La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

VADEMECUM. OM DE BESTEMMELSER, DER GÆLDER FOR LEJLIGHEDSVIS INTERNATIONAL PERSONBEFORDRING AD LANDEVEJ MED OMNIBUSSER

De
48 pages
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER VADEMECUM OM DE BESTEMMELSER, DER GÆLDER FOR LEJLIGHEDSVIS INTERNATIONAL PERSONBEFORDRING AD LANDEVEJ MED OMNIBUSSER Udgivet af generaldirektoratet for transport Kommissionen for De europæiske Fællesskaber - 200, rue de la Loi, 1049 Bruxelles DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER VADEMECUM OM DE BESTEMMELSER, DER GÆLDER FOR LEJLIGHEDSVIS INTERNATIONAL PERSONBEFORDRING AD LANDEVEJ MED OMNIBUSSER Denne publikation udgives også på følgende sprog: DE ISBN 92-825-4442-7 GRN 92-825-4443-5 EN ISBN 92-825-4444-3 FR ISBN 92-825-4445-1 ITN 92-825-4446-X NL ISBN 92-825-4447-8 Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1984 ISBN 92-825-4441-9 Katalognummer: CB-40-84-173-DA-C Tekster i denne publikation må med kildeangivelse frit gengives i deres helhed eller i uddrag. Printed ¡n Luxembourg 3 -INDHOLDSFORTEGNELSE Første del : Ordningerne vedrørende udstedelse af tilladelser og liberaliseringens omfang 5 1. Indledning 7 2. Sammenlignende oversigt med angivelse af forskelle mellem de generelle principper i ASOR og i FORORDNING NR. 117/66/EØF 9 3. Kontroldokument ( = KØRSELSBLAD) 13 Anden del : Praktiske eksempler på lejlighedsvis befordring 15 Tredje del: Hvorledes udfyldes kørselsbladet? 2FØRSTE CEL ORDNINGERNE VEDRØRENDE UDSTEDELSE AF TILLADELSER OG LIBERALISERINGENS OMFANG - 7 -1.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin