Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Croatian version)

De
Publié par

Smjernice o pravosuđu prilagođenom djeci i njihovo obrazloženje donijelo je Vijeće Europe 2010. godine. Temeljeći se na postojećim međunarodnim i europskim standardima, osobito na Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, smjernice su osmišljene kako bi jamčile djelotvoran pristup djece i odgovarajuće postupanje prema djeci u pravosuđu. Primjenjuju se na sve okolnosti u kojima je vjerojatno da će djeca biti, po bilo kojoj osnovi i u bilo kojem svojstvu, u kontaktu s kaznenim, građanskim ili upravnim pravosuđem. One podsjećaju na načela najboljih interesa djeteta, skrbi i poštovanja, sudjelovanja, jednakog postupanja i vladavine prava i promiču ih, Smjernice rješavaju pitanja kao što su pravo na obaviještenost, zastupanje i sudjelovanje, zaštita privatnosti, sigurnost, višedisciplinarni pristup i obuka, zaštitna sredstva u svim fazama postupka i lišenje slobode.


Četrdeset sedam država članica Vijeća Europe ohrabruju se da prilagode svoje pravne sustave konkretnim potrebama djece, premošćujući jaz između međunarodno dogovorenih načela i stvarnosti. S tim ciljem, obrazloženje nudi primjere dobre prakse i predlaže načine za rješavanje i ispravljanje pravnih i praktičnih praznina u pravosuđu za djecu.

Ove su smjernice sastavni dio strategije Vijeća Europe o dječjim pravima i njegovog programa „Izgradnja Europe za djecu i s, djecom“ koji je 2006. godine pokrenuo Monako. Planira se niz promocija, suradnje i aktivnosti praćenja u državama članicama radi osiguranja djelotvorne provedbe smjernica na korist sve djece.


Publié le : lundi 1 avril 2013
Lecture(s) : 0
Tags :
Licence : Tous droits réservés
EAN13 : 9789287175847
Nombre de pages : non-communiqué
Voir plus Voir moins
Cette publication est uniquement disponible à l'achat