//img.uscri.be/pth/1f8f1141fdd1285e03557e345a3d330667d1e0fe
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 52,99 €

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Economisch en financieel recht

De
330 pages

Deze uitgave bundelt op overzichtelijke wijze de basiswetgeving inzake financieel en economisch recht, ten behoeve van de dagelijkse rechtspraktijk en het onderwijs.

Het wetboek bevat vooreerst een aantal boekdelen van het nieuwe Wetboek Economisch Recht (o.a. mededinging, prijzen, marktpraktijken en consumentenbescherming, financiële diensten). Daarnaast worden nog een hele reeks bijzondere wetten opgenomen, zoals bijvoorbeeld de Wet Minnelijke Invordering van Schulden van de Consument, de Wet productaansprakelijkheid, de KMO-financieringswet en uittreksels van de Wet Financieel Toezicht.

Het handig formaat en de overzichtelijke bladspiegel zorgen voor een optimale consulteerbaarheid en leesbaarheid.

Door de zorgvuldige selectie is het een vlot werkinstrument voor studenten. Het vormt tevens een interessante documentatiebron voor een ruimer juridisch en niet-juridisch publiek.

Het wetboek is bijgewerkt tot 1 augustus 2015.


Voir plus Voir moins
Economisch en financieel recht