Dürer

De
Az e-könyv a Kossuth Kiadó által nyomtatásban megjelentetett nagysiker? Világhíres fest?k cím? sorozat azonos cím? kötetének szöveganyagát tartalmazza, az illusztrációk nélkül. Korának más m?vészeivel ellentétben Dürer életér?l, m?vészi fejl?désér?l, életm?vének hatásáról viszonylag sok információval rendelkezünk. Tizenhárom éves korában már készített ezüstvessz?vel is rajzokat, amely semmilyen javítást nem tesz lehet?vé, és azokat utólag feliratokkal látott el. Ezzel a technikával készítette el els?, tizenhárom éves korából származó Önarcképét. Húszéves kora körül fametszetek készítésében kamatoztatta briliáns tehetségét, bár ekkoriban készített fametszetsorozatait gyakran más m?vészeknek tulajdonítják. A huszonnégy éves Dürer nem csak az 1494-ben megjelent, Bolondok hajója cím? m?höz készített híres illusztráló metszetsorozatot hagyta ránk, de egyúttal els? rézkarcait is. Kés?bb hosszabb id?kre kénytelen volt másodrend? m?vészi feladatokkal foglalkozni, hogy teljesítse a császár megrendeléseit. Mindeközben folyamatosan összemérte magát az itáliai mesterekkel, akikt?l sokat tanult, anélkül hogy valaha is „másolta” vagy „reprodukálta” volna m?veiket.
Publié le : mercredi 1 janvier 2014
Lecture(s) : 5
Tags :
Licence : Tous droits réservés
EAN13 : 9781783103188
Nombre de pages : non-communiqué
Voir plus Voir moins
Cette publication est uniquement disponible à l'achat
Dürer
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi

Erotische Kunst aus Asien

de parkstone-international

Die erotische Fotografie

de parkstone-international

Der Ursprung der Welt

de parkstone-international

suivant