La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Entomologisk tidskrift

De
428 pages
Ceilerqiiisls üraf. A.-B., Stlilm.ENTOMOLOGISK( MTIDSKRIFTUTGIFVENENTOMOLOGISKA FÖRENINGEN 1 STOCKHOLMENTOMOLOGiaUEJOURNALPUBLIÉ PAR LAÀ STOCKHOLMSOCIÉTÉ ENTOMOLOGiaUETRETTIOFJÄRDE ÅRGÅNGEN1913\s8^zdUPPSALA 1913ALMQ.VIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B.Häftet I tryckt den ii juni 1915.» 2— » »4 14 dec. 3.1913DENNA ÅRGÅNGTILLÄGNASENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS MÅNGÅRIGE ORDFÖRANDEProfessorn m. m.MuvivilliusCßristopßerSOM ETT UTTRYCK AF FÖRENINGENS STORA TACKSAMHETOCH VÖRDNAD SAMT TILL ERINRAN OM HANS60-ÅRSDAGDEN JANUARI 19115INNEHÅL].Adlerz, Gottfu., Konservering af murade stekelbon för musei-ändamål _. Sid. 13^Bengtsson, Simon, Undersökningar öfver äggen hos Epliemeri-'.derna (Pl. I—III) » 271Nils, Termiten aus Natal und dem Zululande ._. »Holmgren, 321Från exkursionerJansson, Anton, i Helsingborgs- och Engel-»holmstrakten 385. »Afo/naria ßmela?'ü Herbst 383Jensen-Haakup, a. c, Provisional description of a supposed newgenus and species of the fam. Capsidce (Div. LabopariaReut. ?) » 54Kemner, a., Vara Clerider, deras lefnadssätt och larver » 191Klefbeck, Einar, Bidrag till Sveriges och Norges entomogeografi » 385Lundblad. O., Bidrag till hydracarinfauna » 35— — , Zur Kenntnis der Larve von Thyas dentata Thor »S. 46, Rättelser » 69— »— , Entomologiska anteckningar 211»Lundström, Andor, Tre sällsynta fjärilar från Jämtland 388, Sorgmantelns, vinbärsfuksens och amiralens förekomst i»Hernösandstrakten 1912 388MjÖBERG, Eric, ...
Voir plus Voir moins
Ceilerqiiisls üraf. A.-B., Stlilm. ENTOMOLOGISK ( M TIDSKRIFT UTGIFVEN ENTOMOLOGISKA FÖRENINGEN 1 STOCKHOLM ENTOMOLOGiaUEJOURNAL PUBLIÉ PAR LA À STOCKHOLMSOCIÉTÉ ENTOMOLOGiaUE TRETTIOFJÄRDE ÅRGÅNGEN 1913 \s8^zd UPPSALA 1913 ALMQ.VIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B. Häftet I tryckt den ii juni 1915. » 2— » »4 14 dec. 3.191
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin