La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Micro-economische benadering van de problemen met betrekking tot de hospitalisatiekosten

De
80 pages
COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN studies Micro-economische benadering van de problemen met betrekking tot de hospitalisatiekosten 39 SERIE SOCIALE POLITIEK 1979 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Micro-economische benadering van de problemen met betrekking tot de hospitalisatiekosten Samenvattend rapport, opgesteld door Clément Michel, Directeur honoraire de la Fédération Nationale des Organismes de Sécurité Sociale, Paris VERZAMELING STUDIES Serie Sociale Politiek nr. 39 Brussel, september 1978 OPMERKING Dit verslag werd door bovengenoemde deskundigen opgesteld en valt geheel buiten de verantwoordelijkheid van de Instellingen van de Europese Gemeenschappen Deze uitgave is eveneens verkrijgbaar in het DA ISBN 92-825-0967-2 DE ISBN 92-825-0968-0 EN ISBN 92-825-0969-9 FR ISBN 92-825-0970-2 IT ISBN 92-825-0971-0 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie © Copyright EGKS - EEG - EGA, Brüssel-Luxemburg, 1979 Printed ¡n Luxembourg De in deze publikatie opgenomen artikelen en teksten kunnen geheel of gedeeltelijk vrij worden overgenomen met vermelding van hun herkomst. ISBN 92-825-0972-9 Catalogusnummer: CB-NN-78-039-NL-C 3 -De voorliggende studie, gepubliceerd door de Commissie der Europese Gemeen­schappen is het resultaat van een langdurige werkzaamheid van onderzoek en analyse.
Voir plus Voir moins
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin