La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

www.applefoni.com

1 page
www.applefoni.com
Apple Türkiye, iOS , iPhone
Voir plus Voir moins
Apple Haberlerinin Merkezi AppleFoni
TekŶoloji deŶiliŶĐe sektöre adıŶı altıŶ harflerle kazıtaŶ Apple yer alırkeŶ artık ŵarkaŶıŶ yarattığı yeŶiliklerdeŶ de haďerdar olaďilŵek artık soŶ dereĐe kolay olŵaya ďaşlayaĐaktır.Apple Türkiyeile ilgili olarak yeŶilikçi ďilgilere Apple FoŶi ǁeď adresi ile ulaşaďileĐeksiŶiz. AlaŶıŶda uzŵaŶ kişileri ile artık Apple sürekli ŵerĐek altıŶa alıŶŵakta ǀe eŶ güŶĐeliPhonesize en gerçekçi haliyle lanse haberleri edilŵektedir. Piyasaya sürüleŶ ďirďiriŶdeŶ üstüŶ perforŵaŶsa sahip olaŶ soŶ tekŶoloji ĐihazlarıŶda tekŶik özellikleriŶdeŶ görsel görüŶüŵleriŶe kadar heŵeŶ her ďir işleǀselliği iŶĐeleŵe altıŶa alıŶıyor. BuŶdaŶ ďöyle aĐaďa Apple Ŷe çıkarŵış diye düşüŶŵedeŶ y da araştırŵa gereği duyŵadaŶ sizlere 7/24 aktif ďir şekilde hizŵet ǀereŶ güǀeŶilir adresle yeŶiliklerdeŶ ilk sizler haďerdar olŵaya ďaşlayaĐaksıŶız.
Tüŵ ďuŶlarla sıŶırlı kalıŶŵayarak ayŶı zaŵaŶda site de foruŵ ďölüŵü de yer alırkeŶ fikir alışǀerişleriŶde ďuluŶaďileĐeğiŶiz ďir desteği arkaŶıza alŵış olaĐaksıŶız. O halde tüŵ ďu ayrıĐalıklı hizŵetlerdeŶ yararlaŶŵaŶız adıŶa tek yapŵaŶız gerekeŶ ise ďir aŶ öŶĐe üyelik işleŵleriŶizi tamamlayarak Apple FoniailesiŶe katılŵak olaĐaktır. Apple DüŶyası ile ilgili yeŶilikleri soŶ dakika gelişŵeleriŶi ǀe piyasaya sürülŵedeŶ öŶĐe sürülŵesi ďekleŶeŶ üretiŵleriŶi öğreŶŵeye ďaşlayaĐaksıŶız. HaďerleriŶ heŵeŶ hepsi ǁeď sitesi içerisiŶde yayıŶlaŶırkeŶ taŵaŵeŶ gerçekçiďilgilerdeŶ elde edileŶ doğru kayŶaklarla paylaşıŵlar yapılŵaya deǀaŵ ediliyor.Apple Türkiyeile ilgili olarak güŶĐel paylaşıŵlarıŶa aralıksız deǀaŵ edeŶ adresiŶizde sizlerde ďir aŶ öŶĐe yeriŶizi alŵaya ďaşlayıŶ ǀe tüŵ hizŵetlerdeŶ göŶül rahatlığı ile yararlaŶıŶ.Siteye yöŶelerek dilerseŶiz eŶ soŶ ekleŶŵiş olaŶ yazıları da takip edeďilŵe ayrıĐalığıŶa sahip olaĐağıŶızı ďelirtŵek isteriz. EŶ güǀeŶli hizŵetleriŶ kusursuz ďir şekilde deǀaŵ etŵiş olduğu adresiŶiz de istediğiŶiz tüŵ hizŵetleri artık çok kolaybir şekilde ďulaĐaksıŶız. Apple tarafıŶdaŶ çıkartılaŶios sürümlüakıllı telefoŶlarıŶ yaŶı sıra akıllı saat tekŶolojisi koŶusuŶda da istediğiŶiz ďilgilere aŶ ďe aŶ erişeďilŵe fırsatı sizleri ďekliyor. GüŶĐel haďer ǀe söyleŶtileriŶ yer alŵış olduğu portala artık ďir aŶ öŶĐehttps://www.applefoni.comadresi üzerinden geçiş yaparak tüŵ öğreŶŵeŶiz gerekeŶleri de eŶ hızlı şekilde öğreŶŵe şaŶsıŶa sahip olaďilirsiŶiz.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin