuoržavahUahkoupitenzameteebojaroli,ee Plačilnoredstvovroporabljaečot00ilijonovjudivstriji, odhodulagokupajokumentiaovračiloDVokažejoarinskimPotniistlisebnazkaznicaobalipra:ejogatiešaniciokrajinajdemoakokalnatabrežja namenjenoasebnoporaboneaonovnorodajo.avkiDDVn Belgiji,inski,ranciji,rčiji,rski,taliji,uksemburgu,emčiji,izozemski, organomrehesecihoakupu.eokumentebičajnoripraviNaejnihrehodihedečotolovicoržavUiečejnegakakoreščenebale,odovitneašnikenzsušeneižave,ezeran trošarine)oključenilačanoeno,atoamobenirugiržaviUi Portugalskinpaniji.nakavroe. prodajalec,epravedeležbariistemuovračilrostovoljnansinadzora.omogočaakomenovanichengenskiporazum,ieelgozdoveerrktičnoundro. trebalačatiodatnegaavka. prodajalcieodelujejo.ekatereržaveoločijoinimalnerednostiPolegegaevroporabljaendori,onaku,anarinu,atikanuer2006 zakonodajeU.oločbamichengenskegaporazumaedpravljenesnakupov,aatereoupcipravičenioovračila.Tobaknlkoholnaahodnemalkanuosovunrniori,audiazorih,rancoskinotranjiejniadzor,zpostavljenčinkovitadzoraunanjihejahEvropskiarodivojimiaznolikimiradicijami,ulturamineziki VarstvootrošnikovVsakaržavaahkooločikvirneoličineobakanlkoholaasebno EUnvedenakupnaizumskaolitika.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Potovanje po Evropi – 2006
Evropska unija se razteza prek evropske celine in sega od Severnega
ledenega morja do Sredozemskega morja ter od zahodne obale Irske do
obal Cipra: v tej bogati mešanici pokrajin najdemo tako skalnata obrežja
kakor peščene obale, rodovitne pašnike in izsušene nižave, jezera in
gozdove ter arktično tundro.
Evropski narodi s svojimi raznolikimi tradicijami, kulturami in jeziki
pomenijo več kot sedem odstotkov svetovnega prebivalstva. Njihovo
zgodovinsko dediščino so zaznamovali prazgodovinske jamske poslikave,
grške in rimske antične umetnine, vikinška in mavrska arhitektura,
srednjeveške trdnjave, renesančne palače ter baročne cerkve. Poleg tega
popotnike vabi tudi moderna Evropa s svojimi živahnimi mesti, pestrimi
kulturnimi dogodki, zimskimi in letnimi športi ter raznoliko kulinariko.
Leta 2004 se je šest od 25 držav članic EU uvrstilo med deset najbolj
obiskanih turističnih ciljev na svetu. Turizem še naprej ostaja zelo
pomemben vir dohodka in zaposlitve. Z odpravo večine formalnosti v zvezi
s potnimi listi in prtljago je življenje za popotnika v EU postalo mnogo bolj
preprosto. Dvanajst držav članic ima skupno valuto evro, kar omogoča
lažjo primerjavo cen ter odpravlja stroške in neprijetnosti zaradi menjave
denarja. Vzpostavitev enotnega trga, ki šteje več kot 460 milijonov ljudi, je
prinesla večjo izbiro in nižje cene. Za večino Evropejcev je potovanje po EU
tako preprosto kot potovanje po matični državi.
Potrebni dokumenti
Državljani EU
Potni list ali osebna izkaznica
Na mejnih prehodih med več kot polovico držav EU ni več mejnega
nadzora. To omogoča tako imenovani Schengenski sporazum, ki je del
zakonodaje EU. Z določbami Schengenskega sporazuma je odpravljen ves
notranji mejni nadzor, vzpostavljen učinkovit nadzor na zunanjih mejah
EU in uvedena skupna vizumska politika. Polnopravne pogodbenice
Schengenskega sporazuma so Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija,
Nemčija, Grčija, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija,
Švedska (ne pa tudi Irska in Združeno kraljestvo), poleg tega pa še Islandija
in Norveška (ki nista članici EU).
Deset držav članic, ki so se EU pridružile leta 2004, še ni popolnoma
vključenih v schengensko območje. Zato boste za potovanje v te države ter
na Irsko in v Združeno kraljestvo potrebovali veljavni potni list ali osebno
izkaznico.
Na zunanjih mejah EU boste pri vstopu ali izstopu iz EU potrebovali veljavni
potni list ali osebno izkaznico. Seveda pa boste verjetno potrebovali potni
list, ko boste zapuščali EU in vstopali v državo, v katero ste namenjeni.
Med potovanjem po EU je najbolje vedno imeti pri sebi veljavni potni list ali
osebno izkaznico, če bi morda morali dokazati svojo identiteto. Javni red ali
nacionalna varnost lahko v določenih obdobjih zahtevata tudi kontrole na
notranjih mejah.
Vsak otrok, ki potuje z vami, mora imeti lasten potni list ali osebno izkaznico,
ali pa mora biti vpisan v vaših dokumentih.
Na podlagi sporazumov z Islandijo, Lihtenštajnom, Norveško in Švico so
državljani teh držav obravnavani enako kot državljani EU in lahko v EU
potujejo samo z osebno izkaznico ali potnim listom.
Vizum
Za potovanje po EU ne potrebujete vizuma.
Državljani iz držav, ki niso članice EU
Potni list
Potrebujete veljavni potni list.
Vizum
Državljani 33 držav ne potrebujejo vizuma, če EU obiščejo za največ tri
mesece. Med te države spadajo tri države kandidatke – Bolgarija, Hrvaška
in Romunija (ne pa Turčija) – in tudi Avstralija, Japonska, Kanada, Nova
Zelandija ter Združene države Amerike. Za potovanje v Združeno kraljestvo
ali Irsko se seznam držav, katerih državljani potrebujejo vizume, rahlo
razlikuje od seznama za potovanje v druge države EU. Če niste prepričani,
katere dokumente potrebujete, se obrnite na najbližji konzulat ene od
držav EU.
Če imate vizum države, ki v celoti upošteva schengenska pravila, imate
hkrati tudi dovoljenje za potovanje v druge države, vključene
v schengensko območje. Poleg tega je vizumu enakovredno tudi veljavno
dovoljenje za bivanje v eni od teh držav. Za obisk Irske, Združenega
kraljestva in novih držav članic boste morda potrebovali nacionalni vizum.
Denar
Evro
Plačilno sredstvo evro uporablja več kot 300 milijonov ljudi v Avstriji,
Belgiji, Finski, Franciji, Grčiji, Irski, Italiji, Luksemburgu, Nemčiji, Nizozemski,
Portugalski in Španiji. Znak za evro je €.
Poleg tega se evro uporablja še v Andori, Monaku, San Marinu, Vatikanu ter
na zahodnem Balkanu v Kosovu in Črni gori, pa tudi na Azorih, v Francoski
Gvajani, na otočju Guadeloupe, Kanarskih otokih, Madeiri, Martiniku,
Mayotte, Reunionu ter Saint Pierru in Miquelonu, ki so vsi del držav
območja evra.
Bankovci evra so v vseh državah enaki, medtem ko kovance izdeluje vsaka
država posebej; ena stran je pri vseh enaka, druga pa prikazuje značilni
nacionalni simbol države. Tudi Monaco, San Marino in Vatikan imajo lastne
kovance evra. V vsem območju evra se lahko uporabljajo vsi ti bankovci in
kovanci.
Danska, Švedska in Združeno kraljestvo trenutno ne uporabljajo enotne
valute EU. Deset držav članic, ki so leta 2004 vstopile v EU, se je zavezalo,
da bodo sprejele evro, čeprav vsaj do leta 2007 nobena od njih za to še ne
bo pripravljena.
Menjalni tečaji
Vrednost tečajev se spreminja. Januarja 2006 ste za en evro dobili približno
naslednjo količino valute:
CY
ciprski funt
0,57
CZ
češka krona
29
DK
danska krona
7,46
EST
estonska krona
16
GB
britanski funt
0,69
H
madžarski forint
253
LT
litvanski litas
3,45
LV
latvijski lats
0,70
M
malteška lira
0,43
PL
poljski zlot
3,86
S
švedska krona
9,41
SK
slovaška krona
38
SLO
slovenski tolar
240
J
japonski jen
139
CN
kitajski renminbi juan
9,54
USA
ameriški dolar
1,18
Številni hoteli, trgovine in restavracije v evropskih državah zunaj območja
evra, zlasti na turističnih območjih, sprejemajo za plačilo poleg nacionalne
valute tudi evre, čeprav zakonsko k temu niso zavezani.
Poštne znamke
Poštne znamke lahko uporabljate le v državi, v kateri ste jih kupili, čeprav je
njihova cena navedena v evrih.
Čezmejna plačila
Zaradi predpisov EU imate ob dvigu evrov z bankomata, plačilu s plačilno
kartico ali bančnem nakazilu v evrih (do 50 000 evrov) sedaj povsod v EU
enake stroške, kot bi jih imeli doma. Ti predpisi veljajo tudi za transakcije
na računih v evrih v državah zunaj območja evra in za plačila v švedskih
kronah.
Evropa je celina z večtisočletno zgodovino, bogato kulturno
dediščino in nekaterimi najčudovitejšimi pokrajinami na svetu.
Popotnik ima v njej veliko priložnosti za odkrivanje in raziskovanje,
Evropska unija (EU) pa mu je vse zelo olajšala.
Številne meje znotraj EU lahko prestopite brez kontrole in z evrom
je iskanje ugodnih nakupov lažje. Če potrebujete zdravstveno
oskrbo, je dostop do nje preprost, svojih hišnih ljubljenčkov pa
vam ni treba več puščati doma. Vozniško dovoljenje in potrdilo o
avtomobilskem zavarovanju, ki sta bila izdana v eni državi članici
EU, veljata tudi v vseh drugih državah. Poleg tega lahko povsod
uporabljate svoj mobilni telefon.
V tej brošuri boste dobili več informacij, koristne nasvete in
zemljevid Evrope.
Brošura
Potovanje po Evropi – 2006
je v razširjeni različici objavljena tudi na spletu, kjer
vsebuje povezave do podrobnejših informacij:
europa.eu.int/abc/travel
To brošuro in druge kratke in jasne razlage o EU najdete na spletnem naslovu
europa.eu.int/comm/publications
Evropska komisija
Generalni direktorat za informiranje
Publikacije
B-1049 Bruselj
Rokopis je bil končan januarja 2006.
© Evropske Skupnosti, 2006.
Ponatis je dovoljen.
Slike na naslovnici (od zgoraj navzdol in od leve proti desni):
Roberto Trioschi, Emmanuel Trépant, Van Parys Media, Zefa, Van Parys Media.
Na cesti
Vozniško dovoljenje
Veljavno vozniško dovoljenje, izdano v eni od držav članic EU, velja na
vsem ozemlju EU.
Ponekod morate poleg vozniškega dovoljenja imeti pri sebi tudi veljaven
dokument o registraciji vozila.
V večini držav je najnižja dovoljena starost za vožnjo avtomobila 18 let.
Najnižja dovoljena starost za najem avtomobila ni določena na ravni
EU in se običajno giblje med 20 in 23 leti. Ponekod obstaja tudi najvišja
dovoljena starost, ki se giblje med 65 in 75 leti.
Avtomobilsko zavarovanje
Ko potujete po ozemlju EU, vaša avtomobilska zavarovalna polica hkrati
zagotavlja minimalno kritje zavarovanja (zavarovanje avtomobilske
odgovornosti), ki ga zahteva zakonodaja. To velja še za Islandijo, Norveško
in Švico. Če imate doma sklenjeno kasko zavarovanje, preverite, ali
vključuje tudi nesreče na potovanju v drugih državah. Razmislite tudi
o zavarovanju za primer okvare vozila.
Pri potovanju znotraj EU zelena karta ni obvezna, vendar pa velja za
mednarodno priznan dokaz zavarovanja in v primeru nesreč olajša izterjavo
odškodninskega zahtevka. Če nimate zelene karte, morate imeti pri sebi
potrdilo o zavarovanju.
Vaša zavarovalnica vam lahko izda evropski obrazec za prijavo nesreče,
to je standardni obrazec, ki vam v primeru nesreče v drugi državi olajša
prijavo na samem kraju nesreče.
Predpisi EU pomagajo udeležencem prometnih nesreč zunaj svoje države,
da lahko hitro dobijo odškodnino. To velja ne le za nesreče znotraj EU,
temveč tudi za tiste, ki se zgodijo med dvema državljanoma EU v državi
zunaj EU, v kateri velja sistem zelene karte. Leta 2005 so bile dogovorjene
dodatne izboljšave, ki voznikom olajšajo izplačilo zavarovalnih odškodnin
in izboljšajo varstvo žrtev prometnih nesreč tako, da določajo višje
minimalne zneske za poškodbe oseb ter materialno škodo.
Varna vožnja
V vseh državah EU je obvezna uporaba varnostnega pasu na sprednjih
in zadnjih sedežih avtomobila ter v avtobusih. Za otroke, ki potujejo
v avtomobilih, je treba uporabljati otroške avtomobilske sedeže.
Ne pozabite, da se na Cipru, Irskem, Malti in v Združenemu kraljestvu
vozi po levi strani ceste in da je treba v nekaterih državah, kot so Belgija,
Francija, Nizozemska in Portugalska, običajno dati prednost prometu, ki
prihaja iz vaše desne strani.
Omejitev hitrosti na avtocestah je večinoma 110, 120 ali 130 km/h,
v naseljih pa 50 ali 60 km/h. Bodite pozorni na prometne znake, da
ugotovite, kakšne so natanko omejitve in posebne okoliščine, ki jih je treba
upoštevati.
Uporaba mobilnega telefona med vožnjo pomeni mnogo večjo nevarnost
nesreče s smrtnim izidom in je v vseh državah EU prepovedana, bodisi
izrecno bodisi posredno. V nekaterih državah je dovoljena uporaba naprav
za prostoročno telefoniranje.
V večini držav EU je največja dovoljena stopnja alkohola v krvi 0,5 mg/ml,
medtem ko se v nekaterih giblje med 0,2 mg/ml in 0,8 mg/ml (0,9 mg/ml
na Cipru), spet druge države pa med vožnjo sploh ne dovolijo alkohola
v krvi. Evropska komisija priporoča, da vse države sprejmejo standardno
dovoljeno stopnjo, ki ne presega 0,5 mg/ml.
V zraku
Oblikovanje enotnega evropskega trga na področju letalskega prometa
je potnikom prineslo nižje cene vozovnic ter večjo izbiro prevoznikov in
storitev. Evropska unija je določila vrsto pravic, da bi zagotovila pravično
obravnavo letalskih potnikov.
Pravice letalskih potnikov
Kot letalski potnik imate pravice do informacij o poletih in rezervacijah, pri
poškodovani prtljagi, zamudah in odpovedih poletov, zavrnitvi vkrcanja,
odškodninah v primeru nesreč ali težav pri počitniških paketih. Te pravice
veljajo za redne in čarterske lete, domače in mednarodne, z letališča v EU
ali z letališča zunaj EU na letališče v EU, če gre za prevoznika iz EU.
Če se želite pritožiti, se obrnite na vašega letalskega prevoznika ali
organizatorja počitniškega paketa. Če ne izpolnita svojih obveznosti, se
pritožite pri vašem nacionalnem organu, pristojnem za nadzor zračnega
prometa ali varstvo potrošnikov. Pokličite službo EUROPE
DIRECT
na
brezplačno telefonsko številko 00 800 6 7 8 9 10 11 in povprašajte, kateri
organ je pristojen za vašo reklamacijo.
Varnost
Preden vstopite v letalo, se prepričajte, ali pri sebi ali v prtljagi nimate
prepovedanih predmetov, saj se boste tako izognili zamudam in
neprijetnostim, do katerih lahko pride, če vam varnostniki na letališču tak
predmet zaplenijo. Po vsej EU velja seznam predmetov, ki na poletih z
letališč v EU v kabinah niso dovoljeni, ter seznam predmetov, ki ne smejo
biti v prostoru za prtljago. Ob prijavi za let bodite pozorni na te sezname.
Z železnico
EU ima obsežno, 195 000 km dolgo železniško omrežje z mednarodnim
potniškim prometom v vseh državah. V številnih državah so proge za velike
hitrosti, po katerih vozijo vlaki s hitrostjo do 300 km/h.
Vseevropski projekti, kot so železniške povezave od Lyona do poljske meje
z Ukrajino, od Berlina do Palerma, od Pariza do Bratislave in od Varšave do
Helsinkov, prejemajo obsežno finančno podporo.
Zdravje
Pravica do zdravstvenega varstva
Če ste državljan EU in če med začasnim obiskom ene izmed držav EU,
Islandije, Lihtenštajna, Norveške ali Švice nenadoma zbolite ali imate
nesrečo, lahko dobite brezplačno zdravstveno oskrbo ali zdravstveno
oskrbo po ugodnejši tarifi. To velja le za zdravstveno oskrbo v okviru
javnega sistema zdravstvenega varstva, glede katerega ima vsaka država
svoje predpise. Ponekod je oskrba brezplačna, drugje sami krijete del
stroškov, v nekaterih državah pa morate plačati celotno ceno in nato
zahtevati povračilo stroškov. Zato hranite vse račune, zdravniške recepte in
potrdila.
Začela je veljati evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, s katero je
dostop do zdravstvene oskrbe v EU lažji in povračilo stroškov hitrejše.
Ta kartica je nadomestila obrazec E111. Ima jo že več kot 50 milijonov
državljanov. Nekatere države vključujejo elemente evropske kartice v svoje
nacionalne kartice, medtem ko druge izdajajo posebne kartice. Pridobite
svojo kartico na lokalni izpostavi zavoda za socialno ali zdravstveno
zavarovanje.
Zdravila
Če imate s seboj predpisana zdravila, vzemite tudi recept. Med potovanjem
ne smete prekoračiti količin za osebno uporabo, saj so lahko velike količine
zdravil sumljive.
Potovalno zavarovanje
Morda boste raje sklenili potovalno zavarovanje, saj le nekatere države
EU povrnejo celotne stroške zdravstvene oskrbe. Bolezen ali nesreča v
tujini lahko povzroči dodatne stroške potovanja, nastanitve in vrnitve v
domovino, za kar bi morali biti zavarovani.
Cepljenje
Pri potovanju po EU cepljenje večinoma ni potrebno. Vendar pa veljajo
zahteve ali priporočila za nekatera čezmorska ozemlja EU. Pred odhodom
se posvetujte s svojim zdravnikom.
Kopanje
Po vsej EU veljajo stroga merila glede voda, v katerih se lahko kopate.
Kakovost kopalnih voda je ves čas nadzorovana in letno poročilo Evropske
komisije kaže, da se ta kakovost nenehno izboljšuje.
Modra zastava na plaži ali v marini zagotavlja, da so izpolnjeni posebni
standardi za kakovost vode, varnost, storitve in ravnanje z okoljem. Doslej
je modro zastavo prejelo več kot 3 000 krajev v 33 državah, med katerimi
je tudi 26 evropskih držav. Ta prostovoljni program upravlja Fundacija za
okoljsko izobraževanje.
Kdaj je pravi čas za potovanje?
Vreme
Podnebje v Evropi je večinoma zmerno. Spodnja preglednica prikazuje
povprečne najnižje januarske in povprečne najvišje julijske temperature v
glavnih mestih držav EU.
Povprečna
Povprečna
najnižja temp.
najvišja temp.
januar
julij
ºC
ºC
A
Dunaj
–4
25
B
Bruselj
–1
23
CY
Nikozija
5
37
CZ
Praga
–5
23
D
Berlin
–3
24
DK
Köbenhavn
–2
22
E
Madrid
2
31
EST
Talin
–10
20
F
Pariz
1
25
FIN
Helsinki
–9
22
GB
London
2
22
GR
Atene
6
33
H
Budimpešta
–4
28
I
Rim
5
30
IRL
Dublin
1
20
L
Luxembourg
–1
23
LT
Vilna
–11
23
LV
Riga
–10
22
M
Valletta
10
29
NL
Amsterdam
–1
22
P
Lizbona
8
27
PL
Varšava
–6
24
S
Stockholm
–5
22
SK
Bratislava
–3
26
SLO
Ljubljana
–4
27
Za podrobnejše podatke o vremenu preberite vremensko napoved v tisku
ali vprašajte pri nacionalnih turističnih agencijah.
Časovni pasovi
Poletni čas
Poletni čas se v vsej EU začne 26. marca 2006, ko se urni kazalci prestavijo
za eno uro naprej, konča pa se 29. oktobra 2006, ko se urni kazalci
prestavijo za eno uro nazaj.
Hišni ljubljenčki
Potovanje z mačko ali psom je sedaj mnogo lažje, saj lahko od katerega koli
veterinarja dobite novi potni list EU za domače živali. Za vse mačke in pse
je treba imeti potni list z navedenimi podatki o veljavnem cepljenju proti
steklini. Irska, Malta, Švedska in Združeno kraljestvo za omejeno obdobje
zahtevajo tudi potrdilo, da je bilo cepljenje učinkovito.
V naslednjih petih letih se bo začel uporabljati elektronski mikročip, ki
bo omogočal enostavno identifikacijo živali. V vmesnem obdobju se za
identifikacijo lahko uporablja vtetovirano znamenje, razen na Irskem, Malti
in v Združenem kraljestvu, kjer se že sedaj zahteva mikročip.
Kulturne dejavnosti
EU podpira številne kulturne projekte in dogodke, ki vsako leto potekajo v
Evropi. Mednje spada vsakoletno imenovanje kulturne prestolnice Evrope.
Leta 2006 je Evropska prestolnica kulture Patras, mesto na zahodni obali
celinskega dela Grčije. Ponuja karnevalske dneve, dneve poezije in glasbe,
dneve preučevanja sodobnih pristopov k antični dramatiki, prireditve,
posvečene predstavitvenim umetnostim ter povezavi med religijo in
umetnostjo, vrhunec vsega pa bo pester festival umetnosti za otroke.
Evropski koledar je natrpan s festivali in posebnimi kulturnimi dogodki na
področju glasbe, umetnosti, gledališča, plesa, filma in športa. Ne pozabite
na svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo leta 2006 v Nemčiji. Otvoritvena
tekma bo 9. junija v Münchnu, zaključna tekma pa bo 9. julija v Berlinu.
Ko gre kaj narobe
Enotna evropska številka klica v sili: 112
Če želite v kateri koli državi EU s katerega koli telefona, bodisi fiksnega
bodisi mobilnega, poklicati reševalno službo, odtipkajte številko 112.
Izguba ali kraja
Vsakršno krajo prijavite lokalni policiji. Ob vložitvi odškodninskega
zahtevka boste morali predložiti policijski zapisnik. Izgubljene ali ukradene
kreditne kartice takoj prekličite. Če vam ukradejo potni list, krajo prijavite
na konzulatu ali veleposlaništvu svoje države in policiji.
Nasvet glede vaših pravic
Glede pravic, ki jih imate kot potnik, in kakšnih koli drugih pravic ter o tem,
kje poiskati pomoč, lahko povsod v EU za brezplačen nasvet pokličete
službo EUROPE
DIRECT
na številko 00800 6 7 8 9 10 11. Nanjo se lahko
obrnete tudi z elektronsko pošto prek spletne strani
europa.eu.int/europedirect
Nakupovanje
V EU
Na potovanju po državah EU lahko kupite in vzamete s seboj kar koli, če je
namenjeno za osebno uporabo in ne za ponovno prodajo. Davki (DDV in
trošarine) so vključeni v plačano ceno, zato vam v nobeni drugi državi EU ni
treba plačati dodatnega davka.
Tobak in alkohol
Vsaka država lahko določi okvirne količine tobaka in alkohola za osebno
uporabo. Če imate s seboj večje količine tega blaga, lahko od vas zahtevajo,
da dokažete, da so namenjene za osebno uporabo, in navedete razloge za
njihov nakup. Okvirne količine ne smejo biti nižje od:
800 cigaret
400 cigarilosov
200 cigar
1 kg tobaka
10 litrov žganja
20 litrov alkoholiziranega vina (na primer portovca ali sherryja)
90 litrov vina (od tega je lahko največ 60 litrov penečega)
110 litrov piva
V nekaterih državah (Avstriji, Belgiji, Danski, Finski, Franciji, Irski, Italiji (samo za
Slovenijo), Nemčiji, Švedski in Združenem kraljestvu) bodo določeno obdobje še
naprej veljale omejitve za cigarete in v nekaterih primerih za nekatere tobačne
proizvode, prinesene iz osmih držav, ki so leta 2004 pristopile k EU (Češke,
Estonije, Litve, Latvije, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije).
Zunaj EU
Če vstopate v EU iz drugih držav, lahko v okviru spodaj navedenih omejitev
prinesete s seboj blago za osebno uporabo, ki je oproščeno plačila DDV in
trošarin. Isto velja tudi, kadar prihajate z Gibraltarja, Kanalskih ali Kanarskih otokov
ali drugih območij, na katerih predpisi EU o DDV in trošarinah ne veljajo.
Tobačni izdelki
200 cigaret ali
100 cigarilosov ali
50 cigar ali
250 gramov tobaka
Alkoholne pijače
1 liter žganja, ki vsebuje nad 22 vol. % alkohola ali
2 litra alkoholiziranega ali penečega vina
2 litra mirnega vina
Parfum
50 gramov
Toaletna voda
250 ml
Drugi proizvodi
Do vrednosti 175 evrov.
Za popotnike, mlajše od 15 let, velja omejitev 90 evrov za vse države EU,
razen Danske, Estonije, Litve, Madžarske, Nemčije, Nizozemske in Združenega
kraljestva. V okviru omejitve 175 evrov dovoljuje Finska največ 16 litrov piva
na osebo.
Povračilo DDV ob izvozu
Obiskovalci, ki so v EU prišli iz držav, ki niso njene članice, so upravičeni do
povračila DDV za blago, ki so ga kupili med svojim bivanjem v EU, če ob
odhodu blago skupaj z dokumenti za povračilo DDV pokažejo carinskim
organom v treh mesecih po nakupu. Te dokumente običajno pripravi
prodajalec, čeprav je udeležba pri sistemu povračil prostovoljna in vsi
prodajalci ne sodelujejo. Nekatere države določijo minimalne vrednosti
nakupov, za katere so kupci upravičeni do povračila.
Varstvo potrošnikov
Kot potrošnika vas varujejo temeljni predpisi, ne glede na to, v kateri državi
EU ste:
Lahko se zanesete na najvišje standarde varnosti hrane, saj veljajo stroga
pravila za njeno proizvodnjo, predelavo, uporabo barvil in dodatkov ter
prodajo živil.
Zaradi pravil EU o označevanju živil lahko preverite, kaj kupujete. Navedeni
morajo biti vsi podatki o sestavinah, vključno z gensko spremenjenimi
sestavinami, barvili, konzervansi, sladili in drugimi kemičnimi dodatki.
Predpisi tudi določajo, katera živila lahko nosijo napis „ekološka“.
Samopostrežne trgovine morajo navajati ceno na enoto proizvoda – na
kilogram ali liter –, kar olajša primerjavo cen.
Na nekaterih kozmetičnih proizvodih, kot je krema za zaščito kože pred
soncem, mora biti navedeno, kako dolgo po odprtju se lahko uporabljajo.
Poiščite simbol odprte posodice.
Zavajajoče oglaševanje je prepovedano. Zakonodaja EU omogoča
varstvo pri počitniških paketih in časovnem zakupu nepremičnin ter
pred nepravičnimi pogodbenimi pogoji ali nepoštenimi poslovnimi
dejavnostmi.
Nasveti potrošnikom
Evropski potrošniški centri ponujajo praktične informacije o pravicah
potrošnikov ter nasvete in pomoč v zvezi s pritožbami ali razrešitvami
sporov. Ti centri so v vseh 25 državah EU ter na Islandiji in Norveškem.
Njihov seznam najdete na spletni strani
europa.eu.int/comm/consumers/
redress/ecc_network/ecc_network_centers.pdf
Poiščite rožo
Poiščite rožo, evropski znak za okolje, odtisnjen na nekaterih izdelkih za
vsakdanjo široko porabo, od čistil do tekstila. Ta znak vam pomaga najti
proizvode, ki so do okolja bolj prijazni. Seznam proizvodov z znakom
za okolje je na spletnih straneh
www.eco-label.com
S pomočjo rože lahko najdete tudi do okolja prijazen hotel, nočitev
z zajtrkom ali mladinski hotel, znak pa so pred kratkim dobili tudi
kampi. Roža vas opozori, da ima to prenočišče nižjo porabo energije
in vode, uporablja obnovljive vire energije ter izvaja ukrepe za
zmanjšanje količine odpadkov.
P
o
to
v
a
n
j
e
p
o
E
v
r
o
p
i
P
o
t
o
v
a
n
j
e
p
o
E
v
r
o
p
i
Evropska Unija
Države EU, ki uporabljajo evro
Države EU, ki evra ne uporabljajo
©
V
a
n
P
a
r
y
s
M
e
d
i
a
© Van Parys Media
© Van Parys Media
© Getty images
© Van Parys Media
© Van Parys Media
© Van Parys Media
© Getty Images
2006
ISBN 92-79-00552-9
,!7IJ2H9-aaffch!
NA-71-05-869-SL-C
Sporazumevanje
Jeziki
Evropa je jezikovno zelo bogata. Glavne jezikovne družine v EU so
germanski, romanski, slovanski, baltski in keltski jeziki. Institucije EU
uporabljajo 21 uradnih jezikov, obstajajo pa še številni drugi, ki se
uporabljajo manj pogosto.
Mnogi Evropejci poleg maternega jezika govorijo vsaj še en tuji jezik, kljub
temu pa poskušajte med potovanjem po Evropi v pogovoru z domačini
uporabiti vsaj nekaj izrazov v lokalnem jeziku. Začnite z
dobro jutro
:
Angleščina . . . . . . .
