//img.uscri.be/pth/5a432cf132c22dcf66392358ec65d05b154d3d81
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 7,50 €

Téléchargement

Format(s) : PDF

sans DRM

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Croatian version)

De

Smjernice o pravosuđu prilagođenom djeci i njihovo obrazloženje donijelo je Vijeće Europe 2010. godine. Temeljeći se na postojećim međunarodnim i europskim standardima, osobito na Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, smjernice su osmišljene kako bi jamčile djelotvoran pristup djece i odgovarajuće postupanje prema djeci u pravosuđu. Primjenjuju se na sve okolnosti u kojima je vjerojatno da će djeca biti, po bilo kojoj osnovi i u bilo kojem svojstvu, u kontaktu s kaznenim, građanskim ili upravnim pravosuđem. One podsjećaju na načela najboljih interesa djeteta, skrbi i poštovanja, sudjelovanja, jednakog postupanja i vladavine prava i promiču ih, Smjernice rješavaju pitanja kao što su pravo na obaviještenost, zastupanje i sudjelovanje, zaštita privatnosti, sigurnost, višedisciplinarni pristup i obuka, zaštitna sredstva u svim fazama postupka i lišenje slobode.


Četrdeset sedam država članica Vijeća Europe ohrabruju se da prilagode svoje pravne sustave konkretnim potrebama djece, premošćujući jaz između međunarodno dogovorenih načela i stvarnosti. S tim ciljem, obrazloženje nudi primjere dobre prakse i predlaže načine za rješavanje i ispravljanje pravnih i praktičnih praznina u pravosuđu za djecu.

Ove su smjernice sastavni dio strategije Vijeća Europe o dječjim pravima i njegovog programa „Izgradnja Europe za djecu i s, djecom“ koji je 2006. godine pokrenuo Monako. Planira se niz promocija, suradnje i aktivnosti praćenja u državama članicama radi osiguranja djelotvorne provedbe smjernica na korist sve djece.


Voir plus Voir moins
Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Croatian version)