Chagall

De
Az e-könyv a Kossuth Kiadó által nyomtatásban megjelentetett nagysiker? Világhíres fest?k cím? sorozat azonos cím? kötetének szöveganyagát tartalmazza, az illusztrációk nélkül. Chagall a 20. század ama els? m?vészei közé tartozott, akik fölfogták és ábrázolták azt, amit manapság többnyire ikonoszférának neveznek, a természet lényegi részének tartanak, s amit a m?vész éppúgy érzékelhet, mint az objektív, materiális világot. ? nem elkerülte, hanem átérezte az id? valódi ikonoszféráját, és mindenekfölött önmagára figyelt. Képeir?l az elbeszél? ?szintesége sugárzik, aki félbe tudja szakítani magát, ha megdöbbentik vagy megnevettetik a saját szavai. Nem véletlen, hogy Chagall festészete zenei terminusokat csal ki a kritikus vagy a történész tollából. Alakjai és motívumai hangzó tárgyakként, színei ritmusként, vonalai dallamként is felfoghatók; a metafora pontos megfelel?je a képnek, mert akárcsak az, az id?fogalmat tükrözi.
Publié le : mercredi 1 janvier 2014
Lecture(s) : 5
Tags :
Licence : Tous droits réservés
EAN13 : 9781783103164
Nombre de pages : non-communiqué
Voir plus Voir moins
Cette publication est uniquement disponible à l'achat
Chagall
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi

Erotische Kunst aus Asien

de parkstone-international

Die erotische Fotografie

de parkstone-international

Der Ursprung der Welt

de parkstone-international

suivant