Good morning
Madžarščina
. . . . . .
Jó reggelt
Češčina . . . . . . . . . .
Dobré ráno
Malteščina
. . . . . . . .
L-Ghodwa t-Tajba
Danščina
. . . . . . . .
Godmorgen
Nemščina
. . . . . . . . .
Guten Morgen
Estonščina . . . . . . .
Tere hommikust
Nizozemščina
. . . . .
Goedemorgen
Finščina
. . . . . . . . .
Hyvää huomenta
Poljščina
. . . . . . . . . .
Dzień dobry
Francoščina . . . . . .
Bonjour
Portugalščina
. . . . .
Bom dia
Grščina
. . . . . . . . . .
Kalimera
Slovaščina
. . . . . . . .
Dobré ráno
Irščina
. . . . . . . . . . .
Dia dhuit
Slovenščina
. . . . . . .
Dobro jutro
Italijanščina . . . . . .
Buongiorno
Španščina
. . . . . . . .
Buenos días
Latvijščina
. . . . . . .
Labrīt
Švedščina . . . . . . . . .
God morgon
Litovščina . . . . . . . .
Labas rytas
Mobilni telefoni
Zaradi tehničnega standarda GSM v EU lahko svoj mobilni telefon
uporabljate povsod po Evropi in tudi v mnogih drugih delih sveta. Preden
se odpravite na pot, kljub temu pri svojem mobilnem operaterju preverite,
ali vaš telefon omogoča gostovanje pri tujih operaterjih (roaming). Cene
teh storitev so lahko visoke. Evropska komisija proučuje trg za mednarodno
gostovanje ter preverja, ali na njem obstajajo primeri protikonkurenčnega
ravnanja.
Medtem lahko na novi spletni strani EU –
europa.eu.int/information_
society/roaming
– preberete podatke o stroških mobilnega gostovanja in
tako najdete ugodnejšo ponudbo za uporabo vašega mobilnega telefona
v tujini. Navedenih je mnogo cen vseh operaterjev mobilnih omrežij v vseh
25 državah EU ter neposredne povezave na njihove spletne strani, pa tudi
navodila in nasveti za mednarodno gostovanje.
Telefoniranje
Povsod po EU morate za mednarodne telefonske klice najprej zavrteti dve
številki, in sicer 00.
Klicne številke držav so:
A
Avstrija
43
B
Belgija
32
CY
Ciper
357
CZ
Češka
420
D
Nemčija
49
DK
Danska
45
E
Španija
34
EST
Estonija
372
F
Francija
33
FIN
Finska
358
GB
Združeno kraljestvo
44
GR
Grčija
30
H
Madžarska
36
I
Italija
39
IRL
Irska
353
L
Luksemburg
352
LT
Litva
370
LV
Latvija
371
M
Malta
356
NL
Nizozemska
31
P
Portugalska
351
PL
Poljska
48
S
Švedska
46
SK
Slovaška
421
SLO
Slovenija
386
Internet
Ko ste na poti, lahko v internetnih kavarnah, ki so sedaj razširjene povsod,
preverjate svojo elektronsko pošto, pošiljate in prejemate sporočila ali
deskate po internetu. Če potujete z osebnim računalnikom, imate dostop
do interneta v številnih hotelih, ki imajo v sobah priključke za internet. Če
imate na voljo klicni dostop, uporabite lokalno številko. Klicanje strežnika
v drugo državo močno poveča stroške.
Druga možnost je, da uporabite tako imenovana brezžična omrežja WiFi,
ki so sedaj na voljo na letališčih, železniških postajah in na drugih krajih.
Območja WiFi (hotspots) so običajno jasno označena. Dostop je pogosto
treba plačati, vaš računalnik pa mora biti opremljen s kartico za brezžično
omrežje.
Elektrika
V vsej Evropi je oskrba električne energije z izmenično napetostjo 230 V in
frekvenco 50 Hz. Ciper, Irska, Malta in Združeno kraljestvo imajo kvadratne
tripolne vtiče, preostale države EU pa večinoma dvopolne. Čeprav se ti
med seboj malce razlikujejo, boste lahko svoje aparate, kot so sušilniki za
lase in brivniki, uporabljali povsod. Adapterje lahko večinoma kupite na
letališčih in v turističnih krajih.
