//img.uscri.be/pth/1f2e5c9797fe5d39575e32e1f2fbd773f0005402
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Notice Communications sans fil Plantronics BiWay

De
26 pages

Notice utilisateur, mode d'emploi du modèle 'BiWay' de marque 'Plantronics'

Publié par :
Ajouté le : 28 mai 2011
Lecture(s) : 88
Signaler un abus
2684 Bi-Way U/guide  23Plantronics LtdInterface Business ParkBincknoll LaneWootton BassettWiltshireSN4 8QQKUTel + 44 1793 842200Fax + 44 1793 848853Plantronics FranceParc Technologique “La Corvette”142 – 176 Avenue de Stalingrad92700 ColombesFranceTel + 33 1 46 49 83 00Fax + 33 1 46 49 83 09Plantronics Nordic RegionOskarsvägen 10S-702 14 OrebroSwedenTel + 46 19 121930Fax + 46 19 121933/7/01  11:58 am  Page 1Plantronics B.V.Antereslaan 92132 Je HoofddorpNetherlandsTel + 00 3123 5648010Fax + 00 3123 5648015Plantronics Service Centre Operations345 Encinal StreetSanta CruzCA 95060Tel + 1 800 544 4660Plantronics GmbHPostfach 710150342 HürthGermanyTel + 49 22 33 932340Fax + 49 22 33 373274Plantronics Acoustics Italia S.R.L.Centro Direzionale LombardoV2i0a0 R60o Cmaas 1si0n8a  PDaelaPzezco cEh/i 2(MI)ItMaillyanoFTaelx  ++  3399  22  995511  11990003-1-2RPluaan tJrooanqicusi mB rFalzoirlian636 AP 131Sao Paolo-SPBrazil 04534-002TFealx  001111  5555..  1111..  882222..  33339966Plantronics SpainC/ Orense 8 OficinasMadrid 28020niapSTTeellff..  ++  3344  9911  55114499442096  Fax + 34 91 5149466 Plantronics, the Plantronics name and logo design are Registered Trademarksof Plantronics, Inc. © 1998 Plantronics Ltd. All Rights Reserved.
2684 Bi-Way U/guide  23/7/01  11:58 am  Page Bi-Way Headset/Handset SwitchUser’s Guide2BrugervejledningGebruiksaanwijzingKäyttöopasNotice d’utilisationBenutzerhinweiseManuale d’istruzioniBrukerveiledningGuia do UtilizadorManual del usuarioBruksanvisning
2684 Bi-Way U/guide  23/1Telephone Connection Lead Telefon tilslutningsledningTelefoon aansluitingKytkentä puhelimeenCordon de raccordement autéléphoneAnschluß an TelefonFilo per collegamentotelefonicoKabel til telefonEntrada do telefoneCable Tipo RJ (Entrada deLinea)Kabel för anslutning till telefon 2Headset/Handset SwitchHovedsæt/håndsæt omskifterHeadset/handset schakelaarKevytkuuloke/luuri vaihtokytkinCommutateur d’inversioncasque/combinéHeadset/Handapparat-UmschalterInterruttore cuffia/ricevitoretelefonicoHodesett/håndsett velgerComutador de Selecção doAuscultadorInterruptor para usar losAuriculares o el MicrotélefonoHeadset/lur omkopplare7/01  11:58 am  Page 3Headset StandHovedsæt holderHeadset standaardKevytkuulokkeen telineSupport casqueHeadset-StänderPosizione cuffiaHodesettSuporte para omicroauscultadorSoporte para los AuricularesHeadset hållare4Headset PortHovedsæt indgang Headset aansluitpoortKevytkuulokkeen liitäntäPrise casqueHeadset-BuchsePresa cuffiaHodesett uttakEntrada para omicroauscultadorPuerto Tipo RJ para Conectarel MicroteléfonoHeadset anslutning5Handset PortHåndsæt indgangHandset aansluitpoortLuurin liitäntä3Prise combinéHandapparat-BuchsePresa ricevitore telefonicoHåndsett uttakEntrada do Auscultador ManualPuerto Tipo RJ para Conectarlos AuricularesLur anslutning6Attenuator (whenfitted)Dæmpningsled (findesikke på den danskeversion af Bi-Way)Vaimennin (erikoismallissa)Volume reductieAtténuateur (si installé)3Dämpfungsregler (wennvorhanden)Dispositivo di attenuazione5(se fornito)Volumkontroll4Regulador deVolume2Dämpare (endastvissa modeller)16154
2684 Bi-Way 123U/guide  23/7/01  11:548 am  Page 4567
2684 Bi-Way U/guide  23/7/01  11:58 am  Page 5Welcome to Hands-Free Communications from PlantronicsPlantronics headsets provide easy and comfortable hands-free communication whilst using a telephone. Many telephonesincorporate a dedicated port for headset use, but where there isn’t one and amplification is not required, the Plantronics Bi-Wayswitch provides the ideal solution.Please refer to your headsetuser guide for details of howto maximise the use of yourheadset.To Install:Fig 1Disconnect the handset from thetelephone.Fig 2Plug the handset intoport showing ahandset symbol onthe rear of the Bi-Wayswitch.Fig 3 Plug your headsetinto the port showinga headset symbol onthe rear of the Bi-Wayswitch.Fig 4Plug the Bi-Waytelephone connectionlead into thetelephone’s modularheadset port.Fig 5Using thehandset/headsetswitch will now allowyou to interchangebetween using eitherthe handset or theheadset before,during or after a call.Fig 6If fitted, theattenuator allows youto reduce the volumeof the caller’s voice.Slide the switch tomatch your headsetto your telephone.This only needs to bedone once.Fig 7 The headset standcan be fitted to therear of the Bi-Way switch asillustrated.
