Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Hungarian version)

De
Publié par

A gyermekbarát igazságszolgáltatásról szól iránymutatást és annak magyarázatát az Európa Tanács 2010-ben fogadta el. A meglévő nemzetközi és európai normákon, különösen a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményen és az emberi jogokról szóló európai egyezményen alapuló iránymutatás biztosítani kívánja, hogy a gyermekek ténylegesen igénybe vehessék az igazságszolgáltatást, és annak keretei között megfelelő bánásmódban részesüljenek. Az iránymutatás minden olyan helyzetre érvényes, amelyben a gyermekek bármely okból és bármilyen minőségben kapcsolatba kerülhetnek a büntetőjog, a polgári jog vagy a közigazgatási jog területén az igazságszolgáltatási rendszerrel. Felidézi és támogatja a gyermek mindenek felett álló érdekeire, a gondoskodásra, a tiszteletre és a részvételre vonatkozó elvet, valamint az egyenlő bánásmód és a jogállamiság elvét. Olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a tájékoztatáshoz, a képviselethez és a részvételhez való jog, a magánélet védelme és a biztonság, a multidiszciplináris megközelítés és a képzés, eljárási garanciák és a szabadságelvonás.

Az iránymutatás ösztönzi az Európa Tanács 47 tagállamát, hogy igazítsák jogrendszerüket a gyermekek sajátos igényeihez, áthidalva szakadékot az nemzetközileg elfogadott elvek és a valóság között. Ebből a célból a magyarázatban példák találhatók a helyes gyakorlatokra és megoldási javaslatok olvashatók a gyermekekre vonatkozó igazságszolgáltatás terén tapasztalható jogi és gyakorlati hiányosságok leküzdésére és orvoslására.

Az iránymutatás szerves részét képezi az Európa Tanács gyermekjogi stratégiájának és „Építsük Európát a gyermekekért, a gyermekekkel!” elnevezésű programjának. A tagállamokban a tervek szerint népszerűsítési, együttműködési és figyelemmelkísérési tevékenységek fognak indulni az iránymutatás minden gyermek javát szolgáló hatékony alkalmazásának biztosítása céljából.


Publié le : lundi 1 avril 2013
Lecture(s) : 0
Licence : Tous droits réservés
EAN13 : 9789287175786
Nombre de pages : non-communiqué
Voir plus Voir moins
Cette publication est uniquement disponible à l'achat