//img.uscri.be/pth/1271435c78d1874a803d08f8cb9394f3d562e370
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 3,50 €

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Pissaro

De
Camille Pissarro (1830–1903) francia impresszionista és divizionista fest?. Sajátos stílusát az 1880–1890-es évekhez közeledve találta meg, az impresszionizmus és a pointillizmus tanulságai mentén érkezett el az ? nagyon gazdag koloritjához, amely határozott rajztudással párosult. A festészeti m?fajt tekintve els?sorban tájképfest? volt, de festett sikeres portrékat, aktokat, csendéleteket is. Szinte fáradhatatlanul rajzolt, s készített rézkarcokat, rézmetszeteket és litográfiákat. A párizsiak elé tárta saját f?városuk jellegzetes részleteit, és a francia vidéket a korabeli jellemz? vonásokkal, azt a Párizst, s azt a párizsi régiót örökítette meg, amelynek képét sokáig ?rizte, s talán ?rzi még ma is a francia nép és a világ a 19. és 20. század fordulójának civilizált nagyhatalmi központjáról.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Pissaro