Byt ut talröret till ett nytt. Kontrollera att kablarnaär rätt anslutnaFör att använda omkopplaren med headset, försäkra dig om att den står i headsetlägeÅtgärdDe uppringandehör mig inteTalröret blockeratHeadset/lur inte inkoppladeUppringande personerHeadset/luromkopplarenkan inte höra mig/jagstår i fel lägekan inte höra demTrolig orsakProblemFelsöknings Guide6 egaP  ma 85:11  10/7/32  ediug/U yaW-iB 4862
2684 Bi-Way U/guide  23/7/01  11:58 am  Page 7Välkommen till handsfri kommunikation med PlantronicsMed ett Plantronics headset kommer Du att uppleva komfort och frihet Du kanske aldrig tidigare upplevt. Vissa telefoner har ensärskild headset anslutning. Om en sådan ej finns och om förstärkare ej krävs, är Plantronics Bi-Way den ideala lösningen.För att få största nyttan av ditt headset, ombedes Du läsa headsetetsbruksanvisning.Installation:Fig 1Koppla ut telefonlurenskabel ur telefonen.Fig 2Anslut lurkabeln tillingången märkt meden lursymbol påomkopplaren.Fig 3 Anslut headsetet tillingången märkt meden headsetsymbol påomkopplaren.Fig 4Anslut omkopplarenskabel till telefonensluringång.Fig 5Headset/luromkopplarengör det möjligt attalternera mellan luroch headset före,under eller efter ettsamtal.Fig 6Om omkopplaren ärförsedd med endämpare så kaninkommandeljudnivån sänkas.Justera ljudkontrollenså att en behaglignivå uppnås. Dettagörs första gångenomkopplaren tasibruk.Fig 7 fHäestaedss eptåh åbllaakrseindan avomkopplaren enligt.dlib
Clear or replace the voice tube. Check that each cable is fitted correctly, and in the correct port To use the Bi-Way with your headset, make sure that the switch is set to headset mode RemedyVoice tube blockedCallers cannothear meHandset/headset notfitted correctlyHandset/headset switchin incorrect positionI cannot hearcallers/callerscannot hear mePossible CauseProblemTrouble Shooting Guide8 egaP  ma 85:11  10/7/32  ediug/U yaW-iB 4862
2684 Bi-Way U/guide  23/7/01  11:58 am  Page 9Velkommen til håndfri kommunikation fra PlantronicsVed at bruge Plantronics hovedsæt, får du let og behagelig håndfri telekommunikation. Ikke alle telefoner har indbygget hovedsæt-indgang og her er Bi-Way omskifteren en ideel løsning.bSreu gveernvliegjslte dhnoivnegd fsoær,t thetvsordandu får mest nytte af dithovedsæt.Tilslutning af Bi-Wayomskifteren:Figur 1Tag håndsættetsspiralledning ud aftelefonen.Figur 2Tilslut håndsættet tilhåndsæt indgangen(svyismt bmol epdå  eBt i-hWånady'seænt).Figur 3 Tilslut hovedsættet tilhovedsæt indgangen(svyismt bmole pd å etB i-hWovaey'desnæ).tFigur 4tTeilleslfuotn lBeid-nWinayg' teilnsFigur 7 kHaonv feadsstægtø-rheosl dbeargepnåtelefonens håndsætBi-Way'en som vist.indgang.Figur 5Ved at bruge omskifter-knappen, kan du skiftemellem hovedsæt oghåndsæt både før,under og efter entelefonsamtale.Figur 6Hvis denne feature ertil rådighed (findesikke på den danskeversion af Bi-Way)giver den mulighed forat reducere lydstyrken.
01 egaP  ma 85:11Limpiar o sustituir el tubo de voz. Verificar que el cable del microteléfono y del auricular estan conectados en el puerto correcto Elegir la posicion auricular si usa el auricular y la posición microteléfono en el caso de queuse microteléfono1Solucion0No me escuchan correctamente /Tubo de voz bloqueado7Cable RJ del auricular o del microtélefono no conectado correctamente en la parte trasera del Bi-Way/Las personas que No ha seleccionado me llaman no me correctamente el interruptor escuchan y yo no lesauriculares/microteléfonoescucho a ellos3asuaC2Problema Guía de Solucion de Problemas ediug/U yaW-iB 4862
2684 Bi-Way U/guide  23/7/01  11:58 am  Page 11Bienvenido a las Comunicaciones «Manos Libres» de PlantronicsEl uso de auriculares Plantronics le permitirá disponer de ambas manos mientras usa el teléfono. La mayoría de los télefonosincorporan un puerto para que se conecte un auricular. En el caso de que su teléfono no incorpore dicho puerto se necesitara unamplificador y es aqui donde el Bi-Way de Plantronics proporciona la solución perfecta.Encontrará instrucciones decómo utilizar los auricularesen la guía de referencia delos auriculares.Instalación:Fig 1Desconectar elmicroteléfono delteléfono.Fig 2Conectar elmicroteléfono en elBi-Way, en el puertocon un dibujo de unmicroteléfono.Fig 3Conectar el auricular,en el puerto con undibujo de unosauriculares.Fig 4Conectar la salida delínea del Bi-Way en elpuerto del teléfono.Fig 5Con el interruptorpodrá utilizar elauricular o elmicroteléfono,pudiendo cambiar dela posición auricular ala de microteléfono oviceversa inclusodurante una llamada.Fig 6Puede ajustar elatenuador devolumen para unaperfecta audición.Fig 7El soporte paraauriculares se montaen la parte trasera delBi-Way como seindica en el dibujo g.