//img.uscri.be/pth/335437cbf3fda5c009e649f22ad8b84a66d81476
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 3,50 €

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Michelangelo

De
Az e-könyv a Kossuth Kiadó által nyomtatásban megjelentetett nagysiker? Világhíres fest?k cím? sorozat azonos cím? kötetének szöveganyagát tartalmazza, az illusztrációk nélkül. Michelangelo neve egyet jelent a „m?vészi géniusz” fogalmával. Egyfel?l mert monumentális életm?ve a szobrászattól a festészeten és az építészeten át a költészetig szinte valamennyi m?vészeti ágat átfogja, másfel?l mert egyszerre volt alkotóm?vész mester, esztéta és gondolkodó, vagyis a reneszánsz ember tökéletes megtestesít?je. ? volt az a m?vész, akinek személyében és m?veiben, hosszú és teljes életében a reneszánsz humanizmus törekvései maradéktalanul kiteljesedhettek. Ez a humanizmus a legkevésbé sem pusztán valamiféle doktrína volt, sokkal inkább mentalitás, gondolkodásmód, középpontjában az elvont fogalmak és az eszmék mellett els?sorban maga az ember állt. A humanisták a lét nagy kérdéseit fogalmazták újra, az ember szemszögéb?l. Honnan ered az ember? Hol a helye a világegyetemben? Létezik-e tökéletesség a Földön? Megannyi olyan kérdés, amelyekre végleges, dogmatikus válasz nem létezik.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Michelangelo