//img.uscri.be/pth/e3491eecfd848c7a6a2ac68c08a585148e6c427e
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 3,50 €

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Dürer

De
Az e-könyv a Kossuth Kiadó által nyomtatásban megjelentetett nagysiker? Világhíres fest?k cím? sorozat azonos cím? kötetének szöveganyagát tartalmazza, az illusztrációk nélkül. Korának más m?vészeivel ellentétben Dürer életér?l, m?vészi fejl?désér?l, életm?vének hatásáról viszonylag sok információval rendelkezünk. Tizenhárom éves korában már készített ezüstvessz?vel is rajzokat, amely semmilyen javítást nem tesz lehet?vé, és azokat utólag feliratokkal látott el. Ezzel a technikával készítette el els?, tizenhárom éves korából származó Önarcképét. Húszéves kora körül fametszetek készítésében kamatoztatta briliáns tehetségét, bár ekkoriban készített fametszetsorozatait gyakran más m?vészeknek tulajdonítják. A huszonnégy éves Dürer nem csak az 1494-ben megjelent, Bolondok hajója cím? m?höz készített híres illusztráló metszetsorozatot hagyta ránk, de egyúttal els? rézkarcait is. Kés?bb hosszabb id?kre kénytelen volt másodrend? m?vészi feladatokkal foglalkozni, hogy teljesítse a császár megrendeléseit. Mindeközben folyamatosan összemérte magát az itáliai mesterekkel, akikt?l sokat tanult, anélkül hogy valaha is „másolta” vagy „reprodukálta” volna m?veiket.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Dürer