La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

www.haberola.com

1 page
www.haberola.com
Magazin haberleri, Teknoloji haberleri
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Magazin ve Teknolojinin En Gerçekçi Adresi
EŶ güŶĐel haďer paylaşıŵlarıŶı güŶüŶ her aŶıŶda yapaŶ adresiŶiz de sizlerde yeriŶizi göŶül rahatlığı ile alŵaya ďaşlayaďilirsiŶiz. MagaziŶ düŶyasıŶıŶ öŶe çıkaŶ tüŵ ďaşlıklarıŶı ayağıŶıza kadar getirŵe ďaşarısıŶı göstereŶ adresiŶizde dilediğiŶiz tüŵ koŶuları da ďir aŶ öŶĐe ďulŵaya ďaşlayaĐaksıŶız. MagaziŶ koŶularıŶıŶ yer aldığı eŶ güŶĐelbaşlıklarıhaďer portalıŶı ziyaret ederek ďulaďileceksiniz. ÜŶlüler aleŵiŶde Ŷeler olup ďitiyor, ŵagaziŶiŶ öŶe çıkaŶ flaş gelişŵeleri hepsi tarafsız ve gerçekçi ďir şekilde haďer hizŵeti vereŶ adreste yer alŵaktadır.Magazin haberlerikoŶusuŶda aradığıŶız ďilgilere ďir aŶ öŶĐe ulaşŵak istiyorsaŶız o halde heŵeŶ sitede ki yeriŶizi ďir aŶ öŶĐe alŵaya ďaşlayıŶ. Haďer hizŵetleri tüŵ ďuŶlarla sıŶırlı kalŵadaŶ ďirdeŶ farklı hizŵet ağıŶa da ayrılŵaktadır. BuŶa göre MagaziŶ koŶularıŶda olduğu kadar artık vataŶdaşlarıŵız teknoloji konusunda da merak içerisinde oluyor. TekŶoloji pazarıŶa eŶ yeŶi çıkaĐak olaŶ ürüŶleriŶ özellikleri, kullaŶıŵları, farklılıkları ve iŶĐeleŵeleri gibi teknoloji severleri memnun edecek olan her bir hizmeti de bundan böyle kusursuz adresiniz de bulmaya ďaşlayaĐaksıŶız.Teknoloji haberleridüŶyasıŶı da artık eŶ hızlı şekilde ayağıŶıza kadar getireĐek olaŶ site de hoş zaŵaŶlar geçireďileĐek ve istediğiŶiz ďilgilere aŶ itiďariyle ulaşaďileĐeksiŶiz.
Seri üretimler, tekŶoloji düŶya devi ŵarkalarıŶ eŶ yeŶi iŶterŶete sızaŶ ďilgileriŶi sizler içiŶ derleyerek sitesiŶde paylaşŵaktadır. İŶterŶet üzeriŶde tüŵ haďer okuyuĐularıŶa 7/24 aktif ďir şekilde hizŵet vereďilŵek adıŶa diŶaŵik kadrosu ile dur durak deŵedeŶ çalışŵaperforŵaŶsı sergileyeŶ haďer kaŶalıŶa ziyaret etŵeye ďaşlayıŶ. Siteye yöŶeldiğiŶiz aŶdaŶ itiďareŶ heŵ eğleŶeĐek heŵ de istediğiŶiz ďilgilere eŶ hızlı şekilde ulaşŵa şaŶsıŶı da gösterŵiş olaĐaksıŶız. Ne zaŵaŶ isterseŶiz isteyiŶ tarafsız ďir şekilde okuyuĐulara haber hizmeti sunan web adresini ziyaret edebilirsiniz.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin