La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

20101203 ENQUÊTES PUBLIQUES EN COURS n

De
44 pages
LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKENKlik op het adres om de affiche te zienAANVRAAG OM STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGADRES VAN HET GOED : FRANÇOIS-JOSEPH NAVEZSTRAATADRES VAN HET GOED : ZENOBE GRAMMELAAN VAN 27 TOT 31ADRES VAN HET GOED : KONINKLIJKE SINTE-MARIASTRAAT 141ADRES VAN HET GOED : RAYMOND FOUCARTLAAN 7ADRES VAN HET GOED : JOSEPH COOSEMANSSTRAAT 119ADRES VAN HET GOED : VANDERMEERSCHSTRAAT 30ADRES VAN HET GOED : EUGENE VERBOEKHOVENPLEIN EN PORTAELSSTRAATADRES VAN HET GOED : LINDESTRAAT VAN 58 TOT 60ADRES VAN HET GOED : VADERLANDSPLEIN 42ADRES VAN HET GOED : ROGIERLAAN 45ADRES VAN HET GOED : ROGIERLAAN 18ADRES VAN HET GOED : ROGIERLAAN 20ADRES VAN HET GOED : GROTE BOSSTRAAT VAN 137 TOT 139ADRES VAN HET GOED : MIMOSASSTRAAT 047ADRES VAN HET GOED : VAN DROOGENBROECKSTRAAT 035ADRES VAN HET GOED : WAELHEMSTRAAT 120ADRES VAN HET GOED : GUSTAVE FUSSSTRAAT 35ADRES VAN HET GOED : LÉON MIGNONSTRAAT 56ADRES VAN HET GOED : HAACHTSESTEENWEG 264ADRES VAN HET GOED : VERBISTSTRAAT VAN 096 TOT 098ADRES VAN HET GOED : JULIUS HOSTESTRAAT 15ADRES VAN HET GOED : KONINGINNELAAN VAN 88 TOT 90 - GAUCHERETSTRAAT VAN 186 TOT 198 -DESTOUVELLESSTRAAT VAN 9 TOT 19ADRES VAN HET GOED : SANDER PIERRONSTRAAT 9ADRES VAN HET GOED : EMILE MAXLAAN 110ADRES VAN HET GOED : EMILE DUPLOYÉSQUARE 3ADRES VAN HET GOED : WALCKIERSSTRAAT CHAUMONTELSTRAAT ZÉNOBE GRAMMELAANADRES VAN HET GOED : MILCAMPSLAAN 165ADRES VAN HET GOED : RENKINSTRAAT 82ADRES VAN HET GOED : JOSAFATSTRAAT 084ADRES ...
Voir plus Voir moins
LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN Klik op het adres om de affiche te zien
AANVRAAG OM STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING ADRES VAN HET GOED: FRANÇOIS-JOSEPHNAVEZSTRAAT ADRES VAN HET GOED: ZENOBEGRAMMELAAN VAN27TOT31 ADRES VAN HET GOED: KONINKLIJKESINTE-MARIASTRAAT141 ADRES VAN HET GOED: RAYMONDFOUCARTLAAN7 ADRES VAN HET GOED: JOSEPHCOOSEMANSSTRAAT119 ADRES VAN HET GOED: VANDERMEERSCHSTRAAT30 ADRES VAN HET GOED: EUGENEVERBOEKHOVENPLEIN ENPROATTSSLEAART ADRES VAN HET GOED: LINDESTRAAT VAN58TOT60 ADRES VAN HET GOED: VANIELPSDNALRED42 ADRES VAN HET GOED: ROGIERLAAN45 ADRES VAN HET GOED: ROGIERLAAN18 ADRES VAN HET GOED: ROGIERLAAN20 ADRES VAN HET GOED: GROTEBOSSTRAAT VAN137TOT139 ADRES VAN HET GOED: MIMOSASSTRAAT047 ADRES VAN HET GOED: VANDSKRTORCEEGBNROOAAT035 ADRES VAN HET GOED: WAELHEMSTRAAT120 ADRES VAN HET GOED: GUSTAVEFUSSSTRAAT35 ADRES VAN HET GOED: LÉONMIGNONSTRAAT56 ADRES VAN HET GOED: HAACHTSESTEENWEG264 ADRES VAN HET GOED: VERBISTSTRAAT VAN096TOT098 ADRES VAN HET GOED: JULIUSHOSTESTRAAT15 ADRES VAN HET GOED: KONINGINNELAAN VAN88TOT90 - GAUCHERETSTRAAT VAN186TOT198 -DESTOUVELLESSTRAAT VAN9TOT19 ADRES VAN HET GOED: SANDERPIERRONSTRAAT9 ADRES VAN HET GOED: EMILEMAXLAAN110 ADRES VAN HET GOED: EMILEDQUÉSEARUOYPL3 ADRES VAN HET GOED: WALCKIERSSTRAAT CHAUMONTELSTRAAT ZÉNOBE GRAMMELAAN ADRES VAN HET GOED: MILCAMPSLAAN 165 ADRES VAN HET GOED: RENKINSTRAAT 82 ADRES VAN HET GOED: JOSAFATSTRAAT 084 ADRES VAN HET GOED BOURGSTRAAT: KOLONEL ADRES VAN HET GOED: TERDELTPLEIN 007 ADRES VAN HET GOED: DIAMANTLAAN 159 AANVRAAG OM MILIEUVERGUNNING ADRES VAN HET GOED: ADRES VAN HET GOED: ADRES VAN HET GOED:
VOLTAIRELAAN71 DAILLYLAAN200 A. REYERSLAAN104
JKLITEESMEGETEENREWTNAVPNOTDGENINRORDEGEVNUIDUOKWEDBNEITUTITSORPMAARE
LEHONPLEIN9
HET VIERJARENPROJECT VAN HETDUURZAME WIJKCONTRACT WIJNHEUVELEN- JOSAFAT 2012-2015
DUURZAME WIJKCONTRACT
ADRES VAN HET GOED:
ONTWERP VAN GEMEENTELIJKE VERORDENING
HE
M.B.T.
AANVR
AAG
OM
STEDENBOUW
KUNDIGE
VERGUNNING
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWESTSTEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING/2011/235=198/000 GEMEENTE SCHAARBEEK BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG OM STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Het volgende project wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen : Adres van het goed : François-Joseph Navezstraat
Identiteit van de aanvrager :GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK Voorwerp van de aanvraag :STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Aard van de hoofdactiviteit : aanleggen van parkeerstroken in visgraatvorm Omtrek en zone : GBP : in een wegennet Hoofdreden van het onderzoek: toepassing van het bijzonder voorschrift 25.1. van het GBP (handelingen en werken voor de aanleg of de wijziging van de inrichtingen van wegen en lijnen van het openbaar vervoer) Het openbaar onderzoek vindt plaats VAN 22/08/2011 TOT 20/09/2011 De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op vrijdag 30/09/2011, in de Collegezaal van het gemeentehuis. Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag op het gemeentebestuur worden geraadpleegd,van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12uur op het bureau 1.10. – 1ste verdieping. - donderdag tussen 16.30 en 19 uur, - en donderdag tot 20 uur (na telefonische afspraak op het nr 02/244.71.31). Technische inlichtingen over het dossier kunnen bekomen worden op het bureau 1.10 - 1ste verdieping : - maandag van 9 tot 12 uur. Opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen schriftelijk naar het College van Burgemeester en Schepenen gezonden worden op volgend adres : Gemeentehuis - Bureau 1.12 van de dienst Stedenbouw - Colignonplein - 1030 Brusselen dit ten laatste op 20/09/2011 Deze opmerkingen of bezwaren kunnen indien nodig tijdens het openbaar onderzoek bij de beambte of de daartoe aangewezen persoon mondeling overgemaakt worden op bureau 1.10. Tijdens het openbaar onderzoek kan eenieder die opmerkingen of bezwaren maakt, schriftelijk, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, vragen om door de Overlegcommissie te worden gehoord. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst stedenbouw. H e t h i e r b o v e n a a n g e k o n d i g e o n d e r z o e k v l o e i t v o o r t u i t e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n b e h e l s t n i e t n o o d z a k e l i j k d e i n s t e m m i n g v a n h e t C o l l e g e V a n B u r g e m e e s t e r e n S c h e p e n e n o m t r e n t h e t v o o r g e s t e l d e o n t w e r p . Te Schaarbeek, 19/08/2011 De Gemeentesecretaris,
Jacques BOUVIER
De Burgemeester wnd,
Cécile JODOGNE
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWESTSTEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING/2011/125=290/027-031 GEMEENTE SCHAARBEEK BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG OM STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Het volgende project wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen : Adres van het goed : Zenobe Grammelaan van 27 tot 31 Identiteit van de aanvrager :N.V. URBANI Voorwerp van de aanvraag :STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Aard van de hoofdactiviteit : verhogen van het dak van een gebouw, wijzigen van de bestemming van een werkplaats in woningen (17 in het totaal), wijzigen van het uitzicht van de gevels en uitvoeren van structurele binnenwijzigingen Omtrek en zone : GBP : in een sterk gemengd gebied Hoofdreden van het onderzoek: afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken) afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - hoogte) Het openbaar onderzoek vindt plaats VAN 05/09/2011 TOT 19/09/2011 De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op vrijdag 30/09/2011, in de Collegezaal van het gemeentehuis. Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag op het gemeentebestuur worden geraadpleegd,van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12uur op het bureau 1.10. – 1ste verdieping. - donderdag tussen 16.30 en 19 uur, - en donderdag tot 20 uur (na telefonische afspraak op het nr 02/244.71.31). Technische inlichtingen over het dossier kunnen bekomen worden op het bureau 1.10 - 1ste verdieping : - maandag van 9 tot 12 uur. Opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen schriftelijk naar het College van Burgemeester en Schepenen gezonden worden op volgend adres : Gemeentehuis - Bureau 1.12 van de dienst Stedenbouw - Colignonplein - 1030 Brusselen dit ten laatste op 19/09/2011 Deze opmerkingen of bezwaren kunnen indien nodig tijdens het openbaar onderzoek bij de beambte of de daartoe aangewezen persoon mondeling overgemaakt worden op bureau 1.10. Tijdens het openbaar onderzoek kan eenieder die opmerkingen of bezwaren maakt, schriftelijk, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, vragen om door de Overlegcommissie te worden gehoord. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst stedenbouw. H e t h i e r b o v e n a a n g e k o n d i g e o n d e r z o e k v l o e i t v o o r t u i t e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n b e h e l s t n i e t n o o d z a k e l i j k d e i n s t e m m i n g v a n h e t C o l l e g e V a n B u r g e m e e s t e r e n S c h e p e n e n o m t r e n t h e t v o o r g e s t e l d e o n t w e r p . Te Schaarbeek, 02/09/2011 De adjunct gemeentesecretaris, (g) Marc DERO
De Burgemeester wnd, (g) Cécile JODOGNE
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWESTSTEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING/2011/213=237/141 GEMEENTE SCHAARBEEK BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG OM STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Het volgende project wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen : Adres van het goed : Koninklijke Sinte-Mariastraat 141 Identiteit van de aanvrager :DE HEER EN MEVROUW OZER-POYRAZ Voorwerp van de aanvraag :STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Aard van de hoofdactiviteit : afbraken van een gebouw en bouwen van een appartementsgebouw met een handelsgelijkvloers Omtrek en zone : GBP : in een woongebied, in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing en in een lint van handelskern Hoofdreden van het onderzoek: afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken) afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - hoogte) afwijking op de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening art. Het openbaar onderzoek vindt plaats VAN 07/09/2011 TOT 21/09/2011 De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op vrijdag 07/10/2011, in de Collegezaal van het gemeentehuis. Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag op het gemeentebestuur worden geraadpleegd,van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12uur op het bureau 1.10. – 1ste verdieping. - donderdag tussen 16.30 en 19 uur, - en donderdag tot 20 uur (na telefonische afspraak op het nr 02/244.71.31). Technische inlichtingen over het dossier kunnen bekomen worden op het bureau 1.10 - 1ste verdieping : - maandag van 9 tot 12 uur. Opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen schriftelijk naar het College van Burgemeester en Schepenen gezonden worden op volgend adres : Gemeentehuis - Bureau 1.12 van de dienst Stedenbouw - Colignonplein - 1030 Brusselen dit ten laatste op 21/09/2011 Deze opmerkingen of bezwaren kunnen indien nodig tijdens het openbaar onderzoek bij de beambte of de daartoe aangewezen persoon mondeling overgemaakt worden op bureau 1.10. Tijdens het openbaar onderzoek kan eenieder die opmerkingen of bezwaren maakt, schriftelijk, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, vragen om door de Overlegcommissie te worden gehoord. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst stedenbouw. H e t h i e r b o v e n a a n g e k o n d i g e o n d e r z o e k v l o e i t v o o r t u i t e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n b e h e l s t n i e t n o o d z a k e l i j k d e i n s t e m m i n g v a n h e t C o l l e g e V a n B u r g e m e e s t e r e n S c h e p e n e n o m t r e n t h e t v o o r g e s t e l d e o n t w e r p . Te Schaarbeek, 05/09/2011 De Gemeentesecretaris, (g) Jacques BOUVIER
De Burgemeester wnd, (g) Cécile JODOGNE
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWESTSTEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING/2011/343=323/007 GEMEENTE SCHAARBEEK BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG OM STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Het volgende project wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen : Adres van het goed : Raymond Foucartlaan 7
Identiteit van de aanvrager :GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK Voorwerp van de aanvraag :STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Aard van de hoofdactiviteit : verbouwen van 2 bestaande vensters van een schooluitrusting in 2 deurvensters en inrichten van terrassen in de voortuin Omtrek en zone : GBP : in een gebied voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten en in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing Hoofdreden van het onderzoek: toepassing van art. 153 §2.al 2&3 van het BWRO (afwijking op de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening of een bouwverordening) afwijking op art.12 van titel I van de GSV (inrichting van de binnenplaatsen en tuinen) Het openbaar onderzoek vindt plaats VAN 07/09/2011 TOT 21/09/2011 De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op vrijdag 30/09/2011, in de Collegezaal van het gemeentehuis. Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag op het gemeentebestuur worden geraadpleegd,van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12uur op het bureau 1.10. – 1ste verdieping. - donderdag tussen 16.30 en 19 uur, - en donderdag tot 20 uur (na telefonische afspraak op het nr 02/244.71.31). Technische inlichtingen over het dossier kunnen bekomen worden op het bureau 1.10 - 1ste verdieping : - maandag van 9 tot 12 uur. Opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen schriftelijk naar het College van Burgemeester en Schepenen gezonden worden op volgend adres : Gemeentehuis - Bureau 1.12 van de dienst Stedenbouw - Colignonplein - 1030 Brusselen dit ten laatste op 21/09/2011 Deze opmerkingen of bezwaren kunnen indien nodig tijdens het openbaar onderzoek bij de beambte of de daartoe aangewezen persoon mondeling overgemaakt worden op bureau 1.10. Tijdens het openbaar onderzoek kan eenieder die opmerkingen of bezwaren maakt, schriftelijk, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, vragen om door de Overlegcommissie te worden gehoord. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst stedenbouw. H e t h i e r b o v e n a a n g e k o n d i g e o n d e r z o e k v l o e i t v o o r t u i t e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n b e h e l s t n i e t n o o d z a k e l i j k d e i n s t e m m i n g v a n h e t C o l l e g e V a n B u r g e m e e s t e r e n S c h e p e n e n o m t r e n t h e t v o o r g e s t e l d e o n t w e r p . Te Schaarbeek, 05/09/2011 De Gemeentesecretaris, (g) Jacques BOUVIER
De Burgemeester wnd, (g) Cécile JODOGNE
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWESTSTEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING/2011/254=156/119 GEMEENTE SCHAARBEEK BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG OM STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Het volgende project wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen : Adres van het goed : Joseph Coosemansstraat 119 Identiteit van de aanvrager :MEVROUW DUMONT-MAHOUX ANNE Voorwerp van de aanvraag :STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Aard van de hoofdactiviteit : bouwen van bijgebouwen op 3 niveaus achteraan het bestaande bijgebouw van een appartementsgebouw Omtrek en zone : GBP : in een gemengd gebied Hoofdreden van het onderzoek: afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken) Het openbaar onderzoek vindt plaats VAN 07/09/2011 TOT 21/09/2011 De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op vrijdag 30/09/2011, in de Collegezaal van het gemeentehuis. Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag op het gemeentebestuur worden geraadpleegd,van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12uur op het bureau 1.10. – 1ste verdieping. - donderdag tussen 16.30 en 19 uur, - en donderdag tot 20 uur (na telefonische afspraak op het nr 02/244.71.31). Technische inlichtingen over het dossier kunnen bekomen worden op het bureau 1.10 - 1ste verdieping : - maandag van 9 tot 12 uur. Opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen schriftelijk naar het College van Burgemeester en Schepenen gezonden worden op volgend adres : Gemeentehuis - Bureau 1.12 van de dienst Stedenbouw - Colignonplein - 1030 Brusselen dit ten laatste op 21/09/2011 Deze opmerkingen of bezwaren kunnen indien nodig tijdens het openbaar onderzoek bij de beambte of de daartoe aangewezen persoon mondeling overgemaakt worden op bureau 1.10. Tijdens het openbaar onderzoek kan eenieder die opmerkingen of bezwaren maakt, schriftelijk, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, vragen om door de Overlegcommissie te worden gehoord. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst stedenbouw. H e t h i e r b o v e n a a n g e k o n d i g e o n d e r z o e k v l o e i t v o o r t u i t e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n b e h e l s t n i e t n o o d z a k e l i j k d e i n s t e m m i n g v a n h e t C o l l e g e V a n B u r g e m e e s t e r e n S c h e p e n e n o m t r e n t h e t v o o r g e s t e l d e o n t w e r p . Te Schaarbeek, 05/09/2011 De Gemeentesecretaris, (g) Jacques BOUVIER
