//img.uscri.be/pth/4518079dbcf65e4cdd4b3dc4897162d9b3e633f0
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

De Europæiske Fællesskabers Tidende Europa-Parlamentets forhandlinger Sessionen 1995-1996. Fuldstændigt referat af møderne fra den 11. til den 15. december 1995

De
308 pages
ISSN 0378-5033 De Europæiske Fællesskabers Tillæg Tidende Nr. 4-472 Dansk udgave Europa-Parlamentets forhandlinger Sessionen 1995-1996 Fuldstændigt referat af møderne fra den 11. til den 15. december 1995 Europabygningen, Strasbourg Mødet mandag den 11. december 1995 Indhold 1. Genoptagelse af sessionen, s. I — 2. Arbejdsplan, s. 2 — 3. Aftaler vedrørende fjernsalg, s. 5 — 4. Rævesakse, s. 10 Mødet tirsdag den 12. december 1995 17 1. Afgørelse om uopsættelig forhandling, s. 19 — 2. Forslag til Fællesskabernes almindelige budget for 1996, s. 20 — 3. Retsgrundlag og maksimumsbeløb, s. 32 — 4. Kommissionens årsprogram for 1996 og lovgivningsprogrammet for 1995. s. 34 — 5. Afstemning, s. 42 — 6. Kommissionens årsprogram for 1996 og lovgivningsprogram­met for 1995 (fortsættelse), s. 45 — 7. Udnævnelse af 7 medlemmer af Revisionsretten, s. 49 — 8. Transeuropæiske transportnet, s. 51 — 9. Spørgetid (Kommissionen), s. 63 — 10. Spørgetid (Rådet), s. 74 — 11. Mobil- og personkommunikation, s. 85 — 12. Direkte investeringer, s. 88 — Bilag: Spørgetidsbilag, s. 94 Mødet onsdag den 13. december 1995 136 1. Euro-Middelhavskonferencen i Barcelona, s. 137 — 2. Forbindelserne EF-Tyrkiet -Menneskerettighederne i Tyrkiet, s. 144 — 3. Afstemning, s. 157 — 4. Det Europæiske Råds møde i Madrid - Regeringskonferencen i 1996, s. 172 — 5. Retlige og indre anliggender (årlig drøftelse), s. 195 — 6. Tredjelande og territorier i Middelhavsområdet, s. 211 — 7.
Voir plus Voir moins

ISSN 0378-5033
De Europæiske Fællesskabers Tillæg
Tidende
Nr. 4-472
Dansk udgave Europa-Parlamentets forhandlinger
Sessionen 1995-1996
Fuldstændigt referat af møderne
fra den 11. til den 15. december 1995
Europabygningen, Strasbourg
Mødet mandag den 11. december 1995 Indhold
1. Genoptagelse af sessionen, s. I — 2. Arbejdsplan, s. 2 — 3. Aftaler vedrørende fjernsalg,
s. 5 — 4. Rævesakse, s. 10
Mødet tirsdag den 12. december 1995 17
1. Afgørelse om uopsættelig forhandling, s. 19 — 2. Forslag til Fællesskabernes
almindelige budget for 1996, s. 20 — 3. Retsgrundlag og maksimumsbeløb, s. 32 —
4. Kommissionens årsprogram for 1996 og lovgivningsprogrammet for 1995. s. 34 —
5. Afstemning, s. 42 — 6. Kommissionens årsprogram for 1996 og lovgivningsprogram­
met for 1995 (fortsættelse), s. 45 — 7. Udnævnelse af 7 medlemmer af Revisionsretten,
s. 49 — 8. Transeuropæiske transportnet, s. 51 — 9. Spørgetid (Kommissionen), s. 63 —
10. Spørgetid (Rådet), s. 74 — 11. Mobil- og personkommunikation, s. 85 — 12. Direkte
investeringer, s. 88 — Bilag: Spørgetidsbilag, s. 94
Mødet onsdag den 13. december 1995 136
1. Euro-Middelhavskonferencen i Barcelona, s. 137 — 2. Forbindelserne EF-Tyrkiet -
Menneskerettighederne i Tyrkiet, s. 144 — 3. Afstemning, s. 157 — 4. Det Europæiske
Råds møde i Madrid - Regeringskonferencen i 1996, s. 172 — 5. Retlige og indre
anliggender (årlig drøftelse), s. 195 — 6. Tredjelande og territorier i Middelhavsområdet,
s. 211 — 7. Euro-Middelhavsaftalen med Tunesien, s. 217 — 8. Ris, s. 220 — 9. Retlig
beskyttelse af databaser, s. 226 — 10. Aftaler om netting, s. 227 MEDDELELSE TIL LÆSEREN
Det fuldstændige forhandlingsreferal udkommer på følgende officielle sprog: tysk, græsk,
engelsk, spansk, fransk, italiensk, nederlandsk og portugisisk. Udgaven på dansk indeholder de
danske indlægs originaltekster og den danske oversættelse af taler holdt på de andre sprog.
Denne oversættelse er foretaget af freelanceoversættere. For de oversatte talers vedkommende
er det med bogstaver efter talerens navn angivet, hvilket sprog taleren har benyttet: (DE) tysk,
(EL) græsk. (EN) engelsk. (ES) spansk. (FR) fransk, (IT) italiensk, (ML) nederlandsk, (PT)
portugisisk, (Fl) finsk og (SV) svensk.
Originalteksten til de oversatte taler findes i den udgave, der udsendes på den pågældende talers
sprog.
Mødet torsdag den 14. december 1995 230 Indhold (fortsat)
1. Godkendelse af protokollen, s.1 — 2. Afgørelse om uopsættelig forhandling, s. 233
— 3. Afstemning, s.3 — 4. Støtte for fødevaresikkerheden, s. 245 — 5. Aktuel og
uopsættelig debat. s. 246 — 6.e for fødevaresikkerheden (fortsættelse), s. 264 —
7. Bekæmpelse af korruption i Europa, s. 266 — 8. Rehabiliteringsforanstaltninger til
fordel for udviklingslandene og det sydlige Afrika, s. 271 — 9. Samfinansiering med NGO
af foranstaltninger til fordel for udviklingslandene, s. 274
Mødet fredag den 15. december 1995 278
I. Godkendelse af protokollen, s.9 — 2. Afstemning, s. 279 — 3. Prisfastsættelse for
fartøjer, s. 281 — 4. Interimsaftale med Israel om handel, s. 284 — 5. Valget til Det
Palæstinensiske Autonomiråd og valget af dettes præsident, s. 286 — 6. Decentraliseret
samarbejde, s. 288 — 7. Fiskeriaftale med Canada og Organisationen for Fiskeriet i Det
Nordlige Atlanterhav -e med Guinea-Bissau, s. 290 — 8. Gdansk­
konventionen, s. 295 — 9. Laksefiskeri, s. 296 — 10. Nigeria, s. 298 — 11. Stålindustrien i
Irland, s. 301 — 12. Afbrydelse af sessionen, s. 302
imprime sur
papier blanc
blanchi sans chlore
Liste over de forkortelser, som anvendes efter talerens navn
(PSE) De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
(PPE) Dete Folkepartis Gruppe (Den Kristelig-Demokratiske Gruppe)
(UPE) Gruppen Union for Europa
(ELDR) Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe
(GUE/NGL) Dene Venstrefløjs Fællesgruppe / Nordisk Grønne Venstre
(V) De Grønne i Europa-Parlamentet
(ARE) Gruppen Europæisk Radikal Allicance
(EDN)n Nationernes Europa (Koordineringsgruppe)
(NI) Løsgængere
Beslutninger, som er vedtaget muler møderne fra den II. til den 15. december 1995,
bekendtgøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 17. af 22.1.1996. Europa-Parlamentets forhandlinger • Nr. 4-472/1 .1. 12.95
MØDET MANDAG DEN 11. DECEMBER 1995
Indholdsfortegnelse
/. Genoptagelse af sessionen
Fabre-Aubrespy, Miranda de Lage. Bertlut, Puerta. García-Margedlo y Marfil. McMahon.
Nordmann, De Vries
2. Arbejdsplan
Puerta, Oomen-Ruijten, Roth. Cohn-Bendit. Green. Martens
Green, Bloch von Blottnitz, Goepel
Cox
Cornelissen
Telkämper
McMahon
von Habsburg
3. Aftaler vedrørende fjernsalg
Oomen-Ruijten, Whitehead. Thyssen, Andrews. Kestelijn-Sierens. Blokland. Kuhn. Toivonen,
Dybkjær, Diez de Rivera ¡caza, Jackson, Bonino (Kommissionen), Oomen-Ruijten, Bonino.
Whitehead
4. Rævesakse
Bjerregaard (Kommissionen). K. Collins, Maij-Weggen, Hyland, Pimenta, Svensson, Bloch von
Blottnitz. Manière, Bertlut. Belleré, Roth-Behrendt. Schtiellhardt, diesa. Epltremidis, Tantino.
Leperre-Verrier, Sandbæk. Diez de Rivera ¡caza. Banotti. Elliott. Bjerregaard
FORSÆDE: Klaus HANSCH annullering, nu hvor mange af mine kolleger nægtede at deltage
ved underskrivelsen af budgettet sidste år netop af denne Formand
grund? Andet spørgsmål: kan De garantere, at vi fremover vil
overholde traktaterne, og at vi ikke decideret vil begå brud på
(Mødet åbnet kl. 17.05) fællesskabslovgivningen, som bringer Parlamentets autoritet og
prestige i fare?
Formanden. — Hr. kollega, konsekvenserne af den afgørelse, I. Genoptagelse af sessionen
der er truffet af De Europæiske Fællesskabers Domstol, vil
Formanden. — Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der Præsidiet drøfte i eftermiddag, og Formandskonferencen vil
blev afbrudt torsdag den 30. november 1995, for genoptaget. (') drøfte det på onsdag.
Miranda de Lage (PSE). — (ES) Hr. formand, det er med sorg,
jeg beder om ordet i anledning af det terrorattentat, der i dag er
begået i Madtid. og som har kostet fire mennesker livet og
Fabre-Aubrespy (EDN). — (FR) Hr. formand, kære kolleger, adskillige kvæstede. Det er ikke min hensigt at indlede en debat
jeg vil gerne henvise til forretningsordenens artikel 79. De om dette ulykkelige emne. da Europa-Parlamentet altid har
Europæiske Fællesskabers Domstol har netop annulleret det fordømt enhver form for terror. Derfor formoder jeg, at
budget, som vi havde vedtaget for 1995, og gav dermed Rådet samtlige politiske grupper kan tilslutte sig min anmodning om.
medhold i det annulleringssøgsmål, det havde indbragt. at De. hr. formand, sender et kondolencetelegram til det
spanske parlament, hvori De fordømmer dette attentat og
Ifølge Domstolen havde Parlamentet ikke ret til ensidigt at
udtrykker vores solidaritet med ofrene.
beslutte at anbringe visse udgifter under de ikke-obligatoriske
udgifter. Der var tale om landbrugsudgifter, som jo netop er Formanden. — Fru kollega, jeg går ud fra. at Parlamentet deler
obligatoriske. Deres afsky for denne terroraktion, og jeg vil på Parlamentets
vegne over for den spanske regering udtrykke vores beklagelse
Mange blandt os afviste det, nogle betegnede som et institu­
og vores fordømmelse af denne aktion.
tionelt statskup, og som De, hr. formand, i medfør af artikel 79
skulle have nægtet at underskrive. Tillad mig derfor at stille to Berthu (EDN). — (FR) Hr. formand, jeg vil gerne gøre
spørgsmål: hvilke konklusioner drager De personlig af denne opmærksom på, at visse medlemmer af Europa-Parlamentet er
blevet udsat foret alvorligt angreb fra en af de ansvarlige her i
Godkendelse af protokollen: se protokollen. Parlamentet. Denne højtstående person, som De måske kender. Europa-Parlamentets forhandlinger 1. 12.95 Nr. 4-472/2
Berthu
italienske præsident, hr. Scalfaro, rasende, og i sidste uge erklærede den 14. november i Mannheim, og jeg citerer: »Den
udsendte han en erklæring i Firenze, hvor han kaldte det for en Europæiske Union er ikke populær i offentligheden«. Denne
person må selv tage ansvaret for sin påstand. Denne kritik kan skændsel.
give anledning til en ny nationalisme, som ikke kommer til
Har De hørt fra de italienske myndigheder vedrørende dette udtryk i form af skinheads, der brænder indvandreres huse eller
spørgsmål, og er De parat til at tage det op med de italienske
synagoger af. men som ofte skjuler sig og med political
myndigheder på Deres møder i forbindelse med topmødet? De
correctness i slemmen bekræfter, at den naturligvis er for
må bygge bro over den gabende kløft mellem deres retorik om
Europa, men imod Den Europæiske Union.
Den Europæiske Union og virkelighedens verden.
Jeg kan sige Dem. hr. formand, al der her er tale om en vulgær
Formanden. — Hr. kollega, når De har rettet en forespørgsel i og forsmædelig sammensværgelse mod de medlemmer, som
henhold til forretningsordenens artikel 28 til Præsidiet eller
ved at kræve respekt for deres egen nation ønsker at undgå
kvæstorerne, så vil De også modtage et svar. Så vidt jeg er
nationalistiske udskejelser i fremtiden. Der er også tale om en
bekendt med sagen, foreligger der i øjeblikket endnu ikke noget
kortsigtet politisk analyse, for de nationalistiske udbrud kom­
svar fra de italienske myndigheder.
mer oftest som en reaktion, når magthaverne ikke har været i
stand til al beskytte deres befolkning i tide. Nordmann (ELDR). — (FR) Hr. formand, den 16. november
vedtog Parlamentet en beslutning, hvori vi krævede, at de to
Vi ønsker, al De. hr. formand, og Den Europæiske Union,
franske piloter, der blev taget til fange i Bosnien sidst i august
husker på denne lektie.
måned, blev frigivet. De blev pålagt at bringe denne beslutning
videre. Formanden. — Hr. kollega, det var ikke personligt ment!
Kan De oplyse Parlamentet om, hvordan beslutningen blev Puerta (GUE/NGL). - (ES) Hr. formand, jeg tillader mig at
modtaget, og hvilke reaktioner, der har været på den? vende tilbage til attentatet i Madrid. Som formodentlig alle de
øvrige politiske grupper afviser Den Europæiske Venstrefløjs
Formanden. — Hr. kollega, naturligvis er denne beslutning
Fællesgruppe — Nordisk Grønne Venstre på det kraftigste, at
blevet kommunikeret videre til de relevante myndigheder; men
der på dette stade af europæisk demokrati kan begås attentater
jeg har endnu ikke modtaget noget svar.
som det i Madrid, der kostede tiere mennesker livet og
adskillige kvæstede, under påberåbelse af politiske motiver. De Vries (ELDR). — (NL) Hr. formand, i sidste måned
Dette er absolut uacceptabelt. Der er tale om ren og skær henrettede Nigeria ni politiske fanger. Vi tog afstand herfra i
terrorisme, og jeg håber, at den holdning, som formanden på Parlamentet. I dag truer på ny massehenrettelser, denne gang af
Europa-Parlamentets vegne giver udtryk for. vil bidrage til. at tretten politiske fanger. Jeg vil gerne spørge Dem. hr. formand,
man i visse europæiske institutioner kommer helt på del rene om De vil være denne Forsamlings talsmand over for de
med. hvad europæisk demokrati betyder, og at det på ingen nigerianske myndigheder og anmode om amnesti for disse
måde er acceptabelt at dække over medlemmer af terrorbander fanger. Altså om. at disse dødsdomme ikke fuldbyrdes. Hele
som terrororganisationen ETA i Spanien og i Baskerlandet. verden har med afsky hørt om situationen i Nigeria. Parlamen­
tet har taget stilling. Jeg anmoder således om. at De gør Dem til
(Bifald)
talsmand for denne Forsamling for at viderebringe vore opfat­
telser og indtrængende anmode den nigerianske regering om at Formanden. — Men vi har jo lige alle sammen — De har stöttet
undlade at foretage disse nye henrettelser. mig heri — fordømt denne aktion, og jeg anser det ikke for
nødvendigt nu at indlede en debat om det. Da jeg imidlertid
Formanden. — Kære kolleger, kære hr. de Vries, tilslutningen
ikke ønsker at forfordele nogen, vil jeg gerne — da hr.
her i Parlamentet viser mig, at jeg skal gøre sådan, som De har
García-Margalloy har bedt om ordet, og jeg formoder, at det
foreslået. Jeg vil pr. telegram bede de nigerianske myndigheder
drejer sig om samme sag — give ham ordet.
om amnesti for de dømte fanger, og det vil jeg gøre meget
hurtigt, således at dette brev når frem til Nigeria inden torsdag i García-Margallo y Marfil (PPE). - (ES) Hr. formand, for
denne uge. ( ' ) ikke at geniage de argumenter og solidaritetstilkendegivelser,
som mine landsmænd har givet udtryk for. vil jeg blot meddele,
at Det Europæiske Folkepartis Gruppe på de spanske repræsen­
2. Arbejdsplan tanters anmodning som led i den aktuelle og uopsættelige debat
vil indgive et beslutningsforslag om fordømmelse af attentatet i
Formanden. — Næste punkt på dagsordenen er fastsættelse af
Madrid, der indtil nu har kostet fem mennesker livet og tiere
arbejdsplanen.
alvorligt sårede.
Det endelige forslag til dagsorden, som det blev opstillet af
På baggrund af fru Mirandas, hr. Puertas og parlamentsforman­
Formandskonferencen på mødet den 7. december 1995 i
dens udtalelser, er jeg overbevist om. at forslaget vil vinde
overensstemmelse med artikel 95 i forretningsordenen, er
enstemmig tilslutning i Parlamentet.
omdelt.
(Bifald)
Puerta (GUE/NGL). - (£5) Hr. formand, ud over at tilslutte
mig anmodningen om at lægge pres på de nigerianske myndig­McMahon (PSE). — (EN) Hr. formand, under mødeperioden i
heder, hvilket er absolut nødvendigt, efter at vi har fået juli vedtog vi en beslutning om lektorer i Italien. Parlamentet
kendskab til de forfærdende omstændigheder i forbindelse med besluttede næsten med enstemmighed, at der ikke måtte
henrettelsen af Saro-Wiwa. må jeg på Den Europæiske Venstre­diskrimineres mod udenlandske lektorer, og vi sendte de
fløjs Fællesgruppes vegne udtrykke bekymring og forbavselse italienske myndigheder en uopsættelig beslutning. Siden er
forskelsbehandlingen over for mange udenlandske lektorer
) Voltas prøvelse — Parlamentets sammensætning — Udvalgshem'isiitnger — fortsat, og gravide kvinder er blevet nægtet deres rettigheder
Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og
ved barsel. Den 30. december fremsatte den italienske stat et
beslutninger — Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamenteis
lovforslag om at rykke alle udenlandske lektorer ned på et initialivheslutninger — Modtagne dokumenter — Andragender — Bevillings-
overførsler — Tekster til aftaler sendt af Radei: se protokollen. lavere løntrin med tilbagevirkende kraft. Dette gjorde den Europa-Parlamentets forhandlinger Nr. 4-472/3 12.95
Puerta
over den afgørelse, som Formandskonferencen traf den 7. og De ville protestere voldsomt, hvis jeg i andre tilfælde ikke
december med 298 stemmer mod 297. om at udsætte overræk­ gjorde det. Der er truffet en beslutning af Formandskonferen­
cen. Den blev truffet med et ganske lille tiertal, men den er nu kelsen af Sakharov-prisen til Leyla Zana.
engang truffet, og De har haft mulighed for at stille ændrings­
Jeg vil ikke anmode Dem om at sætte dette spørgsmål under forslag til dagsordenen for denne uge. Det har De ikke gjort.
afstemning, men jeg vil geme have ført til protokols og bede Hvad skal jeg så gøre nu? Handle mod forretningsordenen? Det
alle medlemmerne betænke, at Leyla Zana holdes fængslet kan De da ikke forvente af mig!
under meget dårlige forhold i Tyrkiet, at Parlamentet har tildelt
hende Sakharov-prisen, og at det på trods heraf er blevet Cohn-Bendit (V). — (DE) Mine damer og herrer, vi har en
besluttet at udsætte overrækkelsen af prisen til januar, hvilket er Sakharov-pris. Tror De virkelig, at vi for ti år siden på grund af
et brud på en af Parlamentets højtidelige traditioner. Det er efter en eller anden afstemning om en eller anden aftale med
min mening en forkert vej at slå ind på. og vi bør ikke Sovjetunionen ikke ville have givet prisen til en Sakharov?
underordne overrækkelsen af en pris af denne moralske og Naturligvis ville vi alligevel have uddelt prisen. Derfor advarer
politiske kategori under hensynet til bestemte politiske situatio­ jeg alle tilhængere af toldunionen. Jeg vil aldrig stemme for
ner, i det aktuelle tilfælde afstemningen om indgåelsen af denne toldunion, hvis der bliver bragt sådan nogle kneb. Jeg
aftalen med Tyrkiet. Jeg understreger, at det korrekte ville have finder det utroligt, at vi ikke er stærke nok til på en og samme
været at overrække Sakharov-prisen til prismodtageren selv gang at give Sakharov-prisen til en dødssyg kvinde, der sidder i
eller hendes repræsentant i indeværende mødeperiode. Helst til fængsel, og diskutere toldunion. Jeg beder jo ikke om noget, der
Leyla Zana selv, der holdes fængslet af det tyrkiske styre, som er umuligt.
ikke er et demokrati.
Hr. formand. De har mulighed for at annullere beslutningen.
(Bifald) Jeg bønfalder Dem om det. før vi begynder at strides om noget,
vi ikke er uenige om. Det eneste værdige for Parlamentet er. Formanden. — Hr. kollega. De kender selv forretningsordenen.
uafhængigt af resultatet af afstemningen om toldunionen, at De ved, at tidspunktet er fastsat af Formandskonferencen. De
uddele denne pris her i december før den hellige julefest, der
har ikke stillet forslag om ændring af dagsordenen for denne
fejres overalt i Europa. Hvis De ikke gor det. gør De Dem
uge; derfor er der heller ikke nogen mulighed for at ændre
medskyldig, på samme måde som dem. der fortsat holder fru dagsordenen for denne uge på baggrund af Deres anmodning.
Zana fængslet. Det. Parlamentet siger, er nemlig: Hvis Tyrkiet
Oomen-Ruijten (PPE). — (NL) Hr. formand, jeg tilslutter mig ønsker det. udskyder vi også drøftelsen af menneskerettigheds­
fuldstændig den bemærkning, som De netop fremsatte. Hvad spørgsmål og uddeling af menneskerettighedspriser. Det er en
modbydelig måde at behandle mennesker på. fru Zana angår, vil vi forhåbentlig kunne overrække hende
prisen i januar.
Green (PSE). - (EN) Hr. formand, kan vi ikke forlade
Jeg havde så sent som for halvanden uge siden mulighed for al polemikken og vende tilbage til politikken? I min gruppe
besøge fru Zana, og da jeg selv spurgte om hendes helbredstil­ erkender vi. at dagsordenen var fastlagt. Vi erkender også. al
stand, fik jeg i hvert fald på det tidspunkt ikke noget svar. når det drejer sig om noget så betydningsfuldt som Sakharov-
hvoraf det fremgik, at hun er syg. Men hvis hendes­ prisen. som vi tillægger stor betydning, kan man ikke om
stand er forværret de sidste fjorten dage. så giver det måske de mandagen beslutte, at den skal uddeles senere samme uge.
tyrkiske myndighederen mulighed for at give hende amnesti på
grundlag heraf. Og hvis det skulle være tilfældet, så ville 1 Formandskonferencen var der el Henal pa en for at udsætte
PPE-Gruppen ikke have nogen indvendinger herimod. dette punkt til januar. Min gruppe stemte for denne uge. Men el
flertal på en er og bliver et Henal på en. Det erkender vi. Men
Roth (V). — (DE) Hr. formand, jeg vil gerne tilslutte mig hr. det skal siges ligeud: det var en politisk afstemning. De fire
Puertas udtalelse, jeg finder virkelig Deres argument meget grupper på venstrefløjen ville behandle punktet i denne måned,
formelt. De ved, at Parlamentet sætter pris på traditioner. Det er
de fire på højrefløjen ville behandle det næste måned. Det erdet
en tradition her i Parlamentet, at Sakharov-prisen uddeles ved et vigtige aspekt, som man skal være klar over i dag.
højtideligt møde onsdag i december-mødeperioden, og det er en
god tradition. Det er også en god tradition i Parlamentet, at Martens (PPF.). — (NL) Hr. formand, kære kolleger, vi har i
valget af prismodtager til Sakharov-prisen på en naturlig måde adskillige måneder opfordret til en vis form for stabilitet i vor
markerer en politisk stillingtagen fra Europa-Parlamentets side. dagsorden og i arbejdet. Det ville være en dårlig beslutning al
Det, at prisuddelingen nu i denne uge med én stemmes flertal er ændre det. For øvrigt er der ikke fremsat noget som helst
blevet udskudt, er et politisk svaghedstegn for Europa- formelt forslag om at gøre dette.
Parlamentet, et overdrevent hensyn til en afstemning, der finder
sted i denne uge. Hvilken mening giver det at sige. at vi vil For det andet vil jeg gerne sige følgende. De fire grupper, som
lægge pres på Tyrkiet for at få landet til at fortsætte demokra- råder over et flertal på én stemme, for det er et regnestykke,
tiseringsbestræbelserne og overholde menneskerettighederne, ikke alle er til stede, man tæller således de stemmer sammen,
når Europa-Parlamentet helt åbenlyst ikke er i stand til at ære som de fire grupper har. mod de fire. som udgør et mindretal
den valgte prismodtager, fru Zana, med prisen, som altid i med én stemme: de fire. som var tilhængere af at overrække
december — onsdag kl. 12 — af angst for. at delte på en eller Sakharov-prisen i januar, havde gode grunde dertil. Vi ville
anden måde kan bringe afstemningen om toldunionen i fare nemlig have. at der i denne uge i fred og ro skulle holdes en
eller påvirke den? forhandling om Den Europæiske Unions toldunion med Tyr­
kiet, og at Sakharov-prisen vil blive overrakt, nar der er truffet
Efter min opfattelse kan dette udmærket opfattes som en så en beslutning og ikke på samme tid. Vi havde gode grunde
højpolitisk beslutning, at Parlamentet skal træffe afgørelse om hertil, og del er ikke på den improviserede måde. hvorpå denne
det, og De burde ikke dække Dem bag formelle frister. debat er indledt, at vi kan gøre rede for disse grunde, men jeg er
gerne villig til at diskutere det på et offentligt mode her i
(Bifald fra venstre)
Parlamentet og gøre rede for. hvorfor vi var af den opfattelse, al
der i denne uge skal træffes en beslutning om toldunionen, og al Formanden. — Kære kolleger, jeg forstår Dem udmærket! Men
Sakharov-prisen kan overrækkes i næste måned. De ved, at formanden er tvunget til at overholde visse formalia. Nr. 4-472/4 Europa-Parlamentets forhandlinger 12.95
man kaster lys over denne sag. I gennemsigtighedens navn og
for at få en forklaring på de handler, der indgås bag kulisserne i
denne sag. mener jeg, at en redegørelse fra Kommissionen
efterfulgt af korte spørgsmål fra Parlamentet vil være nyttigt. Fredag:
Forud for den afstemning, vi netop har haft, havde jeg forstået, Formanden. — I forbindelse med betænkning af McMahon har
at vores dagsorden var så fyldt op, at det måske ikke ville blive Rådet meddelt, at det vil fremlægge et nyt forslag vedrørende
muligt i denne mødeperiode. Jeg vil derfor gerne anmode om, at foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcer­
dette punkt tages med som sidste punkt på dagsorden fredag, nu ne i det NAFO-regulerede område. Det femte forslag til
hvor der muligvis er plads på fredag. Hvis dette ikke er muligt, forordning i betænkning af McMahon bortfalder hermed. Det er
vil jeg gerne bede Kommissionen afgive en redegørelse i denne det første punkt.
sag hurtigst muligt.
Det andet punkt vedrørende fredag er: De Europæiske Social­
Formanden. — Hr. kollega, vi kan sætte det på dagsordenen for demokraters Gruppe har anmodet om, at den mundtlige fore­
fredag. Det afhænger imidlertid af, om Kommissionen ser sig i spørgsel fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Land­
stand til at give en sådan redegørelse fredag. Vi vil kontakte distrikter om vækstfremmende stoffer i kødproduktionen tages
Kommissionen vedrørende dette spørgsmål og høre, hvad de af dagsordenen. Fru Green om begrundelsen af dette forslag.
siger.
Green (PSE). — (EN) Hr. formand, vi afventer alle de
videnskabelige oplysninger, der vil komme frem på en konfe­
rence vedrørende netop delte spørgsmål om hormoner i kød
eller vækstfremmere, som de også kaldes. Vi finder det ret
Cornelissen (PPE). — (NL) Hr. formand, andenbehandlingen af latterligt at drøfte dette spørgsmål i denne måned, når vi om en
det transeuropæiske transportnet står på dagsordenen for tirs­måned, i januar, har alle de videnskabelige oplysninger foran
dag. Af den af Rådet fastlagte fælles holdning fremgår det, at os. Derfor beder vi Parlamentet vente bare en måned, så vi kan
der er dyb uenighed mellem Rådet og Europa-Parlamentet. Med få en forhandling på grundlag af alle de videnskabelige
henblik på en meningsfyldt diskussion og frugtbar dialog er oplysninger fra denne konference. Det er fuldstændig absurd at
Rådets deltagelse i forhandlingen overordentlig ønskværdig. tage den forhandling nogle få uger før, disse oplysninger
Vil De, hr. formand, undersøge, om dette vil være tilfældet og foreligger.
om nødvendigt kraftigt opfordre Rådet til at være til stede?
Formanden. • Er der nogen, der ønsker at udtale sig mod dette
Formanden. — Hr. kollega, det vil vi naturligvis undersøge. forsla"?
Cornelissen (PPE). — (NL) Hr. formand, hvis De har hørt godt Bloch von Blottnitz (V). — (DE) Hr. formand, vi ved jo alle. at
efter, ved De. at jeg har bedt Dem om to ting: Om De vil der har været afholdt en utrolig masse konferencer om vækst­
undersøge det og om nødvendigt kraftigt opfordre Rådet til at fremmende stoffer i kødproduktionen. Vi ved alle, hvad vores
deltage i forhandlingen. vælgere forlanger af os. Vi ved. at vi til stadighed må oplagre
bjerge af kød, og at vi egentlig ikke har penge til at betale for
Formanden. — Det siger sig selv!
denne oplagring. Vi ved alle, at hormonanvendel.se er sund­
hedsskadelig. Det er der ikke noget som helst nyt i!
Vi behøver blot at huske tilbage på vores egen beslutning. Vi
har ikke behov for ny videnskabelig rådgivning. Der findes
Telkämper (V). — (DE) Hr. formand, ligesom det var tilfældet
allerede en bunke bøger om den sag. Hormonanvendelse er nu
for fredagens vedkommende, har jeg også en mere formel
engang sundhedsskadelig. Det er uøkonomisk, og dertil kom­
anmodning vedrørende torsdag. Under punkt 408 står betænk­
mer: Landmændene vil ikke have det mere, og forbrugerne vil
ningen af Salisch, under 409 står min betænkning. Min
ikke have det. Lad os da bare stemme om det og sige nej. Derfor
anmodning går ud på at bytte om på rækkefølgen af disse to
går jeg også ind for, at emnet bliver stående på dagsordenen for
betænkninger. Jeg har nemlig et møde kl. 15.00 med Udlændin­
fredag.
genævnet om tysk-italienske problemer. Det ville være rart,
hvis vi kunne bytte om på rækkefølgen af disse betænkninger, Formanden. — Er der nogen, der ønsker at udtale sig for dette
da jeg ellers ikke kan deltage i det pågældende møde. der er forslag?
aftalt for længe siden. Det drejer sig om en formel anmodning
Goepel (PPE). — (DE) Hr. formand, der har, det er rigtigt, uden politisk indhold.
fundet en konference sted. Og hvis det nu er sådan, at der er
Formanden. — Et øjeblik, vi ser lige efter. brug for lidt mere tid til vurderingen af den. så er vi så
tålmodige, at vi støtter dette forslag. Vi bør, når vi drøfter
Telkämper (V). — (DE) Jeg har ikke indsendt anmodningen
sagen, også have nøjagtige data til rådighed. Derfor kan vi godt
skriftligt, fordi jeg har ventet på fru Salisch, men jeg har
gå ind for forslaget.
allerede drøftet sagen med hende.
Formanden. — Vi går nu over til afstemning om forslagel.
Formanden. — Det forstår jeg, hr. Telkämper. Jeg skal gøre,
hvad jeg kan. men det indebærer, at jeg skal have Parlamentets (Forslaget vedtoges)
tilslutning. De siger, at fru Salisch er indforstået. Da der ikke
foreligger nogen indvendinger, bytter vi om på rækkefølgen af
de to betænkninger.
Cox (ELDR). — (EN) Hr. formand, i henhold til forretningsor­
denens artikel 37 vil jeg bede Kommissionen komme med en
redegørelse over for Parlamentet i denne uge med hensyn til et
forslag om statsstøtte til Irish Steel, som nu har været blokeret i McMahon (PSE). — (EN) Hr. formand, jeg vil gerne have en
nogle uger i Ministerrådet. Jeg mener, at der er behov for. at forklaring vedrørende Deres bemærkninger om min betænk-Europa-Parlamentets forhandlinger Nr. 4-472/5 11. 12.95
McMahon
ning om NAFO. Ifølge mine oplysninger ønsker Rådet ikke. at cold calling. Rådet hævder, at forudgående tilladelse er nød­
hele forslaget trækkes tilbage, kun en mindre del om satellito­ vendig for telefax og opkaldsautomaler. E-mail og telefon er
frie. Deres ordfører er personligt af den opfattelse, at den vervågning. Derfor bør betænkningen fortsat være på dagsor­
denen, men Rådet foreslår, at der slettes et afsnit eller noget i selvbevidste forbruger godt er i stand til at bedømme hurtigt,
den retning. Jeg vil gerne bede Dem bekræfte denne opfattelse. hvis de får en telefonisk henvendelse. Desuden er der frivillige
adfærdskodekser. Jeg anmoder Dem derfor om. fru kommissær,
Formanden. — Hr. McMahon, De har ret. Sådan var det også sammen med organisationerne at gøre dette mere kendt.
ment. Jeg har nok udtrykt mig uklart: Kun den del. der vedrører Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerbe­
Rådet, er taget af dagsordenen. skyttelse har imidlertid besluttet noget andet med hensyn til
cold calling. Jeg ved, at også nogle store grupper har indven­
dinger imod ændringsforslag nr. 28. Måske er Philip White­
headsg nr. 40, hvori begrebet forudgående
samtykke forklares, derfor et godt alternativ, også for de tyske von Habsburg (PPE). — (DE) Hr. formand, i dag er del netop
kolleger, som med den nationale lovgivning er meget restrikti­et år siden russerne overfaldt Tjetjenien. Jeg vil gerne bede
ve på dette område. meget om, at vi anmoder Rådet om at udtale sig i den anledning.
Da vi skal træffe en række beslutninger vedrørende Rusland,
Så er der rejse- og restaurationsbranchen. De har en lang række
anser jeg det for absolut nødvendigt, at vi bliver informeret om.
kommentarer. Mange argumenter er desværre forkerte, eller
hvad Rådet mener om denne situation. Det drejer sig om en
også vil de om lidt efter afstemningen vise sig ikke længere at
krig, der allerede har varet et helt år og indtil nu har krævel
være relevante. Må jeg nævne et eksempel: Man mener, at
40.000 døde — det er nødvendigt, at dette bliver taget op til
pakkedirektivet dækker tilstrækkeligt. Imidlertid er der mere på
diskussion, og i den forbindelse har vi brug for en udtalelse.
markedet end blot dette fænomen. En særskilt rejse- eller
hotelreservation, der er annonceret via fjernsynet, må forbru­Formanden. — Hr. von Habsburg, vi har mulighed for
gerne måske vide. hvem. fuld adresse osv., der tilbyder noget forhandling med Rådet onsdag eftermiddag, og der har De og
og til hvilken pris? Et problem, som foreløbig ikke er løst. er andre kolleger, der ønsker det, mulighed for specielt at henlede
Rådets opmærksomhed på dette punkt og også forlange et svar den svigagtige brug af betalingskortet. Også teksten i White-
head-ændringsforslaget passer stadig ikke denne branche, selv fra Rådet.
om denne tekst er en meget svag ekstrakt af Kommissionens
Dermed er arbejdsplanen fastsat. (') oprindelige tekst. Jeg lover gerne, at jeg ved forligsproceduren
sammen med mine kolleger vil gøre mit yderste for at finde en
tilfredsstillende løsning.
3. Aftaler vedrørende fjernsalg
Et andet stort problem for denne branche er ændringsforslag nr.
Formanden. — Næste punkt på dagsordenen er indstilling ved
22 med garantifonden, som er vedtaget af Udvalget om Miljø-
andenbehandling (A4-0297/95) fra Udvalget om Miljø- og
og Sundhedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse. Jeg skal
Sundhedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse om Rådets fæl­
forsvare dette ændringsforslag, men spørger mig selv. om det i
les holdning (C4-0369/95 - 00/411 (COD)) fastlagt med
betragtning af de mange negative kommentarer ikke ville være
henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direk­
klogere igen al støtie mit ændringsforslag nr. 36. som går ud fra
tiv om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrøren­
en selvregulering på medlemsstatsniveau af selve klagebehand­
de fjernsalg (Ordfører: Oomen-Ruijten).
lingen.
Oomen-Ruijten (PPE), ordfører. — (NL) Hr. formand, kære
Jeg kommer nu til bankerne og dem. der yder finansielle kolleger, betænkningen om fjernsalg er en vigtig, men også
tjenesteydelser. Med forklaring og ordentlig læsning kan jeg meget omstridt betænkning i betragtning af den uhørt store
måske overbevise, postyret drejer sig navnlig om artikel 6. lobby. Ikke blot Deres ordfører, men også De, kære kolleger, vil
fortrydelsesretten, med en frist til at fortryde på syv dage. efter de imponerende mange telefonopringninger, telefaxer og
Denne sektor udelukkes for hovedpartens vedkommende fra breve ikke længere kunne undgå at få indtryk af, at der er noget
denne fortrydelsesret. Ligesom vi alle sammen har også fundamentalt ved denne betænkning. Men lad mig endnu en
Kommissionen måttet gå meget igennem med hensyn til denne gang gøre rede for det. Dette direktiv tager sigte på at fastsætte
sag. Vi talte om det inden denne forhandling. For al undgå alt regler for fjernsalg. En salgsteknik, som i stadig højere grad
postyret vil fru Bonino om lidt foreslå os et alternativ, dvs. hun vinder indpas gennem de nye medier, men også gennem tv.
vil tilbyde at fremkomme med et særskilt direktiv inden Deres ordfører vil ikke lægge hindringer i vejen for denne
slutningen af februar. Der er argumenter for og imod det. Men. udvikling, men tværtimod give den en masse nye chancer. På
lad mig sige det helt enkelt endnu en gang. hvad vi vil have. er. europæisk plan må der navnlig på grund af den grænseoverskri­
at også denne sektor får en horisontal ordning, hvorved, det dende karakter opstilles nogle europæiske minimumsbetingel­
understreger jeg. den grænseoverskridende aktivitet for finan­ser over for leverandører af varer og/eller tjenesteydelser. På
sielle produkter er underkastet artikel 4 om oplysninger. markedet, som forventes at udvides hurtigt for den slags
tjenesteydelser, også med nye produkter, skal forbrugeren efter
Artikel 5, den skriftlige bekræftelse, er også et problem for
min opfattelse være en ligeværdig part på markedet, og jeg
dem. Denne artikel finder ikke anvendelse, når en bank i
sigter på med informationspligten at give de selvbevidste
London ringer til en kunde i London eller en anden engelsk
forbrugere et instrument, hvormed de kan nå frem lil en
kunde, hvis han f.eks. vil give tilbud på et indskud, f.eks.
velafbalanceret opfattelse.
forhøje dette indskud. Så behøver han ikke bekræfte det. for der
er nemlig også en række undtagelser til denne artikel, men at Lad mig gennemgå lobbyen med problemer, så lykkes det mig
læse ordentligt synes dog at være en kunst. at fjerne mange af bemærkningerne her og der. Allerførst
direkte marketing og alle organisationer, som foretager såkaldte
Så kommer jeg lil en afslutning. Jeg har en fornemmelse af. at
jeg alligevel må bede mine kolleger om med hensyn til disse
') Uopsa'ltelighedsproceduren — Fristet for ændringsforslag og beslutningsfor­
finansielle tjenesteydelser at støtte ændringsforslag nr. 7. også slag — Aktuel og uopsættelig debat (foreslåede emner) — Taletid: se
protokollen. fordi genindførelse af de finansielle tjenesteydelser under Europa-Parlamentels forhandlinger Nr. 4-472/6 12.95
Oomen-Ruijten
andenbehandlingen gør del muligt at klare et andet problem for gennem Parlamentets Intergruppe om Turisme, men også
denne finansielle sektor. Det er nemlig artikel 6.4. Hvis andetsteds. Naturligvis skal forbrugeren vide, hvilken type
ændringsforslaget til artikel 7 ikke vedtages, betyder del. at jeg hotelværelse han får, om hotellet ligger ved stranden, eller om
ikke kan ændre noget ved teksten, som også er overset af Rådet. det ligger tre minutter fra vandet med Concorde. Disse ting
Derfor siger jeg. at det tilsagn, som jeg giver med hensyn til påvirker transaktionens art.
forligsproceduren, muligvis kan give en ekstra stimulans til
Endelig vedrørende spørgsmålet i vores ændringsforslag 44 om denne sektor og også til mine kolleger. Jeg gentager, at vi her
beskyttelse af betalingskort, som fru Oomen-Ruijten har udtalt haren horisontal ordning for navnlig at lede de grænseoverskri­
sin støtte til. Her er der ikke tale om at fjerne tilskyndelsen til at dende indkøb på rette vej. Store ændringer til Kommissionens
betale for transaktioner ved at opgive sit betalingskortnummer. forslag er aldrig nogensinde foreslået af Europa-Parlamentet.
Men det vi beder om er, at når nummeret ikke kontrolleres og Jeg er gerne rede til al give enhver her i Forsamlingen en
godkendes og der bliver tale om efterfølgende brug, der føres til udførlig forklaring vedrørende hensigterne. Jeg vil takke hr.
svig. da skal offeret have ret til erstatning. Her bruger vi samme Whitehead fordel gode samarbejde. Jeg vil takke fru Keslelijn
terminologi som ansete kreditkortfirmaer. Ibr det udmærkede ændringsforslag, som hun har stillet, og som
er overtaget, og jeg vil takke alle gruppekoordinatorer for den
Når vi i ændringsforslag 39, som minder meget om fru
slolle, som de har givet.
Oomen-Ruijtensg 36, siger, at vi ønsker en
sektormæssig garanti, som de pågældende erhvervsdrivende Whitehead (PSE). — (EN) Hr. formand, først vil jeg gerne
frivilligt går ind på, anbefaler vi dem igen noget, som de fleste lykønske, fru Oomen-Ruijten med det hårde arbejde, hun har
af dem ønsker at gøre, fordi det vil skille dem og deres lagt i dette direktiv over to valgperioder. Parlamentet bør huske
fonetningsmetoder ud fra fuskerne inden for dette område. Der på. hvor længe det har taget os at nå til dette punkt, og de
er ikke noget erhvervs- eller salgsfjendtligt i de ændringsfor­problemer, vi har stået overfor — og jeg går ud fra. at
slag, der er forelagt Parlamentet i dag, men vi søger at beskytte Kommissionen har slået over for de samme problemer — når vi
forbrugeren i alle situationer ud fra princippet om, at retten til at nu er ved al nå til enighed om disse ling. Vi er blevet mødt med
sælge, som mange af vore kontakter har fremhævet, svarer til — og fru Oomen-Ruijten er personlig blevet mødt med — en
alle andre rettigheder: den indebærer også nogle forpligtelser. mur af synspunkter om delte spørgsmål.
Thyssen (PPE). — (NL) Hr. formand, den fælles holdning, som Den sektor, vi beskæftiger os med. arbejder med direkte salg.
vi her ser på. sigter mod et direktiv med horisontal virkning. Et Det er derfor ikke overraskende, at de ønsker at sælge deres
sådant direktiv finder pr. definition anvendelse på alle produk­synspunkter til os og det på en meget intensiv måde. Det har
ter og tjenesteydelser, men overvejelser vedrørende effektivite­været velgørende for os. fordi det har givet os en fornemmelse
ten og den sunde forstand byder os at tage hensyn til hver af. hvad forbrugeren ofte står overfor inden for dette område. Vi
sektors specifikke kendetegn, og hvor det er nødvendigt, at står bedre, når vi skal vurdere det.
sørge for udelukkelser dels fra hele direktivets anvendelsesom­
De ændringsforslag, der i dag fremsættes fra begge sider af' råde, dels fra nogle af dets artiklers anvendelsesområde.
Parlamentei, sikrer en moderat og fornuftig beskyttelse af
Diskussionen herom har langtfra lagt sig, og hvad de finansielle forbrugeren mod chikane, snyd og svig. og ingen respektable
tjenesteydelser og tjenesteydelserne efter mål angår, synes det erhvervsdrivende inden for fjernsalg bør være uenig i dem.
ikke at være overflødigt inden afstemningen endnu en gang
For det første vil jeg gerne støtte fru Oomen-Ruijten i uden følelser at stikke hovederne sammen. Dette er for øvrigt
spørgsmålet om finansielle tjenesteydelser. Nogle af forsik­ også tilfældet for brugen af betalingskortene.
rings- og kreditudbyderne, som har udøvet lobbyvirksomhed
Hvis mennesker kan ordne deres sager indbyrdes, så må vi lade over for os. fortæller os. at dette på den ene side allerede er
omfattet af andre direktiver, eller på den anden side at der dem have disse muligheder, og så må vi lade dem aftale f.eks.
adfærdskodekser. Men adfærdskodekser er ikke et egnet instru­måske er behov for et helt nyt direktiv. Vi siger, at forbrugeren
ment, når det drejer sig om væsentlige punkter med hensyn til skal inddrages i denne sag som i andre sager vedrørende
forbrugerbeskyttelse, og dette er efter min opfattelse tilfældet fjernsalg, navnlig fordi det er en sektor i meget hastig
for beskyttelsen af privatlivet og privatlivets fred. Den, som udvikling.
ikke vil ringes op. må ved lov have ret til at sikre sig imod det.
For del andet vedrørende spørgsmålet om »forudgående sam­ Abonnenter på offentlige telekommunikationsnet må kunne
tykke«: i ændringsforslag 40 siger vi ganske enkelt, at når man tilkendegive, at de ikke vil modtage nogen opringninger i
ringer uopfordret til nogen, bør man opgive sin identitet og reklameøjemed og med tilbud om levering af varer eller
formålet med opkaldet. Hvem kan have noget som helst imod tjenesteydelser. Telekommunikationsorganisationerne skal sik­
det? Det er allerede standardpraksis i mit eget land og i mange re dem herimod, og telefonbogen er et praktisk og billigt
andre, og det bør være tilfældet overalt i Unionen, navnlig fordi instrument til at realisere dette. I et samfund, hvor menneskene
vi i øjeblikkel lår stadig mere handel og salg på tværs af hele tiden styrter af sted. må dette være en lovbestemt rettighed.
grænserne. Jeg mener ikke. al nogen inden for Direct Mail Vi kan ikke overlade det til sælgernes vilje til at aftale en
Association i Europa kan kritisere et ændringsforslag af denne adfærdskodeks med henblik herpå.
art. Vi må ramme dem. der vildleder forbrugeren med misvi­
sende spørgeskemaer og undvigende salgsgas. Forbrugeren har Hr. formand, til sidst vil jeg lige sige. at ændringsforslaget om
de syv arbejdsdages betænkningstid, beskyttelsen af umyndige rel til at sige nej!
personer og frem for alt den automatiske ophævelse af låneaf­
For det tredje, turisme: vi er enige i. al vi har brug for en taler, som er knyttet til fjernsalg, den automatiske ophævelse,
blomstrende turistindustri, og transaktionerne vedrørende man­ når også salgene annulleres, det er positive ændringsforslag.
ge af dens aktiviteter vil finde sted gennem fjernsalg på tværs af Frem for alt sidstnævnte er en beskyttelse imod en overdreven
grænserne. I fru Oomen-Ruijlens ændringsforslag 9 kræves det. gældsbyrde og således imod fattigdom, og det må vi alle
al sælgeren af turisttjenesteydelser afgiver de relevante og sammen gøre en indsats for.
korrekte oplysninger, som den mulige kiiber har brug for.
Heller ikke her kan jeg se, al ændringsforslag 9 kan retfærdig­ Andrews (UPE). — (EN) Hr. formand, hvis denne betænkning
gøre den hektiske aktivitet, vi har været vidne til. til en vis «rad gennemføres vil den have potentielt ødelæggende virkninger i il. 12.95 Europa-Parlamentets forhandlinger Nr. 4-472/7
Andrews
Irland, som vil kulminere med, at tusindvis af arbejdspladser ders brug af telefon og elektronisk post. Det vil betyde
forsvinder. Det har vi dårligt råd til i vores lille land. dødsstødet for telemarketing i Europa og en dæmper på det
Markedsføring via telefon er en veletableret metode i stadig europæisk informationssamfund. Gør Dem ingen illusioner,
udvikling blandt virksomheder af alle størrelser i hele Europa. virksomheder vil anvende deres filial uden for Unionen til at
Den har særlig stor betydning for små og mellemstore virksom­ sende beretninger med E-mail i betragtning af. al taksten
heder, når disse ønsker at komme ind på nye markeder. alligevel erden samme overalt. Vi er også imod garantiordnin­
gen, fordi denne er vanskelig at etablere. Er vi villige til snart at
Set i irsk sammenhæng og navnlig i min egen valgkreds i betale mere for fjernsalg af et produkt, fordi leverandøren
Dublin skaber denne metode mange arbejdspladser. Både uundgåeligt vil modregne udgifterne til den obligatoriske
Industrial Development Authority, Telecom Eireann og turis­ garantiordning i prisen?
tindustrien har med støtte fra regeringen aktivt udviklet mar-
kedsføringscentre i Irland. Alene i de senere år har man skabt Hr. formand, kære kolleger, en række ændringsforslag siges al
2.000 nye arbejdspladser, og der findes yderligere et stort skulle tjene forbrugeren, men vil have præcist den modsatte
vækstpotentiale. Sektoren for direkte markedsføring er særlig virkning.
vigtig for Irland på grund af vores beliggenhed i udkanten af
Europa. De foreslåede ændringer ville fjerne et vigtigt markeds-
føringsværktøj, som anvendes af små irske virksomheder til at
FORSÆDE: Ursula SCHLEICHER udvikle nye markeder i udlandet.
Næstformand
Ændringsforslagene fra Parlamentets Udvalg om Miljø- og
Sundhedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse til Kommis­
Blokland (EDN). - (NL) Fru formand, fjernsalg har bragt
sionens udkast til direktiv er både udtryk for fejlvurdering og
temmelig mange brancheorganisationer i bevægelse. Mange af
kortsynethed og afslører en grundlæggende mangel på forståel­
os har uden forudgående anmodning modtaget en stor bunke
se for kendetegnene og potentialet inden for denne sektor. I
breve og telefaxer om de forskellige aspekter al' direktivet.
disse ændringsforslag kræves det. at forbrugeren skal afgive sit
Eftersom omfanget af de på afstand indgåede aftaler om
forudgående samtykke, før man kan ringe vedkommende op i
erhvervelse af en vare eller en tjenesteydelse kun øges. bliver
salgsøjemed. Kommissionen har gjort det klart, at forudgående
en bedre lovmæssig beskyttelse af forbrugeren nødvendig.
samtykke betyder udtrykkelig skriftlig tilladelse fra forbruge­
Derfor er der behov for et direktiv.
rens side.
Ved enhver transaktion er lo paner ansvarlige. Forbrugerens
Hvis disse ændringsforslag gennemføres, vil det bringe tusin­ interesse må således ikke overdrives, men kommunikationsfor­
der af arbejdspladser i fare for mennesker, der beskæftiger sig
styrrelser kan altid forekomme. Vi anser derfor betænkningstid
med fjernsalg i Irland. Irish Direct Marketing Association har
og en mulighed for at afbestille for at være på sin plads.
anslået, at helt op til 5.000 arbejdspladser kan være i fare.
Virksomheder, der har placeret deres europæiske hovedkvarter Ændringsforslagene i Oomen-Ruijten-betænkningen vedrører i
i Irland, vil blive ramt direkte på en negativ måde. Disse de Heste tilfælde berettigede understregninger af den fælles
ændringsforslag vil få yderst alvorlige konsekvenser for de holdning for at beskytte forbrugerens interesse endnu bedre.
mennesker, der bor i afsides liggende områder, og som er meget Hvilke aktiviteter har sælgeren eller tilbudsgiveren lov al
afhængige af markedsføring via telefonen. Ændringsforslagene udfolde for at anbefale sine produkter.' Må det ske ved at sende
er også unødvendige, fordi forbrugerne i henhold til direktivet reklametryksager med posten, må det ske pr. telefax eller pr.
om databeskyttelse har ret til at sige nej til direkte markedsfø­ telefon, må det ske med elektronisk post? Tilbud uden forud­
ring gennem alle personlige kommunikationsmidler. gående anmodning, skal modvirkes, i hvert fald når det kan
kosle den polentielle køber tid eller penge. Derfor stoller jeg
Jeg opfordrer Parlamentet til at forkaste disse ændringsforslag, ændringsforslag, som beskytter forbrugerne og deres privatliv.
som jeg anser for uovervejede. Det er denne form for elfenben­
Kuhn (PSE). — (DE) Fru formand, kære kolleger, den forelig­stårnpolitik, der giver de europæiske institutioner et dårligt ry
gende fælles holdning bør tjene (il beskyttelse af forbrugerne. for at være ude af trit med den sociale og økonomiske
Den giver imidlertid ikke denne beskyttelse. Hvis Parlamentei virkelighed. Endvidere er vi endnu en gang vidne til. at der
indføres flere restriktioner på små og mellemstore virksomhe­ folger indstillingen fra udvalget, altså Ira fru Oomen-Ruijten. så
der, på mennesker, der forsøger at tjene til livets ophold, kan man lale om en ægte beskyttelse af' forbrugeren.
restriktioner, der gør, at de må lukke. Vi må gøre alt. vi kan. for
Nu har vi alle — det er allerede blevet nævnt — modtaget i
at skaffe opbakning til at imødegå den erhvervsfjendske kultur,
kilovis af breve fra lobbyister — det er ikke nedsættende ment —
der findes i denne betænkning.
fra forlag, presseagentlirer, rejsearrangører, sparekasser, tele­
fonsalgsselskaber osv., og alle føler de sig med urette ramt al' Endelig vil jeg gerne spørge hr. Whitehead, om han har nogen
dette direktiv. Forbrugersammenslutningen på europæisk plan særlig interesse i Consumers' Association, og om det er
har egentlig kun bedt Parlamentet om én ting. nemlig at grunden til, at han fremsætter disse ændringsforslag.
tilladelse til reklamering pr. telefon eller E-mail gøres afhængig
Kestelijn-Sierens (ELDR). - (NL) Hr. formand, kære kolle­ af forbrugerens forudgående samtykke. Ved førstebehandling
ger, jeg taler her på vegne af dem i min gruppe, som er imod var der i Parlamentet fuldstændig enighed om. at forbrugeren
optagelse af de finansielle tjenesteydelser i dette forslag til først skal give sit samlykke, for man giver ham tilbud pr.
direktiv. Det tillidsforhold, som man opbygger med en bank. telefon eller E-mail.
kan ikke i nogen henseende sammenlignes med del for det
Udvalgel har flerstemmigt igen indføjet de pågældende forslag. meste overfladiske forhold, som man har én gang med el
I dag frygter jeg imidlertid, at Parlamentet har ændret mening i postordrefirma eller med en leverandør af varer. Desuden er
dette spørgsmål. Telefonreklame og telefonsalg forelaget af sektoren allerede stærkt kontrolleret og underkastet regler, og
firmaer eller de såkaldte caiisenders uden forudgående anmod­der findese lovgivning på europæisk plan.
ning fra den person, der ringes op. altså forbrugeren, er tilladt i
Betænkningen rejser yderligere spørgsmål, kære kolleger. mange europæiske lande, der er medlem af EU. Skrækmeldin­
Hvad vil konsekvensen være af at lægge bånd på virksomhe­ ger, ¡følge hvilke et forbud mod telefonreklame ville tilintetsiø-Europa-Parlamentets forhandlinger 11. 12.95 Nr. 4-472/8
Kuhn
re i tusindvis af arbejdspladser, gør også et vist indtryk på gerbeskyttelse. Jeg siger det. fordi det er vigtigt, når vi
Europa-Parlamentets medlemmer. diskuterer nogle af ændringsforslagene, og der vil jeg, på linje
med hvad tidligere talere har sagt, give udtryk for, at jeg synes,
Jeg har stor forståelse for, at vi alle med den nuværende det er rigtigt, al det må være op til de enkelte lande at sikre sig
situation på arbejdsmarkedet er bange for at miste arbejdsplad­ den beskyttelse, de anser for den rigtige. Det er f.eks. i Danmark
ser. De tal. som er blevet lagt på bordet af telefonsalgsselska- kun i ganske få tilfælde lovligt at foretage telefonsalg, og vi
berne. er imidlertid helt sikkert forkerte, for enhver, der ønsker mener, at det vil være helt uacceptabelt at udvide dette. De
at bestille noget, kan fortsat gøre dette pr. telefon — også fleste af os har nok som parlamentarikere prøvet at modtage
gennem caiisenders. Vi træffer beslutninger, hvor vi beklager pakker og post af forskellig slags, som man ikke har ønsket at
forbrugernes gældsstiftelse og kræver løsninger på delte pro­ modtage, og man kan forestille sig, hvad det vil føre til, hvis
blem. Er alle kollegerne sikre på, at den, der bliver ringet op — også ens E-mail adresse bliver overbelastet, og ens telefon
hvis telefonreklame uden forbrugerens samtykke bliver tilladt bliver belemret med alle mulige henvendelser. Det er simpelt­
— ikke bestiller ting, som han ikke har særlig brug for og hen uacceptabelt, og hvis vi ikke udsteder et forbud imod det,
egentlig ikke har penge til at betale? eller lader det være op til de enkelte lande at nedlægge forbud,
så kan det gå helt galt på dette område. På postområdet har man
Jeg betragter ikke forbrugeren som umyndig. Men ingen eller
klaret situationen, fordi det er besværligt for afsenderne, men
kun få af os kan være sikre på ikke at blive forført. Tror vi
det vil det ikke være. når det drejer sig om E-mail.
virkelig, at den mor, der netop sidder og ammer, er begejstret,
hvis telefonen ringer, hun tager den. og der er en. der
Til sidst, fru formand, skal jeg blot sige, at jeg er tilhænger af, at
reklamerer for bladet »Mor og barn«? Eller et andet billede:
finansielle tjenesteydelser indgår i direktivet, fordi det viser sig
Familien sidder foran fjernsynet og kigger på en spændende
i praksis, at Kommissionen ikke vil have mulighed for at
fodboldkamp, og så er der en. der ringer og vil sælge en bil. Jeg
komme med et andet direktiv. Det er i hvert fald de oplysninger,
har i hvert fald mine tvivl om. at det kan være rigtigt.
vi har fået.
I mit land forholder det sig ikke blot således, at telefonreklame
Diez de Rivera Icaza (PSE). — (ES) Fru formand, mine damer
ikke har vundet indpas, men det er i flere domme blevet
og herrer, da jeg ikke har megen taletid til min rådighed, bliver
fastslået, at det er forbudt. Ingen forbrugere ville have forståel­
mit indlæg meget kort. og jeg vil til en begyndelse endnu en se for, at et EU-direktiv ændrer dette forhold. Jeg beder derfor
gang takke ordføreren for hendes mod og faste holdning i denne alle kolleger om at stemme for ændringsforslag 38. der tillader
sag. der er så vigtig for forbrugerbeskyttelsen. Det har der da
nationale forbedringer, som også skal overholdes uden for den
også været enighed om i Udvalget om Miljø- og Sundhedsan­
pågældende medlemsstat.
liggender og Forbrugerbeskyttelse på trods af det kvælende
pres, der er udøvet af lobbyister af enhver art, som det er blevet Toivonen (PPE). — (Fl) Fru formand, jeg takker fru Oomen-
påpeget af de Heste talere, og det er netop på grund af dette Ruijten for hendes udarbejdelse af betænkningen om fjernsalg.
stærke pres. jeg har set mig nødsaget til at tage ordet for en kort Da jeg kan se, hvilke problemer fjernsalg kan give forbrugerne,
bemærkning. mener jeg. at det er nødvendigt at tage hensyn til nationale
forhold. Man må desuden nøje overveje, om det overhovedel er
Genopførelsen med ændringsforslag nr. 7 af forslaget om at nødvendigt med bestemmelser for fjernsalg på unionsplan, eller
finansielle tjenesteydelser omfattes af direktivet — hvilket om man ved hjælp af national lovgivning kan opnå et resultat,
Kommissionen i sin tid støttede — er efter min mening et vigtigt som er mere tilfredsstillende for alle parter.
tiltag for at understrege over for Rådet, at når det er borgeren,
Det har i mange år i Finland været muligt at forbyde direct der står i centrum i Den Europæiske Union — det er i hvert fald,
marketing ved at melde dette til den pågældende brancheorga­ hvad man siger —, så er det også denne borgers ret at være
nisation. Kun en procent af forbrugerne har dog gjort brug af tilsikret beskyttelse, når han, som det hyppigt sker, optræder i
denne mulighed for at forbyde fjernsalg. Det kan også fastslås. rollen som forbruger.
at tilladelse til fjernsalg er i mange forbrugeres interesse især i
Alene af den grund støtter og takker vi fru Oomen-Ruijten. lande, hvor afstandene er store, og adgangen til tjenesteydel­
serne ofte er besværlig. Det er klart, at bestemmelserne for
Jackson (PPE). — (EN) Fru formand, jeg taler på en række fjernsalg måske skal være strengere under andre forhold.
kollegers vegne, navnlig fra Det Forenede Kongerige, når jeg
Jeg vil også understrege, at den eventuelle regulering af siger, at vi virkelig ønsker, at dette vigtige direktiv vedtages
fjernsalg skal ske på nationalt plan. Især i de lande, hvor man snarest muligt. Det er vigtigt, fordi det indebærer en reel
abonnerer på aviser og tidsskrifter og ikke køber dem i løssalg. forbedring af forbrugernes rettigheder i forbindelse med græn­
er den almindeligste markedsføringsteknik telefonsalg. Be­ seoverskridende tjenester.
grænsning af fjernsalg vil i sig selv nedbringe avisernes oplag,
Det direktiv, vi ønsker vedtaget hurtigst muligt, er direktivet i og desuden vil mange tusinde telefonsælgeres job komme i
form af den fælles holdning, der kom fra Rådet. Vi er imod, at fare. Jeg mener, at det er rimeligt at begrænse eller forbyde
de finansielle tjenesteydelser tages med i direktivet. Vi mener, fjernsalg inden for visse sektorer, for eksempel markedsføring
at dette vil kunne skabe forvirring og juridisk usikkerhed og af finansielle tjenesteydelser. Inden for disse sektorer er del
samtidig undergrave gældende lovgivning. vanskeligt for forbrugeren at overskue tjenesteydelsernes fakti­
ske udgifter og sammenligne produktpriserne.
Vi har lyttet til dem. der har fremført deres synspunkter over for
Dybkjær (ELDR). — Fru formand, jeg vil starte med at sige lak os. Vi betragter dem ikke som noget så uværdigt som en lobby.
til ordføreren ' for del store arbejde, der er udført på dette Vi betragter dem som mennesker, hvis interesser i høj grad
område, og sige. at dette direktiv gør os alle til forbrugere. Det påvirkes af denne lovgivning, og som arbejder inden for en
er sådan set i orden i denne sammenhæng, men det. som er det meget vigtig sektor af markedet i alle medlemsstaterne. Vi
allervigtigste, er. at vi. som borgere, beskyttes, og derfor bliver bemærker — dette har ikke tidligere været nævnt — at man er
man. når man behandler direktivet, nødt til at betragte spørgs­ nået til enighed i Rådet og har bedt Kommissionen fremsætte
målet fra den synsvinkel. Vi er alle sammen borgere, og del er forslag til et nyt direktiv, der specifikt skal vedrøre finansielle
en borgerbeskyttelse, man skal sikre. Det er ikke bare forbru­ tjenesteydelser. Vi glæderos over dette, og vi mener, at det ville