Per ja Bergit

De
Publié par

The Project Gutenberg EBook of Per ja Bergit, by Kristofer JansonThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Per ja BergitAuthor: Kristofer JansonTranslator: Elisabeth LöfgrenRelease Date: September 24, 2007 [EBook #22753]Language: Finnish*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK PER JA BERGIT ***Produced by Tapio RiikonenPER JA BERGITKirj.Kristofer JansonHelsingissä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa, 1879.ENSIMMÄINEN LUKU.Isossa tuvassa Björnstad'issa istuivat vanhukset yksinänsä. Tuvassa oli pimeä; mutta Kari muori ei niin vähästä syystätahtonut rukkiansa jättää. Hän siirsi sen vaan likemmäksi takkaa, josta valkea valaisi lankaa, ja siinä hän istuiarvokkaana ja suorana, valkoinen huivi päässä; katseli välistä oliko häkkärä niinkuin olla piti, hieroi sormellaan rukinrintaa ja pani pyörän hyrisemään ja hurisemaan, että olisi voinut luulla koko mehiläisparven lentäneen tupaan. Ei hänellejuuri paljon valaistusta takasta tullut tällä kertaa; siinä oli ainoastaan muutamia punaisia hiiliä savuttamassa ja muutamapuoleksi palanut oksa, joka hyvin ylpeästi leimahti, mutta samassa sammui, kun luultiin että siitä jotain tulisi maailmassa.Kari oli monta kertaa aikonut heittää pientä oksaa tuleen, mutta aikomus päättyi joka kerta siihen, ...
Publié le : mercredi 8 décembre 2010
Lecture(s) : 54
Nombre de pages : 24
Voir plus Voir moins
The Project GtuneebgrE oBkoo Pef jar er Bt,gi yb sirKefotaJ rThisnsonok i eBo rht sof efo esue onny areheywanc on ta  dna tsoso tonr iwhta mlons whatestricti uoY yamveos .revegit  ipycot, iesi eru-o  rwayatermthe der t untcejorP eht fo senic Lrgbeenut Giht Be s kooo ro iseluncd dethwibnre.grognline atwww.gute
Produced by Tapio Riikonen
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK PER JA BERGIT ***
Title: Per ja Bergit Author: Kristofer Janson Translator: Elisabeth Löfgren Release Date: September 24, 2007 [EBook #22753] Language: Finnish
Helsingissä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa, 1879.
PER JA BERGIT Kirj. Kristofer Janson
uhnateskviutv ta. sävaTuks yäninvusaasB sIsoast 'issa isjörnstadätatyssytur thnoiin ei nstä vähäraK attu iroum ii ola ss mä;mepiatkkaa ,ojts aavvaan likemmäksi näH iis  isr neskiuksaanät jä.tä, varana suoa jaaknavrkoutai nsihää insia  ja,kanal isialav aeklkuin ollärä niinki oähkkilts äloeltsväi sääska; viuhäp iiokl nenn, eemaaurisja hnitu iovlositt äeh mkokoa lluu ltnel nevrapsiälihieroi sa piti,  nurikrnroemllaaan ppyi tainjaa mesi näänäröryh  äekätll ;istraaoli inä astaainoatuum naanup aimii hiaisvusaä linäee nutapna .iE hänellejuuri panojllav tsiaatsuak ttaasul tt luuk ,iummas assamsaa ttmu, tiahimt luatni äojistittä in eultin lu iskalappamaeloua  jutmuamttsaasäets ielvyniy pl, joka hnut oksas mukoaii tyätpäneelut a attum ,ttä n, ekatshän k reojakiiehats i ari olntmokea  isiiaamsamlK.asttää pientä oksatraaa kinotuh ieteuiinnk, na kjaisiltip näh o nettö oli hinkä tynä äliatäjnätyt voi  eän Hi.isulim äättisäk tuniäin le povelahtiojt ig tB reieökraK m ni,seiilo ul tt luöhmyn ääknnit luall ääävstä tupaan.Arne,.iskesilisiätiP nehän häeiimvin apnnnätyruao auphuma kiellalan io ttnatuo ilh nävat. Nytkorjattailo  tavmotetaneii visme sa,läilahsstaramonetö ät tyehnyan t kauniän ilo näH .antailä än tanpatu työstä", arveli" äH nnov sänytyt nytäyhit ma.tanuppj asop aittläyttn, t piiänytt kal ouräeenaä matuist inar Kan nilout ynyäk ajän ei nä; vaan havvhsaititv aa nä stsyväa okhävätlisj ,äätty tyns kumaka voin jaioenraitevhä,yeläsimttie manvai utsi enrA .ilo nh nänep ouelneas Kari ja katselissyrm ,ämelo tamAr.  ineuistyy kesilk ta ntev aatpolkädeaan,villätim tuntlop ,nä eä,nseenosaä ikut aaakhiip tsup " tämiak tlealäd tiNsls ni äipta?""No lukkarismrav no es !niinmis saii vinnkaatum kuneajl se , äänhyvä ja ies, jsämia  etämmneh näm nätteis ,iitä enemmän hän optlit".iMänt ha kinistoot jyäysas ,"niaenrA ionmein viitsel, kair a iaKaaisajk uk rsiirsia  jriaK ionas ,"niin astittavArvaa?""tsjao imraniatlai sasienä itn häikkim ,aunnaak tole tuhl hän ei na ,j"soik aihku"seim neioktaj , kjan iiinllnounikkral a."N"soasnelli hä lauä onuum amatas n nadai kän hn  oinnoippiupnu ,k"lyäl Arne puhaltaen yhrräh ntt a ,umkkian ru vaaittiiraKittodo enrA anovan sintajon irj  ayhykys iaKukkia yhrritti räk sak y.asnliN" jsi" o?vai aknhmahd se sta,olli nivn iij  asisanvseäimma nsmoai."assnakokisilO"si lehmää ja kymemen nalmmsaat."nnkulioln neesmiäh ,llenno äiiv git' Ber?" kistäisunun tsnas naktääser pi  eSe."raK iysynekteh i"."Hrrr  rr  re älkäuanav eiäl"Oi.o nkn hähupu" ras , ionkkur" iNsn,äneätäkmmlla lakiroi  hieipiov aj sakamio vjaa hvvan  olsh täääv  ,ieo elmmin."Ooä ankaranrA aj es ,"ionauh sentehuanenudtyt äysyyK .ätlöi kaä ll nenihsik keueovnäa,isäten mrvel ei inä,v näamra .naäniMan sn oitäetah todnip hutuleals inua ja sitten kaaamtt ouirtmakulläj söly ätis nstasä va"Miteen.imäte  nO",oti"?man othde olvaaionasrA itnio ,"atti lakkne, pudosaasj  aniass maäh v päntauipa, ut ililo ,atitton on". Kari nousneän ,uhapkk oukai noi v menseminenne äänäh niukja ktta kestylläisotk uuv ousiatv noatsareB  tig mens.ierovainvakysäj  aloul tläet aina  sinä ol,enrA ,anas nedututoi ole "S".änsöäk äymerttk iitäänn mitytöole hyätälsite ,ätänän tuuleesieltäptyt"o-öt inne ajläteuu-t olit va irAason aupenj i pädistsä, ätänisa neS"atial nailern  o, n"neaijen luonni tyttöullute"?,am ti äOn " Nkoleala.nsvyh no ä'sliälliitteui stuut. Isapkill eites nneap jenletue  nninäämyttys islahuiseksi. Kun tyttktniv eiälp äällanmaa  jitkivätätiatäh a ätnatton vila oaistisi ioenoutnj lo naja ok jn,nlvähyons naav öeheim aaäv.äR kadhneetek juuri yi muu onk nikkiaääpiin ,kssälei  jialia ahmrsn aspai eahvits tariitäkä sie ,netöymaakia eeul tläyl kuskanytn .tyniiNuak  kann uitötyovt iä,nm tuath ouemnna on tuuli kääip aj ätun tävätesmitaorriar ntäouirtan av t,ao auhehe klpeian yttsi jenousjo kkehei äsnskout eelkkanansna ja pik num ei.aM tuatein ii,nanmasikoih elo tötyt täve jutulekko ja uaa niessaattlhvaiepppaa isnkpen okrik ioutsi asskuuloo, ehenlamioj säs ,atthäh nseata llinku kkal äsalua navk ajehtivät kun hän iakk iähtn äetvrirakkuL .assnak inap posule nemeovis ,ehiaatalpmä jaehmion llla rap atsa ikkätimjao ai kjaa al tt haot osot työta voi. J ajatell iusiaskS merr.aen mmoinkuinies ie sliN äp akoj isseä ivi kklao äkedss,äe kioäel se jokapäiväistur äaakonuk ääp e sekkluinarai vrin ukkai. Lmokssäät iäp oovavmi tjan pipaä ek suov ätte niramoua nehän dinluo jiakkaih ätläälk , atedtilialevtsH .nv näähtäes nllisiipuen päuudelsnstleiti p sia,ealkvai nsheko ,oul nakat inemin. Hän  päättiktäitk nuätäh näpmu, a ttkuikanmasnuuil anaass tukh ä.äE"llkaimunmäänyttätiläkyntis isuontys nettnsiakkrue rn Aa. .aKirp öyirtt itien ja polttaenniuknne  ,neteim jenisa i tuinnij ,aj assiessnatul kensttuja aosakan aumessnllka ja issaerse komiraklno .adakuL  nha oytaniian vn ii nähahllti,atäkin san voi sihie leteul hanukA."itsul ilo enrolesä puos tta jojksmä änetesum saisvo, änihuh ph auäävyeim snehku ei ole aivan ihad sytöt niaovia nj toilisnio inulää sttävkysyraK ittiola ,"at
ENSIMMÄINEN LUKU.
i.
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.