De Burgemeester wnd, (g) Cécile JODOGNE
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWESTSTEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING/2011/249=260/030 GEMEENTE SCHAARBEEK BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG OM STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Het volgende project wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen : Adres van het goed : Vandermeerschstraat 30 Identiteit van de aanvrager :DE HEER EN MEVROUW MOUTON - KAZMIERCZAK Voorwerp van de aanvraag :STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Aard van de hoofdactiviteit : bouwen van bijgebouwen op 3 niveaus aan een eengezinswoning Omtrek en zone : GBP : in een woongebied en in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing Hoofdreden van het onderzoek: afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken) afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - hoogte) Het openbaar onderzoek vindt plaats VAN 07/09/2011 TOT 21/09/2011 De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op vrijdag 30/09/2011, in de Collegezaal van het gemeentehuis. Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag op het gemeentebestuur worden geraadpleegd,van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12uur op het bureau 1.10. – 1ste verdieping. - donderdag tussen 16.30 en 19 uur, - en donderdag tot 20 uur (na telefonische afspraak op het nr 02/244.71.31). Technische inlichtingen over het dossier kunnen bekomen worden op het bureau 1.10 - 1ste verdieping : - maandag van 9 tot 12 uur. Opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen schriftelijk naar het College van Burgemeester en Schepenen gezonden worden op volgend adres : Gemeentehuis - Bureau 1.12 van de dienst Stedenbouw - Colignonplein - 1030 Brusselen dit ten laatste op 21/09/2011 Deze opmerkingen of bezwaren kunnen indien nodig tijdens het openbaar onderzoek bij de beambte of de daartoe aangewezen persoon mondeling overgemaakt worden op bureau 1.10. Tijdens het openbaar onderzoek kan eenieder die opmerkingen of bezwaren maakt, schriftelijk, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, vragen om door de Overlegcommissie te worden gehoord. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst stedenbouw. H e t h i e r b o v e n a a n g e k o n d i g e o n d e r z o e k v l o e i t v o o r t u i t e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n b e h e l s t n i e t n o o d z a k e l i j k d e i n s t e m m i n g v a n h e t C o l l e g e V a n B u r g e m e e s t e r e n S c h e p e n e n o m t r e n t h e t v o o r g e s t e l d e o n t w e r p . Te Schaarbeek, 05/09/2011 De Gemeentesecretaris, (g) Jacques BOUVIER
De Burgemeester wnd, (g) Cécile JODOGNE
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWESTSTEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING/2011/328=090/000 GEMEENTE SCHAARBEEK BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG OM STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Het volgende project wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen : Adres van het goed : Eugene Verboekhovenplein en Portaelsstraat
GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Identiteit van de aanvrager : Voorwerp van de aanvraag : Aard van de hoofdactiviteit : Wijkcontract Navez-Portaels - realiseren van een bouwwerk op het Verboekhovenplein over de spoorlijn - inplanten van stadsmeubilair in de Portaelsstraat voor het plein van de kerk St.- Elisabeth en op de voetpaduitbreiding ter hoogte van de Lambertmontlaan Omtrek en zone : GBP : in een wegennet, in een spoorweggebied, in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing en langs een structurerende ruimte Hoofdreden van het onderzoek: toepassing van het bijzonder voorschrift 25.1. van het GBP (handelingen en werken voor de aanleg of de wijziging van de inrichtingen van wegen en lijnen van het openbaar vervoer) Het openbaar onderzoek vindt plaats VAN 08/09/2011 TOT 07/10/2011 De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op vrijdag 21/10/2011, in de Collegezaal van het gemeentehuis. Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag op het gemeentebestuur worden geraadpleegd,van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12uur op het bureau 1.10. – 1ste verdieping. - donderdag tussen 16.30 en 19 uur, - en donderdag tot 20 uur (na telefonische afspraak op het nr 02/244.71.31). Technische inlichtingen over het dossier kunnen bekomen worden op het bureau 1.10 - 1ste verdieping : - maandag van 9 tot 12 uur. Opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen schriftelijk naar het College van Burgemeester en Schepenen gezonden worden op volgend adres : Gemeentehuis - Bureau 1.12 van de dienst Stedenbouw - Colignonplein - 1030 Brusselen dit ten laatste op 07/10/2011 Deze opmerkingen of bezwaren kunnen indien nodig tijdens het openbaar onderzoek bij de beambte of de daartoe aangewezen persoon mondeling overgemaakt worden op bureau 1.10. Tijdens het openbaar onderzoek kan eenieder die opmerkingen of bezwaren maakt, schriftelijk, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, vragen om door de Overlegcommissie te worden gehoord. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst stedenbouw.
Te Schaarbeek, 06/09/2011 De Gemeentesecretaris, (g) Jacques BOUVIER
De Burgemeester wnd, (g) Cécile JODOGNE
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWESTSTEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING/2010/319=256/058-060 GEMEENTE SCHAARBEEK BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG OM STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Het volgende project wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen : Adres van het goed : Lindestraat van 58 tot 60 Identiteit van de aanvrager :DE HEER MEZGOUT MOHAMED Voorwerp van de aanvraag :STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Aard van de hoofdactiviteit : bouwen van een gebouw (G+4), renoveren en verhogen van een tweegezinswoning en inrichten van 4 woningen (verdeeld over het nieuwe en het gerenoveerde gebouw) Omtrek en zone : GBP : in een woongebied en in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing Hoofdreden van het onderzoek: afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken) afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - dakkapellen) toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten) Het openbaar onderzoek vindt plaats VAN 09/09/2011 TOT 23/09/2011 De vergadering van de overlegcommissie vindt plaats op vrijdag 07/10/2011, in de Collegezaal van het gemeentehuis. Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledige dossier van de aanvraag op het gemeentebestuur worden geraadpleegd,van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12uur op het bureau 1.10. – 1ste verdieping. - donderdag tussen 16.30 en 19 uur, - en donderdag tot 20 uur (na telefonische afspraak op het nr 02/244.71.31). Technische inlichtingen over het dossier kunnen bekomen worden op het bureau 1.10 - 1ste verdieping : - maandag van 9 tot 12 uur. Opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen schriftelijk naar het College van Burgemeester en Schepenen gezonden worden op volgend adres : Gemeentehuis - Bureau 1.12 van de dienst Stedenbouw - Colignonplein - 1030 Brusselen dit ten laatste op 23/09/2011 Deze opmerkingen of bezwaren kunnen indien nodig tijdens het openbaar onderzoek bij de beambte of de daartoe aangewezen persoon mondeling overgemaakt worden op bureau 1.10. Tijdens het openbaar onderzoek kan eenieder die opmerkingen of bezwaren maakt, schriftelijk, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, vragen om door de Overlegcommissie te worden gehoord. De volgorde van behandeling van het dossier in de overlegcommissie is op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst stedenbouw. H e t h i e r b o v e n a a n g e k o n d i g e o n d e r z o e k v l o e i t v o o r t u i t e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n b e h e l s t n i e t n o o d z a k e l i j k d e i n s t e m m i n g v a n h e t C o l l e g e V a n B u r g e m e e s t e r e n S c h e p e n e n o m t r e n t h e t v o o r g e s t e l d e o n t w e r p . Te Schaarbeek, 07/09/2011 De Gemeentesecretaris, (g) Jacques BOUVIER
De Burgemeester wnd, (g) Cécile JODOGNE
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin