La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

www.soytasnakliyat.com

1 page
www.soytasnakliyat.com
evden eve nakliyat,nakliyat
Voir plus Voir moins
Evden eve nakliyatta güvenilir marka HerhaŶgi ďir seďepteŶ dolayı oturduğuŶuz evdeŶ taşıŶŵak zoruŶda kaldıysaŶız, yapŵaŶız gerekeŶ kaliteli referaŶslara sahip ďir evdeŶ eve Ŷakliyat firŵasıyla aŶlaşarakevinizdekieşyalarıŶızın yeni koŶuŵuŶuza taşıŶŵasıŶı sağlaŵak olŵalıdır. Tek ďaşıŶa kesiŶlikle altıŶdaŶ kalkaŵayaĐağıŶız ďu işleŵ, alaŶıŶda uzŵaŶ ve ehil kişileriŶ yardıŵıŶı gerektirir. Evdeki eşyalarıŶ toplaŶŵası, paketleŶŵesi, taşıŶŵa esŶasıŶda zarar görŵeŵesi içiŶ gerekli öŶleŵleriŶ alıŶŵası süreĐi; ŵutlaka uzŵaŶ ďirfirma tarafıŶdaŶ yürütülŵelidir. Oldukça ağır yükleri taşıyaŶ,kilolarla yüklekatları teker teker çıkaŶ iŶsaŶlarıŶ eşyalarıŶıza zarar verŵeŵesi gerektiği içiŶ; eğitiŵli ve sertifikalı persoŶel istihdaŵ edeŶbir evden eve nakliyatfirŵasıyla çalışŵaŶızgerekir.İşte taŵ da ďu Ŷoktada devreye gireŶ “oytaş Nakliyat,sahip olduğu referaŶslar ve tekŶik yeterlilik ďelgeleriyle ŵüşterileriŶe ďaşarılı ďirnakliyat hizmeti sunuyor.
Yüzde ϭϬϬ ŵüşteri ŵeŵŶuŶiyetiŶi hedefleyeŶ“oytaş Nakliyat;ďüŶyesiŶdeki eğitiŵli persoŶeliyle eşyalarıŶızazarar verŵedeŶ, kırıp dökŵedeŶ yeŶi adresiŶe taşıŵak içiŶ ďir telefoŶ kadar uzağıŶızda. Ev, büro veofisiŶizi taşıŵak istiyorsaŶız, tekstil eşyalarıŶızı ďir yerdeŶ ďir yere Ŷakletŵek istiyorsaŶız, hatta şehirlerarasınakliyathizmeti almak için dahi“oytaş Nakliyat’ı terĐih edeďilirsiŶiz.1953 tarihinden bu yanaďaşarılı ďir şekilde ŵüşterileriŶiŶ ŵeŵŶuŶiyeti içiŶ çaďa göstereŶbu firma sayesindesizler de sahip olduğuŶuz uĐuz ve kaliteli Ŷakliyat hizŵetiŶiŶ tadıŶıçıkaraďilirsiŶiz. Tek yapŵaŶız gerekeŶ “oytaş Nakliyat persoŶeliŶiŶ keşif içiŶ ŶakliyeŶiŶ yapılaĐağı adrese gelŵesi ve size fiyat teklifi suŶŵası içiŶ ďir ͞alo͟demek olaĐaktır.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin