Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Europæisk fælles akt og Slutakt

De
88 pages
EUROPÆISK FÆLLES AKT RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles 1986 EUROPÆISK FÆLLES AKT og SLUTAKT RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles 1986 Denne publikation udgives også på følgende sprog: ES ISBN 92-824-0324-6 DEN 92-824-0326-2 GR ISBN 92-824-0327-0 ENN 92-824-0328-9 FR ISBN 92-824-0329-7 ITN 92-824-0330-0 NL ISBN 92-824-0331-9 PTN 92-824-0332-7 Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for de Europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1986 ISBN 92-824-0325-4 Katalognummer: BY-46-86-153-DA-C © EKSF — EØF — Euratom, Bruxelles · Luxembourg, 1986 Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål. Printed In the FR of Germany INDHOLD Side EUROPÆISK FÆLLES AKT underskrevet i Luxembourg den 17. februar 1986 og i Haag den 28.
Voir plus Voir moins

EUROPÆISK
FÆLLES AKT
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles 1986 EUROPÆISK
FÆLLES AKT
og
SLUTAKT
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles 1986 Denne publikation udgives også på følgende sprog:
ES ISBN 92-824-0324-6
DEN 92-824-0326-2
GR ISBN 92-824-0327-0
ENN 92-824-0328-9
FR ISBN 92-824-0329-7
ITN 92-824-0330-0
NL ISBN 92-824-0331-9
PTN 92-824-0332-7
Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation
Luxembourg: Kontoret for de Europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1986
ISBN 92-824-0325-4
Katalognummer: BY-46-86-153-DA-C
© EKSF — EØF — Euratom, Bruxelles · Luxembourg, 1986
Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.
Printed In the FR of Germany INDHOLD
Side
EUROPÆISK FÆLLES AKT underskrevet i Luxembourg den
17. februar 1986 og i Haag den 28. februar 1986
AFSNIT I: Fælles bestemmelser
AFSNIT II: Bestemmelser om ændring af traktaterne
om oprettelse af De europæiske Fællesskaber 10
Kapitel I: Bestemmelser om ændring af trak­
taten om oprettelse af Det euro­
pæiske Kul- og Stålfællesskab 10
Kapitel II: Bestemmelser om ændring af trak­
taten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fælles­
skab 12
Kapitel III: Bestemmelser om ændring af trak-
tagen om oprettelse af Det
europæiske Atomenergifællesskab 35
Kapitel IV: Almindelige bestemmelser 36
AFSNIT III: Traktatbestemmelser om Det europæiske
udenrigspolitiske samarbejde 37
AFSNIT IV: Almindelige og afsluttende bestemmelser 41 IV
Side
SLUTAKT underskrevet i Luxembourg den 17. februar I986
og i Haag den 28. februar 1986 49
Erklæring om Kommissionens gennemførelsesbeføjelser 57 g om Domstolen 58
Erklæring om artikel 8 A i EØF-traktaten 5g oml 100 A i EØF-trakaten 60
Erklæring om artikel 100 B i EØF-traktatenl
Generel erklæring om artikel 13-19 i Den europæiske
fælles Akt 62
Erklæring om artikel II8 A, stk. 2, i EØF-traktaten 63 g oml 130 D i EØF-traktaten 64
Erklæring om artikel 130 R in5 g fra de høje kontraherende parter om afsnit III
i Den europæiske fælles Akt 66
Erklæring om artikel 30, stk. 10, litra g), i Den euro­
pæiske fælles Akt7
Erklæring fra formandskabet om den frist, inden for
hvilken Rådet skal træffe afgørelse ved første behand­
ling (EØF-traktatens artikel 149, stk. 2) 68
Politisk erklæring fra medlemsstaternes regeringer om
fri bevægelighed for personer9
Erklæring fra regeringen for Den hellenske Republik
om artikel 8 A i EØF-traktaten 70
Erklæring fra Kommissionen om artikel 28 i EØF-traktaten 71 g fra regeringen for Irland om artikel 57,
stk. 2, i EØF-traktaten2
Erklæring fran for republikken Portugal om
artikel 59, stk. 2, og artikel 84 i EØF-traktaten 73 ν
Side
Erklæring fra regeringen for kongeriget Danmark om
artikel 100 A i EØF­traktaten 74
Erklæring fra formandskabetogKommissionen om
Fællesskabets monetærekapacitet75
Erklæring fra regeringenforkongeriget Danmark omDet
europæiske politiskeSamarbejde76EUROPÆISK FÆLLES AKT

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin