//img.uscri.be/pth/b91e207853cc6e4e8f929b5b5899a0e491c4e873
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 94,99 €

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Duiding Beslag en verbeurdverklaring in strafzaken

De
652 pages

Deze nieuwe uitgave van Duiding Beslag en Verbeurdverklaring in Strafzaken bouwt voort op het concept van de eerste uitgave, die inmiddels een paar jaar oud is. De basisidee blijft behouden: deze uitgave bevat alle nuttige bronteksten betreffende inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken aan, voorzien van commentaar door de inmiddels gekende auteurs.
Nieuwigheden zijn vooral te signaleren op het gebied van beslag inzake verkeer en een nieuwe vorm van 'asset recovery': het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek.


Voir plus Voir moins
Duiding Beslag en verbeurdverklaring in strafzaken