Druge informacije o Evropski uniji
Informacije v vseh uradnih jezikih Evropske unije so na voljo
na spletu. Do njih pridete prek strežnika Europa:
europa.eu.int
Po Evropi je na stotine lokalnih informacijskih centrov EU –
EUROPE
DIRECT
. Naslov najbližjega informacijskega centra
lahko poiščete na naslednji spletni strani:
europa.eu.int/comm/relays/index_en.htm
EUROPE
DIRECT
je služba, ki odgovarja na vaša vprašanja
o Evropski uniji. Nanjo se lahko obrnete prek brezplačne
telefonske številke:
00 800 6 7 8 9 10 11
(ali plačljive številke
izven EU: (32-2) 299 96 96), ali po elektronski pošti prek
spletnih strani
europa.eu.int/europedirect
Informacije in brošure o Evropski uniji v slovenščini nudijo:
Predstavništvo Evropske komisije
v Republiki Sloveniji
Breg 14
1000 Ljubljana
Tel. (01) 252 88 00
Internet: www.evropska-unija.si
E-pošta: press-rep-slovenia@cec.eu.int
Informacijske točke EUROPE
DIRECT
v Sloveniji
(več informacij na: europa.eu.int/comm/
relays/lists/relayssi_si.pdf)
– Celje: www.rra-celje.si
– Koper:www.rrc-kp.si
– Novo mesto: www.pc-nm.si
– Pivka: www.rra-nkr.si
– Ravne na Koroškem: www.alppeca.si
– Zagorje ob Savi: www.rcr-zasavje.si
Informacijska pisarna Evropskega parlamenta
Breg 14
1000 Ljubljana
Tel. (01) 252 88 30
Internet: www.europarl.si
E-pošta:
epljubljana@europarl.eu.int
Slovenija – Doma v Evropi
Urad Vlade RS za informiranje
Evronabiralnik
Tržaška 21
1000 Ljubljana
Evrofon: 080-20 02
Internet: www.evropa.gov.si
E-pošta: evrofon@gov.si
CENTER EVROPA
Informacijsko in izobraževalno središče
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
Tel. (01) 438 22 70
Internet:
www.center-evropa.si
E-pošta: info@center-evropa.si
Služba Vlade RS za evropske zadeve
Šubičeva 11
1000 Ljubljana
Tel. (01) 478 24 25
Internet: www.gov.si/svez
E-pošta: gp.svez@gov.si
Predstavništva Evropske komisije in Informacijske pisarne Evropskega parlamenta so v vseh
državah članicah EU. Evropska komisija ima tudi številne delegacije po vsem svetu.
Evropska hiša Maribor
Gospejna 10
2000 Maribor
Tel. (02) 250 74 91
Internet: www.maribor.si/euhisa/index.htm
E-pošta: eu.hisa@uni-mb.si
Evropska hiša Nova Gorica
Erjavčeva 4
5000 Nova Gorica
Tel. (05) 302 20 06
Internet: www.evropskahisa-ng.org/
Evro Info Center – PCMG
Mreža v Sloveniji
p. p. 3912
1000 Ljubljana
Tel. (01) 589 18 90
Internet: www.pcmg.si/eic/high/index.html
E-pošta: eic@pcmg.si
Evropski dokumentacijski center
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana
Tel. (01) 589 25 95
Internet: www.ef.uni-lj.si/edc
E-pošta: efedc@uni-lj.si
Center za poklicno izobraževanje
Služba za EU programe
Ob železnici 16
1000 Ljubljana
Tel. (01) 586 42 00
Internet: www.cpi.si/
E-pošta: info@cpi.si
Movit
Koordinator programa Mladina
Gregorčičeva 3
1000 Ljubljana
Tel. (01) 426 52 68
Internet: mladina.movit.si
E-pošta: eurodesk@mladina.movit.si
Gospodarska zbornica Slovenije
Oddelek za evropske zadeve
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
Tel. (01) 58 98 100
Internet: www.gzs.si/si_nov/euhdesk/
E-pošta: infolink@gzs.si
Turistične informacije
Če razmišljate o tem, da bi obiskali eno izmed držav EU, si oglejte spodnji
seznam spletnih strani uradnih nacionalnih turističnih organizacij, kjer
boste dobili dodatne informacije.
A
Avstrija
www.austria.info
B
Belgija
www.visitflanders.com
www.opt.be
CY
Ciper
www.visitcyprus.org.cy
CZ
Češka
www.czechtourism.com
D
Nemčija
www.germany-tourism.de
DK
Danska
www.visitdenmark.com
E
Španija
www.spain.info
EST
Estonija
www.visitestonia.com
F
Francija
www.franceguide.com
FIN
Finska
www.visitfinland.com
GB
Združeno kraljestvo
www.visitbritain.com
GR
Grčija
www.gnto.gr
H
Madžarska
www.hungarytourism.hu
I
Italija
www.enit.it
Zgornje kratice za posamezne
države so tiste, ki se
uporabljajo na registrskih
tablicah avtomobilov.
IRL
Irska
www.ireland.ie
L
Luksemburg
www. ont.lu
LT
Litva
www.travel.lt
LV
Latvija
www.latviatourism.lv
M
Malta
www.visitmalta.com
NL
Nizozemska
www.holland.com
P
Portugalska
www.visitportugal.com
PL
Poljska
www.poland-tourism.pl
S
Švedska
www.visit-sweden.com
SK
Slovaška
www.slovakiatourism.sk
SLO
Slovenija
www.slovenia.info
© Van Parys Media
© Getty Images
Podatki za 2005.
Vir:
Eurostat (europa.eu.int/comm/eurostat).
(
2
) 2003.
(
3
)
Vir:
www.census.gov
Poranešna Jugoslovenska
republika Makedonija
Nekdanja jugoslovanska
republika Makedonija
©
Januar 2006 – Evropska Komisija
Države clanice Evropske unije
ˇ