La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

Tutorial Python Versiune 2.2
Guido van Rossum Fred L. Drake, Jr., editor
9. Decembrie 2001
PythonLabs Email:csdon-hon.hoyt@pgropty
Copyrightc 2001 Python Software Foundation. All rights reserved.
Copyright c2000 BeOpen.com. All rights reserved.
Copyright c1995-2000 Corporation for National Research Initiatives. All rights reserved.
Copyrightc 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum. All rights reserved.
See the end of this document for complete license and permissions information.
Abstract
Pythonesteunlimbajdeprogramareputernics¸ius¸ordeînva ¸tat.Arestructuridedatedenivelînalt,ecientes¸io simpla dar ecienta abordare a programa rii orientate pe obiect.
Sintaxaeleganta s¸inaturasainterpretata ,facdinPythonunlimbajidealpentruelaborareadescript-uris¸idezvoltarea rapida deaplica¸tiiînmultedomenii,pemajoritateaplatformelor.
InterpretorulPython¸silibra riastandardsuntoferitesubforma desursesaucompilatepentrumajoritateaplatformelor existente, pe site-ul Python,http://www.python.org/girpaottuidits.tribui,t¸esisisetupePcale¸asi¸tte aig distribut¸iiPythons¸imodulescrisedeal¸tiprogramatori,precums¸idocumentat¸ieadit¸ionala . InterpretorulPythonesteu¸sordeextinsprinada ugareadenoifunct¸ii¸sitipuridedateimplementateînCsauC++(sau altelimbajeapelabiledinC).Pythonpoatefolosits¸idreptlimbajdeextensiepentruaplicat¸ii.
Acestmaterialinformeaza cititoruldespreconcepteledebaza s¸icapabilita t¸ilesistemului¸silimbajuluiPython.Ar depreferatsa ave¸tilaîndemâna uninterpretorPythonpentruaexperimenta,dartoateexemplelecuprinseînacest materialpotîn¸telesefa ra aimperativa prezent¸ainterpretorului.
Pentruodescriereaobiectelor¸simodulelorstandard,consultat¸idocumentulPython Library Reference. Documentul Python Reference Manuallaa abmiulujaD.iadc i¸ors tixtaeda doeni¸tiemaiexactuljabmilit¸atnemelmpais auis¸tdein Pythonîntr-oaplicat¸iecuajutorulC++consultat¸idocumentulExtending and Embedding the Python Interpreters¸i Python/C API Referencelemptaxiastea.htyPnînotaotoca er aacopajullimbcia a s¸acer¸ritstxi.E
Acesttutorialnuîncearca sa acoperetoatefacilita ¸tilePython-ului,sauma carcelemaifolositedintreele.Înschimb, va prezinta celemaiinteresante¸siimportantefacilita t¸i,s¸iva vadaoideedespremoduldefunct¸ionareallimbajului.
Dupa cevet¸icitiacesttutorial,vet¸iputeacitis¸iscriemodulesauprogramePython,¸sive¸tiprega tit¸isa îva t¸a¸timai multedesprediferitelelibra riiincluseîndistribut¸iaPython,descriseîndocumentulPython Library Reference.
.
.
.
.
.
.
.
.
De ce Python? 1.1 În continuare. . . . . . . . . . . . .
1
3 3 4
. .
.
.
.
. . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 2
.
7 7 17
2
Structuri de control 4.1Instruc¸tiuniif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2Instruct¸iunifor. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3Funct¸iarange(). . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4Instruc¸tiunibreak¸iscontinuezeclau¸,iselsepentru bucle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5Instruct¸iunipass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6Func¸tii. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7Maimultedesprefunct¸ii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 19 19 20 21 21 22 23
Strucuri de date 5.1 Mai multe despre liste. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2Instruc¸tiuneadel. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3Perechis¸isecven¸te. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4Dict¸ionare. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5Maimultedesprecondit¸ii. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6Comparareasecvent¸elor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
29 29 33 34 35 35 36
5
. .
. .
. .
. .
O introducere scurta în Python 3.1 Utilizarea Python-ului drept calculator 3.2Primiipa¸siînprogramare. . . . . .
. .
Utilizarea interpretorului Python 2.1 Invocarea interpretorului. . . . . . 2.2Interpretoruls¸imediulîncareruleaza
3
. .
. .
. .
. . . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
de birou. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. . . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
CUPRINS
51 51
i
Eroris¸iexcept¸ii 8.1 Erori de sintaxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
7
45 45 47
6
Intra ris¸iie¸siri 7.1Formatareamaieleganta adatelorlaie¸sire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2Fi¸siere. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 38 39 40 41
Module 6.1 Mai multe despre module. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Module standard. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3Func¸tiadir(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4 Pachete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
9
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
Clase 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
51 52 54 55 56
Câteva cuvinte despre terminologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domeniidevizibilitate(Scopes)¸sidomeniidedeni¸tieanumelor(NameSpaces) O prima privire asupra claselor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alteobservat¸ii. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mos¸tenirea. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Variabile private. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Altfel de clase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
8.2 8.3 8.4 8.5 8.6
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
Editareaînliniedecomanda ¸sirepetareacomenziloranterioare A.1 Editarea în linie de comanda . . . . . . . . . . . . . . . . . A.2 Repetarea comenzilor anterioare(History). . . . . . . . . . A.3Redenireatastelorfunc¸tionale. . . . . . . . . . . . . . . . A.4 Comentarii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Continuarea?
59 59 60 61 64 65 66 67
.
.
.
.
. . . .
A
Aritmeticaînvirgula otanta :rezultate¸silimita ri B.1 Erori de reprezentare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
75 77
Istorias¸ilicent¸a C.1 Istoricul produsului Python. . . . . . . . . . . . . . . . . . C.2 Terms and conditions for accessing or otherwise using Python
B
71 71 71 72 73
. .
. .
. .
. .
69
79 79 80
C
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
ii
Excep¸tii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tratareaexcept¸iilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generareaexcep¸tiilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Excep¸tiidenitedeutilizator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denireaac¸tiunilordecura t¸are. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .