//img.uscri.be/pth/77f549e47ba733c5bafcc9730bb7871ce6e4fcf7
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 3,50 €

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Chagall

De
Az e-könyv a Kossuth Kiadó által nyomtatásban megjelentetett nagysiker? Világhíres fest?k cím? sorozat azonos cím? kötetének szöveganyagát tartalmazza, az illusztrációk nélkül. Chagall a 20. század ama els? m?vészei közé tartozott, akik fölfogták és ábrázolták azt, amit manapság többnyire ikonoszférának neveznek, a természet lényegi részének tartanak, s amit a m?vész éppúgy érzékelhet, mint az objektív, materiális világot. ? nem elkerülte, hanem átérezte az id? valódi ikonoszféráját, és mindenekfölött önmagára figyelt. Képeir?l az elbeszél? ?szintesége sugárzik, aki félbe tudja szakítani magát, ha megdöbbentik vagy megnevettetik a saját szavai. Nem véletlen, hogy Chagall festészete zenei terminusokat csal ki a kritikus vagy a történész tollából. Alakjai és motívumai hangzó tárgyakként, színei ritmusként, vonalai dallamként is felfoghatók; a metafora pontos megfelel?je a képnek, mert akárcsak az, az id?fogalmat tükrözi.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Chagall